[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Systematisk plassering av steppevarsler  XML
Forumoversikt » Kryssing
Forfatter Innlegg
GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei,

Det er ikke noe i de aller siste årenes forskning som gjør det rimelig å plassere ’steppevarsler’ pallidirostris som en underart av Lanius meridionalis, slik det i visst monn blir gjort nå. Lanius meridionalis (nominatformen fra Sørvest-Europa) ser ut til å være nærmest beslektet med nordamerikanske excubitor (ua invictus testet), deretter asiatiske sphenocercus (Chinese Grey Shrike) og nordamerikanske ludovicianus (Loggerhead Shrike). Dvs at det ligger an til å splitte ut de nordamerikanske formene av Lanius excubitor (’vår varsler’) og å opprette Lanius meridionalis som en monotypisk art.

Alle andre undersøkte former (koenigi, algeriensis, aucheri, pallidirostris og excubitor) tilhører en annen gruppe, der henholdsvis de to første og de tre siste grupperer sammen. Hvis splitten internt her med tiden vil regnes for å være tilstrekkelig dyp for å splittet i to arter, så vil altså pallidirostris bli å regne som en underart av Lanius excubitor, en art med utbredelse fra Midt-Østen og Sentral-Asia til Nord-Europa og Sibir. Mens formene i Nord-Afrika og på Kanariøeyene utgjør en annen art. Se Klassert et al. 2008.

Den sjokkerende (?) grupperingen av meridionalis fra Sørvest-Europa sammen med nordamerikanske L.e.invictus og L.ludovicianus er også funnet i andre undersøkelser, se Gonzales et al. 2008 og Mundy & Helbig 2004. De ulike undersøkelsene har brukt ulike deler av genomet og til dels mange individer, så det ser ut til å være holdbart.

Mitochondrial DNA points to Lanius meridionalis as a polyphyletic species
Tilman E. Klassert, M. Ángeles Hernández, Francisco Campos, Octavio Infante, Teresa Almeida,
Nicolás M. Suárez e, José Pestano, Mariano Hernández
Molecular Phylogenetics and Evolution 47 (2008 ) 1227–1231

Evidence from DNA nucleotide sequences and ISSR profiles
indicates paraphyly in subspecies of the Southern Grey Shrike
(Lanius meridionalis)

Javier Gonzalez, Michael Wink, Eduardo Garcia-del-Rey, Guillermo Delgado Castro
J Ornithol (2008 ) 149:495–506

Origin and Evolution of Tandem Repeats in the Mitochondrial DNA Control
Region of Shrikes (Lanius spp.)

Nicholas I. Mundy, Andreas J. Helbig
J Mol Evol (2004) 59:250–257


GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei igjen. Igår kom det ny artikkel i Molecular Phylogenetics and Evolution:

The Lanius excubitor (Aves, Passeriformes) conundrum – taxonomic dilemma when molecular and non-molecular data tell different stories
In Press, Accepted Manuscript, Available online 17 November 2009
Urban Olsson, Per Alström, Lars Svensson, Mansour Aliabadian, Per Sundberg

Her er det sjekket mange flere former, og det gjøres en grundig diskusjon av årsaker til at hypoteser for avstamming basert på mtDNA skiller seg fra hypoteser for avstamming basert på morfologi, atferd og habitatvalg.

Plasseringen av pallidirostris i forhold til excubitor er som før (hvis man ser på mtDNA, se forrige innlegg), men med en del tilleggsinfo: enten kan man se stort på det og si at de tilhører samme art som excubitor, eller så kan man gruppere de sammen med indiske lathora, Midt-Østens aucheri og Nordøst-afrikanske (og arabiske, tror jeg) buryi i L.lathora.

Vel så interessant, sett med norske øyne, er at sibiricus, som det finnes to gamle funn av fra Hedmark, hører til i samme forgrening av mtDNA-treet som nordamerikanske former/arter, Chinese Gray Shrike sphenocercus, sørvest-europeiske meridionalis og Lanius somalicus. DNA fra ett av de norske individene er faktisk med i studien. Så hvis disse mtDNA-studiene holder mål når man også får studier basert på kjerne-DNA, så ser det ut som om sibiricus er blant de formene som definitivt bør plasseres i en annen art enn excubitor.

Forfatternes beste forslag er å dele opp excubitor-komplekset i seks arter, der pallidirostris plasseres i L.lathora (se over) og sibiricus plasseres i L.borealis (den nordamerikanske/øst-sibirske delen av varslerkomplekset), men de understreker at usikkerheten er stor.

Varslerkomplekset er minst like infløkt og spennende som svartstrupekomplekset!
JLAMedlem siden: 17/03/2009 15:47:27
Innlegg: 57
Offline

Her er studien omtalt på club300.se sine sider:
http://club300.se/News/Default.aspx?nID=958


Jonas
EWEMedlem siden: 22/03/2009 16:22:57
Innlegg: 62
Offline

Varslere er gøy! Så jeg måtte bare skive noen ord. Ja vi mister vel da etter hvert pallidirostris som art, men det å pløye seg igjennom den ”nye” Svensson (Revidert og utvidet utgave av Gyldendals store fugleguide) gir ny motivasjon.

Slik ser det ut at Svensson har valgt artsinndelingen:

• VARSLER: Lanius excubitor – inklusiv rasene pallidirostris, aucheri, excubitor, homeyeri, koenigi, elegans og algerensis (sikkert også flere men det er disse som er avbildet i boka)

• KRATTVARSLER: Lanius meridionalus - monotypisk

Dette betyr jo da at ”steppekrattvarsler” (nå steppevarsler) foreløpig blir å regne som en underart av varsler Lanius excubitor pallidirostris.

Det som er interessant er at det også er en tredje art listet under sjeldenheter (inkl funn fra Norge!) som er:

• BOREALVARSLER: Lanius borealis

Følger Svensson sine egne anbefalinger inkluderer denne arten følgende underarter: borealis, funereus, mollis, sibiricus og bianchii. (Altså både Sibirske og Nord Amerikanske underarter)
Og det er her det Norske funnet skjuler seg, nemlig av ua sibiricus.

Så selv om krattvarsler forsvinner fra den norske lista så kommer borealvarsler inn isteden. Da gjenstår det vel bare å finne ut hvordan i huleste den skal skilles fra vanlig varsler!!

Varsler listen i Norge blir imidlertid utvidet med en ny art (etter alle solemerker), nemlig den nylig skilte ISABELLAVARSLER. Det er rødhalevarsler som nå er skilt i 2 arter, og de som fikk med seg fuglen i fjor på Fornebu (RØDHALEVARSLER) og fuglen året før fra Lindesnes (ISABELLAVARLSER) kan bare sette seg i godstolen og vente på et sofakryss.

Fuglen fra Lindesnes kan faktisk ende opp som Norgesgull, da ingen andre funn av rødhalevarsler er godkjent som isabellinus men for i alle fall fire av funnene er ikke underart fastsatt så de kan jo bli revurdert i en gjennomgang av NSKF som naturlig vil følge av en slik splitt.
(dog etter at AERC står opp fra de døde og sprinter etter Svensson og BOURC som er i ferd med å stikke av….)

Utsira funnet fra 1991 vil dessverre foreløpig ende opp som en sp. men muligens noen kan grave frem bilder og beskrivelser slik at den kan bestemmes!!? For øvrig er funnet fra 1974 godkjent som RØDHALEVARLSER og blir vel uansett opprettholdt som Norgesgull.

Skulle 1991 fuglen skulle vise seg å være Norgesgull for ISABELLAVARLSER vil det veie opp for å miste Norgesgullet på STEPPEVARSLER men siste ord er muligens ikke sagt i varsler saken
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Hei

Varslere er gøy ja! NSKF jobber for tiden med revurdering av samtlige funn av rødhalevarsler. Flere andre lands sjeldenhetskomiteer er allerede ferdig med denne revurderingen og NSKF vil følge samme generelle retningslinjer. Det innebærer blant annet at funn som ikke er dokumentert med gode bilder neppe vil bli bestemt til den ene eller andre underarten.

Som Egil nevner er fuglen fra Lindesnes i 2008 en god kandidat til isabellinus. Imidlertid er det to eldre funn som også er meget gode kandidater til isabellinus, så Lindesnes-fuglen blir neppe første norske funn av dette taksonet.

Ang. evt. splitt av rødhalevarsler så er det meg bekjent kun den nederlandske taksonomikomiteen som har annerkjent isabellinus og phoenicurides som to selvstendige arter. AERC TAC sliter dessverre stadig med å komme til enighet rundt måten taksonomiske anbefalinger skal publiseres på, så de som venter på nye sofakryss må nok fremdeles smøre seg med tålmodighet...

mvh

TAO
EWEMedlem siden: 22/03/2009 16:22:57
Innlegg: 62
Offline

Hvis AERC (som virker som de har lagt brakk siden 2003) ikke klarer å publisere noe så foreslår jeg (som mange ganger før) at en går tilbake til å følge BOURC, iallefall inntil AERC kommer i gang.

BOURC har publisert 3 rapporter siden AERC sist oppdaterte sin nettside, og det er en rekke arter som er splittet og som alle er implementert i siste utgave av Svensson. Det blir litt dumt å springe rundt med en ny flott utgave av Svensson hvis mange av splittene ikke er tatt høyde for!
Feks så er det nå en indianerbekkasin i Finland, og jeg kan ikke se en eneste nettside som ikke publiserer funnet som en ren art (iht splitt BOURC gjorde i sin siste rapport). Men hvis det dukker opp en i Norge så blir det jo bare en kjip underart!! Nei nei!

Uansett vil det jo bli splittet av AERC (en eller annen gang) fordi hvem bestemmer der...jo BOURC (hvor Svensson sitter i den taksonomiske komiteen), svenkene (som nok følger Svensson...) og hollenderne (som allerede har splittet det meste). Så hvem skal stoppe en splitt da? Tyskerne?
NSKF følger jo AERC selv om det ikke er rent flertall, og dermed blir det meningsløst å vente!

Få fingen ut! Vi gidder ikke å vente på sofakryssene våre!!

Vel....uansett blir det spennende å lese revurderingen av rødhalevarslerne. Hvem hvilke isabellinus kandidater finnes da? De eneste som ikke er underartsbestemt i NSKF sine rapporter er jo den tidligere nevnte fuglen fra Utsira i 1991, Jomfruland fuglen fra 1995 samt 2 Mølen funn fra 80-tallet.
GMOMedlem siden: 12/10/2009 23:27:03
Innlegg: 26
Offline

Trist å høre at norske kryssere mister krysset sitt på Lanius meridionalis pallidirostris.

Ellers tror jeg to ting: at komiteer som underartsgodkjenner ungfugler av L. isabellinus er modige/ivrige, og at Norges første L. i. isabellinus ble oppdaget på Utsira 30.9.1974.

Geir Mobakken
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Hei

Nå er det lovet at AERC TAC vil publisere nye taksonomiske anbefalinger på www.aerc.eu innen utgangen av juli måned. Denne gangen kan man stole på at løftet blir holdt også

Så for de som venter spent på nye status på rødhalevarsler og andre potensielle splitter (og lumper) i WP er det bare å holde nettsiden til AERC under oppsikt.

mvh

TAO

This message was edited 1 time. Last update was at 12/07/2010 10:12:05

taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Indianerbekkasin som EWE nevner ble forøvrig splittet av AERC TAC allerede i 2003.

TAO
EWEMedlem siden: 22/03/2009 16:22:57
Innlegg: 62
Offline


Nå er det lovet at AERC TAC vil publisere nye taksonomiske anbefalinger på www.aerc.eu innen utgangen av juli måned. Denne gangen kan man stole på at løftet blir holdt også


Vel Tor Audun; vet ikke hvor du har fått en slik tillitt når siste publikasjon er fra 2003 og siste oppdatering på nettsiden du henviser til er fra 2005. Det eneste som er nytt siden sist er spam pop-up når en går inn på siden....og det var vel ingen bombe at en allikevel ikke kunne stole på at løftet ble holdt

Nei følg BOURC og Svensson!! Hvorfor skal vi høre på franskmenn og hollendere??

EWE
vbuMedlem siden: 06/03/2009 15:31:39
Innlegg: 101
Offline

Det er faktisk en oppdatering like rundt hjørnet. Eneste grunn for at den ikke allerede er ute er såvidt meg bekjent noen formaliteter mhp korrekturlesing o.l.

Å følge både BOURC og Svensson er forøvrig ikke mulig da disse to taksonomiske autoritetene ikke nødvendigvis følger lik systematikk. Personlig føler jeg det fortsatt er aktuelt å vurdere om vi i Norge bør følge f.eks BOURC kategorisk dersom det viser seg at AERC TAC fortsatt fortsatt ikke fungerer, men gjør vi først det må vi holde oss til den nye autoriteten og ikke hoppe frem og tilbake etter hvert som nye publikasjoner dukker opp.


Vegard
GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei

Nye anbefalinger fra AERC TAC er ute nå i kveld på nye nettsider, se http://www.aerc.eu/documents.html .
EWEMedlem siden: 22/03/2009 16:22:57
Innlegg: 62
Offline

Stort sett bare old news desverre
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Alle nyheter er gode nyheter Egil

Det ligger jo i sakens natur at anbefalinger fra taksonomiske komiteer ikke vil omfatte helt nye splittinger. Disse komiteene baserer sitt arbeid på artikler skrevet av fagfolk, slik de GSA linker til. De holder jo ikke på med forskning på egenhånd. Med disse siste oppdateringene er AERC TAC stort sett "up to date" med feks. BOURC TSC og den svenske taksonomiske komiteen.

Med den nye måten å teller stemmer på som presenteres i rapporten så skulle alt ligge til rette for at det kan komme mer regelmessige nyheter også fra AERC TAC. Så jeg vil tro at endringer foreslått av Svensson og andre autoriteter nå vil bli publisert av AERC TAC så snart de har støtte fra de nasjonale komiteene.

mvh

TAO
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Oppdatert Norgesliste med antall funn på alle "X-arter" er nå lagt ut på NOFs nettsider.

http://birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=696

mvh

TAO
 
Forumoversikt » Kryssing
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team