| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Norgesliste for Geir O. Pedersen (gop)

kronologisk sortert

#ArtDatoSted
271 Hærfugl 21.10.2009 Seiersten Skanse, Drøbak
270 Isabellavarsler 17.10.2009 Fornebu
269 Bieter 07.10.2009 Gjernes, Risør
268 Dvergterne 30.06.2009 Akkerhaugen, Sauherad
267 Åkerrikse 17.06.2009 Maridalen
266 Egretthegre 16.06.2009 Nitelva, Skedsmo
265 Myrrikse 16.06.2009 Nitelva, Skedsmo
264 Hornugle 14.06.2009 Gran
263 Svarthodespurv 11.06.2009 Utsira
262 Avosett 08.06.2009 Årnestangen
261 Polarsnipe 08.06.2009 Årnestangen
260 Gråhegre 07.06.2009 Vassjøtjern, Lunner
259 Knoppsvane 06.06.2009 Vassjøtjern, Lunner
258 Sangsvane 06.06.2009 Søndre Land
257 Kanadagås 06.06.2009 Søndre Land
256 Toppand 06.06.2009 Søndre Land
255 Siland 06.06.2009 Randsfjorden
254 Horndykker 06.06.2009 Snertingdal
253 Sothøne 06.06.2009 Vassjøtjern, Lunner
252 Trane 06.06.2009 Søndre Land
251 Skogdue 06.06.2009 Søndre Land
250 Gråfluesnapper 06.06.2009 Søndre Land
249 Buskskvett 06.06.2009 Søndre Land
248 Krikkand 05.06.2009 Søndre Land
247 Toppdykker 04.06.2009 Vassjøtjern, Lunner
246 Kongeørn 03.06.2009 Løten
245 Hortulan 03.06.2009 Hedmark
244 Vierspurv 03.06.2009 Hedmark
243 Lirype 01.06.2009 Vinstra
242 Orrfugl 01.06.2009 Vinstra
241 Heilo 01.06.2009 Vinstra
240 Dobbeltbekkasin 01.06.2009 Vinstra
239 Enkeltbekkasin 01.06.2009 Vinstra
238 Svømmesnipe 01.06.2009 Vinstra
237 Gjøk 01.06.2009 Vinstra
236 Blåstrupe 01.06.2009 Lesja
235 Hvitkinngås 29.05.2009 Oslo
234 Sivhauk 27.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
233 Tornsanger 26.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
232 Sandsvale 22.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
231 Taksvale 22.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
230 Dvergfalk 21.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
229 Hagesanger 21.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
228 Svarthvit fluesnapper 21.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
227 Tårnseiler 20.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
226 Svartspett 20.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
225 Rosenfink 20.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
224 Jerpe 11.05.2009 Gran, Blokhus
223 Alaskasnipe 11.05.2009 Fornebu
222 Amursvale 11.05.2009 Østensjøvannet
221 Gjerdesmett 11.05.2009 Gran, Blokhus
220 Steinskvett 11.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
219 Heipiplerke 11.05.2009 Gran, Blokhus
218 Gråspurv 11.05.2009 Gran sentrum
217 Stjertand 10.05.2009 Starene, Hedmark
216 Skjeand 10.05.2009 Starene, Hedmark
215 Sivhøne 10.05.2009 Åkersvika, Hamar
214 Sandlo 10.05.2009 Starmoen
213 Dverglo 10.05.2009 Starmoen
212 Småspove 10.05.2009 Åkersvika, Hamar
211 Storspove 10.05.2009 Finnskogen syd
210 Rødstilk 10.05.2009 Åkersvika, Hamar
209 Temmincksnipe 10.05.2009 Åkersvika, Hamar
208 Myrsnipe 10.05.2009 Åkersvika, Hamar
207 Gråmåke 10.05.2009 Åkersvika, Hamar
206 Sildemåke 10.05.2009 Åkersvika, Hamar
205 Kornkråke 10.05.2009 Hamar
204 Stillits 10.05.2009 Løten
203 Tornirisk 10.05.2009 Åkersvika, Hamar
202 Stokkand 09.05.2009 Hedmark
201 Storlom 09.05.2009 Finnskogen syd
200 Smålom 09.05.2009 Åkersvika, ytre
199 Storskarv 09.05.2009 Hedmark
198 Hønsehauk 09.05.2009 Finnskogen syd
197 Vipe 09.05.2009 Hedmark
196 Gluttsnipe 09.05.2009 Finnskogen syd
195 Grønnstilk 09.05.2009 Hedmark
194 Hettemåke 09.05.2009 Hedmark
193 Fiskemåke 09.05.2009 Hedmark
192 Ringdue 09.05.2009 Hedmark
191 Vendehals 09.05.2009 Finnskogen syd
190 Tretåspett 09.05.2009 Finnskogen syd
189 Skjære 09.05.2009 Hedmark
188 Kaie 09.05.2009 Hedmark
187 Kråke 09.05.2009 Hedmark
186 Toppmeis 09.05.2009 Finnskogen syd
185 Løvsanger 09.05.2009 Hedmark
184 Gransanger 09.05.2009 Hedmark
183 Rødstjert 09.05.2009 Finnskogen syd
182 Gråtrost 09.05.2009 Hedmark
181 Linerle 09.05.2009 Hedmark
180 Gulerle 09.05.2009 Finnskogen syd
179 Trepiplerke 09.05.2009 Finnskogen syd
178 Bokfink 09.05.2009 Hedmark
177 Grønnfink 09.05.2009 Hedmark
176 Furukorsnebb 09.05.2009 Finnskogen syd
175 Grankorsnebb 09.05.2009 Finnskogen syd
174 Rugde 08.05.2009 Finnskogen syd
173 Svarthalsdykker 03.05.2009 Dokkadeltaet
172 Fiskeørn 03.05.2009 Dokkadeltaet
171 Fuglekonge 03.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
170 Munk 03.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
169 Makrellterne 02.05.2009 Vassjøtjern, Lunner
168 Strandsnipe 28.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
167 Sædgås 26.04.2009 Levanger
166 Kortnebbgås 26.04.2009 Levanger
165 Løvmeis 26.04.2009 Ytterøy, Levanger
164 Myrhauk 25.04.2009 Kongsvoll, Dovrefjell
163 Låvesvale 24.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
162 Skogsnipe 16.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
161 Tårnfalk 16.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
160 Vandrefalk 14.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
159 Ringtrost 12.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
158 Brunsisik 10.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
157 Gråsisik 10.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
156 Polarsisik 10.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
155 Laksand 08.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
154 Sanglerke 08.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
153 Måltrost 08.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
152 Jernspurv 08.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
151 Rødvingetrost 07.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
150 Duetrost 07.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
149 Stær 06.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
148 Musvåk 05.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
147 Vintererle 03.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
146 Sivspurv 03.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
145 Rødstrupe 02.04.2009 Vassjøtjern, Lunner
144 Hvithodespurv 28.03.2009 Røa, Oslo
143 Svartstrupe 25.03.2009 Gjøvik
142 Grønnsisik 24.03.2009 Vassjøtjern, Lunner
141 Grønnspett 22.03.2009 Vassjøtjern, Lunner
140 Grågås 13.03.2009 Østfold
139 Gravand 13.03.2009 Østfold
138 Brunnakke 13.03.2009 Østfold
137 Ærfugl 13.03.2009 Østfold
136 Kvinand 13.03.2009 Østfold
135 Lappfiskand 13.03.2009 Ås
134 Fjellvåk 13.03.2009 Østfold
133 Tjeld 13.03.2009 Oslofjorden
132 Svartbak 13.03.2009 Østfold
131 Bjørkefink 02.03.2009 Vassjøtjern, Lunner
130 Sidensvans 22.02.2009 Vassjøtjern, Lunner
129 Fjellerke 18.02.2009 Øra, Fredrikstad
128 Spurvehauk 01.02.2009 Vassjøtjern, Lunner
127 Gulspurv 01.02.2009 Vassjøtjern, Lunner
126 Kjernebiter 29.01.2009 Brandbu
125 Ravn 28.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
124 Granmeis 28.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
123 Svartmeis 28.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
122 Svarttrost 28.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
121 Dvergdykker 11.01.2009 Jevnaker, Randsfjorden
120 Spurveugle 03.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
119 Fossekall 03.01.2009 Jevnaker, Randsfjorden
118 Flaggspett 01.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
117 Varsler 01.01.2009 Volla, Lunner
116 Nøtteskrike 01.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
115 Kjøttmeis 01.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
114 Blåmeis 01.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
113 Spettmeis 01.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
112 Dompap 01.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
111 Pilfink 01.01.2009 Vassjøtjern, Lunner
110 Havsvale 25.10.2008 Hulvik, Vestby
109 Vannrikse 08.10.2008 Utsira
108 Rødstrupetrost 07.10.2008 Utsira
107 Havhest 06.10.2008 Utsira
106 Havsule 06.10.2008 Utsira
105 Blåstjert 06.10.2008 Utsira
104 Snøspurv 03.10.2008 Utsira
103 Lappspurv 28.09.2008 Utsira
102 Toppskarv 22.09.2008 Utsira
101 Trekryper 15.09.2008 Vassjøtjern, Lunner
100 Bronseibis 10.09.2008 Lista
99 Skjærpiplerke 30.08.2008 Hvaler, Fredrikstad
98 Lerkefalk 15.08.2008 Vassjøtjern, Lunner
97 Tornskate 14.08.2008 Vassjøtjern, Lunner
96 Vepsevåk 12.08.2008 Vassjøtjern, Lunner
95 Beringsnipe 13.07.2008 Revetangen
94 Splitterne 13.07.2008 Revtangen, Jæren
93 Kornspurv 13.07.2008 Jæren
92 Bøksanger 11.05.2008 Kapp
91 Mandarinand 04.05.2008 Torsnes, Fredrikstad
90 Amerikakrikkand 02.05.2008 Linnestranda, Lier
89 Stork 30.04.2008 Brandval, Kongsvinger
88 Havelle 20.10.2007 Einavannet
87 Svartrødstjert 07.10.2007 Utsira
86 Fuglekongesanger 06.10.2007 Utsira
85 Brunsanger 05.10.2007 Utsira
84 Gulbrynsanger 05.10.2007 Utsira
83 Hauksanger 05.10.2007 Utsira
82 Dvergfluesnapper 05.10.2007 Utsira
81 Dvergspurv 05.10.2007 Utsira
80 Rødhodevarsler 16.08.2007 Kviljo
79 Bergirisk 23.07.2007 Valdresflya
78 Rosenvarsler 21.07.2007 Møre
77 Stripesanger 15.07.2007 Halsa
76 Rustand 09.07.2007 Orrevannet
75 Sjøorre 01.07.2007 Revesvingen
74 Svartkråke 01.07.2007 Jæren
73 Knekkand 20.06.2007 Fiskumvannet
72 Trostesanger 19.06.2007 Bogstadvannet
71 Skjeggmeis 14.06.2007 Søylandsvannet, Jæren
70 Gresshoppesanger 14.06.2007 Søylandsvannet, Jæren
69 Sumpsanger 14.06.2007 Ergavannet, Jæren
68 Kanadalo 12.06.2007 Revtangen, Jæren
67 Sivsanger 12.06.2007 Årnestangen
66 Taffeland 09.06.2007 Tyrifjorden
65 Busksanger 09.06.2007 Lahellholmen, Lier
64 Myrsanger 09.06.2007 Linnestranda, Lier
63 Rosenstær 09.06.2007 Lahellholmen, Lier
62 Gulsanger 06.06.2007 Totenvika
61 Elvesanger 31.05.2007 Totenvika
60 Nattergal 23.05.2007 Kurefjorden
59 Snadderand 30.04.2007 Røykenvika, Gran
58 Praktærfugl 12.04.2007 Bodø havn
57 Stjertmeis 28.03.2007 Vassjøtjern, Lunner
56 Nøttekråke 24.10.2006 Vassjøtjern, Lunner
55 Bergand 27.09.2006 Vassjøtjern, Lunner
54 Rørsanger 27.09.2006 Vassjøtjern, Lunner
53 Møller 15.08.2006 Vassjøtjern, Lunner
52 Lavskrike 01.10.1992 Sjusjøen
51 Havørn 10.10.1987 Skjervøy
50 Stormsvale 16.06.1982 Andøy
49 Tundragås 15.05.1975 Stor-Fosna, Sør-Trøndelag
48 Gulnebblom 15.05.1975 Stor-Fosna, Sør-Trøndelag
47 Islom 15.05.1975 Stor-Fosna, Sør-Trøndelag

Viser NSKF-arter og arter med dato og lokalitet. Underkjente kryss er filtrert bort.