[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: BSE
Forumoversikt » Profil for BSE » Innlegg av BSE
Forfatter Innlegg
....og så beklager jeg at småskrikeørnen ikke ble godkjent av NSKF, eller hva nå det enn var, men som du beskriver så er noe positivt på gang og mange er enig med deg ... men faktisk så er mange med meg enig med meg i det som jeg argumenterer for....hmmm Uansett hvordan dette går Egil så må du være enig i at "motparten" har satt sine spor, og selv om utgangspunktet ikke var å labbe for hardt inn i et sensitivt område...så finnes det fotavtrykk....))


Lenge leve ugler og (burugler) og i særdeleshet Tårnugler!!!!!!!
Godt nytt år alle sammen!

Så nytter jeg anledningen til å innvitere Egil i bilen min til helgen da jeg har et ledig sete for å "hilse" på "guttataen" dersom den skulle være fit for "fight" Så får alle ha meg unnskyldt for at jeg skrev innripen istedenfor inngripen som jeg selvfølgelig skulle ha gjort

Jeg har faktisk opplevd langt mer opprivende beskrivelser av meg selv enn som "teit og skivebom" tidligere...så muligens at et fremskritt er på gang

NB! Muligens at det ikke var nødvendig å nevne "nettkryssa" dine Egil i din siste kommentar, jeg hadde jo håpet at du la merke til min parentes med (respekt)......jeg mente det faktisk!!!!

Det er ganske typisk å se at når enkelte debatanter møter motargumentasjon så blir det kalt for kverulering og usaklighet. I blant annet politiske kretser og i arbeidslivet er dette kjente herseteknikker som brukes for å "knekke" en motstander. Til opplysning så fungerer dette ikke for meg her!

Det at noen mener at det som var riktig før også bør være riktig i dag må den enkelte selvsagt få lov til å mene, men personlig synes jeg det blir lite dynamikk i den slags oppfatninger. Vist det viser seg at bestemmelser og regler muligens ble håndtert feil før, så trenger de nødvendigvis ikke å bli det til evig tid.

Det at en kommentar fra meg oppleves som horribel grunner kanskje i at jeg treffer et sårt punkt. Egil må nok også innrømme at hadde det ikke vært for mennesklig innripen og manipulasjon så hadde flere av hans "kryss" vært borte fra den særdeles velfylte lista hans (respekt).

Til slutt så nytter jeg anledningen til å takke for det gamle, og ønsker alle debatanter, medlemmer og ikke medlemmer av FO en fin nyttårsfeiring
Vet du hva CTI? Det du skriver om at det er nødvendig å ha sine lister på FO før en kan tillate seg å debatere/diskutere saken er ikke mindre en ren nonsens! Jeg skal vedde på at du synser like mye som alle andre om emner som du nødvendigvis ikke er ekspert på, eller medlem av....Du kan for eksempel være tilhenger av en fotballkubb og kritisere laguttak akkurat hvor mye du vill. Hvem sier at du skal være medlem av fotballklubben for å mene noe? Du går vel ikke rundt og tror at dersom en person ikke har sine egen krysseliste på FO, så vet ikke vedkommende hva det går ut, eller hva som står der? Ytringsfrihet gjelder også på FO's forumsider CTI! Du burde også vite at intensjonen med dyreparker og dyrebutikker ikke har noen ting som helst å gjøre med en rehabiliteringsprossess for å sette et individ fri.

Dersom du tror at jeg skriver det som jeg skriver Vegard for å kverulere og for å underholde deg, ref "rimelig latterlig", so be it! Det er måten du bruker frihetsbegrepet som jeg reager på. Jeg gjentar en sekvens fra mitt forige innlegg:

"Jeg mener at fugler som havner i et mistnett blir frarøvet en naturlig frihet for en periode, hvor deres kurs og naturlige gjøremål blir manipulert i forhold hva som ellers ville ha skjedd. At ringmerking er en nødvendighet er det vel stor enighet om, men at individer som ufrivilig blir fanget, og deretter havner på krysselister til diverse personer blir merkelig. Eller sagt på en annen måte, det er ikke mer merkelig med et individ som er i pensjon, da det er menneskelig inngripen som gjør at begge kategorier av fugler kan bli sett! Muligens noe å tenke over? "

Er du så uenig du da Vegard i, at dersom det ikke hadde vært for mennesklig inngripen så hadde du hatt fære kryss på lista de????? Det kan vel ikke være så vanskelig å akseptere at jeg ikke ser noen forskjell i prinsippet om en fugl blir frarøvet sin naturlige frihet i 10min kontra flere dager. Dessuten er det sikkert mer behagelig å bli dratt ut av en pappeske kontra det å være innfiltrert i et nett for så å bli dratt ut.

Jaaaa, jeg håper at jeg får se fuglen i Haug i Dalane selv om jeg ikke har muligheten for det i dag. Det viser jo også litt av innstillingen til en del av krysserne når de ikke gidder å reise for å se en Tårnugle da den ikke kan havne her på "show off" listene til FO.

Ha fortsatt en fortryllende dag alle fra A - Å
Unnskyld meg, men anses normal ringmerkingsaktivitet å vare inntil 24 timer? Hvordan er DET mulig? Hvilke hensyn er det man da tar som tilsier at inntil 24 timer kan være nødvendig for å ringmerke en fugl?

Hva innebærer egentlig å "krysse"? Det må nødvendigvis være at en har sett, eller hørt et individ, eventuelt begge deler, som man vet hva for noe. Dersom man da ser en fugl som er til rehabilitering, skal en da nekte for at en har sett fuglen???

Jeg mener at fugler som havner i et mistnett blir frarøvet en naturlig frihet for en periode, hvor deres kurs og naturlige gjøremål blir manipulert i forhold hva som ellers ville ha skjedd. At ringmerking er en nødvendighet er det vel stor enighet om, men at individer som ufrivilig blir fanget, og deretter havner på krysselister til diverse personer blir merkelig. Eller sagt på en annen måte, det er ikke mer merkelig med et individ som er i pensjon, da det er menneskelig inngripen som gjør at begge kategorier av fugler kan bli sett! Muligens noe å tenke over?

Avsluttningsvis et spørsmål til JKN'S utsagn: [quoteJeg merker på meg selv at jeg er blitt mer liberal og derfor er det vel på tide å våkne fra sløvhetssøvnen. På hvilen måte er det du har blitt liberal på, og hva består denne såkalte "sløvhetssøvnen" av?

Det var dine ord Vegard om at jeg ikke klarer å holde rede på argumentasjon basert på feltetikk og det som du omtaler som spontanitet i forhold til FO's krysseregler. Jeg kan godt kjøre en kontra og si at det var en, etter min mening, kvalifisert ytring som tydeligvis ikke nådde frem i mottsatt "leir". Så jeg ser absolutt ingen sammenblanding i mine kort.

Jeg oppfatter at grensene for hvor lenge en nettfanget fugl kan holdes i en pose er veldig flytende. Hva er normal ringmerkingsaktivitet? Helt sikkert er det at den ikke varer over timer fra det øyeblikket fuglen blir ringmerket til den slippes fri. Dersom Vegard og andre med han ikke er klar over det, så kan jeg opplyse om at ved ringmerking av nevnte Japanstormsvale i mitt første innlegg i denne tråden, så ble denne fuglen holdt "fanget" i over to timer slik at folket fra Lista skulle få muligheter til å krysse denne arten! Det hører selvsagt med til historien at folk kom og krysset velvillig japanstormsvala. Hva sier du til dette Vegard? Jeg er overbevist om at også du kjenner til andre "ulne" krysseepisoder av fugler som har blitt holdt alt for lenge i "poser" i forhold til hva som kan anses som normal ringmerkingsaktivitet. Ergo så MÅ noen slite med spontanitetsbegrepet i forhold til at den strikken er blitt tøyd alt for langt!
Jeg tror det er riktig som vbu skriver at 24 timers regelen fortsatt anvendes. Dersom "BES" er tilsiktet meg, så mener jeg det ja. Selvsagt så har folket rett til å mene akkurat det de vill om den saken. Når denne regelen fungerer i et land som Storbritania med et meget høyt antall fuglekikkere i alle kategorier, hvorfor skulle den da ikke fungere her til lands. I Norge utgjør antall fuglekikkere en marginal sammenlignet med Storbritania, og ut fra det finner jeg ingen problemer om vi sammenligner oss med dem.

Det er mulig at retningslinjene som er utarbeidet i FO er godt fundamentere, gjennomtenkte, innarbeidet og konsekvente, som vbu uttrykker det, men det hjelper så lite når flere av brukerne ikke er av samme kaliber. Jeg kan i samme slengen nevne at det faktisk er flere som ikke har brydd seg med oppdateringen av sine krysserlister på FO de siste par årene. Av hvilken grunn vites ikke, men flere av disse personene opererer med komplette og oppdaterte lister på AO. Med all respekt for FO så synes jeg det er en besynderlig trend.

Videre synes jeg det er legitimt at man bringer uttrykket etikk/ve og vel på banen i denne diskusjonen om krysseregler, da jeg mener det nettopp er mangelen på dette som gjør at noen
gjør hva som helt bare det ender opp med et ny art og nytt kryss!
vbu skriver at enkelte fugler ikke kan artsbestemmes uten å fanges inn og at dette har vært normen i norsk kryssehistorie. Hvordan denne såkalte normen har oppstått hadde vært interessant å vite, spesielt med tanke på at i Storbritania godtar man IKKE "nettkryss". Med andre ord så må denne formen ikke anses som vanlig og akseptert i Storbritania.

I Storbritania har man tydeligvis klart å artsbestemme LBJ's uten at de må henge i nettet først, hvorfor kan ikke det også la seg gjøre i Norge. Her på berget går folket ikke helt sjelden manngard for å skremme en raritet i nettet i håp om at det er en art man ikke har på listen sin fra før.
Det er ikke mye som minner meg om fuglens ve og vel i denne formen, og jeg føler at etikken henger i en meget tynn tråd i så måte. Vises en fugl som har vært i pensjon/rehabilitering/forvaring/, er i det minste dette en fugl hvor individets ve og vel har blitt profesjonelt ivaretatt! Sannsynligvis noe som flere bør ta inn over seg.

Jeg har også sett at blant FO's kryssere figurerer både Småskrikørn, Amerikagråmåke pluss arter som Snøgås, Stripegås og Fasan på listene, blir dette å regne som listefyll, eller noe annet? Underlig!

Muligens burde NOF sentralt utarbeidet et reglement for hva og hvordan fuglearter kan/bør krysses, i mellomtiden lever jeg godt med, og er 100% komfortabel med måten min liste oppdateres på!
Jeg lurer på hvorfor det er så mye bedre å krysse fugler som suser i et mistnett, hvorpå det annonseres at nå kan alle komme og få seg et nytt kryss! Punkt 5 i reglementet til FO er for så vidt interessant å lese. Det står blant annet: "Holdes fuglen i fangenskap utover normal ringmerkingsaktivitet kan den ikke krysses."......hmmm...hvordan hadde det egentlig vært med en del inkasserte kryss i dag dersom ikke punkt 5 hadde blitt delvis neglesjert? Det er iallefall klinkende klart at enkelte fra Lista måtte satt en kraftig strek over et "vrient" Japanstormsvale kryss. Dette er langt fra det eneste eksemplet hvor dette har skjedd, og det vet krysserne utmerket godt om!

Fugler som blir fanget i et nett er i FO's og i enkelte andres oppfattning bedre enn om man beskuer en fugl som i utgangspunktet er i midlertidig pensjon/forvaring/rehabilitering, og som blir vist i samme fesjå stil som den man kjenner seg igjen ved på Utsira og andre steder i Norge. Ingen "nettkryssere" må komme og fortelle meg at det oppleves like optimalt å sitte med Norgeslista si for å bokføre Rubinstrupe, Kastanjespurv, Starrsanger og så videre, og så videre! Uten nett så hadde de flestes lister skrumpet inn, men nei, det er de nok ikke interessert i. I prinsippet ser jeg personlig ingen vesentlig etisk forskjell mellom nettfangst og pensjon/rehabilitering/forvaring.

Dersom reglene til FO ikke er hugget i stein kan jeg ikke se at på et eller annet tidspunkt burde disse være gjenstand for revurdering og tilføyninger. I mellomtiden ville jeg garantert ikke hatt noen skrupler med å bokføre en midlertidig "pensjonsfugl" på min liste. Heldigvis er ikke jeg avhenging av å følge normene til FO på dette punktet for å oppdatere mine egne lister
 
Forumoversikt » Profil for BSE » Innlegg av BSE
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team