[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: CTI
Forumoversikt » Profil for CTI » Innlegg av CTI
Forfatter Innlegg
Ellers merker jeg meg at flere av debattantene om kryssing IKKE har med sine lister på FO (hvorav en på disse sidene) - synes vel at det er minimum at så skjer før man uttaler seg. Det blir litt rart at folk som ikke er "medlemmer" skal delta i en debatt om reglene for listeutforming...

Disse personene er også om jeg ikke tar helt feil noen av de få som fløy helt til troms for å se Dverghornuglen som var inne til forvaring der og som sikkert vil dra for å se tårnugla.... For min egen del så er dette altfor ekstremt, da jeg ikke ser forskjellen i opplevelse med å se disse fremfor å dra i hvilken som helst dyrebutikk eller dyrepark for å se tilsvarende fugler i forvaring der. Det har ihvertfall lite med opplevelsen av kryssing av ville fugler å gjøre. Vegard har redegjort godt for dette og det kan ikke være tvil om at dette ikke dreier seg om spontane fugler etter at de er fanget inn så den diskusjonen kan man legge død en gang for alle.

For min egen del så har jeg de siste årene aldri klart å mobilisere den helt store entusiasmen med "håndkryss" heller, det blir ikke det samme som å se de fritt i felt (et lite unntak for rubinstrupen vel å merke). Likevel så synes jeg reglene i dag er greit, da dette er ville fugler som kun under meget kort tid "oppbevares" for ringmerking. Som alle vet er det noen av disse fuglene som ville vært ikke bare vanskelig å artsbestemme, men i det hele tatt å fått sett.

Ellers tror jeg det er svært viktig at reglene for kryssing er forutsigbare og at det skal tungtveiende grunner til å begynne å endre de. Reglene vi har i dag er gode og gir liten grunn til misforståelser/uklarheter. Synes folk skal vise litt mer raushet i forhold til dette og synes det er både rart og dumt at så mange av "toppkrysserne" velger å stå utenfor disse listene. At man har egne lister ved siden av de offisielle er selvsagt helt greit.
Enig med Vegard - har aldri vært ok å krysse fangenskapsfugler. Bør ikke bli det heller.
Forutsatt at ikke feks en kongeørn har tatt den og flyr rundt med senderen i magen..
Jeg skal selvsagt ikke konkludere noe med tanke på Munkebysangeren, men har valgt å ikke reise opp for å se den. Lyden høres på meg ut som en skikkelig hybrid hvor starten av sangen er veldig chiff chaff gransanger aktig. Slutten stemmer mer med Iberia selvsagt, men har enda ikke hørt et opptak av ekte Iberia som chiff chaffer i starten slik Munkebygransangeren gjør. At drakten heller ikke er spot on, hjelper heller ikke selvsagt.

Jeg vil derimot gjerne kommentere TAOs formel som angivelig skal være så viktig. Formelen inneholder svært detaljerte tall ned til tre siffer bak komma (tusendels millimeter?). Når man så vet hvor stor interundersøkervariabilitet som må finnes (dvs hvis man tar hundre ringmerkere vil alle mål som tas sprike adskillige millimeter) så skjønner ikke jeg at man kan påstå at dette er mer nøyaktig enn hva felttegn som feks sang vil være. (Hadde vært fint med et gjennomtenkt og godt tilsvar på dette... )

Skal NSKF godkjenne mål gjort i hånd som er så spesifikke kan jeg ikke skjønne annet enn at man trenger en detaljert og god video som viser nøyaktig hvordan ringmerkeren har utført målingene. Ellers vil det være en relativ lett sak å få målene til å passe inn til den arten man ønsker (slik mange feltornitologer kanskje kan ha en tendens til å gjøre?? ) En aldri så liten kuriositet i så måte er at det ble fanget en hunn gransanger på Munkeby i dag hvor et av to mål passet perfekt for Iberiagransanger!
spennende...(sist innlagte koordinat nå er jo bare et par kilometer fra norskegrensen og Femundsmarka)
Innlegget er i sin helhet skrevet av Rune Sveinsgjerd Karlsen:

Jeg har fotografert i noen år og spesielt de 3 siste årene så har jeg blitt oppmerksom på at bruk av lyd i enkelte tilfeller kan være effektivt.
Det jeg og har merket meg ved bruk av lyd er at nyhetsverdien hos fuglene forsvinner raskt 5 til 15 minutt så er det over.
Når det er sagt så tar jeg sikkert godt over 95% av bildene mine uten bruk av lyd.
Jeg som andre kan bli ivrig når det fotograferes med eller uten bruk av lyd å at en går over strekken innimellom skjer.(dvs.skremme fuglen på vingene)
Dette lærer jeg av for jeg er ikke intressert i å ødlegge for meg selv med å skremme fuglen eller for den sakskyld dyret bort for da blir det ingen bilder.

I det tilfelle som Martin påpeker så tilhører vel det i"ivrig"kategorien.Jeg var selv tilstede i 10/15minutt før lyd spillingen ble avsluttet.
Jeg ser da at Martin står oppe med veien å lurer vel på hvorfor han ikke ventet det ene minuttet så han kunne si sin mening om det som var skjedd?
I steden setter han seg i bilen å kjører så fort avgårde som jeg aldri har sett han kjøre før!
Mener Martin eller noen andre at en har gått over streken her eller i episoder som helt sikkert vil komme igjen enten en fotograferer eller en for den sakskyld ser på fugl så gi beskjed der å da!!!
Det er i mine øyne mye bedre enn å legge det ut på nettet så sant en ikke har andre hensikter med det....

Lydspilling er nok kommet for å bli så er det opptil den enkelte å bruk sunn fornuft å finne en balanse som er til det beste for alle.

Tilslutt kan jeg nevne at jeg begynte å krysse fugl i 2006 og mitt første kryss av en uvanlig art var 6/5 2006 på Nese v/Orre av en Rødstrupesanger hvor det sto 2 fotografer og 10-12 fuglekikkere å så inn i en busk 2 til 4 meter unna men rundt hele busken var det folk. Jeg så det komiske i det når 12-14mann sto å nistirra inn i busken å har flira mang engang av det. Men gikk en over streken i forhold til fuglen's ved og vel...


Mvh Rune
Innlegget er i sin helhet skrevet av Morten Kersbergen:

Ringmerking om vinteren er intet problem, så lenge nettene blir sjekket oftere enn ellers. Og det har de blitt. Det stemmer ikke at det ikke ringmerkes i Storbritannia i kuldegrader, hvor har du det fra? Jeg vet at det ble innført kortvarige restriksjoner i forbindelse med ekstremkulden i vinter, men det stemmer selvagt ikke at det er et generelt forbud (i noen land) mot å merke fugl vinterstid.


Her har vi tydeligvis to ulike meninger, jeg mener at merking om vinteren er problem. Det må jo du bare akseptere at andre har ulike syn på den saken. Årsaken er at i den strenge vinteren som har vært nå vil trolig flere oppsøke andre foringsplasser etter de har blitt merket. Jeg fikk høre av andre andre ulike merkere at england hadde innført merkeforbud på vinterstid.

Å, så nå ser du plutselig på dette som et problem? For du forlot selvsagt aldri stasjonen med nettene oppe i de 9 årene du hadde ansvar for den daglige driften? Aner vi et snev av dobbeltmoral her? Men bortsett fra det: ja, det hender at vi sjekker Revekaien eller Revtangen, når forholdene tillater det. Langt på dag med lite eller ingen fugl i nettene, og fine værforhold. Da er det ingen problem at det går en time mellom nettrundene


Dette er ikke snakk om noen dobbelmoral, da jeg forlot stasjonen var det kun for å handle. Dette tok maksimum 1/2 time, det problemet jeg så etterhvert var besøk av utenforstående, samt fuglefolk som var innom da jeg var vekke. Når man er vekke i inntil 1 time så kan man stille spørsmål om dette er forsvarlig utad. Som du vet har man da ikke kontroll over hva som skjer på stasjonen.

Kamoen står utenfor, åtet var lagt på isen I RESERVATET. Når dere prøver å lokke havørn ned i Osen, hva skjer da med de vannfuglene som kun har Orreosen og Horpestadosen som åpne områder?
De blir skremt, selvsagt. Det oppfatter du åpenbart ikke som et problem.


Etter det jeg har registert har du vært flere ganger i osen samt i Horpestadosen. Og da har du sikkert som meg oppdaget flere svaner som lå strødd i Horpestadosen som havørnene satt og åt på. Og at du da skal bruke åteargumentet på isen i reservatet for å lokke havørnene til osen blir jo da tvetydig. Det skjer jo hvert år at det kommer ørn i Orrevannet, og at fuglene blir skremt sier jo seg selv. Det jeg også la merke til var at det ble lagt ut mat til endene av en grunneier i Horpestadosen, dette gjorde jo ikke saken bedre at havørnen samlet seg der. Etter det jeg registrerte hadde havørnene sine faste ruter, og om ettemiddagen samlet de seg i osen. I forut for det var det kun noen svaner samt noen kanadagjess som var stasjonære i selve osen. Det var få ender som egentlig var stasjonær i osen, de fleste lå i Horpestadosen, dette skyldes nok sikkert mye av foringen.

Er rovfuglbestanden på Jæren liten? Ikke relativt til andre områder i Norge, i alle fall. Foringen det siktes til er dels ulovlig (utlegging av slakteavfall, eks, døde høner) og bidrar til å opprettholde en kunstig høy tetthet av bl.a. hønsehauk ved Orrevatnet. Du skal være bra blind for å ikke se at dette medfører et ekstra stress på vannfugler som raster og overvintrer i Orrevatnet. Hver gang en hønsehauk krysser vannet i lav høyde (og det er ofte) fører det til masseoppflukt av andefugl og vadere.


Rovfuglbestanden på jæren har minket drastisk i de senere årene. Da tenker jeg helst som vi er i befatning mest med er hønsehauk og musvåk. Kan for ordens skyld si at i 2008 sesongen hadde besøk av 11 forskjellige hauker. I år har vi kun hatt besøk at 3 forskjellige hauker, dette er også blitt registert av andre som har kamu på andre plasser rundt orrevannet. Også myrhauk har det vært en reduksjon på det siste året.
Enig at høns tildels er ulovlig hvis ikke dette godkjent av mattilsynet. Vi har i år også lagt ut døde svaner samt rype, og ender. Og dette er ikke ulovlig å bruke som åte.
Du kan ikke bare bruke åtefotografering som et moment for at det blir masseoppflukt av andefugl og vadere. Her er det flere ulike faktorer som kommer inn, så dette blir for dumt å diskutere.

Jobber du i SNO? Uansett, det var ikke SNO som tok initiativ til foring av svaner. Det var Revtangen Ornitologiske Stasjon som tok det initiativet, du bør sjekke de faktiske forhold med ansatte i SNO før du påstår slike uriktigheter. Men ellers enig i kritikken av NOF her.....


Jeg er ikke fast ansatt i SNO, men er innleid der ja (Trodde du visste det). Jeg fikk opplyst av SNO at de hadde tatt kontakt med grunneier hvor de hadde spurt om det var mulig å drive på med foring av svaner i det aktuelle område. Vet ikke om du hadde tatt kontakt med grunneier eller hva, hovedsaken var iallefall at vinterforingen ble satt i gang.

Dette er løgn fra ende til annen, og kan oppfattes som injurierende i en grad som kan kvalifisere til søksmål. Revtangen OS samler inn alle fugler som dør i forbindelse med fangst. Stavanger Museum går også aktivt ut og samler inn døde fugler som vi og andre finner rundt om på Jæren, vi har også fått inn en del materiale fra jegere de siste to årene. Mye av dette er lagret i den mye omtalte fryseren, som både Christian Tiller og Morten Kersbergen viser til. Påstander om voldsom dødelighet og avriving av hoder på levende fugler er absurde og uriktige angrep fra personer som nå åpenbart har en agenda mot stasjonen, for å prøve å vri fokus bort fra det som denne debatten startet med, nemlig en kritikk av måten enkelte personer går frem for å få bilder av fortrinnsvis sjeldne arter.


Jeg forstår jo godt at du prøver og forsvare deg best mulig, er jo tross alt din arbeidsplass. Det er registrert faktisk av utenforstående hjelpere som så at det ble avrevet hode av fugl som hang i nettet (dog uvisst om denne var i live eller ikke). Dette gjaldt bl.a blåmeis og rødstrupe. Som jeg skrev ble jeg temmelig sjokkert da jeg så oppi fryseboksen. Jeg har ikke nevt noen ord hvor de fuglene kom i fra eller har jeg det??? Jeg bare registrerer, ikke konkluderer i denne saken.

Jeg snakker heller ikke om å vri fokus bort fra foto av sjeldne arter. Alt kan stilles i en sammenheng, man har ulike interesser og dette må man bare innrette seg etter. Man prøver jo etter beste evne å forsvare det man brenner inne mest for. Husk at det finnes større trusler enn ringmerking og foto som kan være en direkte fare for fuglene. Bl.a biotopforstyrrelser, større press på verneområder osv. Og det som er saken på jæren er at områdene er så lite, mesteparten er dyrket opp. Og dette gir lite rom for de ulike interessegruppene i fuglemiljøet. Noen ønsker prikkbilder, andre ønsker en fint motiv. Og da er det jo et paradoks da de ulike tidskriftene ønsker foto av en sjelden art. En oppfording til alle fotografer blir da å levere inn kun prikkbilder. Jeg er selv medlem av biofoto, og der har vi mye av den samme målsettingen at fuglenes ve og vel er det viktigste. Kan man forsvare det man gjør, ser jeg ingen problem i å spille lyd såfremt dette gjøres på en forsvarlig måte. Jeg kan innrømme at enkelte ganger kan det ta litt av, men dette gjelder nok sikkert også i andre sammenhenger.

Til avslutningsvis må jeg si følgende:
Jeg har ikke noe personlig mot deg Alf Tore. Det eneste jeg har registrert i de debattene du har vært borti er at du kan være litt bombastisk i noen kommentarer. Husk det er ingen dårlig egenskap å prøve å være litt ydmyk innimellom. Så noen vendetta som du påstår at vi gjør er ikke vår intensjon, da har du misoppfattet. At ringmerking har noe for seg er også helt på det rene. Men da man begynner og snakke om metoder for å oppnå de ulike resultatene, ser jeg til tider rødt. Man blir hele tiden kritisert for å bruke lyd med foto som formål, men lydbruk i andre situasjoner til eksempel ringmerking er helt ok. Så min hentydning med dette er at man nå avslutter denne debatten uten at det blir altfor avsporet slik det vært tendenser til her. Ellers blir det et munnhuggeri, og dette er ingen tjent med i denne lille gruppen.

MKE
ATMs innlegg taler vel for seg. Men skulle gjerne ønske å vite hva slags usannheter jeg har kommet med i forhold til stasjonen - det var ihvertfall ikke min intensjon og etter å ha lest innlegget mitt flere ganger finner jeg fortsatt ikke noen usannheter.... ser helst setningen gjengitt under endret hvis det ikke gjaldt meg...

Ref: "når to profilerte "kryssere" fra Jæren sprer løgn og usannheter om driften av stasjonen, i et forsøk på å spre tvil om den faglige verdien av virksomheten".

Ellers er jeg fornøyd med spesifiseringen om svanene og forsåvidt også ringmerkingsaktiviteten.
For the record: Jeg er enig i egentlig alt det PKS skriver og mener også at lydspilling mot svarthalsdykkerne var å gå over streken. Det jeg og flere med meg er lei av er den konstante hakkingen på fotovirksomheten generelt. I all adferd som gjøres ute i naturen vil det være en glidende overgang fra helt etisk akseptabelt av alle til totalt uakseptabelt av de fleste. I denne skalaen føler jeg at flere av de mest fanatiske (av mangel på et bedre ord) "fuglevennene" har gått altfor langt mot den ene ytterligheten. Å skremme en fugl på vingene dreper de ikke, da ville mine døtre være uttalte fugleterrorister for å si det sånn - en helt annen sak vil det være i forhold til sjeldne fugler hvor fuglen enten er sliten/utsultet eller det er folk på vei for å se den - jeg mener da at det kan være problematisk å presse fuglen på vingene hvis det er mulighet for at den kan forsvinne. Men da er det egentlig menneskelige hensyn som det egentlig er snakk om og således kanskje en litt annen diskusjon.

Synes PKS har definert fototerrorisme på en god måte, men må føye til at andre opplever feltterrorister som minst like slitsomt
Første del er skrevet av Morten Kersbergen (andre del av CTI)

Etter å ha lest innlegget til Atm, så måtte jeg trekke på smilebåndet. For mye av det som skrives medfører ikke riktighet. For nok en gang er det fotografene som får gjennomgå. Jeg har vært på Revtangen stasjon i 9 år, og er glad for at jeg har avsluttet ringmerkingsvirksomheten. Jeg må ærlig talt si at den virksomheten som har foregått den senere tid kan det stilles spørsmål ved. Du nevner bl.a Rugde som et eksempel, jeg har nok kjørt forbi der et par ganger. Og har sett at både grunneier samt ulike rovfugler har skremt rugdene opp. Jeg skal også innrømme at jeg har sittet i bilen og tatt bilde av rugdene. Det jeg reagere på hvorfor i all verden står nettene oppe i kuldegrader, hvor bl.a england ikke praktiserer fangst om vinteren. Det er bl.a registert at halvslakke fugler hopper langs veien tydelig preget at fangsten. Her lokker man fuglene med mat, og deretter fanger dem. Sikkert flere av de ringmerkete fuglene blir skremt og må bruke unødig energi til å oppsøke andre foringsplasser. En annen ting som det kan stilles spørsmål ved er vandringen fra stasjonen og den antatte lange tidsperioden mellom nettrunder. I flere tilfeller er stasjonen avlukket hvor mannskapet er dratt til revtangen, da uten at det er vært folk på stasjonen. Og da snakker vi om et tidsinntervall på 1 time til folk er tilbake.

Og når det gjelder åtefotografering i fuglefredningsområde, er dette totalt feil hvis du sikter til kamuen i osen. Denne står utenfor fredningsområde. Og denne er klarert i fra fylkesmannen og SNO.
Og foring av rovfugl er positivt i flere sammenheng, man holder den lille bestanden av rovfugl på jæren levedyktig. Samt at man hindrer at flere av rovfuglene går til angrep på andre fugler.

For å si det rett ut har jeg selv kritisert NOF i år med tanke på foring av svaner. Dette burde være organisert , og tatt tak i fra første stund. Inntil vi i SNO tok tak i problematikken, og startet en offensiv foring. Snakket selv med en grunneier, og vedkommende kritiserte fuglekikkerene for ikke å
ta initiativ i å hjelpe svanene. Se på fugler de, men å hjelpe de gjorde de ingenting for.

Og Alf Tore nevner rugdene, hvis du synes så synd på hvorfor i all verden tok du ikke kontakt med grunneieren og ba han om å snu litt på møkkahaugen??? Da kunne kanskje noen rugder bli reddet(hvem vet).

Du snakker om dødlighet, jeg må ærlig innrømme at jeg temmelig sjokkert da jeg så oppi fryseren for et par år siden. Tydeligvis var det mer lik der i løpet av et år, enn det jeg totalt hadde på 9 år. Det ble sågar sett at mannskapet hadde vridd av hodet på fugler mens de hang halvslakke i nettet.
Og dette er jo et resultat av bruk av lydfangst hvor målet er visst å få flest mulig fugler i nettet. Og dette kalles forskning??? Min personlige mening er at man nå burde tenke mer internasjonalt. Olav Runde hadde i sin tid et godt forslag hvor man hadde et fåtalls stasjoner hvor det ble drevet tellinger samt ringmerking da uten lyd. Og disse stasjonene var innarbeidet i et internasjonalt prosjekt.

Ellers trenger innlegget til MDA å kommenteres. Som han selv vet, så er ikke Horpestadosen noen potensiell hekkeplass. Hadde dette vært i Harvelandsvannet hadde saken vært en annen. Dessuten var paret etablert, og fuglene ble ikke provosert av lyden. Dette var kun nysjerrigheten som rår. Dessuten var tilaltelse gitt av grunneier til å kjøre ned.

Husker for flere år siden da fuglevakta startet med poltimester Axelsen, kanskje man burde starte dette opp nytt med poltimester Dagsland. Da kan iallefall allle de fleste holde seg hjemme.
En annen ting som han nevner at han har stått ved siden av dem som spiller lyd. Skal huske det neste gang han er ute på et jorde på jæren hvor det blir fanget etter åkerrikser i en hekkebiotop.
Jeg tror nok mye at dette opptrinnet til MDA er ren misunnelse. Hadde han vært med å fått filmet dykkerene hadde han hatt en totalt annen tone. Så langt kjenner jeg han.

Siste del er skrevet av Christian Tiller:

Innlegget til ATM er formulert på en slik måte og inneholder såpass mange oppsiktsvekkende uriktigheter at det ikke kan stå uten motsvar.

Å sammenlikne aktiviteten lydspilling mot en del andre negative ting som fuglene utsettes for mener jeg det er helt på sin plass å gjøre i denne sammenhengen - ikke for å bagatellisere, men for å sette ting i perspektiv - om ikke annet enn for å rette folks oppmerksomhet og evt irritasjon over på ting som jeg mener er viktigere å ta fatt i. Mer om dette senere.

Når det gjelder min kommentar om ringmerkingsaktiviteten så beklager jeg at dette ble en kommentar uten en medfølgende begrunnelse. Det kan lett oppfattes som er sleivspark, jeg ser den. Det er derfor passende å komme med en spesifisering av hva jeg mente her.

Jeg må si jeg blir litt forbauset over kommentaren om å "avstå å verdivurdere" ringmerkingsaktiveten som bedrives og oppfatter denne som rimelig respektløs. Ledere med skylapper uten mottagelighet for innspill og forslag til forbedringer ble i det private næringslivet i stor grad byttet ut på 1980 tallet, hvorfor skulle man akseptere noe annet i den offentlige forvaltningen? Jeg har relativt god trening i å vurdere forskning og dens metodikk i mitt eget fagfelt (humanbiologi) og har om ikke ringmerket selv, assistert og observert slik aktivitet i snart 22 år. På bakgrunn av dette må det være lov å "verdivurdere" (les: kommentere) store deler av ringmerkingsaktivteten som bedrives. Og mitt inntrykk er at denne kan i stor grad betegnes med rette som usystematisk. Ringmerkingsaktivitet har to store delmål slik jeg ser det: bestandsovervåkning via antallet fugler som fanges/observeres og trekkforskning via gjenfunn andre steder. Sistnevnte er relativt lite interessant sett i forhold til det første slik jeg ser det, men likevel vil nesten all tilfeldig ringmerking kun være av gjenfunnsverdi fordi dataene vil være for usystematisk til å kunne si noe om bestandsutviklingen. Derfor kan man spørre seg hva verdien er sett i forhold til fuglenes påkjenninger om det ringmerkes et tilfeldig sted i flere måneder for å få et gjenfunn av gransanger (for å ta et eksempel). Mer interessant er derfor ringmerking som en del av bestandsovervåkning. Men skal man gjøre dette og få gode valide tall, må man merke på en systematisk måte. Det må være faste stasjoner som fanger på nøyaktig samme tider, samme uker og dager år etter år. Det må gås nettrunder på samme tidspunkter og samme type lyd (se der ja!!!) må brukes (eller helst bør ingen lyd brukes i det hele tatt?). Da først får man rimelig grad av systematisk forskning.

En annen uttalelse må kommenteres. Sitat: "Ringmerking utsetter ikke fugler for "lidelser" - virksomheten er gjennomregulert og vurdert som en meget skånsom". Selv om jeg er enig i at man skal bedrive systematisk ringmerking, og at virksomheten i kyndige hender i vesentlig grad er rimelig skånsom, har jeg selv observert mange benbrudd, døde fugler i og rundt nett opp gjennom årene. Med andre ord betydelig mer lidelse enn jeg har sett i forbindelse med lydspilling! Er det ikke også riktig at på Revtangen stasjon er det en fryser full av døde fugler??????? Selvfølgelig kan det argumenteres med at ringmerking drives på et mere "etisk riktig" grunnlag enn lydspilling og at man derfor kan akseptere "uhell". Men som for all aktivitet må belastning veies opp mot aktivetet og da kommer ikke ansvarlig lydspilling så ille ut mener faktisk ganske mange av oss.

Så tilbake til dette med fotograferingen som tydeligvis plager noen av de fugleinteresserte på jæren. Det finnes mange måter å "forbruke" naturen på, hvor man på den ene siden finner jegeren som jakter og dreper (den vanligste!) og på den andre siden de som sitter hjemme og ikke forstyrrer naturen i det hele tatt men som aktivt støtter økonomisk og debattmessig. Midt i mellom disse ytterlighetene finner man fotografen. Det er ikke til å komme bort i fra at når man fotograferer, så bedriver man en aktivitet som krever noe mer forstyrrelse enn om man ikke tar bilder og bare holder seg på veien. Det er ikke mulig å bli en god fuglefotograf uten å måtte bevege seg nærmere fuglene enn man ellers behøver. Spørsmålet igjen blir hvilke metoder man velger å gjøre dette på og her finnes noen som er bedre enn andre. Jeg har etter mange år i "fuglemiljøet" beveget meg mer og mer over mot "naturfotografmiljøet" og merker en stor holdningsforskjell mellom disse gruppene. Fuglemiljøet er i stor grad opptatt av fuglenes ve og vel mens naturfotografer mere fokuserer på det gode bildet og ikke så mye på prosessen og etikken som ligger bak. Mange naturfotografer kommer feks fra jegermiljøet og det er ikke uvanlig å høre om fugledrap for å ha åte til fotografering. Vi som er fra fuglemiljøet havner også her i en slags mellomposisjon vil jeg si hvor jeg flere ganger har følt meg som "politimester Axelsen".

Poenget mitt er at vi alle har våre interesser og ser verden ut i fra denne. Selv om naturfotografering til en viss grad alltid vil forstyrre motivene man ønsker å avbilde, går det også her an å få til gode bilder uten at forstyrrelsen i nevneverdig grad går ut over fuglenes helse for å si det sånn. Vi som fotograferer opplever imidertid en nærmeste patologisk religiøs verneiver blant mange ikke-fotograferende fuglefolk overfor de som fotograferer. Og nok en gang må jeg henvise til å se ting i perspektiv. Fuglene dør ikke av dette, man må ikke bli for ekstrem i sin iver etter å "ta" fotografene, man kan nesten mistenke andre motiver enn fuglene til å ligge bak. Ta bare innlegget til Mjøs hvor han problematiserer åtefotograferingen "innenfor naturreservat". Dette foregår ikke bare utenfor reservatet, det er også med grunneiers velsignelse og all trafikk av fotografer foregår når det enten er mørkt eller når det ikke er fugl på plass. Mating av sultne rovfugler kan vel ikke heller sies å være negativt når vi vet at mange av de dør av sult gjennom en gjennomsnittlig norsk vinter. Enda mer tøvete blir kommentaren om "skremming av svaner i sprengkulde" - jeg har blogget i hele vinter om ikke-fotograferende fuglevenners (inkl NOF) unnfallenhet når det gjelder å hjelpe svanene som sultet ihjel. Jeg observerte gjentatte ganger foring fra fotografer, men ikke en eneste gang fra ikke-fotograferende "fuglevenner". Jeg kan dermed garantere at ikke en eneste svane ble skremt i forhold til fotograferingen jeg deltok i eller observerte - snarere tvert imot, de kan ha blitt reddet fra sultedøden. Rugde kommentaren blir vel også på grensen til tragikomisk når vi fra bil skremte en rugde en gang på vingene (den kom tilbake kort tid etter) mens flere andre fugler bare 10 meter unna måtte ligge i et fangstnett i flere minusgrader over en lengre periode (kanskje opp mot en time).

Når det gjelder det å ikke legge ut observasjoner på BV så viser jeg til reglementet gitt fra denne - disse reglene skal overholdes så lenge man er med. Man har ikke anledning til å ikke legge ut en observasjon fordi man er redd for at en bestemt person skal plage fuglen. Da skal man heller jobbe for at vedkommende enten endrer adferd eller ekskluderes. Dessuten vil unnlatenhet fra å sende BV melding ikke være til særlig hjelp, da de aller fleste fotografer som det sikkert siktes til her som regel får informasjonen sin fra andre steder (bla det interne nettverket som eksisterer). Det eneste man oppnår med å unnlate å legge ut melding, er dermed å utestenge vanlige mere perifere medlemmer av BVn - folk som trenger BV systemet.Bruk av lyd mot fugler er vel et tema som egentlig er ganske omfattende debattert fra før men here-we-go -again. Det er slik jeg ser det situasjoner hvor bruk av lyd er helt greit, og så er det situasjoner hvor det ikke er det. Det finnes vel ingen egentlig skikkelig forskning på dette, slik at de fleste synser vel om hvor grensene skal/bør gå. Man skal jo også sette ting litt i perspektiv her, lydspilling tar jo ikke livet av noen fugler, habitatdestruksjon og selv ringmerkingsaktivitet dreper mange flere fugler enn lydspilling (tror feks mye av den usystematiske ringmerkingsaktiviteten som drives her til lands har meget begrenset forskningsverdi i forhold til den lidelsen mange fugler utsettes for). Når det er sagt, så har jeg selv blitt mer oppmerksom på de potensielt negative sidene med lydavspilling og spiller nesten aldri lyd lenger.

Slik jeg ser det er det to situasjoner hvor man skal være særlig aktsom med lydavspilling, den ene er i hekketiden, særlig før ungene er ute og den andre er rariteter som er slitne og hvor det er potensielt mange som ønsker å se/fotografere fuglen. Å spille en kort strofe på en fugl gjør vel nokså sikkert ingen skade, men det er desto større problem hvis det blir spilt lyd gjentatte ganger over lengre tidsperioder.

Når det gjelder svarthalsdykker så er dette en av norges sjeldneste hekkefugler - å spille lyd når et par nettopp har ankommet en potensiell hekkeplass er vel således noe av det verste scenariene av alle lydspillesituasjoner man overhodet kan tenke seg.

Når det gjelder vedkommende som MDA refererer til, så ser han ikke at han har gjort noe galt til tross for omfattende argumentering om det motsatte. Såvidt jeg vet så er vel ikke lydspilling forbudt ved norsk lov slik at da står man igjen med begrensete muligheter for å sanksjonere mot slik adferd hvis man mener det er feil. Har FO regler som er brutt så kan eksklusjon være et aktuelt virkemiddel mot uønsket adferd, men vil trolig ha liten effekt. Mest effektivt vil det nok være at personer som ikke vet å oppføre seg ikke får informasjon om aktuelle fugler. Enda viktigere vil det være at man som venner sammen kan prøve å påvirke hverandre mot bedre adferd og ikke holde på å krangle og bli uvenner. Det er et lite miljø og det er dumt at en slik flott hobby skal føre til at folk går rundt og hater hverandre

i beste mening
CTI
he he... jeg er ganske sikker på at du har helt rett Egil! (håper det, kryssing er egentlig litt for gøy til å gi opp - det er vel mere galskap/ekstremsiden av det jeg skal prøve å gi meg med, dvs når det ikke er i nærheten av en unnskyldning for å måtte dra)

CTI
 
Forumoversikt » Profil for CTI » Innlegg av CTI
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team