[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: lfuscus
Forumoversikt » Profil for lfuscus » Innlegg av lfuscus
Forfatter Innlegg
....Du vet om at det er 1ste APRIL det er "go" på slike spøker som dette Alf Tore?

Sorry, måtte bare...

Mvh

Morten Helberg

Akkurat ja. Så man har lov å se en sjelden fugl der men ikke å innrapportere den. Det synes jeg høres helt villt ut. Og det må man jo få lov å mene.

Slik jeg ser dette artsobservasjoner eventyret nå så er det en fugletitterdatabase, ikke ett sted man lagrer forskningsdata. Det er jo et FANTASTISK verktøy for å systematisere fugleobservasjoner og alt det der tullet med at eksportmulighetene er begrensede, at systemet ikke klarer å telle opp artene i et område rett og diverse andre bøgs har jeg full tillit til at blir fikset opp i etterhvert. Mr Falkenberg er flink og motivert så det blir sikkert bra til slutt.

Jeg rapporterer heller ikke fulle datasett inn på artsobservasjoner når jeg er på jobb for andre institusjoner enn NOF av de samme grunnene du skisserer. Men det kunne aldri fallt meg inn å ikke lagt inn de sjeldne artene, de er jo alltid irrelevante i forskningsøyemed etter mitt skjønn. Det er jo forekomst, ungeproduksjon, alldersfrekvens etc etc på de vanlige artene som er valutaen. Det er de som er "bread and butter" i miljøovervåkingssammenheng. Blir artene for vanlige så skal de jo ut av NSKF lista pr definisjon. Noen av LRSK artene er det jo kanskje litt anderledes med, er de rødlistet så er de vel med der uansett. Som rapporteringsarter. Men jeg rapporterer jo først og fremst for å hjelpe NSKF og LRSK ut, det er en veldig god følelse å vite at de bare kan slå opp i databasen og få observasjonene inn i sin rapport om de ønsker det.

Det står jo på forsiden at rapportørene eier sine observasjoner, det kan jo ikke misforståes. Eller kan det det? Slik jeg ser det står NOF som dataleverandør i Artskart fordi de drifter basen, ikke for at de faktisk har levert eller eier dataene. NOF har en viktig rolle med å kvalitetssikre og systematisere observasjonene, og mange NOFere rapporterer jo for at de faktisk vil bidra med økt kunnskap. Som igjen bidrar til at man får frem hva som faktisk er i et område. Og det er jo for eksempel veldig gunstig i sammenheng med arealvernsaker.

Fuglestasjoner bidrar jo med en annen type data, da man kan kontrollere for innsats og får et mål på antall individer i et område i en tidsperiode. Med den tilfeldigheten som ligger i rapportering av vanlige arter kommer vel aldri artobservasjoner dit, det har vel til og med svenskene med sine 20 mill obser innsett. Uansett, systemet er jo latterlig mye bedre til faunistisk arbeide enn det vi hadde før, så får man bruke andre opplegg til andre typer data frem til det er løsninger på plass for kreditering, om dette er viktig. Og det synes jeg det er. Men sjeldne arter er jo bare krydder i den store sammenhengen, det er nå min mening. Eller kakepynt om man vil


Lydbruk ja. Mitt syn på den saken er at det burde ikke være tillatt i verneområdene, det kunne stått i forskriften om så. Med mulighet for at fylkesmannen kunne gi dispensasjon til vitenskapelig formål, så burde det vel være mulighet til å få dispensasjon om man må bruke lyd i sammenheng med ringmerking eller tellinger. På en annen side så er det vel ingen fugl som ikke er vant med å jage vekk en inntrenger, og begrenser man seg så kan det vel forsvares å spille av ettpar strofer for å få ett greit bilde. Men man bør jo vite å begrense seg så ikke fuglene deserterer området. Det sier vel igrunnen seg selv.

Mvh

Morten Helberg
Ha Ha! ja. Morsomt. Hadde du tenkt å svare på dette eller?

Jeg kunne ha interesse av å vite om det stemmer at dere nekter folk å legge ut observasjoner herifra? Skulle det eventuelt også vært tilfelle om dere fremviste en sjeldenhet også?


Mvh

Morten Helberg
Heia

Ja denne straffen, eller hva dere måtte kalle det, har vel null og niks konsekvens for fuglefolk flest uansett. Det blir jo ikke varslet til andre samme hva dere på ROS har fanget de siste årene. Og det har man jo den fulle rett til, som Mr Ween sier, så lenge man ikke nyter godt av BV systemet.

Å få krysset en sjelden fugl som noen andre har fanget på en fuglestasjon må jo uansett kunne kalles ett kaldt kryss. Ut og finn selv

Det er jo uansett ikke anledning til å holde en fugl lenger enn normal behandlingstid selv om den er aldri så sjelden, det eneste man kan gjøre er å merke og dokumentere den sist av de fuglene man har fanget der og da. Og det må vel være greit da. Så får de som eventuelt er såpass nærme rekke eller ikke rekke den, om de blir varslet. Og er en sjelden fugl i dårlig kondisjon så er det vel unødvendig å si at den bør på vingene så raskt som mulig. Da bør det jo være irrelevant om det er folk i nærheten som mangler arten.

Det har vært stille på artobservasjoner fra ROS den siste tiden. Jeg kunne ha interesse av å vite om det stemmer at dere nekter folk å legge ut observasjoner herifra? Skulle det eventuelt også vært tilfelle om dere fremviste en sjeldenhet også? Det er jo på artobservasjoner de fleste av oss teller kryss nå, og det er også basis for NOFs faunistiske rapporter.

Mvh

Morten Helberg
 
Forumoversikt » Profil for lfuscus » Innlegg av lfuscus
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team