[Logo] forum for feltornitologer
  [Search] Søk   [Recent Topics] Siste emner   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Medlemmer   [Groups] Tilbake til hjemmesiden 
Innlegg av: vbu
Forumoversikt » Profil for vbu » Innlegg av vbu
Forfatter Innlegg
De nevnte atlanterhavsøyer er inkludert (burde vært listet under kryssereglene). I utgangspunktet følger vi Photographic Guide to the Birds of the Western Palearctic også i øst hvor Uralfjellene og Uralelva er grensen ned til det Kaspiske hav. Dette innebærer selvsagt at de vestlige delene av Kasakhstan burde inkluderes, noe vi pr i dag ikke har gjort. Dersom dette skulle aktualiseres for noen vil det være mulig å dele Kasakhstan på lik linje med Russland.

Mv,
Vegard
Definisjonen av VP finner du under Krysselister > Krysseregler. Den som leter, finner...

Selv om svært mange bruker avgrensingen fra BWP er dette en gammel og svært feil definisjon (forenkling) av VP. Det innrømmer de til og med i innledningskapittelet til hvert bind av BWP (en forenkling de gjorde på tidlig 1970 tallet pga manglende kunnskap om bl.a. Midt Østen). For en nærmere utredning av noe av problematikken er det publisert en artikkel omkring dette tema i FO årbok nr 4. Det at club300.se og netfugl.dk bruker en gammel og feil definisjon av VP er jo ikke et godt argument for at vi skal gjøre det samme...

Avgrensingen til Hadoram Shirihai og Lars Svensson i Birds of the Western Palearctic - a Photographic Guide (ventet i 2010) ligger mye nærmere hva som anerkjennes i diverse studier og publikasjoner de siste årene, og må regnes som en vesentlig bedre fundamentert avgrensing enn den i BWP. Det største ankepunktet er nok at man slavisk vil følge landegrenser i nevnte bok. Vi har valgt å også følge dette da det i praksis er vesentlig enklere krysseteknisk slik krysselistene er bygd opp, samt at det er en akseptabel definisjon i forhold til de faktiske VP grensene.

Mvh,
Vegard
Det har vært en del diskusjon omkring spontaniteten til bøffelanda i Klåstadkilen. Tatt i betraktning en øyensynlig ren drakt, mangel på ringer, god trekktid for ender og flere godkjente spontanfunn i Europa har fuglen blant mange blitt oppfattet som et potensielt førstefunn for Norge.

I dag kunne imidlertidig finneren Håkon Heggland konstantere at fuglen hadde en svakt blågrønn farget ring på høyre tibia. Sannsynligheten for at dette dreier seg om en rømt fangenskapsfugl fra Europa er derfor svært stor.

Mvh,
Vegard Bunes
OK, da ser jeg at vi er tilbake i overformynderiet. Dessverre. To arter er underkjent på min liste. Det vil jeg selvsagt ikke tolerere. Jeg antar den omtalte opsjonen på å vise underkjente og andre bortdømte kryss dermed ikke kommer.

Noen kaller det for overformynderi. Andre for felles spilleregler. På fellesvisningen skal kun arter som følger kryssereglene fremkomme. Men som Øyvind sa vil du fortsatt kunne se hele din usensurerte liste på din egen profil (så vidt jeg har skjønt). Dersom man har problemer med å akseptere dette er man selvsagt fri til å fjerne sin egen liste.

Vegard
Å sende privat melding kan fort bli vel omfattende, men det bør definitivt komme frem på den private listen under "Min meny" (gjør det kanskje allerede?).
Når det gjelder observatører så utrykte jeg meg sikkert noe uklart.
Det jeg etterlyste var jo en medlemsliste for BV-en siden feltornitologene.no tross alt et medlemsiden til BV-medlemmene.

Det jobbes med en medlemsside a la det vi en gang hadde på den gamle siden. Her vil vedtekter, manual, medlemslister, årsmøteinnkallinger o.l. kunne legges ut. En medlemsliste med initial, navn og evt telefonnummer vil i såfall kun legges ut på en lukket medlemsside.

Når det gjelder eldre artikler enn de 6 du fikk så håper jeg jo noen kan sende deg dem, for noen har vel tatt vare på dem, eller?
Det var vel sikkert 20-30 artikler, blandt annet noen flotte artikler om ørkenlo og mongollo fra Jæren noen hektiske uker i juli 2002.

Det ligger temmelig mange gamle artikler i arkivet til JLU fra de to første versjonene av hjemmesiden. Vi håper å kunne legge (mange av) disse ut etter hvert, men det kreves dessverre en hel del "klipp og lim" for hver artikkel for å få de presentable her. TTT


Vegard
Ellers savner jeg mer detaljer som visning av kommune på årskryss, etc. Jeg skulle også ønske at muligheten for å velge visning av listene bastert på dato eller systematikk kom tilbake. Dette var jo som kjent på de ganle sidene.

Årskryss tilbake til 2005 ligger allerede tilgjengelig. Kommune og fylkeskryss ligger som allerede nevnt foreløpig kun tilgjengelig på egen profil (klikk på Min Meny) men kommer etter hvert som fellesvisning. Ulike visningsmoduser er absolutt aktuelt og diskuteres internt.

Videre savner jeg en visningsmodus av hele listene og ikke bare begrenset til dem som har mer enn så og så mange kryss eller har oppdatert siste 30 dager, etc.

Dette er helt bevisst da det dessverre viser seg at relativt mange legger inn noen få kryss på en og annen liste for så å ignorere listen. Det skaper "støy" i listene som vi herved har luket ut. Hvilke grenser man skal sette for visning (om noen) er selvsagt diskutabelt.

Mye nyttig har kommet, bevares, men mye nyttig har forsvunnet også. Det må da være mulig å få lov å redigere sine egne sider om man har gjort feil. Jeg kom f.eks i skade for å skrive Giska i stedet for Giske på mange observasjoner på min årsliste.

Det er vel ikke så veldig mye nyttig (om noe) som ikke er med fra den gamle siden, men som alltid tar det litt tid før man venner seg til et nytt system (og det tar litt tid før alt er på plass).


Mvh,
Vegard
Vil tro at dette lar seg gjøre teknisk. Men hensikten med å ha krysselister på FO siden er nettopp det å sammenligne lister (derfor vi har felles krysseregler). Kan derfor ikke se at dette er en prioritert sak for FO. Grunnen til at det finnes enkelte skjermede alternativer under hver enkeltes profil er at kryssesiden bygger på det gamle tilbudet som fantes på ornitolog.no og vi har akseptert en videreføring av dette som et tilbud til gamle brukere av ornitolog.no. Samtidig har man jo tilgang til ens private uoffisielle krysseliste selv om kun den "offisielle" blir synlig for alle (hvis jeg har skjønt de tekniske bitene rett).

Vegard
Jeg er enig med Tor på samtlige punkter. Grunnen til at amerikanske navn følger med er vel at Clements er basis for listene (samtlige av verdens arter etter Clements liste ligger i basen). Vil vel tro at dette er noe en fremtidig listekomite kan jobbe med fremover (med forbehold at dette kan skape tekniske problemer av ett eller annet slag).

Kan samtidig informere at det er planer om videreutvikling av krysselistene, så kreative innspill er fortsatt velkommen


Vegard

Jeg er enig i at kategori gjerne kan stå bak krysset, men jeg mener vi skal holde oss til den offisielle kategori A-C Norgeslisten for felles visning. Mange alternative visningsformer blir fort mer forvirrende, og vi driver jo uansett ikke med D-E kryssing

Når det gjelder arter som teoretisk sett kan havne i kategori A-C og D-E vil de i første kategorigruppe selvsagt bli kryssbare. Dette gjelder f.eks rustand.

Vil også minne om at det er viktig at alle legger inn STED og DATO for alle NSKF arter. Ellers risikerer man at krysset forsvinner fra felles krysseoversikt i nær fremtid.


Mvh,
Vegard
Til info følger vi de samme kryssereglene som tidligere. Dette gjelder alle typer lister i Norge deriblant Norgeslisten og Edellisten. Reglement for utenlandslister er ikke satt.

For Norgeslisten betyr dette at kun arter som er på den norske listen (kategori A-C) er kryssbare. For NSKF arter skal hvert enkelt funn være godkjent av NSKF. Det aksepteres at man legger inn nye NSKF observasjoner fortløpende, men disse skal være innsendt senest året etter observasjonen eller fjernes fra listen.

Det skal også legges inn sted og dato for alle NSKF arter.


Mvh,
Vegard
 
Forumoversikt » Profil for vbu » Innlegg av vbu
Gå til:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team