[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: TEH
Forumoversikt » Profil for TEH » Innlegg av TEH
Forfatter Innlegg
Takk for innlegg om rødfotand vs. stokkand. Sist jeg var inne på artsobservasjoner hadde noen gjort rødfotand hannen i Tønsberg om til hybrid. Jeg lurer på hva som er bakgrunnen. Den er godt dokumentert og vingene har også vært studert inngående tidligere. Ekspertert har også uttalt at det er rødfotand. Noen som vet årsaken til at observasjonen er endret?

Det er jo merkelig at andre observasjoner av hunnfugler, som trolig er like vanskelige å påvise total "renslighet" hos blir stående.

Mvh,
Hei,

det er mulig jeg ikke har lest manualen godt nok, men jeg gruer meg litt til hvert varsel jeg skal sende ut. Sist endte det med at ei kaspimåke fra Mandal havn ble rapportert fra Jemen. Jeg hadde da trykt velg posisjon fra et kart og fikk opp en masse blått. Jeg trodde i min uvitenhet at systemet hadde plottet rett lokalitet. Da prøvde jeg å resende melding med ny lokalitet. Denne gang Brennevinsmyra som er nærmeste kjente lokalitet til Mandal havn, et godt stykke unna, men det ble det på nytt Jemen .

Det er generelt et problem at de fleste vanlige (og fuglerike) lokaliteter i Mandal hvor jeg bor ikke er å finne på BV. Vil det her komme noen oppdatering og hvem er ansvarlig for dette? Jeg prøver til stadighet å finne lokaliteter uten å lykkes, og larm ender opp med ikke å bli sendt, eller jeg må velge en helt annen lokalitet.

Vel, bare et hjertesukk.

Mvh,
Tor Egil


Hei,

Er enig i at observasjoner skal ut fortest mulig. Et problem (noen steder) her på Sørlandet, er at svært få av de mest aktive feltornitologene har bombevarsler. Jeg har sendt ut noen kaspimåker fra Mandal, men gulbeinmåkene fra byen har jeg selv fått rede på i seineste lagget i år. Disse har da også blitt sikkert artsbestemt i ettertid, en av dem en dag eller to etter observasjonen. Glentene har jeg også fått melding om såpass seint at det ikke var noe å hente på å legge dem ut (kvelden var i ferd med å falle på).

Grunnen til at ikke alt kommer ut er todelt:

1. Mange av fuglene, ikke minst gulbeinmåkene, har blitt sikkert artsbestemt i ettertid og ikke blitt gjenfunnet. Mange har også en høy terskel for å melde fra om usikre observasjoner.

2. Svært få av de aktive fuglekikkerne har bombevarsler (i Mandal).

Mvh,
Tor Egil
Trist at denne diskusjonen til slutt handlet om ringmerking på Revtangen. Ser ut til at angrepet på blant annet ringmerking ble vellykket. Fokus ble tatt vekk fra overdreven bruk av lyd under fotografering. Håper likevel diskusjonen har gitt oss noen vekkere, mange støtter Martins anliggende om at lyd ikke skal brukes i enkelte situasjoner. Det er betenkelig hvis man slutter å legge ut gode arter av frykt for forstyrrelsene det medfører.

Hei,

Takk for oppklaring, jeg sikter som nevnt til arbeidet gjort ved Cornell, det er ornitologer der som har overtatt Clements checkist. Noen har ellers nevnt på dette forumet at det er en ny utgave på trappene. Hvis dette er tilfelle foreslår jeg at man går rett på den nye utgaven når verdenslisten på FO sidene skal oppdateres. Det gjør jo ingenting om man hopper over en utgave, det er jo den siste lista som den er gjeldende.

Tor Egil
Hei,

Det er ikke bare når det gjelder Vestpalearktis at folk stusser over en del nyere vurderinger i Clements. Når det gjelder Sør-Amerika er flere "godt etablerte" arter ute av lista. De nye redaktørene har valgt å legge seg på en litt annen linje en hva Clements selv gjorde i forhold til vurdering av arter og artssplittinger. De ønsker vel å sette sitt preg på Clements artsliste når de har fått muligheten til å gjøre det . Den siste utgaven av boka har jo populært blitt kalt "Clements' downdate" i steden for "Clements' update". Det visker som om forfatterne har tenkt at det er bedre med en art for lite i lista enn en for mye.

Det betyr ikke at alle deres vurderinger er riktige (noe de innrømmer selv), og det blir trolig gjort en del oppjusteringer ganske fort når forfatterne har studert foreliggende puplikasjoner om artssplittinger o.l. For SACC (Sør-Amerika) sitt vedkommende skjer dette arbeidet fortløpende.

Det er jo en del land i Sør-Amerika (som jeg kjenner best) hvor man forsøker å lage egne lister, men problemet er å få folk til å ta de ulike listene seriøst. Her er det jo også en viss prestisje i forhold til hvilket land som er verdens mest fuglerike, og noen lister har nok blitt litt vel preget av konkurranseinstinktet. Derfor er det greit å følge en felles liste, og det er vel også greit at Norge velger å følge en annen annerkjent liste en Clemets for Vestpalearktis.
Hei,

Spørsmålene er vel rettet til Admin, så det kommer vel et svar derfra også.

Når det gjelder land eller landområder som bør føyes til foreslår jeg at du skriver en e-post direkte til administrator med forslag. Det har jeg gjort og det fungerte. Jeg fikk bla. tilføyd de Nederlandske Antiller en dag eller to etter min forespørsel. Når det gjelder landområder som burde vært tilføyd så er det enda litt å gjøre.

Så vidt jeg har skjønt så følger fuglelista Clements med sine oppdateringer. Det er ikke den helt siste utgaven av Clements sin verdensliste som ligger ute på feltornitologene (tror det er den nestsiste). I den siste utgaven av Clements ble noen arter fjernet ettersom de nye redaktørene har valgt en mer restriktiv linje (for Sør-Amerika følges bla. taksonomien fra SACC), men noen av artene som ble fjernet kommer trolig inn igjen i løpet av de kommende årene (når publikasjonene om artssplitting ol. foreligger). Det er mulig at artene du nevner også er fjernet i den siste utgaven av Clements, har dessverre ikke den nyeste utgaven av Clements selv.

Slik jeg har forstått vil lista på feltornitologene etter hvert få med seg endringene som blir gjort i Clements sin verdensliste (og underarter bli inkludert). Dette har imidlertid ikke blitt prioritert enda. Inntil det skjer får du bare hoppe over arter som er ute av Clements nye liste eller fryde deg over de ekstra kryssene mens du kan
Hei,

Har tatt meg bryet med å legge inn de fleste av mine lister fra ulike land, og registrert at verdenslista er på plass. Det mangler vel bare å gjøre denne og eventuelt andre lister tilgjengelige. Herunder også regionlister. Det kunne jo også være en mulighet at man ved å se profilen til en person fikk opp de lister vedkommende har lagt inn (noe liknende det man feks. har i Club300 i Sverige). Synes ellers det er greit at man må legge inn artene for å få dem med i totalen. Det er jo også ok å ha sine lister online for å kunne justere på dem og til en hver tid ha den fulle oversikt.
 
Forumoversikt » Profil for TEH » Innlegg av TEH
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team