| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

298 edelkryss for Vegard Bunes

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Ringand 08.10.2008 Hanangervann, VA
2 Brilleand 07.11.2009 Vik, Klepp, Rogaland
3 Svarthalsdykker 31.03.2007 Rauna, VA
4 Stork 20.12.2013 E6, Halden, Østfold
5 Silkehegre 10.12.2011 Fuglevika, Farsund, VA
6 Steppehauk 29.08.2003 Kviljo, VA
7 Enghauk 14.05.1999 Jomfruland, TE
8 Svartglente 16.05.2001 Lista fyr, VA
9 Triel 26.04.2007 Kråkenesvann, VA
10 Sibirlo 16.06.1997 Kongsfjorden, SJ
11 Kanadalo
12 Damsnipe 08.05.2010 Lista fyr, Farsund, Vest Agder
13 Tereksnipe 02.07.2007 Karlebotn, FI
14 Bonapartesnipe 06.09.2003 Nordhasselsanden, VA
15 Alaskasnipe 25.04.2012 Lista fyr, Farsund, VA
16 Ismåke 06.06.1995 Longyearbyen, SJ
17 Kanadahettemåke 07.11.2009 Kvassheim fyr, Hå, Rogaland
18 Rovterne 11.09.2008 Lista fyr, VA
19 Rosenterne 05.05.2005 Lista fyr, VA
20 Bieter 18.05.2008 Lista fyr, VA
21 Aftenfalk 27.06.2003 Lista fyr, VA
22 Rosenvarsler 03.08.2002 Kviljo, VA
23 Dverglerke 12.06.2005 Lista fyr, VA
24 Rødtoppfuglekonge 14.10.2007 Herberg, RO
25 Brunsanger 07.10.1999 Herberg, RO
26 Asiasvartstrupe 06.10.2000 Utsira, Rogaland
27 Rosenstær 02.07.2000 Kramvik, FI
28 Sitronerle 16.09.2001 Nordvik, RO
29 Markpiplerke 24.09.2005 Nordhasselmona, VA
30 Sibirpiplerke 16.10.2003 Hålandsmarka, RO
31 Tundrapiplerke 07.09.1996 Lanes, TR
32 Vannpiplerke 30.10.2004 Steinsvika, VA
33 Kornspurv 16.05.2002 Lista fyr, VA
34 Gulirisk 02.06.2001 Lista fyr, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Egretthegre 10.06.2000 Karlsrudtangen, BU
2 Glente 08.07.2004 Hellemyra, VA
3 Polarsvømmesnipe 13.06.1995 Adventdalen, SJ
4 Sabinemåke 27.09.1997 Steinsfjorden, BU
5 Svartterne 01.08.2006 Lista fyr, VA
6 Fuglekongesanger 05.10.1998 Herberg, RO
7 Lappsanger 29.06.2000 Nordvestbukta, Sør Varanger, Finnmark
8 Busksanger 24.06.1996 Domholt, BU
9 Elvesanger 13.06.1996 Juveren, BU

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Rødhalsgås
3 Niland
4 Rustand
5 Amerikablesand
6 Amerikakrikkand
7 Blåvingeand
8 Rødhodeand
9 Hvitøyeand
10 Purpurhodeand
11 Harlekinand
12 Knoppsjøorre
13 Islandsand
14 Stivhaleand
15 Amerikastorlom
16 Ringnebbdykker
17 Balearlire
18 Svartstork
19 Kuhegre
20 Natthegre
21 Dvergrørdrum
22 Rørdrum
23 Bronseibis
24 Skjestork
25 Åtselgribb
26 Keiserørn
27 Dvergtrappe
28 Maskerikse
29 Jomfrutrane
30 Sumpvipe
31 Hvitbrystlo
32 Mongollo
33 Ørkenlo
34 Avosett
35 Langnebbekkasinsnipe
36 Gulbeinsnipe
37 Willetsnipe
38 Flekksnipe
39 Sandsnipe
40 Beringsnipe
41 Rødstrupesnipe
42 Gulbrystsnipe
43 Spisshalesnipe
44 Styltesnipe
45 Rustsnipe
46 Hvithalesvømmesnipe
47 Brakksvale
48 Orientbrakksvale
49 Steppebrakksvale
50 Rosenmåke
51 Lattermåke
52 Franklinmåke
53 Svartehavsmåke
54 Steppemåke
55 Ringnebbmåke
56 Gulbeinmåke
57 Kaspimåke
58 Dvergterne
59 Sandterne
60 Hvitkinnsvartterne
61 Hvitvingesvartterne
62 Mongolturteldue
63 Slagugle
64 Alpeseiler
65 Gråseiler
66 Isfugl
67 Blåråke
68 Hærfugl
69 Isabellavarsler
70 Brunvarsler
71 Krattvarsler
72 Hvitpannevarsler
73 Rødhodevarsler
74 Kalanderlerke
75 Fjellkalanderlerke
76 Hvitvingelerke
77 Topplerke
78 Klippesvale
79 Amursvale
80 Pungmeis
81 Eikesanger
82 Viersanger
83 Blekbrynsanger
84 Østsanger
85 Furusanger
86 Ramasanger
87 Bleksanger
88 Vannsanger
89 Åkersanger
90 Trostesanger
91 Stripesanger
92 Starrsanger
93 Sumpsanger
94 Ørkensanger
95 Mestersanger
96 Rødstrupesanger
97 Svarthodesanger
98 Sørnattergal
99 Rubinstrupe
100 Blåstjert
101 Halsbåndfluesnapper
102 Svartstrupesteinskvett
103 Ørkensteinskvett
104 Isabellasteinskvett
105 Brunkinnskogtrost
106 Svartstrupetrost
107 Sibirjernspurv
108 Svartstrupejernspurv
109 Mongolpiplerke
110 Myrpiplerke
111 Ovnparula
112 Svarthetteparula
113 Hvithodespurv
114 Rødbrystspurv
115 Sibirspurv
116 Svarthodespurv
117 Hvitkronespurv
118 Hvitstrupespurv
119 Vinterjunko
120 Trompeterfink

Underkjente kryss er filtrert bort.