[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
BOURC med ny rapport - og nye splitter  XML
Forumoversikt » Kryssing
Forfatter Innlegg
EWEMedlem siden: 22/03/2009 16:22:57
Innlegg: 62
Offline

BOURC Taxonomic recommendations for British birds: seventh report er nå ute og kan leses i sin helhet her:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1474-919X.2011.01155.x/pdf

En noe mer lettlest oppsummering finnes her:

http://www.birdguides.com/webzine/article.asp?a=2887

Da venter vi vel en stund på at AERC følger etter......som nevnt før! Følg heller BOURC!

De fleste får vel iallefall asiasvartstrupe som sofakryss her, men er det noen som har amerikasmåspoven da?

Egil
GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei,

La oss håpe AERC TAC vil fungere bedre i tiden som kommer.

Når det gjelder BOURC, så må jeg si at jeg er litt overrasket over kvaliteten på begrunnelsene de gir for de endringene de anbefaler. Det virker som om begrunnelsene mer er et forsvar for valgene de har gjort enn en saklig vurdering for og mot. I alle fall gjelder dette anbefalingene i den syvende rapporten, den siste. Det kan tenkes at det bare er litt slapphet i fremstillingen og at man ved å lese kildene de viser til ville få et annet inntrykk. Men jeg skal gi noen eksempler på hva jeg mener:

Anbefalingene deres skal bygge på tidligere publiserte "Guidelines for assigning species rank" ("Retningslinjer for å tilordne artsstatus"). For allopatriske former, heter det i retningslinjene at det må være FLERE FULLT DIAGNOSTISERBARE forskjeller i kjennetegn. Men i begrunnelsen for å splitte hvitbrystloen angir de gjennomsnittsforskjeller i mål (som de i retningslinjene har skrevet ikke er tilstrekkelig), tegningene hos enkelte hunner av den amerikanske formen (i følge retningslinjene skal forskjellene gjelde alle individer av en klasse (kjønn eller aldersgruppe)), mulige forskjeller i lyd (også utilstrekkelig) og genetisk avstand (i følge retningslinjene er ikke genetisk avstand et "kjennetegn", men genetiske sekvenser er). Det eneste kjennetegnet de står igjen med som fullt diagnostiserbart etter sin egen definisjon, er tegningene hos dununger. Dette kan ikke kalles FLERE fullt diagnostiserbare forskjeller. Det er bare én. Hvorfor begrunner de sin anbefaling med argumenter som de i retningslinjene selv har sagt ikke er gyldige? Hvorfor anbefaler de å splitte hvitbrystloen når splitten ikke tilfredsstiller de kriteriene de har sagt de vil følge? Og hvis de ikke vil følge sine egne retningslinjer, hvorfor endrer de dem ikke?

Et annet eksempel: De har valgt å splitte svartstrupen i tre former, den afrikanske, den europeiske og den sibirske. De har imidlertid ikke angitt en eneste fullt diagnostiserbar karakter. Hvis slike finnes, og det gjør det kanskje, så burde de ha listet dem, slik de har forsøkt for hvitbrystloen. Som hovedargument ser det ut som om de i stedet har brukt at de faller i hver sin genetiske gruppe (ikke tilstrekkelig iht deres egne retningslinjer) og at den afrikanske og den europeiske er nærmere i slekt med hhv. reunionskvetten og kanariskvetten. Men dette er jo et svært subjektivt argument. Man kunne like gjerne hevde at hhv. reunionskvett og kanariskvett er godt differeniserte underarter av svartstrupe (alle former).

Jeg sitter igjen med en følelse av at viljen til splitting er stor, og at vurderingen av forskjeller i kjennetegn opp mot egne retningslinjer kommer ETTER at valget er gjort, snarere enn før. Kan det hende at det at deler av komiteen er skiftet ut etter at retningslinjene ble publisert, førsteforfatter Helbig er ikke med lenger og nye medlemmer Svensson, Crochet og Votier har kommet inn, har ført til at de i stillhet har gravlagt de publiserte retningslinjene og erstattet dem med noen andre som de ikke vil fortelle oss? F.eks. at de nå bruker det fylogenetiske artskonseptet?
 
Forumoversikt » Kryssing
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team