[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Fo sin fremtid  XML
Forumoversikt » Generelt
Forfatter Innlegg
PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

vbu wrote:Husk at AO ikke er en krysseside! DN via Artsdatabanken har nok minimal interesse av norske krysselister. Dette er KUN en funksjon tilpasset for å øke interessen omkring rapportering på AO. Det er derfor svært lite sannsynlig i mine øyne at Artsdatabanken har ressurser eller interesse av å bruke mye tid på dette i samarbeid med f.eks FO.

Mvh,
Vegard Bunes


Er fullt klar over at AO ikke er en krysseside, men AO har nå allikevel en egen side for krysselister. Prøvde bare å peke ut en svakhet ved dens brukervennlighet.

Det er definitivt lettere å opprette krysseliste på FO sine sider. Begge sine kryssesider har sterke og svake sider, men FO burde kanskje ha som mål å kunne tilby de beste kryssesidene med tanke på funksjoner, forskjellige typer lister, brukervennlighet osv.
PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

JLA wrote:Jeg har aldri sett på FO og AO som konkurrenter. Som Vegard sier så har AO mange fine statistikkmuligheter. Man kan bl.a. sammenligne forskjellige personers ulike lister, men for at dette skal bli korrekt er man avhengig av at alle legger inn alt. Bruken av rapporteringsverktøyet er svært varierende. Mange legger inn så godt som alt de ser, mens andre bare legger inn litt mer uvanlige arter. Da blir det ikke greit å sammenligne totallister.Det samme problemet vedrørende sammenligning er vel et faktum på FO også etter at listene er blitt rensket opp. Folk som tidligere hadde 380+ kryss har nå 270-280, og spørs vel om mange av dem kommer til å oppdatere listene sine. Hadde kanskje vært greit om folk kunne krysse av hvorvidt listene deres er komplette eller ei (gjerne med en mulighet for å vise kun komplette lister). Ser jo at det er en slik funksjon for utenlandslister her
PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

Til Vegard: Ser at du ga et svar i en annen tråd som om samme tema, men tenkte jeg kunne svare her siden diskusjonen først er i gang. Du sier at det ikke er så farlig hvorvidt det er noen aktivitet på siden eller ei. Er ikke et av formålene med FO "å fremme interessen for og kunnskapen om feltornitologi i Norge, med hovedvekt på sjeldne fugler"? Med unntak av årboka, hvordan skal det la seg gjøre hvis man ikke har en levende nettside?

Jeg er vel av oppfatningen av at en nettside også er viktig i å tiltrekke seg nye medlemmer. Regner vel med at å øke medlemstallet er av interesse. Hva med å f.eks få lagd noen t-skjorter med FO-logoen som kan selges til medlemmene? Er jo bra reklame for FO

This message was edited 1 time. Last update was at 17/05/2011 22:03:51

JLAMedlem siden: 17/03/2009 15:47:27
Innlegg: 57
Offline

Hvis du ikke husker når du har sett lirype så har heller ikke observasjonen noe på AO å gjøre Det er flere som har lagt inn arter på AO med svært romslig lokalitetsangivelse eller dato, bare for å få arten med i listene sine. Dette er svært uheldig for AOs egentlige funksjon.

Tilbake til FO-sidene... Oppryddingen i krysselistene var nødvendig for at listene skal være sammenlignbare på like vilkår for alle. En svakhet på de gamle sidene var at hvem som helst kunne legge inn hva som helst av X-arter uten å oppgi hverken dato eller sted. Det er ingen vits å sammenligne lister hvis enkelte velger å legge inn enten underkjente obser, fantasiobser eller hva det måtte være. Forøvrig var det mange som var slappe med å oppdatere listene sine også før AO ble en realitet. Det hjelper også lite med en knapp for "komplett liste" hvis man ikke følger opp vedlikeholdet av listen.

Jonas
PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

JLA wrote:Hvis du ikke husker når du har sett lirype så har heller ikke observasjonen noe på AO å gjøre Det er flere som har lagt inn arter på AO med svært romslig lokalitetsangivelse eller dato, bare for å få arten med i listene sine. Dette er svært uheldig for AOs egentlige funksjon.

Tilbake til FO-sidene... Oppryddingen i krysselistene var nødvendig for at listene skal være sammenlignbare på like vilkår for alle. En svakhet på de gamle sidene var at hvem som helst kunne legge inn hva som helst av X-arter uten å oppgi hverken dato eller sted. Det er ingen vits å sammenligne lister hvis enkelte velger å legge inn enten underkjente obser, fantasiobser eller hva det måtte være. Forøvrig var det mange som var slappe med å oppdatere listene sine også før AO ble en realitet. Det hjelper også lite med en knapp for "komplett liste" hvis man ikke følger opp vedlikeholdet av listen.

Jonas


Enig angående lirypa er selvfølgelig slik det burde være, men som jeg nevnte blir det en svakhet ved krysselistene på AO. Derfor jeg nevnte at de kunne lagd en funksjon hvor man kan legge inn kryss uten å rapportere dem. Men virker som mange tviler på at AO har noen interesse av å legge til rette for det, selv om de har lagt til rette for mange andre kryssefunksjoner som er av minimal interesse for Artsdatabanken. Men skal prøve å la være å diskutere AO fra nå av

Selv om en "komplett liste funksjon" ikke vil være den perfekte løsning kan den vel bidra. Er vel en av grunnene til at det finnes en slik funskjon for utenlandslister
vbuMedlem siden: 06/03/2009 15:31:39
Innlegg: 101
Offline

Til Vegard: Ser at du ga et svar i en annen tråd som om samme tema, men tenkte jeg kunne svare her siden diskusjonen først er i gang. Du sier at det ikke er så farlig hvorvidt det er noen aktivitet på siden eller ei. Er ikke et av formålene med FO "å fremme interessen for og kunnskapen om feltornitologi i Norge, med hovedvekt på sjeldne fugler"? Med unntak av årboka, hvordan skal det la seg gjøre hvis man ikke har en levende nettside?

Jeg er vel av oppfatningen av at en nettside også er viktig i å tiltrekke seg nye medlemmer. Regner vel med at å øke medlemstallet er av interesse. Hva med å f.eks få lagd noen t-skjorter med FO-logoen som kan selges til medlemmene? Er jo bra reklame for FO

Viktig å ha et litt historisk perspektiv på dette. Foreningen FO (opprinnelig kalt BombeVarsleren) ble i utgangspunktet dannet fordi dette var den mest fornuftige måten å organisere søkersystemet (BV, senere BV mobil) på. Det har aldri vært intensjonen at FO skulle være en forening ala NOF. Enhver forening bør ha en formålsparagraf. I starten gjorde man dette utelukkende gjennom søkersystemet (først personsøker, så mobil). Etter hvert kom årboka og hjemmesiden som et ekstra tilbud til medlemmer og andre. Men det primære for FO er og har alltid vært å drive et varslingssystem for sjeldne fugler. Innhold, fremtid og visjoner for hjemmesiden og årboka har forøvrig blitt diskutert på samtlige styremøter de siste 6-7 årene.

Med fare for å gjennta meg selv: Styret har gjort mange fremstøt for å øke aktiviteten på hjemmesiden. Samtlige har fungert en kort periode for så å stoppe mer eller mindre opp. Så lenge dette er frivillig arbeid er det lite makt man kan sette bak kravene... Styret har derfor prøvd å tilpasse siden slik at medlemmer selv i stor grad kan være med på å holde aktiviteten oppe (forum, krysselister, fotogalleri, endog produksjon av artikler). Man kan selvsagt kritisere manglende aktivitet på siden, men når mange medlemmer verken gidder å legge ut bilder, krysselister eller delta på forumet blir dette litt rart.

De aller fleste medlemmene av FO er det primært for å ha BV-mobil. For disse er det primære å få en rask og direkte varsling av sjeldne fugler. Derfor mener jeg hjemmesiden ikke har noen betydning for antallet medlemmer. Samtidig er jeg enig i at hjemmesiden er et godt medium for å nå ut med informasjon til medlemmer, samt å gi et ekstra medlemstilbud gjennom artikler, fotogalleri, forum og krysselister.

Mvh,
Vegard Bunes
PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

Selvsagt skal det ikke være noe krav til hverken styremedlemmer eller andre om at de skal være aktive på siden, men vil jo særlig oppfordre spesielt dere i styret til å ta litt initiativ til å starte diskusjoner og sørge for at artikler blir skrevet. Er jo vanlig i diverse foreninger at styremedlemmer er pådrivere for å øke aktiviteten. At man er litt ekstra opptatt av foreninga er vel gjerne en grunn til at man er med i et styre. Men ja, det skal ikke være noe krav. Krever jo ikke så veldig mye å få skrevet noen avsnitt om en raritet. Ta for eksempel kanondagen på Lista sist uke. Vet om minst to andre nettsteder som har noen korte, men interessante innlegg om dagen. Da FO er foreningen for sjeldne fugler, burde vel det være naturlig at nettsidene her i det minste nevner hendelsen.

Selv om hovedoppgaven til FO er å styre varslingssystemet, er jo systemet basert på at folk er interessert i sjeldne fugler. Nettsidene er jo etter min mening en viktig plass for å øke og vedlikeholde denne interessen. Forsvinner interssen for sjeldne fugler så forsvinner vel grunnlaget for varslingssystemet.

Med tanke på lite aktivitet på kryssesidene var det ikke min intensjon å klage på at folk ikke gidder å oppdatere listene sine, men heller høre hvorfor folk ikke oppdaterer listene eller legger seg inn i det hele tatt. Personlig skjønner jeg ikke helt poenget med å jage kryss og lage lister dersom man bare holder dem for seg selv, men folk er vel forskjellige. Har jo hørt at noen er i mot kryssereglene her, men de gjelder jo bare for hva som legges inn her. På sine egne lister kan man jo gjøre hva man vil. Eksempelvis teller jeg ikke hørte arter selv, men kan jo ikke begynne å grine over at andre gjør det
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

En mer passende "arbeidsfordeling" hadde vært om Artsdatabanken fjernet alt som hadde med krysselister å gjøre fra Artsobs, og konsentrerte seg mer om kvalitetssikring av de dataene som kommer inn. Så slipper vi 1000 rapporter om ørkenlo, og LRSK får kanskje litt mindre jobb med å slå sammen 1000 rapporter til 1.

For ikke å snakke om at Artsobservasjoner hadde fremstått som et litt mer seriøst rapporteringsverktøy, og litt mindre som et krysseverktøy. Det hadde heller ikke skadet.

Mvh,

Alf Tore Mjøs
PKS


[Avatar]

Medlem siden: 25/03/2009 08:03:54
Innlegg: 24
Offline

havlire wrote:En mer passende "arbeidsfordeling" hadde vært om Artsdatabanken fjernet alt som hadde med krysselister å gjøre fra Artsobs, og konsentrerte seg mer om kvalitetssikring av de dataene som kommer inn. Så slipper vi 1000 rapporter om ørkenlo, og LRSK får kanskje litt mindre jobb med å slå sammen 1000 rapporter til 1.

For ikke å snakke om at Artsobservasjoner hadde fremstått som et litt mer seriøst rapporteringsverktøy, og litt mindre som et krysseverktøy. Det hadde heller ikke skadet.

Mvh,

Alf Tore Mjøs


At 1000 rapporter på ørkenlo kommer inn i artsobs er vel heller et eksempel på et "luxus problem". Velfungerende LRSKer slår raskt sammen dobbeltregistreringene så fort det har kommet inn beskrivelse til NSKF.

Krysser listene i artsobs er der som en gullerot for å få folk til å rapportere sine observasjoner. Alle som har sittet i LRSK rundt omkring vet hvor vanskelig det tidligere var å få inn observasjoner fra observatørene. Nå er ikke dette lengre noe problem, kanskje med unntak av beskrivelser, takket være gulleroten man har fått i artsobs. Et rapporteringsverktøy der ingen gidder å rapportere hadde jo ikke vært særlig seriøst. Tror også de fleste kryssere legger inn sine observasjoner av vanlige arter, tellinger osv også. Selv har jeg blitt flinkere til å notere antall på vanlige arter etter at artsobs ble lansert, og det tror jeg mange andre fuglekikkere også har blitt inspirert til å gjøre. Mangel på kvalitetssikring i fugle artsobs i noen fylker kommer av at det er mangel på frivillige som vil jobbe med LRSK arbeid.
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Jeg skjønner alt det der om gullerøtter og andre smakfulle grønnsaker, jeg synes likevel at det skurrer når Artsdatabanken skal være vert for krysselistene til folk.

Problemet er ikke de få velfungerende LRSK'ene, det er alle de andre..... og jeg er ikke så sikker på at de som har jobben med å slå sammen alle dobbeltrapportene, synes dette er et meningsfylt arbeid.
 
Forumoversikt » Generelt
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team