| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:
Forening

Skrevet av: FO-styret
Sist oppdatert: 28.12.2015

FeltOrnitologene (FO) er en ideell organisasjon som har som formål å formidle fugleobservasjoner, og fremme interessen for og kunnskapen om feltornitologi i Norge, med hovedvekt på sjeldne fugler. Foreningen så dagens lys våren 1998 under navnet BombeVarsler'n (BV'n).
FO ble startet for å gi et tilbud til alle sjeldenhetsinteresserte fuglekikkere i Norge, og den primære målsettingen var å opprette et rapporteringssystem via personsøkere. Dette er ikke et nytt fenomen i ornitologisk sammenheng da flere europeiske land har hatt tilsvarende system i flere år. I takt med at Telenor la ned sin personsøkertjeneste høsten 2003 konverterte Feltornitologen rapporteringssystemet over på mobiltelefon (BV-mobil) før det mobilapp-baserte systemet BMS tok over i september 2011. Høsten 2013 ble dette byttet ut med det nåværende systemet - Bird Alarm.

Etter en noe forsiktig start har interessen for FeltOrnitologene vært økende. Foreningen har omlag 250 medlemmer pr feb 2008. Foreningen har også en egen årbok, FeltOrnitologen, som første gang ble utgitt sommeren 2001. Publikasjonen har høstet positive tilbakemeldinger både nasjonalt og internasjonalt. Det er planlagt årlig utgivelse.

I tillegg til å drive søkersystemet og å gi ut årbok arrangerer FO ulike fugleturer, med Finnmarkstur 2001 som det hittil største arrangementet. Foreningen driver også støtte til NSKF, LRSK og andre gjennom å formidle observasjoner fra rapporteringssystemet.

Foreningen drives av et styre valgt av årsmøtet. For tiden er styrets sammensetning som følger:

  • Rolf Jørn Fjærbu E-mail: fjarbuyahoo.no Mobil: 99645292
  • Jonas Langbråten E-mail: jonaslangbraten.com Mobil: 41288029
  • Espen Sundet Nilsen E-mail: espennihotmail.com Mobil: 97786795
  • Morten Tjemsland E-mail: mtjemsmtjems@yahoo.no Mobil: 91390239
  • Anders Braut Simonsen E-mail: andersbrautgmail.com Mobil: 93003931

Følgende personer er også aktivt deltagende i foreningens virksomhet:

  • Bjørn Mo (årbok)
  • Frank Steinkjellå (layout årbok)
  • Øyvind Hagen (hjemmeside)

Bli medlem!
For å bli medlem tar du kontakt med et av styremedlemmene.