[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Gulbeinsnipa på Jæren  XML
Forumoversikt » Identifikasjon
Forfatter Innlegg
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Hei

Er det noen andre enn Martin som fikk bilder av gulbeinsnipa på Jæren tidligere i sommer? Jeg har stusset litt på det bildet som ligger på forsiden av FO. Det er liksom noe som jeg ikke får helt til å stemme med gulbein. Hovedsakelig jizz synes jeg ikke er en innertier for denne arten. På de to videoklippene som ligger ute synes fuglen å være for "kort" i bakkroppen. Mer håndfast så virker håndsvingfjærprojeksjonen utenfor tertialene og projeksjonen av vingespissene utenfor stjerten for kort for gulbein.
Videoen er jo tatt under suboptimale forhold og klippene lyver gjerne som følge av dette, men det hadde vært interessant å se andre mer eller mindre gode bilder av fuglen, og høre andres (observatører) oppfatning.

mvh

Tor A. Olsen
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Hva ser du som mulige alternativer, Tor Audun?
Finner raskt bilder på nettet av gulbeinsniper som tilsynelatende har kort svingfjærprojeksjon, tror det er vinkelen og de suboptimale forholdene som gir et dårlig inntrykk.

En annen ting: Er det riktig at et medlem i NSKF og gå ut i et debattforum og signalisere skepsis ovenfor et funn som ennå ikke er behandlet av komiteen? Er ikke det en rolle som bedømmingsmedlemmer i NSKF bør vurdere å overlate til andre?

Alf Tore
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

For å ta siste del av innlegget til Alf Tore først så vil jo det variere med hvordan du leser innlegget.

Hvis man ønsker det kan det sikkert tolkes som om jeg er skeptisk til observasjonen. Eller så kan det tolkes (korrekt) som at jeg synes fuglen er litt avvikende i forhold til en klassisk gulbeinsnipe og ønsker en diskusjon med flere bilder av samme fugl, henvisninger til bilder av andre gulbeinsniper med tilsvarende kort vingeprojeksjon og evt. andre momenter jeg ikke har tenkt på (myting etc.). En slik diskusjon er gjerne lærerik for flere enn meg. Verre er det faktisk ikke. Om slike diskusjoner skal overlates til andre enn NSKF-medlemmer kan jo være et tema å ta opp i en annen tråd.

Grunnen til at jeg spør om flere bilder er at fuglen ble sett over flere dager av mange observatører. Vanligvis blir slike funn godt dokumentert, men det synes ikke å være tilfellet med denne fuglen. Gruda er jo vanligvis en vanskelig lokalitet å få dokumentert skikkelig på, men folk har jo klart det eksemplarisk på de to foregående funnene av arten på samme lokalitet. Fuglen var jo også veldig fra og til over flere dager samtidig som antallet vanlige vadere varierte mye. Så i en BV-melding at det ble spekulert om det kunne være to ulike fugler. Flere bilder vil kanskje kunne gi svar på dette.

Så hvis noen har flere bilder så vil jeg fremdeles oppfordre til at de blir lagt ut. Linker til bilder av andre gulbeinsniper med tilsvarende kort vinge hadde også vært interessant.

mvh

Tor

This message was edited 2 times. Last update was at 21/07/2009 09:39:37

EWEMedlem siden: 22/03/2009 16:22:57
Innlegg: 62
Offline

Da Martin først fant fuglen på Malaneset så var lysforholdene såpass vanskelige at han valgte å ikke claime fuglen før video ble studert. Video ble blandt annet vist til Geir Kristensen og alternative er jo (som Alf Tore også påpeker) ikke særlig mange.
Jeg stusset selv på at projeksjon av vingespisser på bildet til Martin, men for eksempel en grønnstilk vil aldri kunne oppvise er så lang tibia som på bildet.

Senere på dagen fant jeg fuglen igjen på Gruda, men den oppholdt seg da kun en kort periode sammen med en bra gjeng tringa vadere (blandt annet en annet langbeint vader jeg mistenkte kunne være damsnipe) men foto var umulig grunnet avstand. Alle vaderne fløy desverre videre etter kort tid, og kun noen få gluttsniper returnerte etter en halvtimes tid.
Fikk imidlerid da sett gulbeinsipa i flukt noe som fjernet all tvil om art.
Jeg fant en gulbeinsnipe samme sted for noen år siden, men den oppholdt seg på de nærmeste sandbankene på greit fotohold i motsetning til denne som var et godt stykke vest langs sivkanten.

Et par dager senere ble fuglen igjen gjenoppdaget (sett iallefall 2/7 og 3/7), og ble da sett av flere erfarne skådere. Om det ble tatt noe foto vet jeg ikke da jeg var bortreist.

Så på kvelden 9/7 var det igjen en gulbeinsipe samme sted. Avstand var ikke særlig behagelig, og jeg har ikke notert detaljer omkring "bakenden" på fuglen, men nebb, beinfarge & beinlengde (spesielt tibia) samt den "hengslede" flukten med markert hvit overgump gjorde ID grei.
Lang avstand og motlys gjorde at jeg ikke engang forsøkte å ta foto.
Neste morgen var fuglen på plass en kort periode sammen med en nyankommet rustsnipe. Jeg tok da endel bilder, men når jeg "cropper" så mye at fuglen blir stor nok så er bildet så diffust at art ikke lenger kan claimes utifra bildene.
Jeg spekulerte i om dette faktisk kunne være en ny fugl siden det var nesten en uke siden sist observasjon, og at Gruda i mellomtiden var tilsynelatende nesten tomt for vadere.
Nettopp den 9/7 var det igjen et stort tringa rush (samme som den 29/6), men om det kan være et nytt individ får NSKF vurdere.
Det kan jo nevnes at i samme periode ble sett minst 5 forskjellige alaskasniper på Jæren, men det er jo "enklere" å akseptere flere individ at en "vanlig" art.

Egil Ween
 
Forumoversikt » Identifikasjon
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team