[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Regler for kryssing  XML
Forumoversikt » Kryssing
Forfatter Innlegg
GMOMedlem siden: 12/10/2009 23:27:03
Innlegg: 26
Offline

Når man ser på de offisielle norske kryssereglene på nettstedet feltornitologene.no er det vanskelig å bli imponert. Her mangler en del vesentlige forhold, og som det står – ingenting er hugget i sten – derfor dette forslag til revidering.

For ordinære kryss er det friere tøyler (enn for edelkryss, hvis reglement heldigvis er fjernet i sin helhet fra samme nettsted), men også denne formen for kryss krever et strikt reglement.

Det gjeldende reglementet ser ut til å være et hastverksprodukt (og valg av dårlige ordlyder; med regel 3 mister jeg bokfink og fiskemåke i Norge), og hvor seriøst kan man ta et kryssereglement som ikke nevner ID med et eneste ord?

Først reglementet til feltornitologene.no:

SITAT

Regler for Norgeskryss
1. Kun fugler godkjent i kategoriene A - C kan regnes som kryss.
2. Kun fugler som befinner seg på norsk territorium (Norges fastland og havområdene utenfor, Svalbard og Jan Mayen) kan regnes. Hvor observatøren befinner seg er likegyldig.
3. En kan kun regne arter som er godkjent av NSKF.
4. Observasjoner som ikke er behandlet av NSKF får regnes inntil en kjennelse av komiteen foreligger. Man må imidlertid ha levert beskrivelse på fuglen senest 1. februar året etter for og kunne telle arten.
5. Fugler som fanges for ringmerking får regnes om de fanges og slippes under normale omstendigheter. Holdes fuglen i fangenskap utover normal ringmerkingsaktivitet kan den ikke krysses. Ringmerkingssentralens regler for ringmerking skal til enhver tid følges.

SITAT SLUTT

Her er mitt forslag til reglement for ordinær kryssing:

§ 1 Man må se/høre fuglen så godt at en sikker artsbestemmelse kan gjøres på selvstendig grunnlag.

§ 2 Man må bestemme fuglen til art ifølge gjeldende taksonomi; artspar eller artsgruppe samt hybrider kan ikke regnes.

§ 3 Fuglen må være i live; funn av døde fugler kan ikke regnes.

§ 4 Fuglen må være observert i Kongeriket Norge.

§ 5 Observasjonen må være gjort under normale forhold: fugler som fanges ved nettfangst eller lignende kan regnes såfremt de ikke holdes utover normalt tidsperspektiv for virksomheten; fugler holdt i pleie kan ikke regnes.

§ 6 Observasjonen må gjelde arter/individer som har opptrådt spontant (kategoriene A og B til AERC/BOURC).

§ 7 Observasjonen må være godkjent av LRSK/NSKF hvis arten er underlagt krav om beskrivelse.


Geir Mobakken
 
Forumoversikt » Kryssing
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team