[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: havlire
Forumoversikt » Profil for havlire » Innlegg av havlire
Forfatter Innlegg

Som museumsansatte må vi først og fremst ivareta museets interesser, hensynet til det feltornitologiske miljøet og NOFs faunistiske publikasjoner må dessverre komme i annen rekke.

Skal dette tolkes som at Reve OS ikke lenger vil bidra til NOFs faunastiske komiteer? Rapportering til både LRSK RO og NSKF er jo fremdeles mulig å uteføre på gamlemåte, dvs. utenom artsobs.

PS: Tro meg på at vi roper mot Trondheim når det gjelder de utallige bugs og mangler som finnes i artsobs! Du er ikke alene om å være frustrert over manglende aksjoner, men det finnes grunner til dette så da gjelder det å smøre seg med en smule tålmodighet.


-Alt som skal og bør dokumenteres fra Revtangen OS blir dokumentert og lagret. Intensjonen er å rapportere dette inn når muligheten er der til å gjøre dette gjennom Artsobservasjoner. NOF ved generalsekretæren har hittil signalisert at han ønsker å beholde NOF sitt monopol på eierrettigheter til data som innkommer gjennom Artsobservasjoner. Dette er en linje som diskriminerer andre institusjoner, og det er en linje som NOF bør fravike dersom de ønsker at vi skal bidra til foreningens faunistiske arbeid. NOF kan ikke forvente et godt samarbeid når de bruker Artsobservasjoner til å profilere egne interesser og overkjører andres interesser. Så svaret er ja - så lenge dagens løsningsmodell for rapportering og kreditering består, kommer vi ikke til å sende inn observasjoner for validering på noe som helst format.

Men, som du sier - en får smøre seg med litt tålmidighet, så kommer det når/hvis NOF og Artsdatabanken innser nytteverdien av at alle blir invitert til å bruke systemet på like vilkår.

Alf Tore Mjøs
Revtangen OS og Stavanger Museum er selvsagt innstilt på å bruke Artsobservasjoner og Artskart i fremtiden. Vår virksomhet er imidlertid ikke knyttet til NOF på noen måte. Som museumsansatte må vi først og fremst ivareta museets interesser, hensynet til det feltornitologiske miljøet og NOFs faunistiske publikasjoner må dessverre komme i annen rekke. Bruken av Artsobservasjoner til formidling av data som tilhører Stavanger Museum, både nye og gamle data, er avklart med museets ledelse for lenge siden. Museet er positiv til disse systemene, men det er et ufravikelig krav at Stavanger Museum blir kreditert som bidragsytende institusjon. Slik systemet fungerer i dag, kan vi IKKE bruke det.

Undertegnede har brukt mye tid på formidle disse behovene og ønskene til Artsdatabanken, dessverre er vi blitt møtt med et negativt svar eller total taushet. Jeg opplever det som om Artsdatabanken ikke tar dette med kreditering av bidragsytende institusjon, eller behovet for en skikkelig kvalitetssikring av data, på alvor. Jeg kan heller ikke si at NOF har vært veldig imøtekommende, og helst vil beholde sitt monopol på "eierrettigheter" til data fra Artsobservasjoner. Jeg syners derfor at PKS, MHE, TAO og de andre som roper etter et bedre samarbeid "i vårt lille miljø", bør rope i retning av Trondheim i steden for å kritiserere Revtangen OS.

I mellomtiden har vi valgt å formidle om det som skjer på stasjonen på Revtangenbloggen, som du finner her:

http://revtangen.blogspot.com/

Mvh,

Alf Tore Mjøs
Så til artsobs vs. Reve OS. Jeg har ikke selv deltatt aktivt ved stasjonen tidligere og kommer nok heller ikke til å prioritere det i fremtiden. Imidlertid ønsker jeg et fortsatt positivt forhold til stasjonen og setter pris på å stikke innom ved anledning for en kaffekopp og en nettrunde. De tilfeldige observasjonene av fugl i felt og hånd som jeg har gjort ved slike besøk har havnet i notatboka og senere i artsobs der de fremdeles ligger godt. Jeg har den vanen at jeg noterer og rapporterer alt jeg ser, noe jeg har tenkt å fortsette med. Betyr disse noterings- og rapporteringsvanene da at jeg vil bli møtt av stengt port, evt. kald kaffe ved neste besøk på stasjonen?


-Det står alltid en kaffekopp med ditt navn på her, TAO! Og vi skal gjøre vårt beste for å holde den varm. Selvsagt har vi ingen intensjoner om å sanksjonere mot rapportering av det som observeres i felt ved og rundt stasjonen. Men jeg synes du bør klare å skille mellom de individene som innfanges og ringmerkes og dermed inngår som en del av datainnsamlingen til Revtangen OS, og resten. Tar jeg helt feil, eller er det ikke omtrent slik det fungerer ved Lista Fuglestasjon? Folk er flinke til å rapportere alt mulig i VA, men jeg ser ikke ringmerkingsloggen fra stasjonen når jeg skummer igjennom?

Alf Tore
Akkurat ja. Så man har lov å se en sjelden fugl der men ikke å innrapportere den. Det synes jeg høres helt villt ut. Og det må man jo få lov å mene.


-Det må du selvsagt få mene. Jeg er ikke enig. Når du kommer som mann nr. 11 for å krysse en innfanget fugl i hånd, hvorfor skal du rapportere den da? Det er ikke din observasjon. Det har alltid vært regelen at den eller de som fant fuglen, har som privilegium/blir pålagt å rapportere funnet, og krediteres i litteraturen. Nå skal jo alle rapportere samme fugl 20 ganger i Artsobservasjoner, slik at alle kan få årskryss. Det har jo lite med faunistikk å gjøre, og mer med kryssemani. DET synes JEG er helt vilt.


Det står jo på forsiden at rapportørene eier sine observasjoner, det kan jo ikke misforståes. Eller kan det det?


-Det stemmer. Men når NOF krediteres min observasjon mot min vilje, og hvem som helst kan rappe den og bruke den uten å spørre, så er det en helt meningsløs opplysning. For i realiteten er "eierskapet" ditt en saga blott.

Slik jeg ser det står NOF som dataleverandør i Artskart fordi de drifter basen, ikke for at de faktisk har levert eller eier dataene.


-Ja, og det er nettopp det som blir helt feil. Det er bidragsytende institusjon som skal krediteres, som med andre data som blir synliggjort i Artskart.

Alf Tore MjøsHa Ha! ja. Morsomt. Hadde du tenkt å svare på dette eller?

Jeg kunne ha interesse av å vite om det stemmer at dere nekter folk å legge ut observasjoner herifra? Skulle det eventuelt også vært tilfelle om dere fremviste en sjeldenhet også?


-Stavanger Museum betaler for driften av Revtangen OS. Som forskningsinstitusjon har vi ikke anledning til å forære våre registreringer til NOF eller andre interesseorganisasjoner. Slik Artsobservasjoner er organisert i dag, kan vi ikke ta det i bruk, siden alle observasjoner som legges inn der, tilfaller NOF og krediteres NOF i Artskart.

En innfanget fugl på Revtangen OS utgjør et datapunkt som vi mener tilhører Stavanger Museum. En observasjon knyttes til (krediteres) til primærobservatøren(e), slik har det alltid vært i faunistisk sammenheng. Personer som deltar i fangsten og bruker stasjonens fasiliteter forventes å respektere dette. Det er akkurat de samme prinsipper som gjelder når du f.eks. utfører feltarbeid for NINA eller en annen forskningsinstitusjon. Derfor ber vi om at registreringer som er gjort i regi av stasjonen ikke blir rapportert i Artsobservasjoner før Artsdatabanken har endret systemet slik at Stavanger Museum blir kreditert i steden for NOF. Det vil også gjøre seg gjeldende ved en eventuell fremvising av en innfanget raritet eller subraritet. Vi har forklart lokale observatører hvorfor det må være slik, og hittil har det blitt respektert.

Alf Tore Mjøs
Svar til Morten Helberg:

Ja denne straffen, eller hva dere måtte kalle det, har vel null og niks konsekvens for fuglefolk flest uansett. Det blir jo ikke varslet til andre samme hva dere på ROS har fanget de siste årene. Og det har man jo den fulle rett til, som Mr Ween sier, så lenge man ikke nyter godt av BV systemet.


-Du trenger ikke svartmale situasjonen mer enn nødvendig..... av 4 NSKF-arter som ble merket på Revtangen OS i 2009 ble busksanger og østsanger fremvist for interesserte, mens rødtoppfuglekonge og blåstjert ble sluppet uten at det ble varslet i forkant. Kondisjonen (lite eller intet fett) var avgjørende for om en rask fremvisning innenfor akseptable tidsrammer (samme prinsipper som du lister opp) var aktuelt.

Det har vært stille på artobservasjoner fra ROS den siste tiden. Jeg kunne ha interesse av å vite om det stemmer at dere nekter folk å legge ut observasjoner herifra? Skulle det eventuelt også vært tilfelle om dere fremviste en sjeldenhet også? Det er jo på artobservasjoner de fleste av oss teller kryss nå, og det er også basis for NOFs faunistiske rapporter.


Ha ha!
Du vet veldig godt hvorfor Revtangen OS ikke bruker Artsobservasjoner, det diskuterte vi to seinest for en uke siden. Jeg har tatt denne diskusjonen i full offentlighet to ganger før, og har i tillegg brukt et utall timer på å anmode Artsdatabanken og NOF om å endre systemet slik at riktig kreditering av institusjoner kommer på plass. Jeg orker ikke den debatten en gang til......

Alf Tore
PKS skriver:

Men, måten du håndterer dette utspillet på er åpenbart feil. Jeg skrev i mitt forrige innlegg om resultater ved samarbeid og forståelse for hverandre i et lite fuglemiljø. Om du vil at folk skal tenke over (ikke bare Christian og Morten) dine argumenter, er ikke en slik ”straff” veien å gå! Kun ved å imøtekomme og vise åpenhet i forhold til kryssere og fuglekikkere generelt vil du kunne få fram dine argumenter og skape good will.


-Jeg tror du misforstår intensjonen med det vi signaliserer her. Når vi nå ser oss nødt til å avstå fra fremvising av rariteter til de kryssfikserte, så er det ikke ment som en "straff". Det er en KONSEKVENS av at personer i kryssemiljøet signaliserer en "vendetta" mot stasjonen. Vårt fremste hensyn må være videre drift av Revtangen OS, hensynet til fuglekikkere får komme i andre rekke. Hvis vi nå fremover holder en fugl lenger enn strengt nødvendig utelukkende av hensyn til at kryssere og andre skal få se den, så blir vel det den neste kritikken vi får servert. Vi ser ikke noe behov for å stille oss i en slik situasjon.

Hvis du leser avslutningen av mitt forrige innlegg, så står det der at porten fremdeles er åpen for dem som ønsker å ha et positivt forhold til stasjonen, og dem som ønsker å være med å drive stasjonen. Vi har nemlig ingenting å skjule, og har rein samvittighet for måten vi driver på. Det er ikke mulig å skjerme Revtangen OS for innsyn uansett, vi grenser tross alt mot en mye brukt offentlig vei. Fremvising av rariteter til personer som ikke deltar aktivt (såkalte "kakepyntspisere") er imidlertid ikke innefor det som kan hevdes å være en vitenskapelig nødvendighet, slik luksus må vi dessverre frasi oss når det finnes elementer i vårt nærmiljø som ikke går av veien for å komme med grove overdrivelser og direkte usannheter.

Alf Tore Mjøs
Tja, her kommer hanskene av, det kan man trygt si. Nå blir debatten dreid av til et angrep på Revtangen OS fra to av de mest profilerte krysserne og fotografene på Jæren, og det komme til å få følger som dessverre kommer til å ramme flest uskyldige.

Først noen svar på påstander fra Kersbergen:
Det jeg reagere på hvorfor i all verden står nettene oppe i kuldegrader, hvor bl.a england ikke praktiserer fangst om vinteren. Det er bl.a registert at halvslakke fugler hopper langs veien tydelig preget at fangsten


-Ringmerking om vinteren er intet problem, så lenge nettene blir sjekket oftere enn ellers. Og det har de blitt. Det stemmer ikke at det ikke ringmerkes i Storbritannia i kuldegrader, hvor har du det fra? Jeg vet at det ble innført kortvarige restriksjoner i forbindelse med ekstremkulden i vinter, men det stemmer selvagt ikke at det er et generelt forbud (i noen land) mot å merke fugl vinterstid.

En annen ting som det kan stilles spørsmål ved er vandringen fra stasjonen og den antatte lange tidsperioden mellom nettrunder. I flere tilfeller er stasjonen avlukket hvor mannskapet er dratt til revtangen, da uten at det er vært folk på stasjonen. Og da snakker vi om et tidsinntervall på 1 time til folk er tilbake


Å, så nå ser du plutselig på dette som et problem? For du forlot selvsagt aldri stasjonen med nettene oppe i de 9 årene du hadde ansvar for den daglige driften? Aner vi et snev av dobbeltmoral her? Men bortsett fra det: ja, det hender at vi sjekker Revekaien eller Revtangen, når forholdene tillater det. Langt på dag med lite eller ingen fugl i nettene, og fine værforhold. Da er det ingen problem at det går en time mellom nettrundene.

Og når det gjelder åtefotografering i fuglefredningsområde, er dette totalt feil hvis du sikter til kamuen i osen. Denne står utenfor fredningsområde. Og denne er klarert i fra fylkesmannen og SNO.


-Kamoen står utenfor, åtet var lagt på isen I RESERVATET. Når dere prøver å lokke havørn ned i Osen, hva skjer da med de vannfuglene som kun har Orreosen og Horpestadosen som åpne områder?
De blir skremt, selvsagt. Det oppfatter du åpenbart ikke som et problem.

Og foring av rovfugl er positivt i flere sammenheng, man holder den lille bestanden av rovfugl på jæren levedyktig. Samt at man hindrer at flere av rovfuglene går til angrep på andre fugler.


-Er rovfuglbestanden på Jæren liten? Ikke relativt til andre områder i Norge, i alle fall. Foringen det siktes til er dels ulovlig (utlegging av slakteavfall, eks, døde høner) og bidrar til å opprettholde en kunstig høy tetthet av bl.a. hønsehauk ved Orrevatnet. Du skal være bra blind for å ikke se at dette medfører et ekstra stress på vannfugler som raster og overvintrer i Orrevatnet. Hver gang en hønsehauk krysser vannet i lav høyde (og det er ofte) fører det til masseoppflukt av andefugl og vadere.

For å si det rett ut har jeg selv kritisert NOF i år med tanke på foring av svaner. Dette burde være organisert , og tatt tak i fra første stund. Inntil vi i SNO tok tak i problematikken, og startet en offensiv foring. Snakket selv med en grunneier, og vedkommende kritiserte fuglekikkerene for ikke å
ta initiativ i å hjelpe svanene.


Jobber du i SNO? Uansett, det var ikke SNO som tok initiativ til foring av svaner. Det var Revtangen Ornitologiske Stasjon som tok det initiativet, du bør sjekke de faktiske forhold med ansatte i SNO før du påstår slike uriktigheter. Men ellers enig i kritikken av NOF her.....

Du snakker om dødlighet, jeg må ærlig innrømme at jeg temmelig sjokkert da jeg så oppi fryseren for et par år siden. Tydeligvis var det mer lik der i løpet av et år, enn det jeg totalt hadde på 9 år. Det ble sågar sett at mannskapet hadde vridd av hodet på fugler mens de hang halvslakke i nettet. Og dette er jo et resultat av bruk av lydfangst hvor målet er visst å få flest mulig fugler i nettet. Og dette kalles forskning???


-Dette er løgn fra ende til annen, og kan oppfattes som injurierende i en grad som kan kvalifisere til søksmål. Revtangen OS samler inn alle fugler som dør i forbindelse med fangst. Stavanger Museum går også aktivt ut og samler inn døde fugler som vi og andre finner rundt om på Jæren, vi har også fått inn en del materiale fra jegere de siste to årene. Mye av dette er lagret i den mye omtalte fryseren, som både Christian Tiller og Morten Kersbergen viser til. Påstander om voldsom dødelighet og avriving av hoder på levende fugler er absurde og uriktige angrep fra personer som nå åpenbart har en agenda mot stasjonen, for å prøve å vri fokus bort fra det som denne debatten startet med, nemlig en kritikk av måten enkelte personer går frem for å få bilder av fortrinnsvis sjeldne arter.


Så til Christian Tiller:

Ringmerkingsaktivitet har to store delmål slik jeg ser det: bestandsovervåkning via antallet fugler som fanges/observeres og trekkforskning via gjenfunn andre steder. Sistnevnte er relativt lite interessant sett i forhold til det første slik jeg ser det, men likevel vil nesten all tilfeldig ringmerking kun være av gjenfunnsverdi fordi dataene vil være for usystematisk til å kunne si noe om bestandsutviklingen. Derfor kan man spørre seg hva verdien er sett i forhold til fuglenes påkjenninger om det ringmerkes et tilfeldig sted i flere måneder for å få et gjenfunn av gransanger (for å ta et eksempel). Mer interessant er derfor ringmerking som en del av bestandsovervåkning. Men skal man gjøre dette og få gode valide tall, må man merke på en systematisk måte. Det må være faste stasjoner som fanger på nøyaktig samme tider, samme uker og dager år etter år. Det må gås nettrunder på samme tidspunkter og samme type lyd (se der ja!!!) må brukes (eller helst bør ingen lyd brukes i det hele tatt?). Da først får man rimelig grad av systematisk forskning.


-Det du skriver stemmer ikke helt, og du overser de statistiske aspektene som knytter seg til den enorme størrelen på datamaterialet og det enorme frivillige arbeidet som nedlegges. Det samlede norske ringmerkingsmaterialet utgjør hvert år mellom 230.000 og 250.000 fugler. Det er et enormt stort materiale, og SUMMEN av alle disse merkingene gir vesentlig større forklaringsverdi enn standardisert fangst på et fåtall kyststasjoner som er utsatt for store variasjoner grunnet vær og vind. Ikke misforstå, verdien av den standardiserte fangsten på Jomfruland og Lista er betydelig. Men det er nå en gang slik at REPRODUKSJON og OVERLEVELSE er de to parameterne som styrer bestandsutvikling, og det er disse opplysninene forvaltningen er avhengig av. Kun fangst og ringmerking kan frembringe disse tallene. Ser en på det samlede norske ringmerkingsmaterialet for et gitt år, kan en. f.eks. hente ut nøyaktige tall på fordelingen mellom ungfugler og voksne i hele landet. Relative sammenligninger mellom år vil vise hvordan hekkesuksessen varierer, og den gjennomsnittlige lengden på tidsintervall mellom merking og gjenfunn vil si noe om hvordan overlevelsen til både ungfugler og voksne varierer over tid. For å få data på det sistnevnte er det nødvendig å merke store mengder individer, og helst med god geografisk spredning. Selvsagt får en bedre presisjon på prosjekter som fanger helt systematisk. Det er også derfor at Ringmerkingssentralen har tatt initiavtiv til et CES (Constand Effort Sites) prosjekt i Norge, som nå går inn i sin tredje sesong.

Enda mer tøvete blir kommentaren om "skremming av svaner i sprengkulde" - jeg har blogget i hele vinter om ikke-fotograferende fuglevenners (inkl NOF) unnfallenhet når det gjelder å hjelpe svanene som sultet ihjel. Jeg observerte gjentatte ganger foring fra fotografer, men ikke en eneste gang fra ikke-fotograferende "fuglevenner". Jeg kan dermed garantere at ikke en eneste svane ble skremt i forhold til fotograferingen jeg deltok i eller observerte - snarere tvert imot, de kan ha blitt reddet fra sultedøden.


Hvor står det i mitt innlegg at det var du eller Morten som skremte disse svanene? Jeg skriver i mitt innlegg at "det er ikke bare en person som er problemet her", nettopp for å poengtere at dette ikke er en kritikk av bare en eller to personer som alle vet hvem er, men snarere en kritikk av et voksende fenomen som I GITTE SITUASJONER kan innebære et forvaltningsmessig problem. Det var i dette tilfeler to kvinnelige fotografer som jeg ikke aner hvem var. Det er bare nok et EKSEMPEL på adferd som til vanlig kan virke uskyldig, ikke er like uskyldig når vi har ekstremkulde som i januar 2010. Det er åpenbart at Tiller og Kersbergen tar dette som et personlig angrep mot dem, det var det alstå IKKE selv om noen av eksemplene nevnt angår deres virksomhet.

Som ansvarlig for driften av Revtangen OS tar jeg det svært alvorlig når to profilerte "kryssere" fra Jæren sprer løgn og usannheter om driften av stasjonen, i et forsøk på å spre tvil om den faglige verdien av virksomheten. Jeg oppfatter også usannehetene fra Kersbergen som et bevisst forsøk på å skade anseelsen til stasjonen. Det er åpanbart at vi må ta forhåndsregler mot abolutt alt som kan medføre noen form for kritikk, enten den er saklig eller usaklig. I første omgang blir konsekvensen at det er helt uaktuelt å arrangere noen form for "twitch" i forbindelse med rariteteter og subrariteter som måtte bli fanget på stasjonen. Porten er selvsagt fremdeles åpen og det er alltid kaffe på trakteren til dem som er interessert i å ha et positivt forhold til stasjonen og som ønsker å delta i den daglige driften.

Alf Tore Mjøs
Jeg vil kommentere noe av det CTI skriver.

Man skal jo også sette ting litt i perspektiv her, lydspilling tar jo ikke livet av noen fugler, habitatdestruksjon og selv ringmerkingsaktivitet dreper mange flere fugler enn lydspilling (tror feks mye av den usystematiske ringmerkingsaktiviteten som drives her til lands har meget begrenset forskningsverdi i forhold til den lidelsen mange fugler utsettes for).


-Det er lite som er mer irriterende i en debatt enn personer som prøver å bagatellisere en problemstilling, ved å sammenligne med andre virksomheter som de selv oppfatter som mer problemfylte, eller prøver å fremstille som mer "syndefulle". Hold deg til saken og debatter det som er saken! Når det gjelder ringmerkingsaktiviteten så tror jeg CTI skal avstå fra å verdivurdere den. Det finnes ingen "usystematisk" ringmerkingsaktivitet pr. def, alle ringmerkingsdata samles i en stor database, og alle merkinger inngår i en statistikk som kan brukes til å belyse at utall av problemstillinger. Jo flere merkinger, jo bedre blir vårt datagrunnlag. Ringmerking utsetter ikke fugler for "lidelser" - virksomheten er gjennomregulert og vurdert som en meget skånsom, i en grad som gjør at f.eks. forsøksdyrutvalget ikke trenger å vurdere virksomheten ut i fra sine strenge kriterier. Selvsagt skjer det uhell i forbindelse med merking både av fugler og dyr. Heldigvis er dette noe som rammer svært få individer, disse ubetydelige tapene kan forsvares i forhold til den store forvaltningsmessige verdien som ringmerkingsdata har. Kun ved hjelp av fangst og ringmerking kan man fremskaffe presise tall på overlevelse og reproduksjon, og det er disse to parameterne som styrer bestandsutviklingen.

Når det gjelder vedkommende som MDA refererer til, så ser han ikke at han har gjort noe galt til tross for omfattende argumentering om det motsatte. Såvidt jeg vet så er vel ikke lydspilling forbudt ved norsk lov slik at da står man igjen med begrensete muligheter for å sanksjonere mot slik adferd hvis man mener det er feil.


-Det er ikke bare en person som er problemet her, og det er heller ikke bare lydavspilling. Bare innenfor det siste året kan nevnes beintråkking etter jordugler i fuglefredningsområdet på Reve, oppskremming av halvdøde rugder i sprengkulde i møkkadungen på Reve i fotoøyemed, skremming av svaner i sprengkulde i fotoøyemed, åtefotografering i fuglereservat mm. i tillegg til lydavspilling. Det finnes et lite miljø av fotoentusiaster som synes å mene at alt er lov og ingenting av det de gjør kan skade noen ting, og det må vi bare ta inn over oss.

CTI skriver at det ikke finnes sanskjonsmuligheter. Stemmer ikke - det er bare å unnlate å rapportere funn, så er vi kvitt en stor del av problemet. Bakdelen er at vi da er tilbake på tidlig 80-tall når det gjelder utveksling av informasjon, og kan lese om observasjoner av sjeldne arter når NSKF-rapporten kommer. Det er vel ingen som ønsker seg tilbake til slike tilstander, men dersom ikke dette miljøet kommer noen vei med internjustisen, så vil flere og flere betenke seg før de rapporterer. Vi er på god vei dit allerede.

Alf Tore Mjøs
NOF må gjerne ha jobben med å kvalitetssikre data som krever det. Det er ikke det jeg kaller et monopol. Slik Artsobservasjoner fungerer i dag, MÅ du gi bort dine data til NOF for å registrere dem i Artsobservasjoner. DER ligger det monopolet som provoserer.

Når du jobber på en institusjon er det naturlig at du representerer den institusjonen også utenom kontortid. Driften av Revtangen OS foregår bl.a. i stor utstrekning også på fritiden, men det er museets forskningsstasjon. Stavanger Museum har drevet både ringmerking og observasjonsvirksomhet ikke bare på stasjonsområdet, men også i store deler av nærområdet med Orrevatnet mm, så langt tilbake som 20 år før NOF var påtenkt. Det er viktig med klare linjer her - ellers kan det bli litt mange hatter. Jeg velger å legge inn mine observasjoner under Stavanger Museums paraply, siden 90% av fritiden jeg bruker på fugl uansett blir brukt på Revtangen. Du velger å kalle det "absurd" at jeg ikke avviker fra dette, deg om det. Det er et viktig prinsipp for en fagbiolog at våre interesser ikke diskrimineres i et system som Artsobservasjoner.

Du kommer inn på overvåking og standardisering, uvisst av hvilken grunn. Det er ingen herfra som har hevdet at Revtangen har fanget og merket på en standardisert måte. Tomten der stasjonen ligger hadde ingen vegetasjon da museet overtok den midt på 50-tallet, og vegetasjonen (og ikke minst området rundt) har vært i konstant endring siden. Det er ikke mulig å drive standardisert under slike omstendigheter. Overvåking handler heldigvis om mer enn å henge opp mistnett i en standard nettrunde på en trekklokalitet.

Denne diskusjonen handler i det hele tatt ikke om verdisetting av observasjonsmaterialet, det handler om kreditering av de institusjonene som deltar. Ballen ligger ikke hos Stavanger Museum, den ligger hos Artsdatabanken og NOF. Hvis de ønsker at institusjoner som Stavanger Museum (for dette handler ikke bare om oss) skal kunne ta i bruk Artsobservasjoner, så må de gjøre endringer på rapporteringsmodulen. Inntil videre kan folk som lurer på om det skjer noe på Revtangen, lese om det i blog'en vår. Hvis LRSK vil kvalitetssikre det som står der, så er de velkommen til å gjøre det....

http://revtangen.blogspot.com/

Alf Tore
-Jeg tror du skal tenke deg om to ganger før du kritiserer Alv Ottar, undertegnede eller andre for å ikke bruke Artsobservasjoner. Det er en frivillg sak, og å beskylde andre for å "prøve å bremse opp en positiv utvikling for fugle-Norge" eller for å være sære på et slikt grunnlag, er helt absurd. Du har ikke satt deg inn i saken, og du skjønner åpenbart ikke hvilke normer som gjelder for kreditering av observasjoner o.l. Og det gjør heller ikke Artsdatabanken.

Slik systemet fungerer i dag, virker det som om NOF har monopol på å drive med feltregistrering av fugler i Norge. I alle fall må man gi bort observasjonene sine til NOF for at man i det hele tatt skal kunne legge dem inn i Artsobservasjoner. Det er jo selvsagt helt uaktuelt for en institusjon, det er ikke en eneste fagbiolog som jeg har snakket med som ikke forstår den problemstillingen.

Stavanger Museum boikotter IKKE Artsobservasjoner. Vi har brukt mye tid på å diskutere dette både med NOF og Artsdatabanken, om hvilke endringer som må på plass for at alle, også institusjonene, skal kunne ta systemet i bruk. Hittil har ikke Artsdatabanken etterkommet dette ønsket. Så nå vet du hvor du kan rette kritikken din neste gang.

Alf Tore
PKS:

Har du ikke fått med deg noen av de diskusjonen som har vært angående Artsobservasjoner? Revtangen OS ligger under Stavanger Museum. Vi har ikke anledning til å gi bort observasjonene våre til NOF, slik Artsobservasjoner fungerer i dag blir samtlige observasjoner av fugler kreditert NOF når de blir synliggjort i Artskart. En "Blog" er et egnet medium til å kommunisere med omverdenenen mens vi venter på at Artsdatabanken forhåpentligvis får justert systemet sitt slik at alle kan ta det i bruk.

Artsobservasjoner er ikke det eneste publiseringsorganet i verden, i fall du mener det. LRSK kan selvsagt hente en observasjon fra hvilket som helst publiseringsforum, dersom dokumentasjonen som hører til er lagt ut. Hvis de gidder.

Observasjoner kan rapporteres til LRSK også utenfor Artsobservasjoner, så hva jeg rapporterer og ikke rapporterer vet du ingenting om.

Alf Tore
Skuffende at ingen i LRSK eller andre som er involvert i arbeidet med kvalitetssikring (for det arbeides vel med det fortløpende?) av Artsobservasjoner besvarer Jan Kåre sitt betimelige spørsmål. Jeg tillater med en høyst personlig betraktning.

Observasjoner av overvintrende småspove og tropikktrekkere som møller, tornsanger, fluesnappere, løvsanger, trepiplerke, makrellterne mm. i mars og begynnelsen av april er i utgangspunktet temmelig uvanlig, og mer eksepsjonelt jo tidligere de er registrert. Jeg går ut i fra at LRSK'ene rundt omkring, evt. NFKF, har utarbeidet rapporteringslister som tar høyde for at man skal håndtere funn av vanlige arter på uvanlige tider på en forsvarlig måte, dvs. at man krever dokumentasjon.

Ingen av de eksepsjonelt tidlige funnene som er "claimet" på Artsobservasjoner så langt i vår er dokumentert, så vidt jeg kan se. Hvis det finnes dokumentasjon, må dette selvsagt legges ut sammen med observasjonen! Jeg noterte meg spesielt at Lista Fuglestasjon hadde løvsanger ektremt tidlig, midt i det første innsiget av gransanger 25.mars. Jeg betviler i utgangspunktet ikke observasjonen, men dersom den faktisk ikke er dokumentert så er den ingenting verdt, selv om den er håndtert av kyndige folk. Udokumenterte ekstremfunn kan LRSK'ene bare slette umiddelbart, så slipper vi slike mengder av useriøse "tidligfunn".

Revtangen OS hadde løvsanger eksepsjonelt tidlig etter Rogalandsmålestokk, 1. april. Dokumentasjon på det funnet er lagt ut her:

http://revtangen.blogspot.com/

Mvh,

Alf Tore Mjøs
Det må være tillatt å stille spørsmål ved praksis når det går på kriterier som er rimelig gjengs i Europa, og hvorfor disse ikke legges til grunn ved vurdering av ørnvåk i Norge.

Det er ikke slik at alle gamle funn ble revurdert ved gjennomgangen tidlig på 2000-tallet, hvis du lurer på hvilke saker som var oppe til ny vurdering så er det oppsummert i Ornis Norvegica No. 2 -2002. Ørnvåkene ble ikke revudert den gangen. Det som også er et moment i denne debatten, er at revurdering av gamle funn må gjøres kontinuerlig, når det fremkommer nye momenter som har betydning for både gamle og nye funn. Det har vært en rekke saker i Vest-Europa på 2000-tallet som angår ørnvåk og mistenkte ørnvåk som viste seg å være både musvåk og fjellvåk, disse debattene har bidratt til å gjøre oss oppmersomme på hvor vanskelig disse problemstillingene er. På denne bakgrunnen er det overraskende at NSKF velger å godkjenne funn som ikke er tilstrekkelig dokumentert. Det skal etter min mening ikke være mulig å få gjennom en observasjon av ørnvåk i Norge som ikke er dokumentert, og det bør gjelde også for eldre funn.

Alf Tore Mjøs
Enig med Rune her.

Ørnvåk er ekstremt vanskelig materie. Ingen av de norske ørnvåkene er dokumentert så godt at man kan se avgjørende kjennetegn, minst halvparten er udokumentert. Funn av hele fire ind. i Norge, mot bare 12 i Sverige, er statistisk usannsynlig når man vet at Sør-Sverige er har minst 20 ganger mer rovfugl enn Norge. Funn av flere adulte fugler, og på tider som er utypisk for arten, gjør ikke dette funnbildet mer troverdig. AERC sine anbefalte retningslinjer sier at de fem første funnene av en art helst bør være dokumenterte. Kravene til dokumentasjon skjerpes jo vanskeligere artsbestemmings-problematikk. Hvorfor velger NSKF å se bort i fra en mer restriktiv praksis akkurat for denne arten? Ørnvåk bør ikke godkjennes fra Norge før det foreligger uomtvistelige bevis i form av gode bilder, jeg vil i likhet med Rune anbafale NSKF å ta denne materien opp til ny vurdering og bruke en litt mer kritisk tilnærming neste gang.

Mvh,

Alf Tore Mjøs
 
Forumoversikt » Profil for havlire » Innlegg av havlire
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team