[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Lydbruk i fotoøyemed  XML
Forumoversikt » Generelt
Forfatter Innlegg
EWEMedlem siden: 22/03/2009 16:22:57
Innlegg: 62
Offline

Under følger et vedlegg jeg (Egil Ween) er bedt om å publisere i dette forumet av Martin Dagsland. Det er med andre ord ikke mine ord eller nødvendigvis min mening, men jeg vil nok selv kommentere dette etterhvert.

Her følger Martins vedlegg; kjør debatt!!

For et par dager siden fikk jeg en melding om et par Svarthalsdykkere i Horpestadosen, Klepp. Utpå dagen kjørte jeg dit bare for å oppdage en bil stående parkert ved vannet, kjørt inn på et jorde fra bakketoppen. Det var plassert en lydspiller (av den nye typen, en liten en) på taket av bilen. Og dermed fikk han lokket dem nærmere, få meter fra bilen.
Jeg synes at bruk av lyd er helt forkastelig, særlig nå i innspurten til hekkesesongen. Vi husket at et par gikk til hekking i Harvelandsvannet i 2003, der to unger kom på vingene til slutt.
I årene etter vellykket hekking ble det observert flere svarthalsdykkere, spesielt i 2004-05, 2 og 3 ind. samtidig. De kom i april/mai og forlot Jæren i juli (om ikke før). Disse dykkere ble observert i Bjårvannet, Søylandsvannet, Ergavannet, Grudavannet og Harvelandsvannet. De flyttet seg fra vann til vann utover våren og forsommeren, men det ble ikke gjort hekkeforsøk.
Ved flere anledninger observerte jeg folk som spilte lyd for å lokke dem nærme i den hensikt å få tatt gode fotos. En av dem som ganske iherdig drev og spilte lyd til alle tider var samme person som nå stod og spilte lyd igjen.
Tidligere har jeg selv stått ved siden av da han spilte lyd. Den gangen syntes jeg det var spennende (det gjør jeg ikke lenger nå) og samtidig la jeg merke til hvordan svarthalsdykkeren reagerte på lyd fra spilleren. Enkelte ble lokket nærmere, andre ble skremt bort - rett og slett. Det var ikke få ganger jeg ba om å slå av lyden da jeg la merke til at fuglene trakk seg unna.
Ærlig talt er jeg lei av å se dette opptrinnet hver gang svarthalsdykkerne dukker opp på Jæren. Og for ordens skyld så ble bare svarthalsdykkerne sett denne dagen, og hvor de er nå forblir forhåpentligvis en hemmelighet.

Ellers er det ikke bare svarthalsdykkere det spilles lyd på på Jæren men også på andre arter, også i hekkesesongen...
I de siste åra har det dukket opp en ny type fuglefolk her på Jæren. Det er dem som bruker fotoapparatet samtidig med hjelp av lyd. Og det er blitt alt flere av dem og de bruker lyd hele året. Enten det er i strengkulda eller i hekkesesongen, uansett dette forstyrret fuglene - og fuglene lider av dette opplegget.
Et eksempel kan nevnes : En mann går til Orreosen, står eller sitter der og spiller lyd (i hekkesesongen) - i opptil en time.
Fuglene som hekker der blir skremt bort fra reir med egg og unger og resten kan man tenke seg hvordan det ender til slutt.

Martin Dagsland
CTIMedlem siden: 11/06/2009 15:42:54
Innlegg: 12
Offline

Bruk av lyd mot fugler er vel et tema som egentlig er ganske omfattende debattert fra før men here-we-go -again. Det er slik jeg ser det situasjoner hvor bruk av lyd er helt greit, og så er det situasjoner hvor det ikke er det. Det finnes vel ingen egentlig skikkelig forskning på dette, slik at de fleste synser vel om hvor grensene skal/bør gå. Man skal jo også sette ting litt i perspektiv her, lydspilling tar jo ikke livet av noen fugler, habitatdestruksjon og selv ringmerkingsaktivitet dreper mange flere fugler enn lydspilling (tror feks mye av den usystematiske ringmerkingsaktiviteten som drives her til lands har meget begrenset forskningsverdi i forhold til den lidelsen mange fugler utsettes for). Når det er sagt, så har jeg selv blitt mer oppmerksom på de potensielt negative sidene med lydavspilling og spiller nesten aldri lyd lenger.

Slik jeg ser det er det to situasjoner hvor man skal være særlig aktsom med lydavspilling, den ene er i hekketiden, særlig før ungene er ute og den andre er rariteter som er slitne og hvor det er potensielt mange som ønsker å se/fotografere fuglen. Å spille en kort strofe på en fugl gjør vel nokså sikkert ingen skade, men det er desto større problem hvis det blir spilt lyd gjentatte ganger over lengre tidsperioder.

Når det gjelder svarthalsdykker så er dette en av norges sjeldneste hekkefugler - å spille lyd når et par nettopp har ankommet en potensiell hekkeplass er vel således noe av det verste scenariene av alle lydspillesituasjoner man overhodet kan tenke seg.

Når det gjelder vedkommende som MDA refererer til, så ser han ikke at han har gjort noe galt til tross for omfattende argumentering om det motsatte. Såvidt jeg vet så er vel ikke lydspilling forbudt ved norsk lov slik at da står man igjen med begrensete muligheter for å sanksjonere mot slik adferd hvis man mener det er feil. Har FO regler som er brutt så kan eksklusjon være et aktuelt virkemiddel mot uønsket adferd, men vil trolig ha liten effekt. Mest effektivt vil det nok være at personer som ikke vet å oppføre seg ikke får informasjon om aktuelle fugler. Enda viktigere vil det være at man som venner sammen kan prøve å påvirke hverandre mot bedre adferd og ikke holde på å krangle og bli uvenner. Det er et lite miljø og det er dumt at en slik flott hobby skal føre til at folk går rundt og hater hverandre

i beste mening
CTI
FKRMedlem siden: 21/03/2009 06:01:24
Innlegg: 2
Offline

Enig med deg, Martin. Jeg skulle aldri lagt ut meldingen på BV. Jeg kommer ikke til å legge ut fugl av lignende karakter på BV. Hensyn til fugl går først.
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Jeg vil kommentere noe av det CTI skriver.

Man skal jo også sette ting litt i perspektiv her, lydspilling tar jo ikke livet av noen fugler, habitatdestruksjon og selv ringmerkingsaktivitet dreper mange flere fugler enn lydspilling (tror feks mye av den usystematiske ringmerkingsaktiviteten som drives her til lands har meget begrenset forskningsverdi i forhold til den lidelsen mange fugler utsettes for).


-Det er lite som er mer irriterende i en debatt enn personer som prøver å bagatellisere en problemstilling, ved å sammenligne med andre virksomheter som de selv oppfatter som mer problemfylte, eller prøver å fremstille som mer "syndefulle". Hold deg til saken og debatter det som er saken! Når det gjelder ringmerkingsaktiviteten så tror jeg CTI skal avstå fra å verdivurdere den. Det finnes ingen "usystematisk" ringmerkingsaktivitet pr. def, alle ringmerkingsdata samles i en stor database, og alle merkinger inngår i en statistikk som kan brukes til å belyse at utall av problemstillinger. Jo flere merkinger, jo bedre blir vårt datagrunnlag. Ringmerking utsetter ikke fugler for "lidelser" - virksomheten er gjennomregulert og vurdert som en meget skånsom, i en grad som gjør at f.eks. forsøksdyrutvalget ikke trenger å vurdere virksomheten ut i fra sine strenge kriterier. Selvsagt skjer det uhell i forbindelse med merking både av fugler og dyr. Heldigvis er dette noe som rammer svært få individer, disse ubetydelige tapene kan forsvares i forhold til den store forvaltningsmessige verdien som ringmerkingsdata har. Kun ved hjelp av fangst og ringmerking kan man fremskaffe presise tall på overlevelse og reproduksjon, og det er disse to parameterne som styrer bestandsutviklingen.

Når det gjelder vedkommende som MDA refererer til, så ser han ikke at han har gjort noe galt til tross for omfattende argumentering om det motsatte. Såvidt jeg vet så er vel ikke lydspilling forbudt ved norsk lov slik at da står man igjen med begrensete muligheter for å sanksjonere mot slik adferd hvis man mener det er feil.


-Det er ikke bare en person som er problemet her, og det er heller ikke bare lydavspilling. Bare innenfor det siste året kan nevnes beintråkking etter jordugler i fuglefredningsområdet på Reve, oppskremming av halvdøde rugder i sprengkulde i møkkadungen på Reve i fotoøyemed, skremming av svaner i sprengkulde i fotoøyemed, åtefotografering i fuglereservat mm. i tillegg til lydavspilling. Det finnes et lite miljø av fotoentusiaster som synes å mene at alt er lov og ingenting av det de gjør kan skade noen ting, og det må vi bare ta inn over oss.

CTI skriver at det ikke finnes sanskjonsmuligheter. Stemmer ikke - det er bare å unnlate å rapportere funn, så er vi kvitt en stor del av problemet. Bakdelen er at vi da er tilbake på tidlig 80-tall når det gjelder utveksling av informasjon, og kan lese om observasjoner av sjeldne arter når NSKF-rapporten kommer. Det er vel ingen som ønsker seg tilbake til slike tilstander, men dersom ikke dette miljøet kommer noen vei med internjustisen, så vil flere og flere betenke seg før de rapporterer. Vi er på god vei dit allerede.

Alf Tore Mjøs
CTIMedlem siden: 11/06/2009 15:42:54
Innlegg: 12
Offline

Første del er skrevet av Morten Kersbergen (andre del av CTI)

Etter å ha lest innlegget til Atm, så måtte jeg trekke på smilebåndet. For mye av det som skrives medfører ikke riktighet. For nok en gang er det fotografene som får gjennomgå. Jeg har vært på Revtangen stasjon i 9 år, og er glad for at jeg har avsluttet ringmerkingsvirksomheten. Jeg må ærlig talt si at den virksomheten som har foregått den senere tid kan det stilles spørsmål ved. Du nevner bl.a Rugde som et eksempel, jeg har nok kjørt forbi der et par ganger. Og har sett at både grunneier samt ulike rovfugler har skremt rugdene opp. Jeg skal også innrømme at jeg har sittet i bilen og tatt bilde av rugdene. Det jeg reagere på hvorfor i all verden står nettene oppe i kuldegrader, hvor bl.a england ikke praktiserer fangst om vinteren. Det er bl.a registert at halvslakke fugler hopper langs veien tydelig preget at fangsten. Her lokker man fuglene med mat, og deretter fanger dem. Sikkert flere av de ringmerkete fuglene blir skremt og må bruke unødig energi til å oppsøke andre foringsplasser. En annen ting som det kan stilles spørsmål ved er vandringen fra stasjonen og den antatte lange tidsperioden mellom nettrunder. I flere tilfeller er stasjonen avlukket hvor mannskapet er dratt til revtangen, da uten at det er vært folk på stasjonen. Og da snakker vi om et tidsinntervall på 1 time til folk er tilbake.

Og når det gjelder åtefotografering i fuglefredningsområde, er dette totalt feil hvis du sikter til kamuen i osen. Denne står utenfor fredningsområde. Og denne er klarert i fra fylkesmannen og SNO.
Og foring av rovfugl er positivt i flere sammenheng, man holder den lille bestanden av rovfugl på jæren levedyktig. Samt at man hindrer at flere av rovfuglene går til angrep på andre fugler.

For å si det rett ut har jeg selv kritisert NOF i år med tanke på foring av svaner. Dette burde være organisert , og tatt tak i fra første stund. Inntil vi i SNO tok tak i problematikken, og startet en offensiv foring. Snakket selv med en grunneier, og vedkommende kritiserte fuglekikkerene for ikke å
ta initiativ i å hjelpe svanene. Se på fugler de, men å hjelpe de gjorde de ingenting for.

Og Alf Tore nevner rugdene, hvis du synes så synd på hvorfor i all verden tok du ikke kontakt med grunneieren og ba han om å snu litt på møkkahaugen??? Da kunne kanskje noen rugder bli reddet(hvem vet).

Du snakker om dødlighet, jeg må ærlig innrømme at jeg temmelig sjokkert da jeg så oppi fryseren for et par år siden. Tydeligvis var det mer lik der i løpet av et år, enn det jeg totalt hadde på 9 år. Det ble sågar sett at mannskapet hadde vridd av hodet på fugler mens de hang halvslakke i nettet.
Og dette er jo et resultat av bruk av lydfangst hvor målet er visst å få flest mulig fugler i nettet. Og dette kalles forskning??? Min personlige mening er at man nå burde tenke mer internasjonalt. Olav Runde hadde i sin tid et godt forslag hvor man hadde et fåtalls stasjoner hvor det ble drevet tellinger samt ringmerking da uten lyd. Og disse stasjonene var innarbeidet i et internasjonalt prosjekt.

Ellers trenger innlegget til MDA å kommenteres. Som han selv vet, så er ikke Horpestadosen noen potensiell hekkeplass. Hadde dette vært i Harvelandsvannet hadde saken vært en annen. Dessuten var paret etablert, og fuglene ble ikke provosert av lyden. Dette var kun nysjerrigheten som rår. Dessuten var tilaltelse gitt av grunneier til å kjøre ned.

Husker for flere år siden da fuglevakta startet med poltimester Axelsen, kanskje man burde starte dette opp nytt med poltimester Dagsland. Da kan iallefall allle de fleste holde seg hjemme.
En annen ting som han nevner at han har stått ved siden av dem som spiller lyd. Skal huske det neste gang han er ute på et jorde på jæren hvor det blir fanget etter åkerrikser i en hekkebiotop.
Jeg tror nok mye at dette opptrinnet til MDA er ren misunnelse. Hadde han vært med å fått filmet dykkerene hadde han hatt en totalt annen tone. Så langt kjenner jeg han.

Siste del er skrevet av Christian Tiller:

Innlegget til ATM er formulert på en slik måte og inneholder såpass mange oppsiktsvekkende uriktigheter at det ikke kan stå uten motsvar.

Å sammenlikne aktiviteten lydspilling mot en del andre negative ting som fuglene utsettes for mener jeg det er helt på sin plass å gjøre i denne sammenhengen - ikke for å bagatellisere, men for å sette ting i perspektiv - om ikke annet enn for å rette folks oppmerksomhet og evt irritasjon over på ting som jeg mener er viktigere å ta fatt i. Mer om dette senere.

Når det gjelder min kommentar om ringmerkingsaktiviteten så beklager jeg at dette ble en kommentar uten en medfølgende begrunnelse. Det kan lett oppfattes som er sleivspark, jeg ser den. Det er derfor passende å komme med en spesifisering av hva jeg mente her.

Jeg må si jeg blir litt forbauset over kommentaren om å "avstå å verdivurdere" ringmerkingsaktiveten som bedrives og oppfatter denne som rimelig respektløs. Ledere med skylapper uten mottagelighet for innspill og forslag til forbedringer ble i det private næringslivet i stor grad byttet ut på 1980 tallet, hvorfor skulle man akseptere noe annet i den offentlige forvaltningen? Jeg har relativt god trening i å vurdere forskning og dens metodikk i mitt eget fagfelt (humanbiologi) og har om ikke ringmerket selv, assistert og observert slik aktivitet i snart 22 år. På bakgrunn av dette må det være lov å "verdivurdere" (les: kommentere) store deler av ringmerkingsaktivteten som bedrives. Og mitt inntrykk er at denne kan i stor grad betegnes med rette som usystematisk. Ringmerkingsaktivitet har to store delmål slik jeg ser det: bestandsovervåkning via antallet fugler som fanges/observeres og trekkforskning via gjenfunn andre steder. Sistnevnte er relativt lite interessant sett i forhold til det første slik jeg ser det, men likevel vil nesten all tilfeldig ringmerking kun være av gjenfunnsverdi fordi dataene vil være for usystematisk til å kunne si noe om bestandsutviklingen. Derfor kan man spørre seg hva verdien er sett i forhold til fuglenes påkjenninger om det ringmerkes et tilfeldig sted i flere måneder for å få et gjenfunn av gransanger (for å ta et eksempel). Mer interessant er derfor ringmerking som en del av bestandsovervåkning. Men skal man gjøre dette og få gode valide tall, må man merke på en systematisk måte. Det må være faste stasjoner som fanger på nøyaktig samme tider, samme uker og dager år etter år. Det må gås nettrunder på samme tidspunkter og samme type lyd (se der ja!!!) må brukes (eller helst bør ingen lyd brukes i det hele tatt?). Da først får man rimelig grad av systematisk forskning.

En annen uttalelse må kommenteres. Sitat: "Ringmerking utsetter ikke fugler for "lidelser" - virksomheten er gjennomregulert og vurdert som en meget skånsom". Selv om jeg er enig i at man skal bedrive systematisk ringmerking, og at virksomheten i kyndige hender i vesentlig grad er rimelig skånsom, har jeg selv observert mange benbrudd, døde fugler i og rundt nett opp gjennom årene. Med andre ord betydelig mer lidelse enn jeg har sett i forbindelse med lydspilling! Er det ikke også riktig at på Revtangen stasjon er det en fryser full av døde fugler??????? Selvfølgelig kan det argumenteres med at ringmerking drives på et mere "etisk riktig" grunnlag enn lydspilling og at man derfor kan akseptere "uhell". Men som for all aktivitet må belastning veies opp mot aktivetet og da kommer ikke ansvarlig lydspilling så ille ut mener faktisk ganske mange av oss.

Så tilbake til dette med fotograferingen som tydeligvis plager noen av de fugleinteresserte på jæren. Det finnes mange måter å "forbruke" naturen på, hvor man på den ene siden finner jegeren som jakter og dreper (den vanligste!) og på den andre siden de som sitter hjemme og ikke forstyrrer naturen i det hele tatt men som aktivt støtter økonomisk og debattmessig. Midt i mellom disse ytterlighetene finner man fotografen. Det er ikke til å komme bort i fra at når man fotograferer, så bedriver man en aktivitet som krever noe mer forstyrrelse enn om man ikke tar bilder og bare holder seg på veien. Det er ikke mulig å bli en god fuglefotograf uten å måtte bevege seg nærmere fuglene enn man ellers behøver. Spørsmålet igjen blir hvilke metoder man velger å gjøre dette på og her finnes noen som er bedre enn andre. Jeg har etter mange år i "fuglemiljøet" beveget meg mer og mer over mot "naturfotografmiljøet" og merker en stor holdningsforskjell mellom disse gruppene. Fuglemiljøet er i stor grad opptatt av fuglenes ve og vel mens naturfotografer mere fokuserer på det gode bildet og ikke så mye på prosessen og etikken som ligger bak. Mange naturfotografer kommer feks fra jegermiljøet og det er ikke uvanlig å høre om fugledrap for å ha åte til fotografering. Vi som er fra fuglemiljøet havner også her i en slags mellomposisjon vil jeg si hvor jeg flere ganger har følt meg som "politimester Axelsen".

Poenget mitt er at vi alle har våre interesser og ser verden ut i fra denne. Selv om naturfotografering til en viss grad alltid vil forstyrre motivene man ønsker å avbilde, går det også her an å få til gode bilder uten at forstyrrelsen i nevneverdig grad går ut over fuglenes helse for å si det sånn. Vi som fotograferer opplever imidertid en nærmeste patologisk religiøs verneiver blant mange ikke-fotograferende fuglefolk overfor de som fotograferer. Og nok en gang må jeg henvise til å se ting i perspektiv. Fuglene dør ikke av dette, man må ikke bli for ekstrem i sin iver etter å "ta" fotografene, man kan nesten mistenke andre motiver enn fuglene til å ligge bak. Ta bare innlegget til Mjøs hvor han problematiserer åtefotograferingen "innenfor naturreservat". Dette foregår ikke bare utenfor reservatet, det er også med grunneiers velsignelse og all trafikk av fotografer foregår når det enten er mørkt eller når det ikke er fugl på plass. Mating av sultne rovfugler kan vel ikke heller sies å være negativt når vi vet at mange av de dør av sult gjennom en gjennomsnittlig norsk vinter. Enda mer tøvete blir kommentaren om "skremming av svaner i sprengkulde" - jeg har blogget i hele vinter om ikke-fotograferende fuglevenners (inkl NOF) unnfallenhet når det gjelder å hjelpe svanene som sultet ihjel. Jeg observerte gjentatte ganger foring fra fotografer, men ikke en eneste gang fra ikke-fotograferende "fuglevenner". Jeg kan dermed garantere at ikke en eneste svane ble skremt i forhold til fotograferingen jeg deltok i eller observerte - snarere tvert imot, de kan ha blitt reddet fra sultedøden. Rugde kommentaren blir vel også på grensen til tragikomisk når vi fra bil skremte en rugde en gang på vingene (den kom tilbake kort tid etter) mens flere andre fugler bare 10 meter unna måtte ligge i et fangstnett i flere minusgrader over en lengre periode (kanskje opp mot en time).

Når det gjelder det å ikke legge ut observasjoner på BV så viser jeg til reglementet gitt fra denne - disse reglene skal overholdes så lenge man er med. Man har ikke anledning til å ikke legge ut en observasjon fordi man er redd for at en bestemt person skal plage fuglen. Da skal man heller jobbe for at vedkommende enten endrer adferd eller ekskluderes. Dessuten vil unnlatenhet fra å sende BV melding ikke være til særlig hjelp, da de aller fleste fotografer som det sikkert siktes til her som regel får informasjonen sin fra andre steder (bla det interne nettverket som eksisterer). Det eneste man oppnår med å unnlate å legge ut melding, er dermed å utestenge vanlige mere perifere medlemmer av BVn - folk som trenger BV systemet.PKS


[Avatar]

Medlem siden: 25/03/2009 08:03:54
Innlegg: 24
Offline

Litt av problemet på Jæren virker på oss som ser det utenfra å være at dere ikke respekteres hverandres interesser. Slik Alf Tore skriver ser det ut som han dømmer nord og ned all foto interesse på Jæren. Morten og Christian dømmer nord og ned ringmerkingsaktiviteten på Reve. Det har plutselig blitt et spørsmål om foto er bedre enn ringmerking og omvendt. I denne debatten er det vel i utgangspunktet fotografering det stilles spørsmålstegn ved. Da synes jeg det blir litt rart å kjøre på med argumenter mot ringmerking som en slags bortforklaring på foto metodene som blir brukt.

Martin stiller spørsmålstegn ved metodene som blir brukt i fotograferingen. Det synes jeg han har all grunn til, og jeg synes absolutt det er en sunn debatt som bør luftes innimellom i de tilfellene man føler at ting har sklidd ut. Jeg synes derfor at beskyldningene mot Martin om misunnelse er ganske upassende å trekke fram her. All ære til Martin for å kjøre en debatt så man får fram ulike synspunkter rundt dette.

Naturfotografering har jeg ingenting i mot. At jegere går over til å jakte med telelinse framfor hagle er bare positivt. Fototerrorisme derimot er noe de fleste fuglekikkere ikke har noe til overs for. En fototerrorist er den personen som alltid skal gå ti skritt nærmere fuglen med det resultat at fuglen gjerne drar vekk, til tross for at det står ti disiplinerte folk og nyter fuglen på passende avstand. Slike eksempler har jeg sett mer av på Jæren enn noen andre steder i landet, så det er ikke uten grunn at spørsmålene rundt foto blir stilt nettopp i Jæren sammenheng. Foto terroristen skal ha det beste bildet (selv om tusen andre gode bilder er tatt av fuglen fra før), koste hva det koste vil, og respekt for alle de andre som vil se fuglen, eller fuglen selv er som regel totalt uteglemt. Fagbiologen er nesten bare opptatt av ringmerking og faglige resultater ut i fra dette, og all respekt for ulike nisjer innen hobby ornitologien blir gjerne uteglemt og rakket ned på…

Debatt rundt både foto og ringmerking er sunt, lærerikt og nødvendig. Ovenfra og ned holdninger og drittslenging fra begge kanter er derimot destruktivt. Selv om skåder miljøet på Jæren er større enn i de fleste andre kanter av landet, er det fortsatt såpass lite at man har all grunn til å respektere hverandre. Selv har jeg respekt for ringmerking, naturfoto og kryssing. Et positivt miljø og samarbeid mellom alle de ulike interessene framfor et surt miljø der de ulike grupperingene skuler på hverandre, fører til økt engasjement, økt kunnskap og økt interesse, som igjen fører til økt rekruttering og etter hvert økt interesse for faglig arbeid, naturvern og respekt for naturen. Får man tilbakemeldinger på at fotometodene man bruker ikke er akseptert verken fra fuglenes side eller fra medskådere, er det en grunn til å stoppe opp og tenke seg om. I tilfellet med svarthalsdykkerne tror jeg det er dags for å innse at man har gått et steg for langt. Lydspill for å merke åkerrikser derimot kan gi økt kunnskap for å bevare en truet art.

P.L.U.R.

Mvh

PK
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Tja, her kommer hanskene av, det kan man trygt si. Nå blir debatten dreid av til et angrep på Revtangen OS fra to av de mest profilerte krysserne og fotografene på Jæren, og det komme til å få følger som dessverre kommer til å ramme flest uskyldige.

Først noen svar på påstander fra Kersbergen:
Det jeg reagere på hvorfor i all verden står nettene oppe i kuldegrader, hvor bl.a england ikke praktiserer fangst om vinteren. Det er bl.a registert at halvslakke fugler hopper langs veien tydelig preget at fangsten


-Ringmerking om vinteren er intet problem, så lenge nettene blir sjekket oftere enn ellers. Og det har de blitt. Det stemmer ikke at det ikke ringmerkes i Storbritannia i kuldegrader, hvor har du det fra? Jeg vet at det ble innført kortvarige restriksjoner i forbindelse med ekstremkulden i vinter, men det stemmer selvagt ikke at det er et generelt forbud (i noen land) mot å merke fugl vinterstid.

En annen ting som det kan stilles spørsmål ved er vandringen fra stasjonen og den antatte lange tidsperioden mellom nettrunder. I flere tilfeller er stasjonen avlukket hvor mannskapet er dratt til revtangen, da uten at det er vært folk på stasjonen. Og da snakker vi om et tidsinntervall på 1 time til folk er tilbake


Å, så nå ser du plutselig på dette som et problem? For du forlot selvsagt aldri stasjonen med nettene oppe i de 9 årene du hadde ansvar for den daglige driften? Aner vi et snev av dobbeltmoral her? Men bortsett fra det: ja, det hender at vi sjekker Revekaien eller Revtangen, når forholdene tillater det. Langt på dag med lite eller ingen fugl i nettene, og fine værforhold. Da er det ingen problem at det går en time mellom nettrundene.

Og når det gjelder åtefotografering i fuglefredningsområde, er dette totalt feil hvis du sikter til kamuen i osen. Denne står utenfor fredningsområde. Og denne er klarert i fra fylkesmannen og SNO.


-Kamoen står utenfor, åtet var lagt på isen I RESERVATET. Når dere prøver å lokke havørn ned i Osen, hva skjer da med de vannfuglene som kun har Orreosen og Horpestadosen som åpne områder?
De blir skremt, selvsagt. Det oppfatter du åpenbart ikke som et problem.

Og foring av rovfugl er positivt i flere sammenheng, man holder den lille bestanden av rovfugl på jæren levedyktig. Samt at man hindrer at flere av rovfuglene går til angrep på andre fugler.


-Er rovfuglbestanden på Jæren liten? Ikke relativt til andre områder i Norge, i alle fall. Foringen det siktes til er dels ulovlig (utlegging av slakteavfall, eks, døde høner) og bidrar til å opprettholde en kunstig høy tetthet av bl.a. hønsehauk ved Orrevatnet. Du skal være bra blind for å ikke se at dette medfører et ekstra stress på vannfugler som raster og overvintrer i Orrevatnet. Hver gang en hønsehauk krysser vannet i lav høyde (og det er ofte) fører det til masseoppflukt av andefugl og vadere.

For å si det rett ut har jeg selv kritisert NOF i år med tanke på foring av svaner. Dette burde være organisert , og tatt tak i fra første stund. Inntil vi i SNO tok tak i problematikken, og startet en offensiv foring. Snakket selv med en grunneier, og vedkommende kritiserte fuglekikkerene for ikke å
ta initiativ i å hjelpe svanene.


Jobber du i SNO? Uansett, det var ikke SNO som tok initiativ til foring av svaner. Det var Revtangen Ornitologiske Stasjon som tok det initiativet, du bør sjekke de faktiske forhold med ansatte i SNO før du påstår slike uriktigheter. Men ellers enig i kritikken av NOF her.....

Du snakker om dødlighet, jeg må ærlig innrømme at jeg temmelig sjokkert da jeg så oppi fryseren for et par år siden. Tydeligvis var det mer lik der i løpet av et år, enn det jeg totalt hadde på 9 år. Det ble sågar sett at mannskapet hadde vridd av hodet på fugler mens de hang halvslakke i nettet. Og dette er jo et resultat av bruk av lydfangst hvor målet er visst å få flest mulig fugler i nettet. Og dette kalles forskning???


-Dette er løgn fra ende til annen, og kan oppfattes som injurierende i en grad som kan kvalifisere til søksmål. Revtangen OS samler inn alle fugler som dør i forbindelse med fangst. Stavanger Museum går også aktivt ut og samler inn døde fugler som vi og andre finner rundt om på Jæren, vi har også fått inn en del materiale fra jegere de siste to årene. Mye av dette er lagret i den mye omtalte fryseren, som både Christian Tiller og Morten Kersbergen viser til. Påstander om voldsom dødelighet og avriving av hoder på levende fugler er absurde og uriktige angrep fra personer som nå åpenbart har en agenda mot stasjonen, for å prøve å vri fokus bort fra det som denne debatten startet med, nemlig en kritikk av måten enkelte personer går frem for å få bilder av fortrinnsvis sjeldne arter.


Så til Christian Tiller:

Ringmerkingsaktivitet har to store delmål slik jeg ser det: bestandsovervåkning via antallet fugler som fanges/observeres og trekkforskning via gjenfunn andre steder. Sistnevnte er relativt lite interessant sett i forhold til det første slik jeg ser det, men likevel vil nesten all tilfeldig ringmerking kun være av gjenfunnsverdi fordi dataene vil være for usystematisk til å kunne si noe om bestandsutviklingen. Derfor kan man spørre seg hva verdien er sett i forhold til fuglenes påkjenninger om det ringmerkes et tilfeldig sted i flere måneder for å få et gjenfunn av gransanger (for å ta et eksempel). Mer interessant er derfor ringmerking som en del av bestandsovervåkning. Men skal man gjøre dette og få gode valide tall, må man merke på en systematisk måte. Det må være faste stasjoner som fanger på nøyaktig samme tider, samme uker og dager år etter år. Det må gås nettrunder på samme tidspunkter og samme type lyd (se der ja!!!) må brukes (eller helst bør ingen lyd brukes i det hele tatt?). Da først får man rimelig grad av systematisk forskning.


-Det du skriver stemmer ikke helt, og du overser de statistiske aspektene som knytter seg til den enorme størrelen på datamaterialet og det enorme frivillige arbeidet som nedlegges. Det samlede norske ringmerkingsmaterialet utgjør hvert år mellom 230.000 og 250.000 fugler. Det er et enormt stort materiale, og SUMMEN av alle disse merkingene gir vesentlig større forklaringsverdi enn standardisert fangst på et fåtall kyststasjoner som er utsatt for store variasjoner grunnet vær og vind. Ikke misforstå, verdien av den standardiserte fangsten på Jomfruland og Lista er betydelig. Men det er nå en gang slik at REPRODUKSJON og OVERLEVELSE er de to parameterne som styrer bestandsutvikling, og det er disse opplysninene forvaltningen er avhengig av. Kun fangst og ringmerking kan frembringe disse tallene. Ser en på det samlede norske ringmerkingsmaterialet for et gitt år, kan en. f.eks. hente ut nøyaktige tall på fordelingen mellom ungfugler og voksne i hele landet. Relative sammenligninger mellom år vil vise hvordan hekkesuksessen varierer, og den gjennomsnittlige lengden på tidsintervall mellom merking og gjenfunn vil si noe om hvordan overlevelsen til både ungfugler og voksne varierer over tid. For å få data på det sistnevnte er det nødvendig å merke store mengder individer, og helst med god geografisk spredning. Selvsagt får en bedre presisjon på prosjekter som fanger helt systematisk. Det er også derfor at Ringmerkingssentralen har tatt initiavtiv til et CES (Constand Effort Sites) prosjekt i Norge, som nå går inn i sin tredje sesong.

Enda mer tøvete blir kommentaren om "skremming av svaner i sprengkulde" - jeg har blogget i hele vinter om ikke-fotograferende fuglevenners (inkl NOF) unnfallenhet når det gjelder å hjelpe svanene som sultet ihjel. Jeg observerte gjentatte ganger foring fra fotografer, men ikke en eneste gang fra ikke-fotograferende "fuglevenner". Jeg kan dermed garantere at ikke en eneste svane ble skremt i forhold til fotograferingen jeg deltok i eller observerte - snarere tvert imot, de kan ha blitt reddet fra sultedøden.


Hvor står det i mitt innlegg at det var du eller Morten som skremte disse svanene? Jeg skriver i mitt innlegg at "det er ikke bare en person som er problemet her", nettopp for å poengtere at dette ikke er en kritikk av bare en eller to personer som alle vet hvem er, men snarere en kritikk av et voksende fenomen som I GITTE SITUASJONER kan innebære et forvaltningsmessig problem. Det var i dette tilfeler to kvinnelige fotografer som jeg ikke aner hvem var. Det er bare nok et EKSEMPEL på adferd som til vanlig kan virke uskyldig, ikke er like uskyldig når vi har ekstremkulde som i januar 2010. Det er åpenbart at Tiller og Kersbergen tar dette som et personlig angrep mot dem, det var det alstå IKKE selv om noen av eksemplene nevnt angår deres virksomhet.

Som ansvarlig for driften av Revtangen OS tar jeg det svært alvorlig når to profilerte "kryssere" fra Jæren sprer løgn og usannheter om driften av stasjonen, i et forsøk på å spre tvil om den faglige verdien av virksomheten. Jeg oppfatter også usannehetene fra Kersbergen som et bevisst forsøk på å skade anseelsen til stasjonen. Det er åpanbart at vi må ta forhåndsregler mot abolutt alt som kan medføre noen form for kritikk, enten den er saklig eller usaklig. I første omgang blir konsekvensen at det er helt uaktuelt å arrangere noen form for "twitch" i forbindelse med rariteteter og subrariteter som måtte bli fanget på stasjonen. Porten er selvsagt fremdeles åpen og det er alltid kaffe på trakteren til dem som er interessert i å ha et positivt forhold til stasjonen og som ønsker å delta i den daglige driften.

Alf Tore Mjøs
CTIMedlem siden: 11/06/2009 15:42:54
Innlegg: 12
Offline

For the record: Jeg er enig i egentlig alt det PKS skriver og mener også at lydspilling mot svarthalsdykkerne var å gå over streken. Det jeg og flere med meg er lei av er den konstante hakkingen på fotovirksomheten generelt. I all adferd som gjøres ute i naturen vil det være en glidende overgang fra helt etisk akseptabelt av alle til totalt uakseptabelt av de fleste. I denne skalaen føler jeg at flere av de mest fanatiske (av mangel på et bedre ord) "fuglevennene" har gått altfor langt mot den ene ytterligheten. Å skremme en fugl på vingene dreper de ikke, da ville mine døtre være uttalte fugleterrorister for å si det sånn - en helt annen sak vil det være i forhold til sjeldne fugler hvor fuglen enten er sliten/utsultet eller det er folk på vei for å se den - jeg mener da at det kan være problematisk å presse fuglen på vingene hvis det er mulighet for at den kan forsvinne. Men da er det egentlig menneskelige hensyn som det egentlig er snakk om og således kanskje en litt annen diskusjon.

Synes PKS har definert fototerrorisme på en god måte, men må føye til at andre opplever feltterrorister som minst like slitsomt
CTIMedlem siden: 11/06/2009 15:42:54
Innlegg: 12
Offline

ATMs innlegg taler vel for seg. Men skulle gjerne ønske å vite hva slags usannheter jeg har kommet med i forhold til stasjonen - det var ihvertfall ikke min intensjon og etter å ha lest innlegget mitt flere ganger finner jeg fortsatt ikke noen usannheter.... ser helst setningen gjengitt under endret hvis det ikke gjaldt meg...

Ref: "når to profilerte "kryssere" fra Jæren sprer løgn og usannheter om driften av stasjonen, i et forsøk på å spre tvil om den faglige verdien av virksomheten".

Ellers er jeg fornøyd med spesifiseringen om svanene og forsåvidt også ringmerkingsaktiviteten.
PKS


[Avatar]

Medlem siden: 25/03/2009 08:03:54
Innlegg: 24
Offline

havlire wrote: Nå blir debatten dreid av til et angrep på Revtangen OS fra to av de mest profilerte krysserne og fotografene på Jæren, og det komme til å få følger som dessverre kommer til å ramme flest uskyldige.

I første omgang blir konsekvensen at det er helt uaktuelt å arrangere noen form for "twitch" i forbindelse med rariteteter og subrariteter som måtte bli fanget på stasjonen.

Alf Tore Mjøs


Alf Tore: Jeg tror de fleste forstår at du blir provosert av Morten og Christians utspill mot Reve stasjon og verdien av ringmerking generelt. Dette er ikke et syn de fleste kryssere kjenner seg igjen i. For mange av oss, er fugler en altoppslukende hobby, der vi gjør arbeid for stasjoner, foreninger, foto, kryssing, tellinger, ringmerking osv. Men, måten du håndterer dette utspillet på er åpenbart feil. Jeg skrev i mitt forrige innlegg om resultater ved samarbeid og forståelse for hverandre i et lite fuglemiljø. Om du vil at folk skal tenke over (ikke bare Christian og Morten) dine argumenter, er ikke en slik ”straff” veien å gå! Kun ved å imøtekomme og vise åpenhet i forhold til kryssere og fuglekikkere generelt vil du kunne få fram dine argumenter og skape good will. En ”krig” mellom krysserne og Reve stasjon er ingen tjent med. Som representant for Ringmerkingssentralen er Reve Stasjon et viktig ansikt utad. Viser man fram en rarietet i hånd der, skaper ikke dette bare et positivt inntrykk av Reve stasjon og ringmerking generelt, men kan også skape interesse for og dermed rekruttering til ringmerkingsarbeid i årene som kommer, som igjen Stavanger Museums merkedatabase og viten er tjent med. To personers utspill om sine meninger rundt ringmerking burde du ikke la forkludre bildet folk flest har av fuglestasjoner og ringmerking som faglig verktøy.

Bare et råd.

Hilsen feltsliter terroristen
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

PKS skriver:

Men, måten du håndterer dette utspillet på er åpenbart feil. Jeg skrev i mitt forrige innlegg om resultater ved samarbeid og forståelse for hverandre i et lite fuglemiljø. Om du vil at folk skal tenke over (ikke bare Christian og Morten) dine argumenter, er ikke en slik ”straff” veien å gå! Kun ved å imøtekomme og vise åpenhet i forhold til kryssere og fuglekikkere generelt vil du kunne få fram dine argumenter og skape good will.


-Jeg tror du misforstår intensjonen med det vi signaliserer her. Når vi nå ser oss nødt til å avstå fra fremvising av rariteter til de kryssfikserte, så er det ikke ment som en "straff". Det er en KONSEKVENS av at personer i kryssemiljøet signaliserer en "vendetta" mot stasjonen. Vårt fremste hensyn må være videre drift av Revtangen OS, hensynet til fuglekikkere får komme i andre rekke. Hvis vi nå fremover holder en fugl lenger enn strengt nødvendig utelukkende av hensyn til at kryssere og andre skal få se den, så blir vel det den neste kritikken vi får servert. Vi ser ikke noe behov for å stille oss i en slik situasjon.

Hvis du leser avslutningen av mitt forrige innlegg, så står det der at porten fremdeles er åpen for dem som ønsker å ha et positivt forhold til stasjonen, og dem som ønsker å være med å drive stasjonen. Vi har nemlig ingenting å skjule, og har rein samvittighet for måten vi driver på. Det er ikke mulig å skjerme Revtangen OS for innsyn uansett, vi grenser tross alt mot en mye brukt offentlig vei. Fremvising av rariteter til personer som ikke deltar aktivt (såkalte "kakepyntspisere") er imidlertid ikke innefor det som kan hevdes å være en vitenskapelig nødvendighet, slik luksus må vi dessverre frasi oss når det finnes elementer i vårt nærmiljø som ikke går av veien for å komme med grove overdrivelser og direkte usannheter.

Alf Tore Mjøs
CTIMedlem siden: 11/06/2009 15:42:54
Innlegg: 12
Offline

Innlegget er i sin helhet skrevet av Morten Kersbergen:

Ringmerking om vinteren er intet problem, så lenge nettene blir sjekket oftere enn ellers. Og det har de blitt. Det stemmer ikke at det ikke ringmerkes i Storbritannia i kuldegrader, hvor har du det fra? Jeg vet at det ble innført kortvarige restriksjoner i forbindelse med ekstremkulden i vinter, men det stemmer selvagt ikke at det er et generelt forbud (i noen land) mot å merke fugl vinterstid.


Her har vi tydeligvis to ulike meninger, jeg mener at merking om vinteren er problem. Det må jo du bare akseptere at andre har ulike syn på den saken. Årsaken er at i den strenge vinteren som har vært nå vil trolig flere oppsøke andre foringsplasser etter de har blitt merket. Jeg fikk høre av andre andre ulike merkere at england hadde innført merkeforbud på vinterstid.

Å, så nå ser du plutselig på dette som et problem? For du forlot selvsagt aldri stasjonen med nettene oppe i de 9 årene du hadde ansvar for den daglige driften? Aner vi et snev av dobbeltmoral her? Men bortsett fra det: ja, det hender at vi sjekker Revekaien eller Revtangen, når forholdene tillater det. Langt på dag med lite eller ingen fugl i nettene, og fine værforhold. Da er det ingen problem at det går en time mellom nettrundene


Dette er ikke snakk om noen dobbelmoral, da jeg forlot stasjonen var det kun for å handle. Dette tok maksimum 1/2 time, det problemet jeg så etterhvert var besøk av utenforstående, samt fuglefolk som var innom da jeg var vekke. Når man er vekke i inntil 1 time så kan man stille spørsmål om dette er forsvarlig utad. Som du vet har man da ikke kontroll over hva som skjer på stasjonen.

Kamoen står utenfor, åtet var lagt på isen I RESERVATET. Når dere prøver å lokke havørn ned i Osen, hva skjer da med de vannfuglene som kun har Orreosen og Horpestadosen som åpne områder?
De blir skremt, selvsagt. Det oppfatter du åpenbart ikke som et problem.


Etter det jeg har registert har du vært flere ganger i osen samt i Horpestadosen. Og da har du sikkert som meg oppdaget flere svaner som lå strødd i Horpestadosen som havørnene satt og åt på. Og at du da skal bruke åteargumentet på isen i reservatet for å lokke havørnene til osen blir jo da tvetydig. Det skjer jo hvert år at det kommer ørn i Orrevannet, og at fuglene blir skremt sier jo seg selv. Det jeg også la merke til var at det ble lagt ut mat til endene av en grunneier i Horpestadosen, dette gjorde jo ikke saken bedre at havørnen samlet seg der. Etter det jeg registrerte hadde havørnene sine faste ruter, og om ettemiddagen samlet de seg i osen. I forut for det var det kun noen svaner samt noen kanadagjess som var stasjonære i selve osen. Det var få ender som egentlig var stasjonær i osen, de fleste lå i Horpestadosen, dette skyldes nok sikkert mye av foringen.

Er rovfuglbestanden på Jæren liten? Ikke relativt til andre områder i Norge, i alle fall. Foringen det siktes til er dels ulovlig (utlegging av slakteavfall, eks, døde høner) og bidrar til å opprettholde en kunstig høy tetthet av bl.a. hønsehauk ved Orrevatnet. Du skal være bra blind for å ikke se at dette medfører et ekstra stress på vannfugler som raster og overvintrer i Orrevatnet. Hver gang en hønsehauk krysser vannet i lav høyde (og det er ofte) fører det til masseoppflukt av andefugl og vadere.


Rovfuglbestanden på jæren har minket drastisk i de senere årene. Da tenker jeg helst som vi er i befatning mest med er hønsehauk og musvåk. Kan for ordens skyld si at i 2008 sesongen hadde besøk av 11 forskjellige hauker. I år har vi kun hatt besøk at 3 forskjellige hauker, dette er også blitt registert av andre som har kamu på andre plasser rundt orrevannet. Også myrhauk har det vært en reduksjon på det siste året.
Enig at høns tildels er ulovlig hvis ikke dette godkjent av mattilsynet. Vi har i år også lagt ut døde svaner samt rype, og ender. Og dette er ikke ulovlig å bruke som åte.
Du kan ikke bare bruke åtefotografering som et moment for at det blir masseoppflukt av andefugl og vadere. Her er det flere ulike faktorer som kommer inn, så dette blir for dumt å diskutere.

Jobber du i SNO? Uansett, det var ikke SNO som tok initiativ til foring av svaner. Det var Revtangen Ornitologiske Stasjon som tok det initiativet, du bør sjekke de faktiske forhold med ansatte i SNO før du påstår slike uriktigheter. Men ellers enig i kritikken av NOF her.....


Jeg er ikke fast ansatt i SNO, men er innleid der ja (Trodde du visste det). Jeg fikk opplyst av SNO at de hadde tatt kontakt med grunneier hvor de hadde spurt om det var mulig å drive på med foring av svaner i det aktuelle område. Vet ikke om du hadde tatt kontakt med grunneier eller hva, hovedsaken var iallefall at vinterforingen ble satt i gang.

Dette er løgn fra ende til annen, og kan oppfattes som injurierende i en grad som kan kvalifisere til søksmål. Revtangen OS samler inn alle fugler som dør i forbindelse med fangst. Stavanger Museum går også aktivt ut og samler inn døde fugler som vi og andre finner rundt om på Jæren, vi har også fått inn en del materiale fra jegere de siste to årene. Mye av dette er lagret i den mye omtalte fryseren, som både Christian Tiller og Morten Kersbergen viser til. Påstander om voldsom dødelighet og avriving av hoder på levende fugler er absurde og uriktige angrep fra personer som nå åpenbart har en agenda mot stasjonen, for å prøve å vri fokus bort fra det som denne debatten startet med, nemlig en kritikk av måten enkelte personer går frem for å få bilder av fortrinnsvis sjeldne arter.


Jeg forstår jo godt at du prøver og forsvare deg best mulig, er jo tross alt din arbeidsplass. Det er registrert faktisk av utenforstående hjelpere som så at det ble avrevet hode av fugl som hang i nettet (dog uvisst om denne var i live eller ikke). Dette gjaldt bl.a blåmeis og rødstrupe. Som jeg skrev ble jeg temmelig sjokkert da jeg så oppi fryseboksen. Jeg har ikke nevt noen ord hvor de fuglene kom i fra eller har jeg det??? Jeg bare registrerer, ikke konkluderer i denne saken.

Jeg snakker heller ikke om å vri fokus bort fra foto av sjeldne arter. Alt kan stilles i en sammenheng, man har ulike interesser og dette må man bare innrette seg etter. Man prøver jo etter beste evne å forsvare det man brenner inne mest for. Husk at det finnes større trusler enn ringmerking og foto som kan være en direkte fare for fuglene. Bl.a biotopforstyrrelser, større press på verneområder osv. Og det som er saken på jæren er at områdene er så lite, mesteparten er dyrket opp. Og dette gir lite rom for de ulike interessegruppene i fuglemiljøet. Noen ønsker prikkbilder, andre ønsker en fint motiv. Og da er det jo et paradoks da de ulike tidskriftene ønsker foto av en sjelden art. En oppfording til alle fotografer blir da å levere inn kun prikkbilder. Jeg er selv medlem av biofoto, og der har vi mye av den samme målsettingen at fuglenes ve og vel er det viktigste. Kan man forsvare det man gjør, ser jeg ingen problem i å spille lyd såfremt dette gjøres på en forsvarlig måte. Jeg kan innrømme at enkelte ganger kan det ta litt av, men dette gjelder nok sikkert også i andre sammenhenger.

Til avslutningsvis må jeg si følgende:
Jeg har ikke noe personlig mot deg Alf Tore. Det eneste jeg har registrert i de debattene du har vært borti er at du kan være litt bombastisk i noen kommentarer. Husk det er ingen dårlig egenskap å prøve å være litt ydmyk innimellom. Så noen vendetta som du påstår at vi gjør er ikke vår intensjon, da har du misoppfattet. At ringmerking har noe for seg er også helt på det rene. Men da man begynner og snakke om metoder for å oppnå de ulike resultatene, ser jeg til tider rødt. Man blir hele tiden kritisert for å bruke lyd med foto som formål, men lydbruk i andre situasjoner til eksempel ringmerking er helt ok. Så min hentydning med dette er at man nå avslutter denne debatten uten at det blir altfor avsporet slik det vært tendenser til her. Ellers blir det et munnhuggeri, og dette er ingen tjent med i denne lille gruppen.

MKE

This message was edited 1 time. Last update was at 28/04/2010 17:43:13

CTIMedlem siden: 11/06/2009 15:42:54
Innlegg: 12
Offline

Innlegget er i sin helhet skrevet av Rune Sveinsgjerd Karlsen:

Jeg har fotografert i noen år og spesielt de 3 siste årene så har jeg blitt oppmerksom på at bruk av lyd i enkelte tilfeller kan være effektivt.
Det jeg og har merket meg ved bruk av lyd er at nyhetsverdien hos fuglene forsvinner raskt 5 til 15 minutt så er det over.
Når det er sagt så tar jeg sikkert godt over 95% av bildene mine uten bruk av lyd.
Jeg som andre kan bli ivrig når det fotograferes med eller uten bruk av lyd å at en går over strekken innimellom skjer.(dvs.skremme fuglen på vingene)
Dette lærer jeg av for jeg er ikke intressert i å ødlegge for meg selv med å skremme fuglen eller for den sakskyld dyret bort for da blir det ingen bilder.

I det tilfelle som Martin påpeker så tilhører vel det i"ivrig"kategorien.Jeg var selv tilstede i 10/15minutt før lyd spillingen ble avsluttet.
Jeg ser da at Martin står oppe med veien å lurer vel på hvorfor han ikke ventet det ene minuttet så han kunne si sin mening om det som var skjedd?
I steden setter han seg i bilen å kjører så fort avgårde som jeg aldri har sett han kjøre før!
Mener Martin eller noen andre at en har gått over streken her eller i episoder som helt sikkert vil komme igjen enten en fotograferer eller en for den sakskyld ser på fugl så gi beskjed der å da!!!
Det er i mine øyne mye bedre enn å legge det ut på nettet så sant en ikke har andre hensikter med det....

Lydspilling er nok kommet for å bli så er det opptil den enkelte å bruk sunn fornuft å finne en balanse som er til det beste for alle.

Tilslutt kan jeg nevne at jeg begynte å krysse fugl i 2006 og mitt første kryss av en uvanlig art var 6/5 2006 på Nese v/Orre av en Rødstrupesanger hvor det sto 2 fotografer og 10-12 fuglekikkere å så inn i en busk 2 til 4 meter unna men rundt hele busken var det folk. Jeg så det komiske i det når 12-14mann sto å nistirra inn i busken å har flira mang engang av det. Men gikk en over streken i forhold til fuglen's ved og vel...


Mvh Rune
lfuscusMedlem siden: 28/04/2010 17:29:26
Innlegg: 4
Offline

Heia

Ja denne straffen, eller hva dere måtte kalle det, har vel null og niks konsekvens for fuglefolk flest uansett. Det blir jo ikke varslet til andre samme hva dere på ROS har fanget de siste årene. Og det har man jo den fulle rett til, som Mr Ween sier, så lenge man ikke nyter godt av BV systemet.

Å få krysset en sjelden fugl som noen andre har fanget på en fuglestasjon må jo uansett kunne kalles ett kaldt kryss. Ut og finn selv

Det er jo uansett ikke anledning til å holde en fugl lenger enn normal behandlingstid selv om den er aldri så sjelden, det eneste man kan gjøre er å merke og dokumentere den sist av de fuglene man har fanget der og da. Og det må vel være greit da. Så får de som eventuelt er såpass nærme rekke eller ikke rekke den, om de blir varslet. Og er en sjelden fugl i dårlig kondisjon så er det vel unødvendig å si at den bør på vingene så raskt som mulig. Da bør det jo være irrelevant om det er folk i nærheten som mangler arten.

Det har vært stille på artobservasjoner fra ROS den siste tiden. Jeg kunne ha interesse av å vite om det stemmer at dere nekter folk å legge ut observasjoner herifra? Skulle det eventuelt også vært tilfelle om dere fremviste en sjeldenhet også? Det er jo på artobservasjoner de fleste av oss teller kryss nå, og det er også basis for NOFs faunistiske rapporter.

Mvh

Morten Helberg
havlireMedlem siden: 04/04/2009 19:09:52
Innlegg: 60
Offline

Svar til Morten Helberg:

Ja denne straffen, eller hva dere måtte kalle det, har vel null og niks konsekvens for fuglefolk flest uansett. Det blir jo ikke varslet til andre samme hva dere på ROS har fanget de siste årene. Og det har man jo den fulle rett til, som Mr Ween sier, så lenge man ikke nyter godt av BV systemet.


-Du trenger ikke svartmale situasjonen mer enn nødvendig..... av 4 NSKF-arter som ble merket på Revtangen OS i 2009 ble busksanger og østsanger fremvist for interesserte, mens rødtoppfuglekonge og blåstjert ble sluppet uten at det ble varslet i forkant. Kondisjonen (lite eller intet fett) var avgjørende for om en rask fremvisning innenfor akseptable tidsrammer (samme prinsipper som du lister opp) var aktuelt.

Det har vært stille på artobservasjoner fra ROS den siste tiden. Jeg kunne ha interesse av å vite om det stemmer at dere nekter folk å legge ut observasjoner herifra? Skulle det eventuelt også vært tilfelle om dere fremviste en sjeldenhet også? Det er jo på artobservasjoner de fleste av oss teller kryss nå, og det er også basis for NOFs faunistiske rapporter.


Ha ha!
Du vet veldig godt hvorfor Revtangen OS ikke bruker Artsobservasjoner, det diskuterte vi to seinest for en uke siden. Jeg har tatt denne diskusjonen i full offentlighet to ganger før, og har i tillegg brukt et utall timer på å anmode Artsdatabanken og NOF om å endre systemet slik at riktig kreditering av institusjoner kommer på plass. Jeg orker ikke den debatten en gang til......

Alf Tore

This message was edited 1 time. Last update was at 28/04/2010 20:35:43

 
Forumoversikt » Generelt
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team