[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Stivhaleand bort fra den norske lista?  XML
Forumoversikt » Kryssing
Forfatter Innlegg
GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei,

Stivhaleand er inne på den norske lista under kategori C: "Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproduserer i vill tilstand i Europa og opprettholder frittlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger."

Pga den antatt negative effekten den opprinnelige amerikanske stivhaleanda har hatt på europeiske bestander av hvithodeand, har den imidlertid det siste tiåret blitt forsøkt utryddet i Europa, og man har trolig lykkes godt. Så vidt jeg vet finnes det i dag ikke noen frittlevende bestander i Europa, og arten bør derfor etter definisjonen ikke lenger regnes i kategori C.

Eller finnes det idag frittlevende bestander av stivhaleand i Europa?

Geir S. Andersen
GMOMedlem siden: 12/10/2009 23:27:03
Innlegg: 26
Offline

Hei Geir,

Ja stivhaleand er på den norske lista i form av flere funn i kategori C. Der vil den også være i framtida, selv om de europeiske populasjonene forsvinner. For saken er jo hvilken status den hadde da det begav seg – ikke status pr. i dag. Hvis bokfink blir globalt utryddet i dag har du fortsatt kryss på den i morgen, og den opprettholdes på den norske lista i kategori A.

Stivhaleanda har i europeisk sammenheng alltid vært en britisk særegenhet, og det er i England majoriteten har befunnet seg. Heldigvis ble denne utsatt for en omfattende utryddelseskampanje, og fra en maksimum på 6000 ind. i år 2000 er det nå igjen 6 ind., så den er i praksis utryddet. I Storbritannia vil nok stivhaleanda om kort tid gå fra kategori C1 til C6, hvor siste underkategori er forbeholdt arter som ikke lenger har bærekraftige populasjoner.

Hva gjelder framtidige norske funn av stivhaleand blir jo det en annen sak, og må vurderes på bakgrunn av den nye situasjonen, men etter alle solemerker vil det ikke komme nye norske funn.

Så stivhaleand er og blir på den norske C-lista og kan fortsatt telles for de som krysser ikke-spontane arter.

Geir Mobakken
 
Forumoversikt » Kryssing
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team