[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Lydbruk i fotoøyemed  XML
Forumoversikt » Generelt
Forfatter Innlegg
lfuscusMedlem siden: 28/04/2010 17:29:26
Innlegg: 4
OfflineHa Ha! ja. Morsomt. Hadde du tenkt å svare på dette eller?

Jeg kunne ha interesse av å vite om det stemmer at dere nekter folk å legge ut observasjoner herifra? Skulle det eventuelt også vært tilfelle om dere fremviste en sjeldenhet også?


Mvh

Morten Helberg
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Ha Ha! ja. Morsomt. Hadde du tenkt å svare på dette eller?

Jeg kunne ha interesse av å vite om det stemmer at dere nekter folk å legge ut observasjoner herifra? Skulle det eventuelt også vært tilfelle om dere fremviste en sjeldenhet også?


-Stavanger Museum betaler for driften av Revtangen OS. Som forskningsinstitusjon har vi ikke anledning til å forære våre registreringer til NOF eller andre interesseorganisasjoner. Slik Artsobservasjoner er organisert i dag, kan vi ikke ta det i bruk, siden alle observasjoner som legges inn der, tilfaller NOF og krediteres NOF i Artskart.

En innfanget fugl på Revtangen OS utgjør et datapunkt som vi mener tilhører Stavanger Museum. En observasjon knyttes til (krediteres) til primærobservatøren(e), slik har det alltid vært i faunistisk sammenheng. Personer som deltar i fangsten og bruker stasjonens fasiliteter forventes å respektere dette. Det er akkurat de samme prinsipper som gjelder når du f.eks. utfører feltarbeid for NINA eller en annen forskningsinstitusjon. Derfor ber vi om at registreringer som er gjort i regi av stasjonen ikke blir rapportert i Artsobservasjoner før Artsdatabanken har endret systemet slik at Stavanger Museum blir kreditert i steden for NOF. Det vil også gjøre seg gjeldende ved en eventuell fremvising av en innfanget raritet eller subraritet. Vi har forklart lokale observatører hvorfor det må være slik, og hittil har det blitt respektert.

Alf Tore Mjøs
lfuscusMedlem siden: 28/04/2010 17:29:26
Innlegg: 4
Offline


Akkurat ja. Så man har lov å se en sjelden fugl der men ikke å innrapportere den. Det synes jeg høres helt villt ut. Og det må man jo få lov å mene.

Slik jeg ser dette artsobservasjoner eventyret nå så er det en fugletitterdatabase, ikke ett sted man lagrer forskningsdata. Det er jo et FANTASTISK verktøy for å systematisere fugleobservasjoner og alt det der tullet med at eksportmulighetene er begrensede, at systemet ikke klarer å telle opp artene i et område rett og diverse andre bøgs har jeg full tillit til at blir fikset opp i etterhvert. Mr Falkenberg er flink og motivert så det blir sikkert bra til slutt.

Jeg rapporterer heller ikke fulle datasett inn på artsobservasjoner når jeg er på jobb for andre institusjoner enn NOF av de samme grunnene du skisserer. Men det kunne aldri fallt meg inn å ikke lagt inn de sjeldne artene, de er jo alltid irrelevante i forskningsøyemed etter mitt skjønn. Det er jo forekomst, ungeproduksjon, alldersfrekvens etc etc på de vanlige artene som er valutaen. Det er de som er "bread and butter" i miljøovervåkingssammenheng. Blir artene for vanlige så skal de jo ut av NSKF lista pr definisjon. Noen av LRSK artene er det jo kanskje litt anderledes med, er de rødlistet så er de vel med der uansett. Som rapporteringsarter. Men jeg rapporterer jo først og fremst for å hjelpe NSKF og LRSK ut, det er en veldig god følelse å vite at de bare kan slå opp i databasen og få observasjonene inn i sin rapport om de ønsker det.

Det står jo på forsiden at rapportørene eier sine observasjoner, det kan jo ikke misforståes. Eller kan det det? Slik jeg ser det står NOF som dataleverandør i Artskart fordi de drifter basen, ikke for at de faktisk har levert eller eier dataene. NOF har en viktig rolle med å kvalitetssikre og systematisere observasjonene, og mange NOFere rapporterer jo for at de faktisk vil bidra med økt kunnskap. Som igjen bidrar til at man får frem hva som faktisk er i et område. Og det er jo for eksempel veldig gunstig i sammenheng med arealvernsaker.

Fuglestasjoner bidrar jo med en annen type data, da man kan kontrollere for innsats og får et mål på antall individer i et område i en tidsperiode. Med den tilfeldigheten som ligger i rapportering av vanlige arter kommer vel aldri artobservasjoner dit, det har vel til og med svenskene med sine 20 mill obser innsett. Uansett, systemet er jo latterlig mye bedre til faunistisk arbeide enn det vi hadde før, så får man bruke andre opplegg til andre typer data frem til det er løsninger på plass for kreditering, om dette er viktig. Og det synes jeg det er. Men sjeldne arter er jo bare krydder i den store sammenhengen, det er nå min mening. Eller kakepynt om man vil


Lydbruk ja. Mitt syn på den saken er at det burde ikke være tillatt i verneområdene, det kunne stått i forskriften om så. Med mulighet for at fylkesmannen kunne gi dispensasjon til vitenskapelig formål, så burde det vel være mulighet til å få dispensasjon om man må bruke lyd i sammenheng med ringmerking eller tellinger. På en annen side så er det vel ingen fugl som ikke er vant med å jage vekk en inntrenger, og begrenser man seg så kan det vel forsvares å spille av ettpar strofer for å få ett greit bilde. Men man bør jo vite å begrense seg så ikke fuglene deserterer området. Det sier vel igrunnen seg selv.

Mvh

Morten Helberg


havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Akkurat ja. Så man har lov å se en sjelden fugl der men ikke å innrapportere den. Det synes jeg høres helt villt ut. Og det må man jo få lov å mene.


-Det må du selvsagt få mene. Jeg er ikke enig. Når du kommer som mann nr. 11 for å krysse en innfanget fugl i hånd, hvorfor skal du rapportere den da? Det er ikke din observasjon. Det har alltid vært regelen at den eller de som fant fuglen, har som privilegium/blir pålagt å rapportere funnet, og krediteres i litteraturen. Nå skal jo alle rapportere samme fugl 20 ganger i Artsobservasjoner, slik at alle kan få årskryss. Det har jo lite med faunistikk å gjøre, og mer med kryssemani. DET synes JEG er helt vilt.


Det står jo på forsiden at rapportørene eier sine observasjoner, det kan jo ikke misforståes. Eller kan det det?


-Det stemmer. Men når NOF krediteres min observasjon mot min vilje, og hvem som helst kan rappe den og bruke den uten å spørre, så er det en helt meningsløs opplysning. For i realiteten er "eierskapet" ditt en saga blott.

Slik jeg ser det står NOF som dataleverandør i Artskart fordi de drifter basen, ikke for at de faktisk har levert eller eier dataene.


-Ja, og det er nettopp det som blir helt feil. Det er bidragsytende institusjon som skal krediteres, som med andre data som blir synliggjort i Artskart.

Alf Tore MjøsThis message was edited 4 times. Last update was at 29/04/2010 15:19:32

MDAMedlem siden: 15/06/2009 17:28:30
Innlegg: 15
Offline

Føler at jeg må kommentere angående Morten Kersbergen sine meninger, samt et par andre ting som jeg vil ta opp. Først at denne debatten er fullstendig gått bort i myra, mye er gått bort fra det egentlige poenget jeg tok opp. Bl.a. Alf Tore og ROS. Men jeg skjønner godt Alf Tore, han ble jo presset til å forklare seg hele tiden, så lenge folk drev med beskyldinger mot han. Hadde man holdt seg til den debatten egentlig handler om, så hadde man sluppet alle disse innlegga.
Dere får ha meg ynnskyldt for at jeg ikke er så god i norsk skriving, men det går an å forstå innlegget mitt.
Så over til Morten : Han skriver at der svarthalsdykkere ble sett, i Horpestadosen i Orrevannet, ikke er noe hekkebiotop for arten. Og da var det liksom OK å bruke lyd der. MEN hvis Fredrik Kræmer som oppdaget først svarthalsdykkere, i steden funnet dem i en hekkebiotop som Ergavannet f.eks., kan man være ganske sikkert på at Morten kom til å spille lyd der og. Uansett!!
Han skriver og at jeg er bare misunnlige for ikke å få tatt gode video/foto av dykkere. Nå er det sånt at jeg lett kunne ha kjørt ned til Morten og fått filme dem fra bilen hans. Jeg gjorde det ikke av grunner nevnt i det første innlegget mitt. Selvsagt blir jeg misunnlige når jeg ser andre har fått tatt gode fotos, men jeg presser ikke fuglene for å filme dem nærme med hjelp av lyd.
Politimester Dagsland skriver Morten. Joagreier å lese sånne kommentarer. La gå at hvis jeg ser folk (fuglefolk eller ikke) går for nær et område der jeg vet at det hekker fugl som lett reagerer på forstyrrelser, da sier jeg fra til dem. Og faktisk var mange positive til at jeg sa fra og dem respekterte mine formaninger om å ferdes forsiktig. Jeg mener at det nytter å si fra så ofte som mulig
sånt at folk får en bedre forståelse om dette. Jeg har ikke noe imot fotografere så lenge de går fram på den rette måten. Jeg kjenner mange fotografere som gjør jobben sin riktig, men det er de ferske i faget som jeg er mest redd for. Dem følger ikke reglene om hvordan en skal gå frem osv. Derfor er det veldig viktig å sei fra titt og ofte.
En kommentar til Rune Larsen : Han lurte på hvorfor jeg ikke tok kontakt med ham og Morten, da dem var på vei tilbake etter denne episoden med dykkere, sånt at vi kunne fått dette avklart der og da. Jeg har hatt mange diskusjoner med Morten nettopp om bruk av lyd. Og det NYTTER ikke å si fra til Morten, det preller bare av ham rett og slett. Derfor valgte jeg denne gangen å la være å snakke med Morten. Det var flere folk på veien som reagerte på Morten (og Rune) som spilte lyd på dykkere. Faktisk så var det til tider vanskelig å få øye på dykkere i fra veien. Dem svømte så nær land som mulig inntil lydkilden, så vi andre som var på toppen måtte slite litt for å få sett dem.
Jeg håper at denne debatten tar snart slutt da jeg er litt lei all denne skittvaskinga.

Martin Dagsland
MDAMedlem siden: 15/06/2009 17:28:30
Innlegg: 15
Offline

En rettelse til forrige innlegget mitt : Feil navn ble nevnt. Ikke Rune Larsen, men Rune S. Karlsen.
Beklager så mye!
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Hei

Gøy med litt temperatur på diskusjonsforumet igjen. Med tanke på hvor mange retninger denne diskusjonen spriker så tror jeg ikke jeg er den eneste som har savnet fordums tiders livlige debatter. Uansett, denne tråden ble startet av Martin for å få i gang en debatt om forstyrrelser i forbindelse med fotografering av fugler og da særlig med tanke på lydbruk. Øvrige temaer blir litt sidespor i denne sammenhengen så jeg forsøker å unnvike de her, uten at de er ikke mindre interessante/viktige av den grunn.

Selv om jeg er å regne som en über-amatør innen fotografering og oftest kun makter å prestere uskarpe doku-foto regner jeg meg selv som en fotograferende fuglekikker. Og fotograferende fuglekikkere/naturfotografer har det blitt mange av de siste årene! At det kommer opp diskusjoner rundt etikken ved fotografering med jevne mellomrom bør derfor ikke komme som en overraskelse. Etter min mening er dette en nødvendighet og en styrke for miljøet. Jeg vil derfor gi honnør til Martin for å starte en diskusjon på dette.

Hva som er forstyrrende eller skadelig vil nødvendigvis variere fra tilfelle til tilfelle og kan ofte være vanskelig å vurdere. Men særlig ved hekkeplass, under harde kuldeperioder og ved andre situasjoner der fuglene er spesielt utsatt bør vi tenke oss om to ganger før ipoden settes i gang. Det finnes ingen fasitløsning for når lyd er greit og når det ikke er det, men det beste er nok å følge et føre-var prinsipp. De angitte 10-15 minuttene som ble spilt på svarthalsdykkerene høres drøyt ut i så henseende.

Et annet viktig moment i forhold til nivået av forstyrrelse er tidsperioden dette går over. En bestemt fugl i en gitt situasjon tåler muligens fem minutters lydavspilling. Men når x antall observatører/fotografer spiller fem minutter hver er det gjerne et større problem. Med dagens tetthet av fotografer kan det være en reel problemstilling. Erfarne og dyktige fotografer som for eksempel Christian og Morten vil, enten de ønsker det eller ikke, bli forbilder for yngre og/eller mindre erfarne fotografer. Da gjelder det å gå foran som et godt eksempel og sette høye krav til egen ”fotoetikk” slik at ikke andre blir forledet til å tro at det er uproblematisk å bruke lyd ved enhver anledning.

Jeg har imidlertid en annen kjepphest med hensyn til fuglefotografering som jeg oppfatter som et større problem enn lydbruk. Martin var også inne på samme tema i sitt innlegg, nemlig forstyrrelse av ”vanlige” fugler i forbindelse med fotografering av sjeldnere arter. Diskusjoner som denne har en tendens til hovedsakelig å fokusere på konsekvensen for fuglen som er i kamerasøkeren. Imidlertid vil forstyrrelsen ofte være større for den stakkaren som måtte være så uheldig å ha reiret sitt få meter unna beina til fotografen(e). Slike tilfeller har jeg dessverre observert alt for mange ganger. Her syndes det både fra erfarne fuglekikkere og ”den nye typen” fuglefotografer med kamerautstyr i 10.000 kroners klassen, men uten kikkert eller fuglebok. Her må selvjustisen heves flere hakk blant fotografer på alle fredighets- og erfaringsnivåer. En konsekvens av manglende hensyn og/eller forståelse for ”vanlige” fuglers sårbarhet og oppførsel er at funn av sjeldnere arter blir tilbakeholdt. Det var årsaken til at den hekkende sitronerla på Lista i fjor ikke ble lagt ut på BV eller nettet. Risikoen for at fotografer skulle bli fristet til å vandre ut i de viktigste hekkeområdene for vipe, rødstilk og gulerle på Lista ble vurdert som for stor til at dette funnet ble offentliggjort. Beslutningen om hemmeligholdelse ble tatt med tungt hjerte siden jeg gjerne ville delt opplevelsen med flest mulig. Håper vi alle kan ha større fokus på egen og andres oppførsel i felt fremover slik at hemmeligholdelse ikke lenger blir nødvendig.

Til slutt så klarer jeg ikke helt å holde meg fra å kommentere et par av sidesporene i innleggene over, beklager Martin ?

Både Christian, Morten og Alf Tore savnet initiativ fra NOF for å fore sangsvanene på Jæren i vinter. Satt på spisen: Hvem eller hva er dette NOF som var fraværende? Jæren lokallag? Styret i NOF Rogaland? Generalsekretæren sentralt? Slik jeg ser det er NOF summen av alle medlemmene. Jeg går ut fra at dere alle tre er medlemmer av NOF i et eller flere av organisasjonsnivåene? Da vil jeg våge påstanden at NOF, via enkeltmedlemmer, faktisk tok initiativ til foringen og all heder til dere for det! La ikke manglende verv i organisasjonen hindre eller forsinke gode tiltak. Dessuten er det ikke vanskelig å få verv i NOF heller for de som ønsker å gjøre en større og mer organisert innsats.

Så til artsobs vs. Reve OS. Jeg har ikke selv deltatt aktivt ved stasjonen tidligere og kommer nok heller ikke til å prioritere det i fremtiden. Imidlertid ønsker jeg et fortsatt positivt forhold til stasjonen og setter pris på å stikke innom ved anledning for en kaffekopp og en nettrunde. De tilfeldige observasjonene av fugl i felt og hånd som jeg har gjort ved slike besøk har havnet i notatboka og senere i artsobs der de fremdeles ligger godt. Jeg har den vanen at jeg noterer og rapporterer alt jeg ser, noe jeg har tenkt å fortsette med. Betyr disse noterings- og rapporteringsvanene da at jeg vil bli møtt av stengt port, evt. kald kaffe ved neste besøk på stasjonen?

mvh

TAO
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Så til artsobs vs. Reve OS. Jeg har ikke selv deltatt aktivt ved stasjonen tidligere og kommer nok heller ikke til å prioritere det i fremtiden. Imidlertid ønsker jeg et fortsatt positivt forhold til stasjonen og setter pris på å stikke innom ved anledning for en kaffekopp og en nettrunde. De tilfeldige observasjonene av fugl i felt og hånd som jeg har gjort ved slike besøk har havnet i notatboka og senere i artsobs der de fremdeles ligger godt. Jeg har den vanen at jeg noterer og rapporterer alt jeg ser, noe jeg har tenkt å fortsette med. Betyr disse noterings- og rapporteringsvanene da at jeg vil bli møtt av stengt port, evt. kald kaffe ved neste besøk på stasjonen?


-Det står alltid en kaffekopp med ditt navn på her, TAO! Og vi skal gjøre vårt beste for å holde den varm. Selvsagt har vi ingen intensjoner om å sanksjonere mot rapportering av det som observeres i felt ved og rundt stasjonen. Men jeg synes du bør klare å skille mellom de individene som innfanges og ringmerkes og dermed inngår som en del av datainnsamlingen til Revtangen OS, og resten. Tar jeg helt feil, eller er det ikke omtrent slik det fungerer ved Lista Fuglestasjon? Folk er flinke til å rapportere alt mulig i VA, men jeg ser ikke ringmerkingsloggen fra stasjonen når jeg skummer igjennom?

Alf Tore
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Det stemmer at Lista fuglestasjon ikke har lagt ut komplett merkelogg på artsobs frem til nå, slik som for eksempel Jomfruland fuglestasjon gjør. Det vil imidlertid trolig bli en realitet i nær fremtid.

Men allerede nå legges deler av merketallene ut, dvs hovedsakelig de mer uvanlige artene, tidlige/sene funn ol. Det er ikke lagt noen restriksjoner på hva som kan legges ut, det er opp til den enkelte ringmerker eller observatør. Jeg kan ikke se at denne politikken skulle være uheldig for stasjonen på noe som helst vis. Tvert imot har Lista fuglestasjon dratt stor nytte av artsobs, og ikke minst av et fruktbart samarbeid med bla. NOF sentralt og Jomfruland fuglestasjon. Jeg støtter derfor fullt opp om PKs synspunkter rundt verdien av samarbeid i vårt lille miljø.

TAO
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Revtangen OS og Stavanger Museum er selvsagt innstilt på å bruke Artsobservasjoner og Artskart i fremtiden. Vår virksomhet er imidlertid ikke knyttet til NOF på noen måte. Som museumsansatte må vi først og fremst ivareta museets interesser, hensynet til det feltornitologiske miljøet og NOFs faunistiske publikasjoner må dessverre komme i annen rekke. Bruken av Artsobservasjoner til formidling av data som tilhører Stavanger Museum, både nye og gamle data, er avklart med museets ledelse for lenge siden. Museet er positiv til disse systemene, men det er et ufravikelig krav at Stavanger Museum blir kreditert som bidragsytende institusjon. Slik systemet fungerer i dag, kan vi IKKE bruke det.

Undertegnede har brukt mye tid på formidle disse behovene og ønskene til Artsdatabanken, dessverre er vi blitt møtt med et negativt svar eller total taushet. Jeg opplever det som om Artsdatabanken ikke tar dette med kreditering av bidragsytende institusjon, eller behovet for en skikkelig kvalitetssikring av data, på alvor. Jeg kan heller ikke si at NOF har vært veldig imøtekommende, og helst vil beholde sitt monopol på "eierrettigheter" til data fra Artsobservasjoner. Jeg syners derfor at PKS, MHE, TAO og de andre som roper etter et bedre samarbeid "i vårt lille miljø", bør rope i retning av Trondheim i steden for å kritiserere Revtangen OS.

I mellomtiden har vi valgt å formidle om det som skjer på stasjonen på Revtangenbloggen, som du finner her:

http://revtangen.blogspot.com/

Mvh,

Alf Tore Mjøs
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Som museumsansatte må vi først og fremst ivareta museets interesser, hensynet til det feltornitologiske miljøet og NOFs faunistiske publikasjoner må dessverre komme i annen rekke.


Skal dette tolkes som at Reve OS ikke lenger vil bidra til NOFs faunastiske komiteer? Rapportering til både LRSK RO og NSKF er jo fremdeles mulig å uteføre på gamlemåte, dvs. utenom artsobs.

TAO

PS: Tro meg på at vi roper mot Trondheim når det gjelder de utallige bugs og mangler som finnes i artsobs! Du er ikke alene om å være frustrert over manglende aksjoner, men det finnes grunner til dette så da gjelder det å smøre seg med en smule tålmodighet.
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline


Som museumsansatte må vi først og fremst ivareta museets interesser, hensynet til det feltornitologiske miljøet og NOFs faunistiske publikasjoner må dessverre komme i annen rekke.

Skal dette tolkes som at Reve OS ikke lenger vil bidra til NOFs faunastiske komiteer? Rapportering til både LRSK RO og NSKF er jo fremdeles mulig å uteføre på gamlemåte, dvs. utenom artsobs.

PS: Tro meg på at vi roper mot Trondheim når det gjelder de utallige bugs og mangler som finnes i artsobs! Du er ikke alene om å være frustrert over manglende aksjoner, men det finnes grunner til dette så da gjelder det å smøre seg med en smule tålmodighet.


-Alt som skal og bør dokumenteres fra Revtangen OS blir dokumentert og lagret. Intensjonen er å rapportere dette inn når muligheten er der til å gjøre dette gjennom Artsobservasjoner. NOF ved generalsekretæren har hittil signalisert at han ønsker å beholde NOF sitt monopol på eierrettigheter til data som innkommer gjennom Artsobservasjoner. Dette er en linje som diskriminerer andre institusjoner, og det er en linje som NOF bør fravike dersom de ønsker at vi skal bidra til foreningens faunistiske arbeid. NOF kan ikke forvente et godt samarbeid når de bruker Artsobservasjoner til å profilere egne interesser og overkjører andres interesser. Så svaret er ja - så lenge dagens løsningsmodell for rapportering og kreditering består, kommer vi ikke til å sende inn observasjoner for validering på noe som helst format.

Men, som du sier - en får smøre seg med litt tålmidighet, så kommer det når/hvis NOF og Artsdatabanken innser nytteverdien av at alle blir invitert til å bruke systemet på like vilkår.

Alf Tore Mjøs
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

TAO skriver:

Det stemmer at Lista fuglestasjon ikke har lagt ut komplett merkelogg på artsobs frem til nå, slik som for eksempel Jomfruland fuglestasjon gjør. Det vil imidlertid trolig bli en realitet i nær fremtid.

Men allerede nå legges deler av merketallene ut, dvs hovedsakelig de mer uvanlige artene, tidlige/sene funn ol. Det er ikke lagt noen restriksjoner på hva som kan legges ut, det er opp til den enkelte ringmerker eller observatør. Jeg kan ikke se at denne politikken skulle være uheldig for stasjonen på noe som helst vis. Tvert imot har Lista fuglestasjon dratt stor nytte av artsobs, og ikke minst av et fruktbart samarbeid med bla. NOF sentralt og Jomfruland fuglestasjon. Jeg støtter derfor fullt opp om PKs synspunkter rundt verdien av samarbeid i vårt lille miljø.


-Deler av merketallet...... det er veldig små deler vi snakker om her. Jeg tok for moro skyld et søk på hva som er lagt ut i Artsobservasjoner av fugler som er ringmerket på Lista fyr hittil i 2010. Det er snakk om 8 individer. Ikke så veldig informativt det heller, så Vest-egdene må gjerne gå foran med et godt eksempel før en retter altfor hard kritikk mot nordvest...... eller hva?

Alf Tore

lfuscusMedlem siden: 28/04/2010 17:29:26
Innlegg: 4
Offline

....Du vet om at det er 1ste APRIL det er "go" på slike spøker som dette Alf Tore?

Sorry, måtte bare...

Mvh

Morten Helberg

This message was edited 2 times. Last update was at 01/05/2010 20:31:13

havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline


Spøk, hva mener du? Var det en lite relevant sammenligning etter din oppfatning, eller var tallmaterialet ikke korrekt? Synes det er relavant å påpeke at Revtangen OS ikke er den eneste stasjonen på SV-landet som ikke legger ringmerkingsdata ut i Artsobservasjoner.

Alf Tore
 
Forumoversikt » Generelt
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team