[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: vbu
Forumoversikt » Profil for vbu » Innlegg av vbu
Forfatter Innlegg
Når jeg "trekker seriøsiteten i tvil" er det primært på et generelt grunnlag, men det fremkommer ikke noen informasjon her om at intensjonen for denne innfangingen var pga blodinnsamlingen på Tøyen. Nå kjenner jeg ikke dette prosjektet i detalj, men det ville vel vært mer naturlig å samle inn DNA fra arter i deres normale utbredelsesområde eller under standardisert ringmerking fremfor å jage en hvilken som helst sjelden fugl som dukker opp i Norge. Innsamling av vitenskapelig data er selvsagt viktig, men målet helliger ikke et hvert middel slik jeg ser det. Mjøs sier mer eller mindre i sitt siste innlegg at han gir blaffen i hva andre mener så lenge han finner det hensiktsmessig å fange en fugl. En usunn holdning i mine øyne.

Synes det er merkelig å sammenligne ringmerking med fotografering. Fotografering i seg selv har minimal hvis noen som helst innvirkning på en fugl. Ringmerking i seg selv har selvsagt en innvirkning i forhold til stress, påvirkning av en potensiell hekking, skader osv. Nå er jeg selvsagt ikke imot ringmerking, men jeg er heller ikke for i en hvilken som helst situasjon. Det jeg derimot ikke synes er greit i forhold til fotografering er den såkalte pressingen og bruk av lyd på potensielt hekkende fugler.

Jeg er forøvrig ganske så sikker på at Mjøs ville blitt relativt provosert dersom noen fotopresset "hans" sjeldne fugl slik at den stakk, og jeg vil også tro at Mjøs hadde mislikt om noen ringmerket "hans" fugl på "hans" territorie uten å ta dette opp på forhånd.


Mvh,
Vegard
Hvor vidt "oppdager" eller andre er informert om et eventuelt fangstforsøk er forøvrig irrelevant i denne sammenheng. Man har ikke noe mer eller mindre eierforhold til en fugl om man er nr. 1 eller 100 til å observere den.

Er helt enig med Alf Tore om at vi mennesker ikke har eierforhold til en fugl (annet enn burfugler). Når det gjelder informasjonsplikt ved ringmerking er det sikkert slik at dette ikke har noen juridisk binding eller bryter med noen ringmerkingsregler. Samtidig skjønner jeg frustrasjonen til Per og jeg er langt på vei enig. For det første ser jeg minimal vitenskapelig verdi av slik "plukkfangst" av sjeldenheter med mindre det er systematisert eller gjort med en klar og vesentlig vitenskapelig hensikt. Jeg er av den oppfatning at slik fangst i stor grad styres av "ringmerkingskryss" eller at man synes det er kult å ringmerke sjeldne fugler. Dette er en diskusjon vi har hatt før, og jeg vet det er ulike syn på dette. For det andre mener jeg det er en selvfølge at man snakker med den som fant fuglen før man eventuelt fanger den inn (i tillegg til at man avklarer med grunneier). Selv om finneren ikke eier fuglen er det faktisk hans fortjeneste at fuglen ble oppdaget og at andre får vite om den. Da er det etter min mening direkte frekt å bare ta seg til rette.

Mvh,
Vegard
Hei,

Enig i at slik informasjon burde bli lagt ut her. Det er sendt ut en melding på BV systemet, men den får jo kun de som allerede er medlemmer...

Mvh
Vegard
Til Vegard: Ser at du ga et svar i en annen tråd som om samme tema, men tenkte jeg kunne svare her siden diskusjonen først er i gang. Du sier at det ikke er så farlig hvorvidt det er noen aktivitet på siden eller ei. Er ikke et av formålene med FO "å fremme interessen for og kunnskapen om feltornitologi i Norge, med hovedvekt på sjeldne fugler"? Med unntak av årboka, hvordan skal det la seg gjøre hvis man ikke har en levende nettside?

Jeg er vel av oppfatningen av at en nettside også er viktig i å tiltrekke seg nye medlemmer. Regner vel med at å øke medlemstallet er av interesse. Hva med å f.eks få lagd noen t-skjorter med FO-logoen som kan selges til medlemmene? Er jo bra reklame for FO

Viktig å ha et litt historisk perspektiv på dette. Foreningen FO (opprinnelig kalt BombeVarsleren) ble i utgangspunktet dannet fordi dette var den mest fornuftige måten å organisere søkersystemet (BV, senere BV mobil) på. Det har aldri vært intensjonen at FO skulle være en forening ala NOF. Enhver forening bør ha en formålsparagraf. I starten gjorde man dette utelukkende gjennom søkersystemet (først personsøker, så mobil). Etter hvert kom årboka og hjemmesiden som et ekstra tilbud til medlemmer og andre. Men det primære for FO er og har alltid vært å drive et varslingssystem for sjeldne fugler. Innhold, fremtid og visjoner for hjemmesiden og årboka har forøvrig blitt diskutert på samtlige styremøter de siste 6-7 årene.

Med fare for å gjennta meg selv: Styret har gjort mange fremstøt for å øke aktiviteten på hjemmesiden. Samtlige har fungert en kort periode for så å stoppe mer eller mindre opp. Så lenge dette er frivillig arbeid er det lite makt man kan sette bak kravene... Styret har derfor prøvd å tilpasse siden slik at medlemmer selv i stor grad kan være med på å holde aktiviteten oppe (forum, krysselister, fotogalleri, endog produksjon av artikler). Man kan selvsagt kritisere manglende aktivitet på siden, men når mange medlemmer verken gidder å legge ut bilder, krysselister eller delta på forumet blir dette litt rart.

De aller fleste medlemmene av FO er det primært for å ha BV-mobil. For disse er det primære å få en rask og direkte varsling av sjeldne fugler. Derfor mener jeg hjemmesiden ikke har noen betydning for antallet medlemmer. Samtidig er jeg enig i at hjemmesiden er et godt medium for å nå ut med informasjon til medlemmer, samt å gi et ekstra medlemstilbud gjennom artikler, fotogalleri, forum og krysselister.

Mvh,
Vegard Bunes
Husk at AO ikke er en krysseside! DN via Artsdatabanken har nok minimal interesse av norske krysselister. Dette er KUN en funksjon tilpasset for å øke interessen omkring rapportering på AO. Det er derfor svært lite sannsynlig i mine øyne at Artsdatabanken har ressurser eller interesse av å bruke mye tid på dette i samarbeid med f.eks FO.

Mvh,
Vegard Bunes
Har personlig ikke lagt inn alle kryssene mine på AO da jeg mangler dato og sted for noen av dem eks. lirype. NSKF-kryss har vel de fleste orden på.

I følge regelverket er det kun NSKF arter som påkreves lokalitet og dato. Lirypa kan du med god samvittighet legge ut.

Mvh,
Vegard Bunes
Som tidligere nevnt er det opp til enhver hvor mye man gidder å bruke siden. Dette er noe FO ikke kan påtvinge folk. Aktiviteten på siden mener jeg forøvrig ikke har noen betydning for FOs fremtid. Det avgjørende i så måte er hvor stor interesse det er blant norske fuglekikkere å få melding om sjeldne observasjoner direkte på mobil.

Mvh,
Vegard Bunes
AO har mange fine statistikkfunksjoner og krysselister som vel primært er ment for å øke oppslutningen om rapportering. Tviler på om Artsdatabanken har ressurser eller interesse for å drive en utvidet kryssefunksjon ut over dette. Dessuten vil AO kun omfatte norske observasjoner. FO sine krysselister er et tilbud for alle som ønsker å legge ut sine krysselister både fra inn og utland uten at man behøver å legge dette inn i et rapporteringssystem. Synes dette fungerer greit, men det er selvsagt opp til FO medlemmer og andre om de vil legge ut sine lister eller ikke. "Kvalitetssikringen" som er startet er kun en oppfølging av reglene for krysselistene. Tviler på at vi får inn flere av "topp 30" om man tvinger dette gjennom AO.

Når det gjelder aktiviteten på siden er dette på den ene siden opp til FO medlemmer og andre brukere hvor mye man bruker forum, fotogalleri og krysselister. Styret har med varierende hell prøvd å øke antallet artikler, men det viser seg å være vanskelig å få til en langvarig kontinuitet på dette. Det er dessverre ikke så lett å påtvinge folk frivillig arbeid.

Mvh,
Vegard Bunes
Hei,

Som det også står i informasjonen stiller systemet ikke krav til telefonoperatør. Dvs at man ikke er bundet til Telenor. Det vil derimot være begrensinger til hvilke mobiltyper som fungerer på det nye systemet. Mer detaljert informasjon om dette kommer senere.

Mvh,
Vegard
Se artikkel på forsiden angående nytt BV system som kommer 1.juli. Bruk gjerne denne tråden for spørsmål og kommentarer knyttet til det nye systemet.

Mvh,
Vegard
Velg Nikon eller Canon. En telelinse med 300mm/f.4 eller bedre er sterkt å anbefale. Mulig du i såfall må ut på bruktmarkedet hvis budsjettgrensa er 15.000,-

Mvh,
Vegard
Årboka skal ha blitt sendt ut så vidt jeg vet. Har ikke mottatt den selv ennå, men Natur og Fritid mottok en pall med årbøker før helga (for løssalg).

Mvh,
Vegard
Det er faktisk en oppdatering like rundt hjørnet. Eneste grunn for at den ikke allerede er ute er såvidt meg bekjent noen formaliteter mhp korrekturlesing o.l.

Å følge både BOURC og Svensson er forøvrig ikke mulig da disse to taksonomiske autoritetene ikke nødvendigvis følger lik systematikk. Personlig føler jeg det fortsatt er aktuelt å vurdere om vi i Norge bør følge f.eks BOURC kategorisk dersom det viser seg at AERC TAC fortsatt fortsatt ikke fungerer, men gjør vi først det må vi holde oss til den nye autoriteten og ikke hoppe frem og tilbake etter hvert som nye publikasjoner dukker opp.


Vegard
men i går kveld, søndag, når vi var masse folk på stedet, lokket fuglen ivrig ved flere anledninger.
Da er det er kanskje noen som har dokumentasjon av lokkelyden? Det hadde i såfall vært meget interessant å få dette ut på nett.

Mvh,
Vegard
Jeg skal ikke personlig konkludere på identiteten til fuglen da jeg har stor respekt for id-problematikken rundt iberiagransanger, men jeg er nok blant skeptikerne. Jeg er enig i at det er helt essensielt å vurdere sangen opp mot fugler fra den Iberiske halvøy og ikke diverse claims/godkjente fugler fra Nord Europa.

I så måte synes jeg opptaket fra Jon Lurås og linken fra Portugal som Egil har lagt ut er meget interessante. I mine ører er disse to opptakene ekstremt like på alle måter. Jeg synes også de skiller seg merkbart fra opptakene av Levangerfuglen. Levangerfuglen oppfatter jeg som tydelig spinklere/spissere i tonen og generelt mer gransangerlik. Klangen i opptakene fra Spania/Portugal oppfatter jeg som litt fyldigere / "tjukkere"/ rundere. Dette gir i mine ører et anderledes lydbilde hos Iberiafuglene i forhold til Levangerfuglen. I tillegg synes jeg den første sekvensen/tema til Levangerfuglen er mye mer gransangerlik enn hva tilsvarende sekvens er hos fuglene fra Spania/Portugal.
 
Forumoversikt » Profil for vbu » Innlegg av vbu
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team