| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Norgesliste for Ole Johannes Myrvoll

kronologisk sortert

#ArtDatoSted
153 Hortulan 10.05.2006 Ryen, Sarpsborg
152 Skjeand 06.05.2006 Akerøya, Hvaler
151 Rødnebbterne 06.05.2006 Akerøya, Hvaler
150 Gjøk 06.05.2006 Akerøya, Hvaler
149 Jordugle 06.05.2006 Akerøya, Hvaler
148 Lerkefalk 06.05.2006 Akerøya, Hvaler
147 Tornsanger 06.05.2006 Akerøya, Hvaler
146 Møller 06.05.2006 Akerøya, Hvaler
145 Buskskvett 05.05.2006 Missingmyr, Råde
144 Snadderand 01.05.2006 Skipstadkilen, Hvaler
143 Stjertand 01.05.2006 Øra, Fredrikstad
142 Knekkand 01.05.2006 Hærsetersjøen, Trøgstad
141 Rørdrum 01.05.2006 Rokkevannet, Halden
140 Vannrikse 01.05.2006 Rokkevannet, Halden
139 Enkeltbekkasin 01.05.2006 Skipstadkilen, Hvaler
138 Småspove 01.05.2006 Vikertangen, Hvaler
137 Gluttsnipe 01.05.2006 Hærsetersjøen, Trøgstad
136 Grønnstilk 01.05.2006 Hærsetersjøen, Trøgstad
135 Strandsnipe 01.05.2006 Isesjø, Sarpsborg
134 Brushane 01.05.2006 Hærsetersjøen, Trøgstad
133 Rødstjert 01.05.2006 Skipstadkilen, Hvaler
132 Havelle 22.04.2006 Heia, Hvaler
131 Sjøorre 22.04.2006 Tisler, Hvaler
130 Storlom 22.04.2006 Tisler, Hvaler
129 Smålom 22.04.2006 Tisler, Hvaler
128 Toppskarv 22.04.2006 Heia, Hvaler
127 Sivhauk 22.04.2006 Tisler, Hvaler
126 Sandlo 22.04.2006 Akerøya, Hvaler
125 Fjæreplytt 22.04.2006 Heia, Hvaler
124 Teist 22.04.2006 Heia, Hvaler
123 Steinskvett 22.04.2006 Akerøya, Hvaler
122 Trepiplerke 22.04.2006 Akerøya, Hvaler
121 Gransanger 21.04.2006 Ryen, Sarpsborg
120 Ringtrost 19.04.2006 Ryen, Sarpsborg
119 Dvergfalk 16.04.2006 Ryen, Sarpsborg
118 Skogsnipe 14.04.2006 Ryen, Sarpsborg
117 Trane 11.04.2006 Ryen, Sarpsborg
116 Kanadagås 08.04.2006 Augeberghølen, Råde
115 Gravand 08.04.2006 Øra, Fredrikstad
114 Krikkand 08.04.2006 Øra, Fredrikstad
113 Lappfiskand 08.04.2006 Oven, Kurefjorden, Råde/Rygge
112 Fiskeørn 08.04.2006 Oven, Råde
111 Lappspove 08.04.2006 Hestevold, Råde
110 Storspove 08.04.2006 Øra, Fredrikstad
109 Rødstilk 08.04.2006 Øra, Fredrikstad
108 Heipiplerke 08.04.2006 Øra, Fredrikstad
107 Skjærpiplerke 08.04.2006 Oven, Kurefjorden, Råde/Rygge
106 Snøspurv 08.04.2006 Skåra, Fredrikstad
105 Bergirisk 08.04.2006 Øra, Fredrikstad
104 Vintererle 03.04.2006 Ryen, Sarpsborg
103 Vipe 01.04.2006 Kure, Rygge
102 Rugde 01.04.2006 Kure, Rygge
101 Måltrost 01.04.2006 Melleby, Sarpsborg
100 Duetrost 01.04.2006 Ryen, Sarpsborg
99 Vandrefalk 23.03.2006 Buen, Moss
98 Sivspurv 19.03.2006 Øra, Fredrikstad
97 Toppand 26.02.2006 Fleischers brygge, Moss
96 Laksand 26.02.2006 Krossnes, Fredrikstad
95 Dvergdykker 26.02.2006 Huthholmen, Fredrikstad
94 Kornkråke 26.02.2006 Melløs, Moss
93 Svartkråke 26.02.2006 Ørebekk, Fredrikstad
92 Spurveugle 01.02.2006 Kilen, Sarpsborg
91 Tårnfalk 02.01.2006 Karlshus, Råde
90 Grønnsisik 02.01.2006 Ryen, Sarpsborg
89 Varsler 01.01.2006 Tombsletta, Råde
88 Kjernebiter 27.12.2005 Ryen, Sarpsborg
87 Jaktfalk 25.12.2005 Øra, Fredrikstad
86 Brunnakke 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
85 Bergand 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
84 Ærfugl 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
83 Svartand 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
82 Kvinand 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
81 Siland 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
80 Toppdykker 13.11.2005 Kurefjorden, Rygge/Råde
79 Horndykker 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
78 Krykkje 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
77 Sabinemåke 13.11.2005 Fuglevik båthavn, Rygge
76 Alkekonge 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
75 Lomvi 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
74 Stillits 13.11.2005 Kurefjorden, Råde/Rygge
73 Alpeseiler 11.11.2005 Øra, Fredrikstad
72 Sothøne 10.11.2005 Gamlebyen, Fredrikstad
71 Grankorsnebb 10.11.2005 Ryen, Sarpsborg

Viser NSKF-arter og arter med dato og lokalitet. Underkjente kryss er filtrert bort.