[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: tao
Forumoversikt » Profil for tao » Innlegg av tao
Forfatter Innlegg
Hei

En elvesanger i Hedmark i juni er jo helt etter funnmønsteret i Norge. Det er nok betydelig flere av de ute i felten enn symaskiner så det bør være en smal sak å få den godkjent Jon Kjenner jeg deg rett så er den vel behørig dokumentert også.

Ang. melding så beklager jeg at min humor ikke slo an. Mitt medlemskap i FO/BV er høyst personlig og ikke tilknyttet noen av mine mer offisielle verv. Ser likevel at jeg burde ha tenkt lenger og holdt meldingen for meg selv. Håper denne unnskyldingen kan aksepteres. For ytterligere forklaring/begrunnelse så ikke nøl med å ringe eller sende meg en mail. Det er ikke noen grunn til å kontakte styret i FO om denne saken siden de ikke har hatt noe med dette å gjøre, ei heller å lage noen lang føljetong ut av dette her på forumet.

mvh

TAO
Du har rett i at mange av artene på dagens D-liste på et eller annet tidspunkt har blitt flyttet fra A til D. Begrunnelsen for dette er imidlertid at NSKF (i likhet med samtlige andre europeiske sjeldenhetskomiteer) endret kategoriseringen.

Tidligere (frem til ca. 2000) fantes kun tre kategorier:
A - tilsvarende dagens kat A og B
AB - tilsvarende dagens kat C
B - tilsvarende dagens kat E

Dvs. at det gamle kategorisystemet kun hadde en kategori for sikre rømlinger. Arter/individer som ikke med sikkerhet kunne sies å stamme fra fangenskap måtte derfor plasseres i kat A. At endel arter ble flyttet fra A til D er derfor ikke et uttrykk for en mer restriktiv holdning fra NSKF, kun en tilpasning til det nye systemet.

mvh

TAO

Så skal jeg heller gi deg rett på at lammegribb har gått rett inn på D-listen i løpet av de siste syv årene
Jeg synes reglene som har blitt praktisert til nå på krysselistene på de gamle sidene er helt kurrante, og har ingen problemer med å rette meg etter disse.


Enig med JLA. Det ble vel tatt en slags avstemning blant medlemmene på dette for noen år siden, samtidig med at Svalbard ble vedtatt som kryssbart område?

Med den økende restriktive holdningen i NSKF til hva de regner som A-arter, synes jeg det er helt kurant å krysse D-arter.


Et ønske om å kunne krysse D-arter på FO er jo helt legitimt. Men at NSKF har en økende restriktiv holdning til hva som regnes som A-arter bør gjerne utdypes. I forbindelse med revurderingsrapporten som kom i 2002 ble noen arter flyttet fra A til D/E. Men så vidt jeg vet har ingen nye arter blitt lagt til på D-listen i løpet av de siste syv årene.

mvh

TAO
Denne debatten har vel omtrent like lang historie som kryssingen selv.

Det er jo absolutt ingen (verken komiteer, privatpersoner eller foreninger) som hindrer folk i å krysse hva de selv måtte ønske. Men hvis man velger å delta i en "organisert kryssekonkuranse" slik det legges opp til på disse sidene så må det jo være noen regler. Slik er det jo også i andre sammenhenger. Offsideregelen blir sjelden praktisert på fotballøkka, men i tippeligaen er dette en viktig regel. Hvis man ikke har behov for å sammenlikne sine lister og konkurrere på vennskapelig vis med andre så er det vel ikke noe i veien for å ha listene sine på et excel-ark eller lignende?

At FeltOrnitologene har valgt å følge NSKF med hensyn til kategorisering og godkjenning av funn er vel mest for å ikke sette seg i en overformynder situasjon. I Storbritannia har Club400 kjørt med et eget organ som godkjenner kryss uten hensyn til BBRC, men jeg tror ikke det har ført til mindre debatt.

Og for ordens skyld: Hvis et funn blir underkjent av NSKF så er dette IKKE ensbetydende med at fuglen er feilbestemt. En underkjennelse betyr at funnet ikke er beskrevet og/eller dokumentert tilstrekkelig detaljert til at forvekslingsarter kan utelukkes med 100% sikkerhet. I de fåtall av tilfeller hvor NSKF med sikkerhet kan bevise at en feilbestemming har funnet sted blir dette kommentert i rapportene. NSKF har ansvaret for å holde Norgeslisten og funnstatistikken for sjeldne taxa oppdatert og beskjeftiger seg ikke med å bestemme hvilke kryss den enklte observatør måtte ha. Dette synes å være en utbredt misoppfatning i enkelte deler av kryssemiljøet. At FeltOrnitologen velger å følge kjennelser og vurderinger publisert i rapportene fra NSKF må stå for FOs regning.

mvh

Tor

NB: Kjennelse på den nevnte svarthodespurven fra Bømlo er ikke publisert ennå så dette krysset burde så vidt jeg kan skjønne fremdeles være gyldig ihht FOs regelverk.
Uff da, vi må visst ha en helhetlig gjennomgang av den offisielle Norgeslisten også! Si ifra hvis det er flere feil.
Riktig navn for fjellerke er uansett Shore Lark. Horned Lark henviser til den Nord-Amerikanske underarten. Grey Phalarope brukes for polarsvømmesnipe i Europa, selv om den amerikanske varianten Red Phalarope ikke er direkte feil siden det her er snakk om samme underart.

Tor
Gode greier!

Det er endel uoverensstemmelser mellom Clements/NNKF og den offisielle Norgeslisten som NSKF er ansvarlig for. Black Scoter for svartand er imidlertid en feil på Norgeslisten så det vil bli rettet opp.

Ellers så har ikke NSKF tatt til følge de nye vitenskapelige navnene på bla meisene i påvente av at AERC tar stilling til saken. Så inntil videre stemmer ikke de vitenskapelige navnene overens med den offisielle Norgeslisten.

Av engelske navn som bør endres kan nevnes alle lommene, horndykker, laksand, polarsvømmesnipe, tyv- og fjelljo, lomvi, polarlomvi, fjellerke og lappmeis.

mvh

Tor
Hei og gratulere med ny side!

En liten kommentar til de nye krysselistene. Fint at det er tatt med engelske navn her, men jeg ser at det er de amerikanske variantene som er blitt brukt. Dette fører til at det blir noen feil, feks. svartand og fiskemåke hvor de amerikanske navnene som er brukt (Black Scoter og Mew Gull) henviser til de amerikanske (under)artene, ikke til våre europeiske taxa.
En del andre navn som ikke nødvendigvis er feil (feks Boreal Owl for perleugle) føles også nokså uvant. Ved en senere revidering av listene bør det brukes de offisielle britiske navnene. Disse finner man blant annet på sidene til NOF.

Ellers kunne jeg jo ønske meg at edelkryssene ble skilt ut som en egen liste og ikke bare at de er markert under Norges-kryssene, men det blir jo en detalj.

mvh

Tor A. Olsen
 
Forumoversikt » Profil for tao » Innlegg av tao
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team