[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Systematisk plassering av steppevarsler  XML
Forumoversikt » Kryssing
Forfatter Innlegg
GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei,

Det er utmerket arbeid fra NSKF å oppdatere den norske lista så raskt. Jeg ser imidlertid at man fremdeles velger å gå på tvers av anbefalingene fra AERC og opprettholder brunsisik og svartkråke som egne arter.

Det hadde vært så mye bedre om vi kunne forholde oss til én liste, nemlig lista til AERC, utarbeidet av taksonomer med dels internasjonalt ry, fremfor å ha en blandingsliste, som trekker litt herfra og litt derfra.

Så ta inn brunsisik og svartkråke inn som underarter igjen, slik Voous gjorde og AERC har gjort i 2003 og 2009/10!
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Hei

Brunsisik og svartkråke regnes fremdeles som egne arter i Norge ja. Dette er imidlertid ihht. anbefalinger fra AERC TAC. Den systematiske plasseringen til disse to taksonene er det fremdeles ikke enighet om. I det siste dokumentet fra AERC TAC er slike problemstillinger ("pending") ikke nevnt. Men hvis man går tilbake til dokumentet fra 2003 så står det der at AERC anbefaler status quo på de nasjonale listene for disse to taksonene inntil det er oppnådd enighet i AERC TAC.

Siden NSKF fulgte BOURC TSC og splittet disse to i 2002 blir det da riktig å beholde de som egne arter inntil det ene eller andre synspunktet får 4 av 5 stemmer i AERC TAC. Ut fra min forståelse som ufaglært er det vel mye som tyder på at brun- og gråsisik blir slått sammen igjen en gang i fremtiden. Plassering av exilipes polarsisik er også et tema i denne sammenhengen.

For svartkråke synes det å være større enighet om at corone og cornix er ulike arter, men her er det plassering av orientalis som er mest uklar. Blant annet den svenske komiteen har splitting av svartkråke som avventende inntil plassering av orientalis blir bedre utredet.

Det finnes også andre avvik mellom den norske listen og siste oppdatering fra AERC TAC. Blant annet egretthegre som AERC TAC henfører til Egretta (jfr. Voous). Det er imidlertid enighet i alle fem komiteer at denne plasseringen er feil. To komiteer fører denne til Ardea (bla BOURC TSC fra 2002), mens tre henfører til Casmerodius. Her går NSKF igjen tilbake til anfefaling fra BOURC TSC i 2002 og ikke til Voous.

Ellers har vi valgt å benytte engelske navn ihht. BOURC siden anbefalingene fra IOC i mange tilfeller bruker de amerikanske navnene. For arter som feks. perleugle og lappmeis virker anbefalingene fra IOC nokså fremmede og i et europeisk perspektiv er de britiske navnene foretrukket.

mvh

TAO
GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei,

Jeg er uenig med NSKF sin vurdering her. Det er ikke slik at anbefalingene for fra dokumentet fra 2003 fortsatt må regnes som førende for brunsisik og svartkråke. De er ikke gjentatt i de nyeste anbefalingene og dokumentet fra 2003 er/ble fjernet fra AERC sine sider. I den vanlige, byråkratiske verden vil dette være å forstå som om det siste dokumentet helt og holdent erstatter det gamle dokumentet, og at gjeldende anbefaling fra AERC er å betrakte brunsisik og svartkråke som underarter av hhv gråsisik og kråke.

Det ville ikke være vanskelig for NSKF å forsvare å følge de siste anbefalingene helt og holdent, også for brunsisik og svartkråke. Og det ville gjøre verden litt enklere.

taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Hei

NSKF har selvfølgelig konferert med AERC TAC angående samtlige avvik i Norgeslisten kontra siste publiserte liste fra AERC TAC. Vi fikk bekreftet fra komiteens sekretær at vår tolkning er korrekt før Norgeslisten ble publisert.

Hvorfor 2003-dokumentet er fjernet fra nettsidene til AERC TAC vet jeg ikke, men alle taksa som stod som "pending" der og ikke fikk nye anbefalinger i årets dokument er fremdeles å betrakte som uavklarte. Som kjent bestitter ikke NSKF taksonomisk kompetanse og har heller ikke mandat til å vedta taksonomiske endringer. Det er derfor ikke mulig å forsvare endringer på Norgeslisten uten at dette er anbefalt av AERC TAC.

mvh

Tor A. Olsen
 
Forumoversikt » Kryssing
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team