| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

197 edelkryss for Kjetil Vevatne

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Ringand 20.04.2014 Ergavannet, Klepp RO
2 Silkehegre 01.05.2016 Grudavannet, Klepp, RO
3 Gulbeinsnipe 17.06.2016 Grudavannet, Klepp RO
4 Asiasvartstrupe 24.05.1997 Utsira, RO
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Egretthegre 26.04.2020 Grudavannet, Klepp, RO
2 Åkerrikse 13.05.2003 Grannes, Sola, RO
3 Dobbeltbekkasin 30.09.2018 Utsira
4 Dvergmåke 05.05.2019 Vasshusvika, Gruda, Klepp, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dvergsvane
2 Sædgås
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Dverggås
6 Ringgås
7 Rødhalsgås
8 Niland
9 Rustand
10 Amerikablesand
11 Amerikakrikkand
12 Rødfotand
13 Blåvingeand
14 Rødhodeand
15 Purpurhodeand
16 Praktærfugl
17 Stellerand
18 Amerikasvartand
19 Brilleand
20 Stivhaleand
21 Vaktel
22 Storfugl
23 Orrfugl
24 Ringnebbdykker
25 Svarthalsdykker
26 Havhest
27 Grålire
28 Havlire
29 Havsvale
30 Stormsvale
31 Japanstormsvale
32 Stork
33 Purpurhegre
34 Topphegre
35 Kuhegre
36 Natthegre
37 Rørdrum
38 Bronseibis
39 Skjestork
40 Fiskeørn
41 Åtselgribb
42 Vepsevåk
43 Storskrikørn
44 Keiserørn
45 Steppehauk
46 Enghauk
47 Glente
48 Triel
49 Gråhodevipe
50 Sibirlo
51 Kanadalo
52 Dverglo
53 Hvitbrystlo
54 Mongollo
55 Ørkenlo
56 Avosett
57 Kortnebbekkasinsnipe
58 Langnebbekkasinsnipe
59 Damsnipe
60 Plystresnipe
61 Eremittsnipe
62 Flekksnipe
63 Sandsnipe
64 Beringsnipe
65 Rødstrupesnipe
66 Bonapartesnipe
67 Gulbrystsnipe
68 Alaskasnipe
69 Styltesnipe
70 Fjellmyrløper
71 Rustsnipe
72 Hvithalesvømmesnipe
73 Svømmesnipe
74 Polarsvømmesnipe
75 Orientbrakksvale
76 Steppebrakksvale
77 Sabinemåke
78 Kanadahettemåke
79 Franklinmåke
80 Svartehavsmåke
81 Ringnebbmåke
82 Gulbeinmåke
83 Kaspimåke
84 Grønlandsmåke
85 Amerikagråmåke
86 Dvergterne
87 Sandterne
88 Rovterne
89 Hvitkinnsvartterne
90 Hvitvingesvartterne
91 Svartterne
92 Polarjo
93 Tyvjo
94 Turteldue
95 Mongolturteldue
96 Hubro
97 Snøugle
98 Slagugle
99 Lappugle
100 Haukugle
101 Spurveugle
102 Perleugle
103 Nattravn
104 Alpeseiler
105 Gråseiler
106 Isfugl
107 Blåråke
108 Hærfugl
109 Tretåspett
110 Svartspett
111 Aftenfalk
112 Lerkefalk
113 Oreempid
114 Brunvarsler
115 Varsler
116 Krattvarsler
117 Rosenvarsler
118 Rødhodevarsler
119 Rødøyevireo
120 Pirol
121 Skjeggmeis
122 Fjellkalanderlerke
123 Dverglerke
124 Trelerke
125 Amursvale
126 Pungmeis
127 Rødtoppfuglekonge
128 Eikesanger
129 Bøksanger
130 Brunsanger
131 Viersanger
132 Fuglekongesanger
133 Blekbrynsanger
134 Østsanger
135 Furusanger
136 Tartarsanger
137 Ramasanger
138 Bleksanger
139 Spottesanger
140 Gulsanger
141 Åkersanger
142 Rørsanger
143 Busksanger
144 Myrsanger
145 Trostesanger
146 Stripesanger
147 Starrsanger
148 Elvesanger
149 Sumpsanger
150 Hauksanger
151 Rødstrupesanger
152 Nattergal
153 Sørnattergal
154 Blåstrupe
155 Blåstjert
156 Halsbåndfluesnapper
157 Dvergfluesnapper
158 Svartstrupesteinskvett
159 Ørkensteinskvett
160 Isabellasteinskvett
161 Brunkinnskogtrost
162 Svartstrupetrost
163 Duetrost
164 Rosenstær
165 Svartstrupejernspurv
166 Sitronerle
167 Tartarpiplerke
168 Markpiplerke
169 Mongolpiplerke
170 Sibirpiplerke
171 Tundrapiplerke
172 Lappiplerke
173 Vannpiplerke
174 Myrpiplerke
175 Lappspurv
176 Svarthetteparula
177 Hvithodespurv
178 Hortulan
179 Dvergspurv
180 Vierspurv
181 Svarthodespurv
182 Kornspurv
183 Konglebit
184 Rosenfink
185 Båndkorsnebb
186 Polarsisik

Underkjente kryss er filtrert bort.