[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Alkefugl i ferskvann  XML
Forumoversikt » Generelt
Forfatter Innlegg
GMOMedlem siden: 12/10/2009 23:27:03
Innlegg: 26
Offline

Hvordan er det egentlig med observasjoner av utpregede saltvannsarter i ferskvann? Jeg tenker da på funn gjort i norske ferskvann av alkefuglartene samt toppskarv. Har leserne egne observasjoner eller vet dere om andres? Jeg går ut ifra at det foreligger for så vidt mange eksempler for artene lomvi og alke, slik at en eventuell oppfølging kanskje mest bør fokusere på de øvrige artene. Vurdert subjektivt er artene listet opp som flg. etter minkende sannsynlighet:

lomvi
alke
alkekonge
lunde
toppskarv
teist

For å starte: jeg har selv aldri sett noen av disse artene i det eneste ferskvannet av betydning på Utsira, Måkskitmyre som ligger knapt 200 m fra det salte element, etter så nær som daglig sjekk i 20 år.

Geir Mobakken

https://sites.google.com/site/geirmobakkennorsk/


JLUMedlem siden: 31/03/2009 18:19:00
Innlegg: 27
Offline

Geir!
Jeg har aldri vært opptatt av slike pusledammer som Måkskitmyr, men Mjøsa og hva som kan dukke opp der er spennende for en innlandsbonde. Jeg har derfor brukt litt tid på å se på hvilke muligheter vi har og hva vi faktisk har funnet.

Lomvi har vært en ganske regelmessig fugl i Mjøsa ihvertfall fra ca 1997. Status tidligere er vanskelig å vite. Optikk og fuglefolks feltoppførsel har jo endret seg endel.
Alke derimot har vært en supersjeldenhet. Collett nevner et funn fra Mjøsa og det blei registrert minst et ind i ca 1997. Høsten 2007 blei det registrert mange individer og noe overlevde den påfølgende vinteren i Mjøsa ser det ut til. Det blei også registrert minst et ind høsten 2012.
Alkekonge dukker opp år om annet og det er funn langt til skogs av denne arten... Her i Løten var det et individ som blei funnet på et låvetak et år.
Toppskarv var på artslista for Hedmark med et funn. Vi i LRSK var ikke fornøyd med dokumentasjonen for dette funnet og tok en ny prat med observatør og observasjonen blei strøket. Slik jeg vurderer det nå så er det ingen grunn til å tro at dette faktisk var en toppskarv. Så langt jeg har funnet ut så er det ingen toppskarv funn innenland i Norge eller Sverige. Sannsynligheten for at toppskarv skal dukke opp i Mjøsa er ikke stor, men etter det jeg vet så er det observert toppskarv trekkende inn Oslofjorden.
Lunde og teist er ikke på Hedmark lista og så langt jeg vet er de heller ikke registrert i Oppland. Men tar du en kikk på Artportalen for Sverige så finnes det ferskvannsfunn av begge arter.

Jon Lurås
 
Forumoversikt » Generelt
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team