[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: Petter
Forumoversikt » Profil for Petter » Innlegg av Petter
Forfatter Innlegg
fikk bare inntrykk av at nebbet var mye lengre og mer nedadbøyd enn hva som skal være typisk for bonapartesnipe. Vet du om nebblengden på fuglen deres er innenfor normal variasjon hos arten?

du vet ikke tilfeldigvis om noen bilder på nettet av andre bonapartesniper med den nebblengden?

mvh,
Petter
Stussa litt over bildene på artsobs av bonapartesnipene fra Kurefjorden 24. april. På det ene bildet ses nebbet på den ene fuglen. Er ikke det litt vel langt til bonapartesnipe å være?? Hva er det bortsett fra hvit overgump som indikerer at dette er bonapartesniper? Er tundrasnipe utelukket?

mvh,
Petter
Selvsagt skal det ikke være noe krav til hverken styremedlemmer eller andre om at de skal være aktive på siden, men vil jo særlig oppfordre spesielt dere i styret til å ta litt initiativ til å starte diskusjoner og sørge for at artikler blir skrevet. Er jo vanlig i diverse foreninger at styremedlemmer er pådrivere for å øke aktiviteten. At man er litt ekstra opptatt av foreninga er vel gjerne en grunn til at man er med i et styre. Men ja, det skal ikke være noe krav. Krever jo ikke så veldig mye å få skrevet noen avsnitt om en raritet. Ta for eksempel kanondagen på Lista sist uke. Vet om minst to andre nettsteder som har noen korte, men interessante innlegg om dagen. Da FO er foreningen for sjeldne fugler, burde vel det være naturlig at nettsidene her i det minste nevner hendelsen.

Selv om hovedoppgaven til FO er å styre varslingssystemet, er jo systemet basert på at folk er interessert i sjeldne fugler. Nettsidene er jo etter min mening en viktig plass for å øke og vedlikeholde denne interessen. Forsvinner interssen for sjeldne fugler så forsvinner vel grunnlaget for varslingssystemet.

Med tanke på lite aktivitet på kryssesidene var det ikke min intensjon å klage på at folk ikke gidder å oppdatere listene sine, men heller høre hvorfor folk ikke oppdaterer listene eller legger seg inn i det hele tatt. Personlig skjønner jeg ikke helt poenget med å jage kryss og lage lister dersom man bare holder dem for seg selv, men folk er vel forskjellige. Har jo hørt at noen er i mot kryssereglene her, men de gjelder jo bare for hva som legges inn her. På sine egne lister kan man jo gjøre hva man vil. Eksempelvis teller jeg ikke hørte arter selv, men kan jo ikke begynne å grine over at andre gjør det
JLA wrote:Hvis du ikke husker når du har sett lirype så har heller ikke observasjonen noe på AO å gjøre Det er flere som har lagt inn arter på AO med svært romslig lokalitetsangivelse eller dato, bare for å få arten med i listene sine. Dette er svært uheldig for AOs egentlige funksjon.

Tilbake til FO-sidene... Oppryddingen i krysselistene var nødvendig for at listene skal være sammenlignbare på like vilkår for alle. En svakhet på de gamle sidene var at hvem som helst kunne legge inn hva som helst av X-arter uten å oppgi hverken dato eller sted. Det er ingen vits å sammenligne lister hvis enkelte velger å legge inn enten underkjente obser, fantasiobser eller hva det måtte være. Forøvrig var det mange som var slappe med å oppdatere listene sine også før AO ble en realitet. Det hjelper også lite med en knapp for "komplett liste" hvis man ikke følger opp vedlikeholdet av listen.

Jonas


Enig angående lirypa er selvfølgelig slik det burde være, men som jeg nevnte blir det en svakhet ved krysselistene på AO. Derfor jeg nevnte at de kunne lagd en funksjon hvor man kan legge inn kryss uten å rapportere dem. Men virker som mange tviler på at AO har noen interesse av å legge til rette for det, selv om de har lagt til rette for mange andre kryssefunksjoner som er av minimal interesse for Artsdatabanken. Men skal prøve å la være å diskutere AO fra nå av

Selv om en "komplett liste funksjon" ikke vil være den perfekte løsning kan den vel bidra. Er vel en av grunnene til at det finnes en slik funskjon for utenlandslister
Til Vegard: Ser at du ga et svar i en annen tråd som om samme tema, men tenkte jeg kunne svare her siden diskusjonen først er i gang. Du sier at det ikke er så farlig hvorvidt det er noen aktivitet på siden eller ei. Er ikke et av formålene med FO "å fremme interessen for og kunnskapen om feltornitologi i Norge, med hovedvekt på sjeldne fugler"? Med unntak av årboka, hvordan skal det la seg gjøre hvis man ikke har en levende nettside?

Jeg er vel av oppfatningen av at en nettside også er viktig i å tiltrekke seg nye medlemmer. Regner vel med at å øke medlemstallet er av interesse. Hva med å f.eks få lagd noen t-skjorter med FO-logoen som kan selges til medlemmene? Er jo bra reklame for FO

JLA wrote:Jeg har aldri sett på FO og AO som konkurrenter. Som Vegard sier så har AO mange fine statistikkmuligheter. Man kan bl.a. sammenligne forskjellige personers ulike lister, men for at dette skal bli korrekt er man avhengig av at alle legger inn alt. Bruken av rapporteringsverktøyet er svært varierende. Mange legger inn så godt som alt de ser, mens andre bare legger inn litt mer uvanlige arter. Da blir det ikke greit å sammenligne totallister.Det samme problemet vedrørende sammenligning er vel et faktum på FO også etter at listene er blitt rensket opp. Folk som tidligere hadde 380+ kryss har nå 270-280, og spørs vel om mange av dem kommer til å oppdatere listene sine. Hadde kanskje vært greit om folk kunne krysse av hvorvidt listene deres er komplette eller ei (gjerne med en mulighet for å vise kun komplette lister). Ser jo at det er en slik funksjon for utenlandslister her
vbu wrote:Husk at AO ikke er en krysseside! DN via Artsdatabanken har nok minimal interesse av norske krysselister. Dette er KUN en funksjon tilpasset for å øke interessen omkring rapportering på AO. Det er derfor svært lite sannsynlig i mine øyne at Artsdatabanken har ressurser eller interesse av å bruke mye tid på dette i samarbeid med f.eks FO.

Mvh,
Vegard Bunes


Er fullt klar over at AO ikke er en krysseside, men AO har nå allikevel en egen side for krysselister. Prøvde bare å peke ut en svakhet ved dens brukervennlighet.

Det er definitivt lettere å opprette krysseliste på FO sine sider. Begge sine kryssesider har sterke og svake sider, men FO burde kanskje ha som mål å kunne tilby de beste kryssesidene med tanke på funksjoner, forskjellige typer lister, brukervennlighet osv.
vbu wrote:
Har personlig ikke lagt inn alle kryssene mine på AO da jeg mangler dato og sted for noen av dem eks. lirype. NSKF-kryss har vel de fleste orden på.

I følge regelverket er det kun NSKF arter som påkreves lokalitet og dato. Lirypa kan du med god samvittighet legge ut.

Mvh,
Vegard Bunes


tenkte på AO sine krysselister i det tilfellet der må du vel rapportere arten/legge deg inn som medobservatør for å få kryss på arten, eller har jeg gått glipp av noe? Noe jeg finner som en svakhet med AO sine kryssesider.
ØHA wrote:
ggu wrote:Foreslår at AO tar seg av listefunksjonen, evt med link til FO sida.

AO mangler jo foreløpig Edel og WP lister, men det bør jo kunne ordnes.


At FO skal legge ned alt som har med krysselister å gjøre og overlate dette til AO er etter min mening en pussig form for samarbeid Hva mener du det eventuelt skal linkes til hvis dette fjernes? At man også ser seg tjent med å fjerne lister som ikke engang eksisterer på AO har jeg også problemer med å se logikken bak. Er man virkelig opptatt av FO-sidenes fremtid er vel neppe dette veien å gå.

Jeg synes forøvrig, som JLA også påpeker, at å diskutere AO og hvordan denne skal/bør fungere ikke hører hjemme på dette forumet. Vi kan tross alt ikke få gjort så mye med AO uansett og da er vi bedre tjent med å holde fokus på våre egne sider og hvordan vi kan forbedre disse.


Er jo sant at FO burde være hovedfokus for eventuelle diskusjoner, men hva med når diskusjonene ikke fører frem? Jeg er jo ikke den eneste som har kommet med bekymringsposter angående FO sine nettsider og aktiviteten her. Krysselister er jo en ting som FO burde fokusere på, men når AO har et kanskje bedre tilbud (bortsett fra edel og WP-lister) er det ikke rart at mange sverger til AO
JLA wrote:Jeg synes i utgangspunktet at FO og AO er to ganske forskjellige fora. AO er et rapporteringsverktøy som brukes dels i forvaltningsarbeid, og dels som en base hvor fuglefolk får rask oversikt over observasjoner. Det er også et verktøy som brukes av de aller fleste (snart alle?) sjeldenhetskomitéene i landet til faunistisk arbeid. Derfor blir det etter min mening feil om man skal dyrke AO som en ren krysseside. La oss for all del ikke blande inn VP og verdenskrysselister i et rapporteringsverktøy for norsk fuglefauna.

FO er en forening for en relativt liten gruppe fuglefolk med spesiell interesse for sjeldene arter og kryssing. Nettsidene har hatt en varierende oppdateringsfrekvens gjennom alle år. For et par år siden lå sidene brakk, men vi opplevde en oppsving da ØHA tok over arbeidet med utvikling av de nye sidene. Innholdet på sidene er hva vi medlemmer selv gjør det til. Hvem som helst kan skrive en artikkel, legge ut sine krysselister eller laste opp bilder fra både inn- og utland i fotogalleriet.

Nye artikler postes sjelden, men mange er ivrige med å oppdatere sine krysselister og opplasting av bilder. Vi må kanskje innse at vi tross alt er en liten forening, og at aktivitetsnivået vi nå ser på nettsiden gjenspeiler det som er å forvente? At sentrale kryssere ikke gidder å legge ut eller å vedlikeholde krysselistene sine på nett viser vel kanskje bare at det ikke er en kultur for slik her i Norge?


Jonas


Er i utgangspunktet enig med deg Jonas i at AO og FO burde være adskilte enheter. Har ved flere anledninger prøv å få i gang diskusjon om hva som kan gjøres for å øke oppslutningen om nettsida til FO og krysselistene her, men til liten nytte. Flere artikler, funskjoner og ID-diskusjoner kunne jo sikkert vært til hjelp.

Var jo en rekke sjeldenheter som dukket opp i høst og nå nylig (f.eks. steintrost, rødbrystlo, klippesvale) som kunne vært skrevet om. Her kunne jo styremedlemmer fungert litt som pådrivere. Ikke nødvendigvis at de må skrive selv, men dersom noen oppdager en sjeldenhet skader det jo ikke å sende en mail til vedkommende å spør om han/henne kan skrive et avsnitt eller to om hvordan det var å oppdage den aktuelle fuglen osv. Har i det siste begynt å blogge på vegne av foreninga her i Kristiansand (kattugle.blogspot.com) og må gjerne "mase" en del for å få folk til å skrive innlegg, men det fungerer!

Om interessen for krysselistene forsvinner er jo en ting, men dersom AO i fremtiden også vil tilby mobilvarsling av sjeldenheter vil jo selve eksistensgrunnlaget for foreninga stå i fare.
ggu wrote:Hei !

Jeg tenker da særlig på og få samlet krysselistene på et sted.

Slik det er nå ser det ut til at folket ikke gidder og oppdatere listene sine.

Det jeg vil frem til da er at så lenge listene er lagt inn en gang med lokalitet, komune og fylke så bør det holde.

Foreslår at AO tar seg av listefunksjonen, evt med link til FO sida.

AO mangler jo foreløpig Edel og WP lister, men det bør jo kunne ordnes.

FO sida egner seg bra til diskusjoner og artikler

Gunnar


Kan sikkert være en god idé Gunnar.

Mye gøyale funksjoner på AO sine kryssesider slik som å sammenligne to personer, hvilke arter savnes etc.

Eneste problemet i mine øyne er at det kan være litt tungvint og tidkrevende å legge inn kryssene sine for de som allerede ikke rapporterer. Kan godt skjønne at folk som har 350+ kryss kvier seg for å gjøre dette. Burde kanskje bli mulig å krysse arter uten å måtte rapportere arten/legge seg til som medobservatør. NSKF-arter burde selvfølgelig være et unntak.

Har personlig ikke lagt inn alle kryssene mine på AO da jeg mangler dato og sted for noen av dem eks. lirype. NSKF-kryss har vel de fleste orden på.
Kom med et lignende spørsmål i forrige uke, men lite respons:/ http://www.feltornitologene.no/jforum/posts/list/132.page. Er jo bare kaos nå som krysselistene er blitt "rensket" opp. Umulig å vite hvem som har komplette lister osv.

Skulle gjerne sett flere lister og funksjoner. Egentlig veldig lite som skjer her dessverre. Og hva er egentlig grunnen til at så mange ikke vil legge inn listene sine her??

Petter
Skulle gjerne sett litt flere oppdateringer hva gjelder funksjoner i krysselistene, og på siden for øvrig. For eksempel verdenskryss, mulighet for å laste opp turrapporter, "hvem har krysset hva" osv. Er jo bare å sammenligne med club300 i Sverige sine sider.

Er jo litt synd at aktiviteten her minker såpass. Er jo litt illevarslende for foreninga sin fremtid, eller?
Er jo bra at det ryddes opp i krysselistene, men finnes det ikke noen alternativ måte å gjøre det på? For eksempel er jo norgeslista et sant virvar nå, der det er umulig å vite hvem sine lister som er komplette. Ser jo at folk som tidligere hadde 380+ kryss nå kun har 260-270. Krysselistene på artsobs har vel forøvrig samme problemet.

Må også si meg meg enig med TVA at det er synd at det er så mange som mangler på lista. Skulle gjerne likt å høre hva som gjør at så mange ikke ville legge inn sine lister på FO. Når miljøet er såpass lite som det er i Norge hadde det jo vært flott om flere la seg inn.
Hei,

Er det noen framgang med tanke på å gjøre verdenskrysselister tilgjengelige? Er over halvannet år siden jeg etterlyste dette sist Er jo også kommet et par oppdateringer til Clements siden den tid

mvh,
Petter
 
Forumoversikt » Profil for Petter » Innlegg av Petter
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team