| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:
Referat fra Årsmøtet 2017

Skrevet av: Styret
Sist oppdatert: 23.04.2018

Referat fra årsmøtet i FeltOrnitologene 2017
Lista Fyr Informasjonsssenter, 24.06.2017, kl 18:00

Det var 7 frammøtte, inkludert 4 fra styret.

1. Valg av ordstyrer og referent
Vegard Bunes ble valgt til ordstyrer og Trond Aspelund til referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

3. Årsberetning og regnskap 2016
Vegard Bunes hadde skrevet og gikk gjennom årsberetningen.
Vegard Bunes og Kirsten Trogstad redegjorde for regnskapet.
Årsberetningen og regnskapet ble godkjent uten kommentarer og legges ut på foreningens hjemmeside sammen med referatet.
Foreningen hadde pr 31.12.2016 222 betalende medlemmer.

4. Kontingent
Styrets forslag om uendret kontingent (kr 150) ble enstemmig vedtatt.

5. Valg
Vegard Bunes, Kirsten Trogstad og Bård Nyberg sto på valg. Alle sa seg villige til en ny periode. Det hadde ikke kommet noen forslag til nye styremedlemmer og de ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Dermed er styret uforandret og ser slik ut:

Vegard Bunes (leder)
Trond Aspelund (sekretær)
Kirsten Trogstad (kasserer)
Ken Adelsten Jensen (styremedlem, medlemsservice)
Bård Nyberg (styremedlem)

Trond Aspelund
referent


[Til artikkeloversikt]