[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: vbu
Forumoversikt » Profil for vbu » Innlegg av vbu
Forfatter Innlegg
Ja Sigmar, spm omkring spontanitet har INGENTING med etikk å gjøre. Det er KUN et definisjonsspørsmål for hva som regnes som spontant eller ikke. En tårnugle som holdes i live i fangenskap av en veterinær i noen dager/uker er IKKE SPONTAN! Fatter ikke at det skal være uenighet omkring det! Og hittil har jeg ikke hørt noen argumentere FOR at man skal krysse IKKE-SPONTANE fugler. Så kommer spørsmålet; når denne tårnuglen eventuelt slippes ut i det fri etter noen uker, er den da plutselig spontan igjen? NEI DET ER DEN IKKE! Så kan man stille spørsmålet; Regnes en fugl som fanges og slippes i ringmerkingsøyemed som spontan? JA DET GJØR DEN!!!!! Og i Norge har man altså alltid godtatt SPONTANE fugler på krysselistene, men ikke IKKE-SPONTANE fugler!

Så har selvsagt oppførsel ovenfor fugler i felt og ved kryssing mye med etikk å gjøre. Og JA dette er viktige ting å fokusere på! Ingen benekter vel det? Men det du og BSE blander sammen her er altså spørsmål om feltetikk i en diskusjon omkring krysseregler i forhold til spontanitet. Så lenge dere ikke klarer å skille dette og holde rede på argumentasjonen blir denne diskusjonen meningsløs!


Mvh,
Vegard
Stemmer som Petter sier. I UK kjører Lee Evans sitt private UK400 show med egne lister og artsdefinisjoner. Han har sine disipler men også svært mange motstandere. Så det å følge UK i slike spørsmål er ikke spesielt fornuftig eller givende. Hos UK400 ert det Lee Evans som bestemmer hva som kan krysses og hvem som får lov til å krysse hva. Velbekommet!

Sigmar: Krysseregler i forhold til en ringmerket fugl og en fugl som har vært holdt i fangenskap over tid har INGENTING med etikk å gjøre. Det handler om at man KUN krysser spontane fugler. Ikke-spontane fugler er ikke og har aldri vært kryssbare bortsett fra i burfuglmiljøer!

Man kan gjerne diskutere om ringmerkede fugler skal kunne krysses som spontane den tid de faktisk holdes i fangenskap en kort stund. Men det er altså normalt akseptert i Norge, Sverige og Danmark. Men å sammenligne dette med fugler som er holdt fangenskap over tid og kunstig holdt i live blir mildt sagt tullete!

Mvh,
Vegard
Nå vet ikke jeg hvem du er BSE da du ikke signerer med navn (selv om jeg har en mistanke) Men ja, BES skulle vært BSE.

Selvsagt ville engelske retningslinjer kunne fungere her også, men de trenger ikke nødvendigvis være bedre fordi de er britiske. Vi klarer oss jo f. eks godt uten venstrekjøring i Norge... Og nettopp det at forholdene er såpass mye mindre her i Norge kan være grunn nok for å ha andre rettningslinjer. Et sjeldenhetsvarsel i UK skaper ofte trafikkaos, noen tusen kryssere som møter opp, organisering av politi osv.... Da trengs det spesielle retningslinjer. Her i Norge blir alle bedt inn på kaffe til vedkommende som har en ny nasjonal art i hagen

Da er det bedre å holde seg til godt innarbeidede regler som allerede har fungert godt i 25 år i Norge. Og som sagt mener jeg det er mer naturlig å sammenligne seg med Sverige og Danmark enn Storbritannia i denne sammenhengen. Det er vel broderfolket i øst vi har mest til felles med når det gjelder feltornitologi...

Det at stadig flere foretrekker AO fremfor FO er nok en trend som har utviklet seg over noen år og noe som definitivt ikke har med krysseregler å gjøre. Den samme utviklingen ser man f. eks på fotogalleriet her. Kun et fåtall personer publiserer sjeldenhetsbilder på FO mens det florerer på AO. Kanskje er det for mye for folk flest å forholde seg til to krysselister? Personlig bruker jeg FO til Norgesliste og alle utenlandslistene mine, mens jeg bruker AO for årslister, månedslister, norgesliste, fylkes, kommune og lokalitetslister.

Etikk er selvsagt vesentlig i forbindelse med kryssing og det er da også innarbeidet i retningslinjene (f. eks forventes det at man forholder seg til retningslinjer fra ringmerkingssentralen). Men å blande krysseres atferd i felt inn slik du gjorde mener jeg er en annen (og viktig) debatt.

Mvh,
Vegard (Bunes)
Så vidt jeg vet er regelen i Storbritannia at fugler som er fanget inn for ringmerking er kryssbare 24 timer etter at de er sluppet fri. Slik var det i hvert fall før. Om det er en mer fornuftig regel kan sikkert diskuteres. BES mener åpenbart det? Jeg er uenig og har hittil ikke sett noen gode argumentere for dette i Norge.

Hva gjelder "den såkalte normen" i Norge refererer jeg kun til hvilke retningslinjer man har fulgt siden kryssing ble organisert på slutten av 1980-tallet. For øvrig er vel kryssing i forbindelse med ringmerking akseptert både i Sverige, Danmark og Finland. Det er vel mer naturlig at vi sammenligner oss med Danmark og Sverige?

Det at enkelte ikke følger retningslinjene for hva som kan krysses her på FO er ikke greit. Disse bør rette opp sine lister. Men det er jo ikke et argument for at retningslinjene er feil! NOF kan jo gjerne utarbeide retningslinjer de også. Men NOF har vel aldri hatt særlig fokus på kryssing. På 1990-tallet ble man til og med uglesett dersom man bekjente seg som krysser i enkelte NOF-miljøer. Situasjonen har nok endret seg nå, men jeg mener uansett slike retningslinjer passer bedre inn hos profilen til FO. Og jeg vil også påstå at retningslinjene som er utarbeidet her er meget godt gjennomtenkt, godt fundamentert, godt innarbeidet og konsekvente. Hvorfor bytte ut eksisterende retningslinjer med noe som tvilsomt kan bli bedre?

Man kan gjerne diskutere etikk og fuglers ve og vel i forbindelse med "jaging" av fugler i nett. Det er jeg gjerne med på. Men da beveger man seg vekk fra denne debatten som handler om krysseregler.


Vegard
Denne diskusjonen (her og på Facebook) viser vel nettopp at mange ikke er klar over hva som kan krysses eller ikke. Ut over det skjønner jeg ikke helt ditt siste innlegg
Grunnen til at man tillater å krysse fugler i ringmerkingssammenheng er at dette ansees som en vanlig og akseptert form for feltornitologi, fordi enkelte fugler ikke kan artsbestemmes uten å fanges inn og at dette har vært normen i norsk kryssehistorie. Så kan man jo være enig eller uenig i om dette er ok.

Hva som oppfattes som normal praksis i ringmerkingsøyemed kan nok både variere og tolkes fra situasjon til situasjon, men hovedregelen er altså at man forholder seg til norsk ringmerkingspraksis.

Det at en fugl frarøves sin frihet i noen minutter vurderes altså annerledes enn om en fugl holdes kunstig i live over en lengre periode.


Vegard
Svaret er selvsagt nei. Det er bare å lese kryssereglene som ligger ute på siden her...
Er ikke greit å krysse fugler i fangenskap og har aldri vært det. I hvert fall ikke ut fra regelverket som ble fattet av Feltornitologene i sin tid. Unntaket er fugler som fanges inn i ringmerkingsøyemed og slippes umiddelbart jamfør normal ringmerkingspraksis.
Det er vel heller de glade krysserne (inkl meg selv) som burde spleise og ikke FO...? God Jul
Nå var mitt innlegg en utdyping av gjeldende regelverk her på FO og ikke et innspill i hva man måtte mene er rett eller gal måte å telle edelkryss. Den diskusjonen har vi hatt diverse ganger før, og uenighetene står vel like sterkt nå som før...

Vegard
Reglene som Egil refererer til er fortsatt gjeldende her på FeltOrnitologene.no. Punkt 1 og 2 er i seg selv utfyllende. Reglene har som sagt vært mye diskutert og hver "edelkrysser" har gjerne sin egen oppfatning av hva et edelkryss er. Når FO utformet regelverket forsøkte man å lage reglene så utvetydig og "vanntett" som mulig.

Man må ikke selv artsbestemme individet korrekt. Hvis du f.eks oppdager en sibir/kanadalo, bestemmer den til sibirlo og den senere blir korrigert til kanadalo vil du fortsatt beholde edelkrysset.

Dersom du finner en myrpiplerke i Rogaland neste uke og NSKF mener det er samme individ som i Hordaland tidligere vil du ikke få edelkryss (så lenge du kjente til funnet i Hordaland).

Regelverket kan i gitte situasjoner virke merkelig, men det er konsekvent og man unngår grader av personlige synsinger fra situasjon til situasjon (slik alle andre regelforslag stor sett ender opp i).


Mvh,
Vegard
Ok. Same same - but different altså.

Vegard
Hva er forskjellen på BMS og Bird Alarm?

Mvh,
Vegard
Fuglen ble ikke dokumentert. Men som du sier er det vel en god sjanse for at fuglen holder seg i området. Vet ikke hvor mye utskifting det er i flokkene på Jæren midtsommers, men forstod det slik at flokken var noe mindre søndag i forhold til lørdag.

Mvh,
Vegard Bunes
Dersom du har interesse av å oppleve den svært sjeldne og enigmatiske brunfiskeuglen i Vestpalearktisk kan jeg anbefale et opplegg med Vigotour i Tyrkia http://www.vigotour.com/

De tilbyr guidede turer hvor man kan oppleve uglene i fred og ro for en rimelig penge. Pris for inntil 4 personer har i år ligget på 500 TYR (ca. 1700,-), altså under 500,- pr pers. For inntil 8 personer kan man komme ned i 350,- pr pers. Lokaliteten ligger ved Oymapinar mellom Antalya og Alanya i Tyrkia. De organiserer også henting i Antalya / Alanya / Side mot et pristillegg.

Benyttet meg selv av tilbudet i juni i år og er særdeles tilfreds med opplegget. Opplevde en svært profesjonell operatør som kjenner lokaliteten, tar hensyn til fuglene og gir deg fantastiske næropplevelser. Ble plukket opp på hotelllet i Antalya kl.0300, tilbrakte 1,5 time ved uglene og var tilbake på hotellet til frokost.

Tur kan bookes her http://www.vigotour.com/?Brown_Fish_Owl


Vegard Bunes
 
Forumoversikt » Profil for vbu » Innlegg av vbu
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team