[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: tao
Forumoversikt » Profil for tao » Innlegg av tao
Forfatter Innlegg
Tønn krysset grensen til Norge torsdags morgen ved Lierne og fulgte deretter tilsynelatende Trondheimsfjorden mot sør til Berkåk hvor den overnattet til fredag. Ser ut til at ørna følger mye av samme rute som i fjor så det er vel bare å holde øynene åpne på Møre.
Hei

Definitivt ingen gulbrystsnipe nei. Både gulbryst og bonaparte kan utelukkes alene pga. den korte håndsvingfjærprojeksjonen. Sitter da igjen med sandsnipe og beringsnipe.
På bakgrunn av tegninger på brystsidene og nebbets form vil jeg anta at dette er en juv. sandsnipe. Men 100% sikker er det vanskelig å være på grunnlag av kun dette ene bildet.

mvh

TAO
Hei

NSKF har selvfølgelig konferert med AERC TAC angående samtlige avvik i Norgeslisten kontra siste publiserte liste fra AERC TAC. Vi fikk bekreftet fra komiteens sekretær at vår tolkning er korrekt før Norgeslisten ble publisert.

Hvorfor 2003-dokumentet er fjernet fra nettsidene til AERC TAC vet jeg ikke, men alle taksa som stod som "pending" der og ikke fikk nye anbefalinger i årets dokument er fremdeles å betrakte som uavklarte. Som kjent bestitter ikke NSKF taksonomisk kompetanse og har heller ikke mandat til å vedta taksonomiske endringer. Det er derfor ikke mulig å forsvare endringer på Norgeslisten uten at dette er anbefalt av AERC TAC.

mvh

Tor A. Olsen
Hei

Brunsisik og svartkråke regnes fremdeles som egne arter i Norge ja. Dette er imidlertid ihht. anbefalinger fra AERC TAC. Den systematiske plasseringen til disse to taksonene er det fremdeles ikke enighet om. I det siste dokumentet fra AERC TAC er slike problemstillinger ("pending") ikke nevnt. Men hvis man går tilbake til dokumentet fra 2003 så står det der at AERC anbefaler status quo på de nasjonale listene for disse to taksonene inntil det er oppnådd enighet i AERC TAC.

Siden NSKF fulgte BOURC TSC og splittet disse to i 2002 blir det da riktig å beholde de som egne arter inntil det ene eller andre synspunktet får 4 av 5 stemmer i AERC TAC. Ut fra min forståelse som ufaglært er det vel mye som tyder på at brun- og gråsisik blir slått sammen igjen en gang i fremtiden. Plassering av exilipes polarsisik er også et tema i denne sammenhengen.

For svartkråke synes det å være større enighet om at corone og cornix er ulike arter, men her er det plassering av orientalis som er mest uklar. Blant annet den svenske komiteen har splitting av svartkråke som avventende inntil plassering av orientalis blir bedre utredet.

Det finnes også andre avvik mellom den norske listen og siste oppdatering fra AERC TAC. Blant annet egretthegre som AERC TAC henfører til Egretta (jfr. Voous). Det er imidlertid enighet i alle fem komiteer at denne plasseringen er feil. To komiteer fører denne til Ardea (bla BOURC TSC fra 2002), mens tre henfører til Casmerodius. Her går NSKF igjen tilbake til anfefaling fra BOURC TSC i 2002 og ikke til Voous.

Ellers har vi valgt å benytte engelske navn ihht. BOURC siden anbefalingene fra IOC i mange tilfeller bruker de amerikanske navnene. For arter som feks. perleugle og lappmeis virker anbefalingene fra IOC nokså fremmede og i et europeisk perspektiv er de britiske navnene foretrukket.

mvh

TAO
Oppdatert Norgesliste med antall funn på alle "X-arter" er nå lagt ut på NOFs nettsider.

http://birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=696

mvh

TAO
Alle nyheter er gode nyheter Egil

Det ligger jo i sakens natur at anbefalinger fra taksonomiske komiteer ikke vil omfatte helt nye splittinger. Disse komiteene baserer sitt arbeid på artikler skrevet av fagfolk, slik de GSA linker til. De holder jo ikke på med forskning på egenhånd. Med disse siste oppdateringene er AERC TAC stort sett "up to date" med feks. BOURC TSC og den svenske taksonomiske komiteen.

Med den nye måten å teller stemmer på som presenteres i rapporten så skulle alt ligge til rette for at det kan komme mer regelmessige nyheter også fra AERC TAC. Så jeg vil tro at endringer foreslått av Svensson og andre autoriteter nå vil bli publisert av AERC TAC så snart de har støtte fra de nasjonale komiteene.

mvh

TAO
Vel, hvis du ikke tør å skrive navnet ditt engang så er ikke dine meninger mye verdt.

TAO aka Tor A. Olsen
Indianerbekkasin som EWE nevner ble forøvrig splittet av AERC TAC allerede i 2003.

TAO
Hei

Nå er det lovet at AERC TAC vil publisere nye taksonomiske anbefalinger på www.aerc.eu innen utgangen av juli måned. Denne gangen kan man stole på at løftet blir holdt også

Så for de som venter spent på nye status på rødhalevarsler og andre potensielle splitter (og lumper) i WP er det bare å holde nettsiden til AERC under oppsikt.

mvh

TAO
Vel, jeg har ikke regnet meg frem til denne formelen selv og kan dermed ikke gå god for den personlig. Men regner med at den har noe for seg siden den er referert i bla. artikler i British Birds (har ikke ref. tilgjengelig for øyeblikket).

At det er nok av desimaler er jeg ikke uenig i. I og med at fangstforsøk er/var på gang fant jeg det nyttig å legge ut formelen slik at de nødvendige mål kan tas. Bruk av formelen forutsetter selvfølgelig en meget erfaren ringmerker og nødvendig utstyr, dvs. skyvelær og pinnelinjal. Det er også en forutsetning at ringmerkeren er kjent med hvordan disse målene skal tas, det er forøvrig beskrevet i Svenssons ringmerkingsguide. En vanlig metode for å redusere målefeil er å ta alle mål flere ganger, evt. av flere personer og bruke middelverdien. En nøytral tilnærming til oppgaven er selvfølgelig også en forutsetning. Som Christian nevner kan all form form dokumentasjon manipuleres.

Denne skal som sagt skille mellom 95% av hannene av gransanger og iberiagrans i hekkeområdene. Merk at den kun er gyldig for hanner. Jeg går ut fra at gransanger i hekkeområdene dreier seg om collybita, så om den er gyldig i forhold til abetinus skal være usagt. Jeg ser frem til å prøve ut formelen på vanlige gransangere selv så det er synd sesongen her i sør er over.

Biometri vil uansett kun være en brikke i puslespillet. Som du ser i innlegget mitt over kommer relevant dokumentasjon i mange former. Men skulle fuglen bli fanget inn må altså flere ulike mål kombineres og jeg håper det blir gjort forsøk på å bruke denne formelen siden enkeltstående mål har liten verdi for denne arten.

mvh

TAO
Hei

Bare så det er sagt så er det knekkende likegyldig om NSKF-medlemmer får sett og hørt fuglen i felt. Når fuglen en gang skal behandles er det kun foreliggende dokumentasjon som blir vektlagt. For et førstefunn for landet og i særdeleshet for en vanskelig art som denne må dokumentasjonen være vanntett for at arten skal kunne tas inn på Norgeslisten.

Relevant dokumentasjon er skriftlig beskrivelse av uteseende og sang (her har Eirik kommet godt i gang), bilder i felt og hånd, lydopptak av sang og lokkelyd gjerne med sonogram, biometri og blod-/fjærprøve. Så her er det bare å sette i gang og dokumentere.

Når det gjelder biometri er følgende formel viktig (Salomon mfl. 1997):

X = 0,283WL - 0,036P10 + 0,269WP + 0,31T

For 95% av iberiagransanger hanner skal x da bli større enn 26,4, dvs. lengre og spissere vinger og lenger tars.

WL = vingelengde (max. chord.)
P10 = lengde på innerste (10.) håndsvingfjær
WP = vingespisshet som regnes ut som følger ((P3-P10)/WL)x100
T = tarslengde
P3 = lengde på 3. håndsvingfjær talt utenfra (ofte den lengste)

Tarsmål må tas med skyvelær.

Lykke til!

mvh

TAO
Du kan prøve referansene gitt på side 67 til 69 i følgende dokument fra AERC TAC:

http://aerc.eu/DOCS/AERCTAC.pdf

Vet ikke om du finner det du leter etter i noen av disse referansene, men det kan jo være et utgangspunkt om ikke annet.

mhv

TAO
Sitatet var som sagt fra en annen diskusjon, men viser at vi begge to er enige i at ingen eier fuglene. Vi er også skjønt enige om at Revtangen OS juridisk sett ikke kan nekte folk uten en formell tilknytning til stasjonen eller Stavanger museum å rapportere fugler de har observert i forbindelse med fangst. Da ser heller ikke jeg noen grunn til å fortsette denne diskusjonen.

For ordens skyld kan jeg opplyse om at jeg i kveld har sendt en forespørsel til NOF sentralt om at de i samarbeid med Artsdatabanken prioriterer å få fikset opp i krediteringen i Artskart. Forhåpentligvis er dette ingen stor tekninsk utfordring slik at Revtangen OS igjen kan begynne å rapportere sine mange spennende og verdifulle registreringer i artsobs. Jeg kommer tilbake med svaret på denne så snart jeg mottar det.

mvh

TAO
Bare et lite sitat fra deg Alf Tore sakset fra en annen diskusjon ang. ringmerking på disse sidene:

Utsagn om at man bør kontakte finneren for å "be om lov" synes jeg er en underlig eietrang. Er de fuglene jeg oppdager mer "mine fugler" enn "andres fugler"?


Det vi snakker om her er jo ikke rapportering av fugler som jeg selv ikke har sett. Men når jeg ser en fugl med mine egne øyne (eller hører den med mine egne ører) så er jo dette "min" observasjon. Kan vi klare å bli enige om det?

mvh

en av de fanatiske rapportørene

TAO
Hei

Dokumentasjonen på dette funnet finnes kun på papir i NSKF arkiver. Fuglen er fotografert, men dessverre er fotografiene av en slik kvalitet at NSKF i sin tid ikke så seg i stand til å trekke bastante konklusjoner i verken den ene eller andre retning.

For et funn av dette kaliberet vil det selvsagt stilles ekstreme krav i forhold til dokumentasjon, selv om arten fremdeles hadde en liten bestand på verdensbasis i 1987. Så ut fra det jeg kan lese i sakspapirene er funnet underkjent på grunnlag av utilstrekkelig dokumentasjon.

Dette som info til Geir og evt. andre interesserte.

på vegne av NSKF

Tor A. Olsen
 
Forumoversikt » Profil for tao » Innlegg av tao
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team