[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Oppsummering fra siste NSKF-møte  XML
Forumoversikt » Generelt
Forfatter Innlegg
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

For de som måtte være interessert ligger det nå en kort oppsummering av "høydepunkter" fra siste NSKF-møte ute på NOF-sidene:

http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=509

Blant annet er et nytt takson for VP godkjent innenfor landets grenser!

mvh

Tor A. Olsen
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Det er definitivt interessant, noe av det som står her.

Jeg er litt overrasket over at NSKF ikke er mer kritisk til dokumentasjonskrav når det gjelder ørnvåk. Men det er ikke det mest overraskende - amursvale av underarten japonica er jo mildt sagt en bombe i Vest-Europa. Er det mulig å få en redegjørelse for hvordan dere utelukker nominatunderarten med 100% sikkerhet?

Alf Tore Mjøs
taoMedlem siden: 20/03/2009 22:23:17
Innlegg: 52
Offline

Full redegjørelse rundt alle kjennelser kommer selvfølgelig i neste NSKF-rapport. Denne vil forhåpentligvis være klar utpå vårparten. Men det kan vel forøvrig bemerkes at også nominatunderarten av amursvale er ekstremt sjelden i Vest-Europa.

mvh

Tor A. Olsen

This message was edited 2 times. Last update was at 26/11/2009 14:36:39

havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Jeg regnet med det, men i dette tilfellet mener jeg det kan være på sin plass å gå ut med kriteriene FØR neste rapport går i trykken. Dette er såpass ekstremt (et av de "hardeste" og i utgangspunktet mest usannsynlige claim fra Norge noen gang), at NSKF bør begrunne dette. Det er ingen definitive kriterier som skiller japonica fra nominatunderarten, det går på fargetoning og graden av streking på overgump og underside. Hvor går grensen for hvor kraftig streket dauurica kan være? Å skille underarter på kriterier der forskjellene kun er gradsforskjeller, er mildt sagt ambisiøst. I alle bestander forekommer det geografiske varianter og individuell variasjon som frembringer individer som er atypiske i forhold til det vi oppfatter som normalt, alle som har ringmerket mye vet at det dukker opp uvanlig strekete gresshoppesangere, hagesangere med "hauksangertegninger" på undre haledekkere mm. Se bare på den individuelle forskjellen hos låvesvale! Har NSKF hentet inn ekspertuttalelser før man fattet dette oppsiktsvekkende vedtaket? Jeg beklager hvis jeg virker i overkant skeptisk, men en slik "BOMBE" bør ledsages av mer informasjon når dere først skal legge ut en nyhetssak.
RBOMedlem siden: 28/07/2009 18:59:37
Innlegg: 3
Offline

Blir mildt sagt overrasket over at NSKF fortsatt godkjenner udokumenterte, og mer eller mindre udokumenterte funn av ørnvåk. Begrunnelsen om at tidligere funn har "overlevd" holder på ingen måte, da dette skjedde for mange år siden. Det har siden den gang blitt DOKUMENTERT ørnvåker i inn og utland som har vist seg å være musvåker... til tross for at mange personer har vært overbevist om det motsatte. "Fallgruber" som ekstremt solblekede fjellvåker, og store ørnvåklignende musvåker har blitt kjent med årene. Det har vist seg at subtile draktkarakterer, som de små undre dekkerne har vært avgjørene i visse tilfeller. På bakkrunn av dette hadde jeg heller ventet at NSKF hadde foretatt en kritisk gjennomgang av de to gamle funnene, og at arten var på vei ut fra den Norske lista! I steden velger man altså å doble funnmassen!? Er det innhentet kommentarer på disse sakene fra utenlandsk rovfuglekspertise, eller stoler man bare på egen kompetanse her?
Dette virker i så fall ukritisk, og lite seriøst på meg.

Rune Botnermyr
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Enig med Rune her.

Ørnvåk er ekstremt vanskelig materie. Ingen av de norske ørnvåkene er dokumentert så godt at man kan se avgjørende kjennetegn, minst halvparten er udokumentert. Funn av hele fire ind. i Norge, mot bare 12 i Sverige, er statistisk usannsynlig når man vet at Sør-Sverige er har minst 20 ganger mer rovfugl enn Norge. Funn av flere adulte fugler, og på tider som er utypisk for arten, gjør ikke dette funnbildet mer troverdig. AERC sine anbefalte retningslinjer sier at de fem første funnene av en art helst bør være dokumenterte. Kravene til dokumentasjon skjerpes jo vanskeligere artsbestemmings-problematikk. Hvorfor velger NSKF å se bort i fra en mer restriktiv praksis akkurat for denne arten? Ørnvåk bør ikke godkjennes fra Norge før det foreligger uomtvistelige bevis i form av gode bilder, jeg vil i likhet med Rune anbafale NSKF å ta denne materien opp til ny vurdering og bruke en litt mer kritisk tilnærming neste gang.

Mvh,

Alf Tore Mjøs
JLUMedlem siden: 31/03/2009 18:19:00
Innlegg: 27
Offline

Jeg registrerer at gamle NSKF medlemmer nå hakker på det nye NSKF

Kan noen som var med på den store gjennomgangen av gamle observasjoner for noen år siden fortelle hvorfor det slapp gjennom 2 observasjoner av Ørnvåk da? (Om jeg da ikke husker helt feil - og de to gamle observasjonene faktisk er godkjent helt nylig da?)

Jon
RBOMedlem siden: 28/07/2009 18:59:37
Innlegg: 3
Offline

Svar til Jon:
Det var kun ett udokumentert funn var oppe til vurdering den gang. Dette "overlevde" under tvil, men ville etter min menig ikke holdt i dag. Altså en feilvurdering fra min/vår side. Som tidligere nevnt har det skjedd mye på ID-fronten siden forrige revurderingsprosess.
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Det må være tillatt å stille spørsmål ved praksis når det går på kriterier som er rimelig gjengs i Europa, og hvorfor disse ikke legges til grunn ved vurdering av ørnvåk i Norge.

Det er ikke slik at alle gamle funn ble revurdert ved gjennomgangen tidlig på 2000-tallet, hvis du lurer på hvilke saker som var oppe til ny vurdering så er det oppsummert i Ornis Norvegica No. 2 -2002. Ørnvåkene ble ikke revudert den gangen. Det som også er et moment i denne debatten, er at revurdering av gamle funn må gjøres kontinuerlig, når det fremkommer nye momenter som har betydning for både gamle og nye funn. Det har vært en rekke saker i Vest-Europa på 2000-tallet som angår ørnvåk og mistenkte ørnvåk som viste seg å være både musvåk og fjellvåk, disse debattene har bidratt til å gjøre oss oppmersomme på hvor vanskelig disse problemstillingene er. På denne bakgrunnen er det overraskende at NSKF velger å godkjenne funn som ikke er tilstrekkelig dokumentert. Det skal etter min mening ikke være mulig å få gjennom en observasjon av ørnvåk i Norge som ikke er dokumentert, og det bør gjelde også for eldre funn.

Alf Tore Mjøs
GSAMedlem siden: 16/04/2009 19:50:49
Innlegg: 53
Offline

Hei,

Det er en god praksis å legge ut interessante NSKF-saker som nyhetssak før rapporten kommer. Hva med litt ros til komiteen for det?

Det er en dårlig ide å kreve at slike nyhetssaker også må inneholde redegjørelser for grunnlaget for de avgjørelsene som er tatt. Det kan jo ikke føre til annet enn at nyhetssaker av denne typen blir forsinket.

Hvis amursvalen har vært feilbestemt i 104 år, så skal vi da vel holde ut noen måneder med å få begrunnelsen for den nye bestemmelsen.
 
Forumoversikt » Generelt
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team