[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Verdenskryss  XML
Forumoversikt » Kryssing
Forfatter Innlegg
PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

Hei,

Lurte på om det er noen planer om å lage en ranking for verdenskryss også? Var vel snakk om det flere ganger på de gamle FO sidene? I så fall hadde det kanskje vært best å holde det enkelt, med et lignende system som man finner på surfbirds.com hvor man kun fører opp hvor mange arter man har i tilleg til siste kryss, høydepunkter eller eventuelt hvilke land man har besøkt. Det burde vel være ganske enkelt å utføre? Å registrere hver eneste art man har krysset kan jo fort bli veldig tidkrevende for mange. Sider som www.globaltwitcher.com fungerer jo veldig greit for de som er interessert i mer detaljerte kryssesider. Noen forslag?

mvh,
Petter
ØHAMedlem siden: 05/03/2009 22:45:53
Innlegg: 62
Offline

Godt å høre at det er interesse for dette!

Verdenskrysseliste er allerede på plass. Ved å opprette Norges- og utenlandslister blir verdenslisten automatisk laget for en (på samme måten som VP-lista). Man er altså nødt til å få lagt inn alle artene på en eller annen liste for at de skal telle med i verdenslista.

Det som mangler er å vise verdenslistene åpent, man ser foreløpig kun sin egen. Det vil forhåpentligvis om ikke altfor lang tid bli gjort en del forbedringer på kryssesidene. Helt på toppen av prioriteringslista troner edelkryss, men verdenslister ligger nok også høyt plassert.

Å registrere hver eneste art man har krysset kan jo fort bli veldig tidkrevende for mange.


Det blir det jo, men jeg ser ikke helt for meg noen vei utenom akkurat dette.
Kan nevne at en annen forbedring som er foreslått, og som nok også kommer med etterhvert, er å forenkle innlegging av utenlandskryss. Ved å opprette felles vedlikeholdte sjekklister for hvert enkelt land vil utplukk til egne lister bli langt enklere og mindre tidkrevende.

Øyvind
TEHMedlem siden: 18/08/2009 22:08:17
Innlegg: 8
Offline

Hei,

Har tatt meg bryet med å legge inn de fleste av mine lister fra ulike land, og registrert at verdenslista er på plass. Det mangler vel bare å gjøre denne og eventuelt andre lister tilgjengelige. Herunder også regionlister. Det kunne jo også være en mulighet at man ved å se profilen til en person fikk opp de lister vedkommende har lagt inn (noe liknende det man feks. har i Club300 i Sverige). Synes ellers det er greit at man må legge inn artene for å få dem med i totalen. Det er jo også ok å ha sine lister online for å kunne justere på dem og til en hver tid ha den fulle oversikt.

This message was edited 1 time. Last update was at 18/08/2009 22:17:07

PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

Har begynt sånn smått å legge inn arter på verdenslista mi og har noen spørsmål/forslag.

-Ny-Kaledonia mangler på listen over land. Er jo ikke selvstendig stat, men blir jo litt feil å skulle krysse i Frankrike. Det var også enkelte andre ikke-selvstendige områder som manglet, bl.a Fransk Polynesia, Cookøyene, Reunion og Puerto Rico.

-Så også at Mascarene Shearwater befant seg på listen. Selv om det er en nylig beskrevet art har det vel i ettertid vist seg at det faktisk dreier seg om unfugler av Audobon's Shearwater. Arter som Labradorand kan vel også trygt fjernes i.o.m. at den har vært utdød en god stund?

-Følger taksonomien NNKF? Er usikker på hvordan det fungerer, men blir disse listene oppdatert for å følge med på nylige taksonomiske endringer som f.eks nylig beskrevne arter, splitter/sammenslåinger og nye engelske og norske navn?

-Hadde problemer med å søke på engelske navn. Hadde det også vært mulig å la vær å måtte sette e: foran engelske søkeord og i tillegg også kunne søke på nøkkelord? Det siste gjelder vel helst når man søker på engelsk?

mvh,
Petter
TEHMedlem siden: 18/08/2009 22:08:17
Innlegg: 8
Offline

Hei,

Spørsmålene er vel rettet til Admin, så det kommer vel et svar derfra også.

Når det gjelder land eller landområder som bør føyes til foreslår jeg at du skriver en e-post direkte til administrator med forslag. Det har jeg gjort og det fungerte. Jeg fikk bla. tilføyd de Nederlandske Antiller en dag eller to etter min forespørsel. Når det gjelder landområder som burde vært tilføyd så er det enda litt å gjøre.

Så vidt jeg har skjønt så følger fuglelista Clements med sine oppdateringer. Det er ikke den helt siste utgaven av Clements sin verdensliste som ligger ute på feltornitologene (tror det er den nestsiste). I den siste utgaven av Clements ble noen arter fjernet ettersom de nye redaktørene har valgt en mer restriktiv linje (for Sør-Amerika følges bla. taksonomien fra SACC), men noen av artene som ble fjernet kommer trolig inn igjen i løpet av de kommende årene (når publikasjonene om artssplitting ol. foreligger). Det er mulig at artene du nevner også er fjernet i den siste utgaven av Clements, har dessverre ikke den nyeste utgaven av Clements selv.

Slik jeg har forstått vil lista på feltornitologene etter hvert få med seg endringene som blir gjort i Clements sin verdensliste (og underarter bli inkludert). Dette har imidlertid ikke blitt prioritert enda. Inntil det skjer får du bare hoppe over arter som er ute av Clements nye liste eller fryde deg over de ekstra kryssene mens du kan
ØHAMedlem siden: 05/03/2009 22:45:53
Innlegg: 62
Offline

Da er de etterspurte "landene" lagt inn. Selv om dette ikke er selvstendige stater blir det selvsagt, som Petter påpeker, helt feil å skulle inkludere kryss herfra på de repektive kolonistenes lister. Så vi tar de med. Det er helt sikkert flere som mangler fremdeles, så da er det bare å gi oss et hint så legger vi de til fortløpende ettersom behovene dukker opp.

Vedr. artslista så oppsummerte TEH dette bra. Vi følger Clements, men har til gode å få lagt inn majoriteten av oppdateringene som ble annonsert i desember 2008. Dette er endringer på navngivning, systematisk rekkefølge, splitter, sammenslåinger, familier (kort sagt det meste) og arbeidet med å få dette inn er igang, men vil nok ta litt tid. Dere finner en oversikt over alle endringene her.

Øyvind
ØHAMedlem siden: 05/03/2009 22:45:53
Innlegg: 62
Offline

En ting til vedr oppdateringer i artsdatabasen: Dersom dere finner mangler som oppleves som spesielt plagsomme kan dere gjøre oss oppmerksomme på det så kan vi forsøke å få retta opp i det. I første omgang gjelder dette splitter og navneoppdateringer. Spesielt sistnevnte er enkelt å imøtekomme.
PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

Høres bra ut Skal jo etter planen komme enda en oppdatering til Clements innen nyttår, så hadde kanskje vært bra å få oppdatert listene innen den tid for å unngå å bli hengende for langt etter.

I oppdateringene fra i fjor høst ble jo bl.a. amerikgråmåke og amerikakrikkand slått sammen igjen med henholdsvis gråmåke og krikkand. Hvordan vil det fungere i forhold til norgeslista?

btw, Grey Fantail Rhipidura albiscarpa (Gråviftestjert) mangler på verdenslista.

mvh,
Petter
vbuMedlem siden: 06/03/2009 15:31:39
Innlegg: 101
Offline

I oppdateringene fra i fjor høst ble jo bl.a. amerikgråmåke og amerikakrikkand slått sammen igjen med henholdsvis gråmåke og krikkand. Hvordan vil det fungere i forhold til norgeslista?
I utgangspunktet er det mest korrekte og ideelle å følge hvert enkelt lands offisielle lister. Dette er ikke praktisk mulig da det for det første innebærer enormt mye arbeid samtidig som en hel del land vel ikke har offisielle lister en gang. Av ulike grunner er derfor Clements brukt som grunnlag for samtlige nasjonale lister. Dette er ikke udelt positivt da Clements har vist seg å komme med en del merkelige vurderinger f.eks i Vestpalearktis. For Norgeslisten følger vi derfor den offisielle norske listen (som primært baserer seg på AERC enn sålenge). Den tilgjengelige krysselisten er derfor basert på Clements men tilpasset norske (og europeiske) forhold. I så måte regnes både amerikakrikkand og amerikagråmåke som egne arter pr dags dato.

Mvh,
Vegard

This message was edited 2 times. Last update was at 20/08/2009 16:13:53

TEHMedlem siden: 18/08/2009 22:08:17
Innlegg: 8
Offline

Hei,

Det er ikke bare når det gjelder Vestpalearktis at folk stusser over en del nyere vurderinger i Clements. Når det gjelder Sør-Amerika er flere "godt etablerte" arter ute av lista. De nye redaktørene har valgt å legge seg på en litt annen linje en hva Clements selv gjorde i forhold til vurdering av arter og artssplittinger. De ønsker vel å sette sitt preg på Clements artsliste når de har fått muligheten til å gjøre det . Den siste utgaven av boka har jo populært blitt kalt "Clements' downdate" i steden for "Clements' update". Det visker som om forfatterne har tenkt at det er bedre med en art for lite i lista enn en for mye.

Det betyr ikke at alle deres vurderinger er riktige (noe de innrømmer selv), og det blir trolig gjort en del oppjusteringer ganske fort når forfatterne har studert foreliggende puplikasjoner om artssplittinger o.l. For SACC (Sør-Amerika) sitt vedkommende skjer dette arbeidet fortløpende.

Det er jo en del land i Sør-Amerika (som jeg kjenner best) hvor man forsøker å lage egne lister, men problemet er å få folk til å ta de ulike listene seriøst. Her er det jo også en viss prestisje i forhold til hvilket land som er verdens mest fuglerike, og noen lister har nok blitt litt vel preget av konkurranseinstinktet. Derfor er det greit å følge en felles liste, og det er vel også greit at Norge velger å følge en annen annerkjent liste en Clemets for Vestpalearktis.
GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei,

Hvis det er sjette utgave av Clements TEH kommenterer, så må jeg si meg ganske uenig i det meste.

De nye redaktørene av Clements sier i sitt forord (på nettet) til sjette utgave at denne utgaven langt på vei var ferdigstilt av Clements selv ("nearly complete" - se http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/preface-to-the-6th-edition , så det er vel litt urimelig å spekulere i at endringene fra femte utgave er resultatet av de nye redaktørenes ønske om å markere seg.

Så vidt jeg kan se så er det ca 43 sammenslåinger og ca 171 splittinger av arter siden forrige utgave, se http://birdbase.com/clements5thto6th.htm#LUMPS . Selv om man skulle mene at bare splittinger kan regnes som "oppdateringer", så ser det jo ut som om oppdateringer klart overgår "neddateringer" mht endringer fra femte til sjette utgave.

Jeg sjekket også en del av sammenslåingene (Pteroglossus, Ramphastos, Scytalopus) som gjelder Sør-Amerika. Her ser det ut til at sjette utgave allerede er på linje med SACC, altså at sammenslåingene faktisk er som "oppdateringer" å regne.

Alt i alt virker påstanden om at endringene fra femte til sjette utgave bærer preg av at de nye redaktørene heller vil ha en art for lite enn en art for mye, ikke særlig vel fundert.
PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

Hvis det er sjette utgave av Clements TEH kommenterer, så må jeg si meg ganske uenig i det meste.


Er vel oppdateringene fra i november/desember TEH sikter til og ikke sjette utgaven av boka. Og akkurat som TEH påpeker var det adskillig flere sammenslåinger enn splitter å finne der. Disse oppdateringene er det jo ornitologer ved Cornell som står for og ikke Jim Clements. De siste oppdateringene kan sees her: http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/corrections/Nov08overview

mvh,
Petter
GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei igjen,

http://www.bubo.org/index.php?option=com_easyfaq&task=view&id=10&Itemid=48 ligger det nå en artikkel med foreslåtte endringer fra AERC som visstnok skal bli publisert om en stund. Så det ser ut som om AERC ikke er død likevel og at f.eks. NSKF kan fortsette å bruke AERC i sitt arbeid.
TEHMedlem siden: 18/08/2009 22:08:17
Innlegg: 8
Offline

Hei,

Takk for oppklaring, jeg sikter som nevnt til arbeidet gjort ved Cornell, det er ornitologer der som har overtatt Clements checkist. Noen har ellers nevnt på dette forumet at det er en ny utgave på trappene. Hvis dette er tilfelle foreslår jeg at man går rett på den nye utgaven når verdenslisten på FO sidene skal oppdateres. Det gjør jo ingenting om man hopper over en utgave, det er jo den siste lista som den er gjeldende.

Tor Egil
PetterMedlem siden: 12/08/2009 10:25:25
Innlegg: 54
Bosted: Kristiansand
Offline

Hei,

Er det noen framgang med tanke på å gjøre verdenskrysselister tilgjengelige? Er over halvannet år siden jeg etterlyste dette sist Er jo også kommet et par oppdateringer til Clements siden den tid

mvh,
Petter
 
Forumoversikt » Kryssing
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team