[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
I nattens mulm og mørke..  XML
Forumoversikt » Generelt
Forfatter Innlegg
vbuMedlem siden: 06/03/2009 15:31:39
Innlegg: 101
Offline

Innvendinger mot innfanging og merking/prøvetaking er visst utbredt i kryssermiljøet, kan det virke som. Det er i alle fall ingen som gir uttrykk for at det er OK, de tre som har skrevet inn hittil har alle vært negative.
Hvis du prøver å lese hva jeg faktisk skriver vil du kanskje oppdage at jeg mener ringmerking har veldig mye positivt for seg. Men jeg forbeholder meg retten til å stille kritiske spørsmål med det jeg oppfatter som plukkfangst av sjeldne arter, og da spesielt potensielt hekkende fugler. Med plukkfangst mener jeg IKKE seriøse vitenskapelige forskningsprosjekter, men tilfeldig fangst hvor den åpenbare intensjonen (i mine øyne) primært er å fange en sjelden fugl og sette en ring på denne. Jeg mener også det er legitimt å spørre hvor seriøst og nødvendig et gitt prosjekt er i forhold til hvilken inngripen som gjøres. Alf Tore burde snart ta til seg at dette faktisk er en utbredt holdning i store deler av fuglemiljøet i Norge, og ikke en sær "kryssegreie". Det er i denne sammenhengen jeg tror "gi-blaffen" mentaliteten som Alf Tore har til andre meninger kan være skadelig for norsk ringmerking.

Er forøvrig 100% enig med Øyvind sine kommentarer.


Mvh,
Vegard Bunes

This message was edited 2 times. Last update was at 16/07/2011 08:56:09

havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Fint Vegard, der fikk du enda en gang poengtert hvordan jeg gir blaffen i alt og alle. Jeg logger herved av denne debatten, siden du nå åpenbart hovedsaklig er ute etter å provosere.

Alf Tore

vbuMedlem siden: 06/03/2009 15:31:39
Innlegg: 101
Offline

Jeg er ikke ute etter å provosere. Refererer kun til hva du selv skrev tidligere i denne tråden. Mulig du opplever det som provoserende.
jeg for min del hadde gitt blaffen i hva finneren mente dersom jeg hadde hatt en tungtveiende grunn for å fange inn fuglen.

Går ut fra at det er opp til deg selv å definere hva som er en tungtveiende grunn?


Mvh,
Vegard
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Går ut fra at det er opp til deg selv å definere hva som er en tungtveiende grunn?


Det er i alle fall ikke din jobb å definere hva som er grunn god nok for verken meg eller den nevnte forskningsgruppen fra Zool. mus i Oslo. I et av dine tidligere innlegg stiller du følgende seks kritiske bemerkninger:

Det finnes både gode og dårlige intensjoner for å fange inn en sjelden fugl i mine øyne. Kanskje var intensjonen god i dette tilfellet, men hvor viktig var i såfall denne blodprøven? Har de ikke DNA profil av busksanger fra før? Har de ikke fått blod fra busksanger(e) fra Utsira? Tok de ikke blod fra de nevnte hekkefuglene fra Kallaksjøen i fjor? Finnes det ikke tilstrekkelig med DNA profiler på busksanger fra utlandet? Hvor mange DNA profiler trenger de egentlig for hver art? Mange spørsmål som gjør det vanskelig å vurdere hvor nødvendig denne konkrete innfangingen egentlig var.


Vi må vel kunne ha tiltro til at en forskningsgruppe fra landets største naturhistoriske museum selv vet hvilke data- og metodiske behov de har i sitt arbeid. Du må i etterkant bare stille så mange kritiske bemerkninger du bare vil, men det er nå en gang ikke verken din eller Buertange sin rolle å fungere som tilsynsutvalg for en av landets største forskningsinstitusjoner.

Min "gi blaffen" bemerkning var myntet på DEN SPESIFIKKE SITUASJONEN ved Gjølsjøen spesielt, jeg har aldri tildigere hørt om en person som til de grader har et eierforhold til en vill fugl. Det opptrinnet som Buertange steller i stand mener jeg er kritikkverdig, både der og da og særlig ved at han i ettertid finner det betimelig å henge disse personene ut et et offentlig debattforum. Til tross for at jeg tidligere i debatten har bemerket at min "gi blaffen" holdning er sterkt situasjonsbetinget , så fortsetter Bunes å tillegge meg en generell gi blaffen mentalitet:

Det er i denne sammenhengen jeg tror "gi-blaffen" mentaliteten som Alf Tore har til andre meninger kan være skadelig for norsk ringmerking.


Det er vel sant som det ble hevdet fra eksperthold tidligere i debatten:

Vanlig hersketeknikk å tilegne motdebbatanter holdninger de ikke har


Forøvrig finner jeg det en smule overdramatisk at denne enkle kommentaren myntet på "Gjølsjøendramaet" skulle kunne "skade norsk ringmerking"! Det er jo hyggelig at man som person blir tillagt stor betydning, selv om jeg mistenker Bunes for å prøve å lage storm i et vannglass. Jeg har tidligere redegjort for at det er DN, ikke ringmerkingssentralen/Museum Stavanger som trekker opp retningslinjene for hvordan ringmerking som fag skal utøves i Norge. Og jeg har full tiltro til at det regelverket vi har sikrer at forskere og andre ringmerkere kan utføre jobben sin, uten å komme i konflikt med lovverket. Kryssere med eietrang kan man aldri gardere seg mot. For øvrig er jeg av den oppfatning at man definitivt ikke får noen spennende data ved å IKKE merke fugl. DET ville være mer skadelig for norsk ringmerking.....

Alf Tore Mjøs


vbuMedlem siden: 06/03/2009 15:31:39
Innlegg: 101
Offline

men det er nå en gang ikke verken din eller Buertange sin rolle å fungere som tilsynsutvalg for en av landets største forskningsinstitusjoner
Nei selvfølgelig er det ikke det og det har jeg aldri påstått. Men jeg er faktisk fullt berettiget til å ha en mening og stille kritiske spørsmål dersom jeg mener det er nødvendig. OGSÅ ovenfor vitenskapelige institusjoner og ansatte. Det å være ansatt ved en vitenskapelig institusjon er ikke ensbetydende med at hvilke som helst formål og metoder er av det gode (dette er ment generelt, ikke spesifikt rettet mot noen). Du, Zool.Mus. eller andre kan selvfølgelig velge å ignorere hva jeg og andre mener så lenge dere holder dere innenfor lovverket. Men det er jo ikke sikkert det gavner ringmerking på sikt.

Min "gi blaffen" bemerkning var myntet på DEN SPESIFIKKE SITUASJONEN ved Gjølsjøen spesielt
Hvis det er slik at du generelt sett mener det er fornuftig å ta hensyn til finnerens holdning i forhold til innfanging (også når vedkommende ikke ønsker at fuglen skal fanges) så er vi jo langt på vei enige på det punktet. Kan bare ikke se at det fremkommer noe i dine innlegg som tilsier dette.

Oppfatter det slik at Alf Tore i sitt siste innlegg prøver å vri debatten over til at den primært handler om dette konkrete tilfellet ved Gjølsjøen. Mulig Alf Tore har ment det hele tiden, men for å sitere meg selv
Nå er jo denne tråden egentlig todelt.

1. Episoden på Gjølsjøen
2. Innfanging av sjeldne fugler generelt
Utgangspunktet var episoden på Gjølsjøen. Den er jo interessant nok i seg selv, men det er vesentlig mer interessant å diskutere pkt 2. Det er dette jeg har prøvd å rette fokus mot. Det mener jeg kommer tydelig frem i mine innlegg.


Mvh,
Vegard

This message was edited 2 times. Last update was at 17/07/2011 11:17:02

havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Men jeg er faktisk fullt berettiget til å ha en mening og stille kritiske spørsmål dersom jeg mener det er nødvendig. OGSÅ ovenfor vitenskapelige institusjoner og ansatte. Det å være ansatt ved en vitenskapelig institusjon er ikke ensbetydende med at hvilke som helst formål og metoder er av det gode (dette er ment generelt, ikke spesifikt rettet mot noen). Du, Zool.Mus. eller andre kan selvfølgelig velge å ignorere hva jeg og andre mener så lenge dere holder dere innenfor lovverket. Men det er jo ikke sikkert det gavner ringmerking på sikt.


Nå er vi langt på vei enig, med unntak av siste setning.

Når det handler om innfanging av sjeldne arter, så er det mange gråsoner og ikke noe enkelt svar på hva som er forsvarlig. Sjeldne truede hekkefugler skal ikke hvem som helst legge seg etter, og definitivt ikke i hekketid. Derfor er det f.eks. ikke tillatt å fange og merke dverggås og snøugle uten at det foreligger en dispensasjon, og at dette skjer i prosjektregi i styrte former.

Så spørs det om det finnes noe prosjekt. Ta åkerrikse som et eksempel. Nå finnes det et åkerrikseprosjekt, derfor blir innfanging av åkerrikse overlatt til dem som jobber med det. Jeg ville ikke finne på å dra ut på Jæren for å fange åkerrikser på eget initiativ så lenge prosjektet er aktivt. I motsatt fall ville jeg ikke sett noe galt i å fange en kreksende åkerrikse, siden all erfaring tilsier at de ikke rømmer lokaliteten av den grunn.

Så har vi definisjonesspørsmålet - hva er en sjelden fugl? Hvor drar du grensen, Vegard? Ved NSKF-listen eller LRSK-listen? Hvis det skulle innføres restriksjoner mot fangst av sjeldene arter, så må DN utarbeide en liste, så det ikke blir opp til enkeltpersoner å definere hvilke arter som er "lovlig" eller "ulovlig". Jeg mener imidlertid av vi klarer oss godt uten en slik restriksjon, og jeg kjenner ikke til at noen slike restriksjoner er innført i andre land.

Jeg mener også at man bør avstå fra å fange sjeldne arter der det er grunn til å mistenke hekking. Tungtveiende forskningsbehov kan likevel gjøre det "akseptabelt" dersom fangsten kan foregå på en skånsom måte. En busksanger som synger ivrig en uke inn i juli er etter alle solemerker en uparret hann, og datoen tilsier at han vil "gi opp" ganske snart. Jeg kan ikke se at det har noen bestandsmessige konsekvenser å fange inn en slik fugl. Busksangeren er dessuten en tallrik art der den finnes, en eventuell innvandring av tallrike r-strateger (tallrike arter med lav årlig forventet overlevelse og høy årlig reproduksjon) kan neppe påvirkes av oss mennesker uansett. Kommer de så kommer de, om noen fanger inn et antall busksangere for blodprøvetaking vil ikke endre en døyt på det. Et forsøk på "plukkfangst" av en hvitbrystlo ville jeg derimot anse som et hodeløst foretak.

Så har man hensynet til sine omgivelser. Jeg er helt enig i at man ikke bør storme til med mistnett dagen etter fuglen er oppdaget. Den aktuelle fuglen på Gjølsjøen var oppdaget 4 dager før den famøse episoden fant sted. Det burde være tid nok for dem som får sin opplevelse ødelagt av 3 x 2,7 mm aluminium, til å oppsøke fuglen først. For ikke å snakke om at det heller ikke var den eneste syngende busksangeren i området. Det er såpass mye hensyn jeg mener man bør ta (til folk). Jeg har ingenting i mot at man tar kontakt med finneren for å tilby vedkommende å delta. Det hadde jeg definitivt gjort dersom jeg antok at de hadde interesse av dette. Men jeg ser heller ikke noe galt i å IKKE ta kontakt. Hadde jeg hatt lokalkunnskap nok til å vita at finneren var negativ til fangst av fuglen, så ville jeg nok droppet kontakten og bare gjort jobben i det stille. Det blir minst bråk av det.

Mvh,

Alf Tore
 
Forumoversikt » Generelt
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team