| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

17 edelkryss for Øyvind Slyk

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikakrikkand 30.04.2011 Håtangen, Hå, Rogaland
2 Ringand 20.04.2014 Ergavannet vest, Klepp, Rogaland
3 Japanstormsvale 09.08.1997 Revekai, Klepp, Rogaland.
4 Silkehegre 12.08.2014 Vesterheim, Sandnes, Rogaland
5 Sibirlo 14.06.2020 Nærlandstranden, Hå, Rogaland
6 Hvitbrystlo 13.06.2019 Revtangen, Klepp, Rogaland
7 Alaskasnipe 15.06.2010 Grudavannet, Klepp, Rogaland
8 Hvitvingesvartterne 18.05.2019 Orreosen, Klepp, Rogaland
9 Aftenfalk 07.06.2002 Nese, Klepp, Rogaland
10 Asiasvartstrupe 24.05.1997 Utsira, Rogaland
11 Rosenstær 25.08.2020 Gruda, Klepp, Rogaland
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Fjellrype 23.07.2020 Hardangervidda
2 Havsvale 08.07.2011 Røsthavet, Nordland.
3 Egretthegre 22.04.2019 Harvalandsvatnet, Sola, Rogaland
4 Fjelljo 23.07.2020 Hardangervidda.
5 Snøugle 10.08.2000 Orreosen, Klepp, Rogaland.
6 Fuglekongesanger 23.10.1997 Lura, Sandnes, Rogaland

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Dvergsvane
4 Sædgås
5 Kortnebbgås
6 Tundragås
7 Dverggås
8 Grågås
9 Kanadagås
10 Hvitkinngås
11 Ringgås
12 Rødhalsgås
13 Niland
14 Rustand
15 Gravand
16 Mandarinand
17 Brunnakke
18 Amerikablesand
19 Snadderand
20 Krikkand
21 Stokkand
22 Rødfotand
23 Stjertand
24 Knekkand
25 Blåvingeand
26 Skjeand
27 Rødhodeand
28 Taffeland
29 Hvitøyeand
30 Toppand
31 Bergand
32 Purpurhodeand
33 Ærfugl
34 Praktærfugl
35 Stellerand
36 Havelle
37 Svartand
38 Sjøorre
39 Amerikasvartand
40 Brilleand
41 Kvinand
42 Lappfiskand
43 Siland
44 Laksand
45 Stivhaleand
46 Vaktel
47 Lirype
48 Storfugl
49 Orrfugl
50 Jerpe
51 Gulnebblom
52 Storlom
53 Islom
54 Smålom
55 Dvergdykker
56 Ringnebbdykker
57 Gråstrupedykker
58 Toppdykker
59 Horndykker
60 Svarthalsdykker
61 Havhest
62 Grålire
63 Havlire
64 Stormsvale
65 Stork
66 Havsule
67 Storskarv
68 Toppskarv
69 Gråhegre
70 Purpurhegre
71 Kuhegre
72 Natthegre
73 Rørdrum
74 Bronseibis
75 Skjestork
76 Fiskeørn
77 Åtselgribb
78 Vepsevåk
79 Storskrikørn
80 Keiserørn
81 Kongeørn
82 Sivhauk
83 Myrhauk
84 Steppehauk
85 Enghauk
86 Spurvehauk
87 Hønsehauk
88 Glente
89 Svartglente
90 Havørn
91 Fjellvåk
92 Musvåk
93 Vannrikse
94 Åkerrikse
95 Myrrikse
96 Sivhøne
97 Sothøne
98 Trane
99 Triel
100 Vipe
101 Gråhodevipe
102 Kanadalo
103 Heilo
104 Tundralo
105 Sandlo
106 Dverglo
107 Mongollo
108 Ørkenlo
109 Boltit
110 Tjeld
111 Avosett
112 Kvartbekkasin
113 Dobbeltbekkasin
114 Enkeltbekkasin
115 Kortnebbekkasinsnipe
116 Langnebbekkasinsnipe
117 Svarthalespove
118 Lappspove
119 Småspove
120 Storspove
121 Sotsnipe
122 Rødstilk
123 Damsnipe
124 Gluttsnipe
125 Plystresnipe
126 Gulbeinsnipe
127 Skogsnipe
128 Grønnstilk
129 Tereksnipe
130 Strandsnipe
131 Flekksnipe
132 Steinvender
133 Polarsnipe
134 Sandløper
135 Sandsnipe
136 Beringsnipe
137 Rødstrupesnipe
138 Dvergsnipe
139 Temmincksnipe
140 Bonapartesnipe
141 Gulbrystsnipe
142 Tundrasnipe
143 Myrsnipe
144 Fjæreplytt
145 Styltesnipe
146 Fjellmyrløper
147 Rustsnipe
148 Brushane
149 Hvithalesvømmesnipe
150 Svømmesnipe
151 Polarsvømmesnipe
152 Rugde
153 Orientbrakksvale
154 Steppebrakksvale
155 Krykkje
156 Sabinemåke
157 Kanadahettemåke
158 Hettemåke
159 Dvergmåke
160 Lattermåke
161 Franklinmåke
162 Svartehavsmåke
163 Fiskemåke
164 Ringnebbmåke
165 Gråmåke
166 Gulbeinmåke
167 Kaspimåke
168 Grønlandsmåke
169 Sildemåke
170 Polarmåke
171 Svartbak
172 Amerikagråmåke
173 Dvergterne
174 Sandterne
175 Rovterne
176 Hvitkinnsvartterne
177 Svartterne
178 Makrellterne
179 Rødnebbterne
180 Splitterne
181 Storjo
182 Polarjo
183 Tyvjo
184 Alkekonge
185 Lomvi
186 Alke
187 Teist
188 Lunde
189 Klippedue (dom.: bydue)
190 Skogdue
191 Ringdue
192 Turteldue
193 Mongolturteldue
194 Tyrkerdue
195 Gjøk
196 Hubro
197 Kattugle
198 Lappugle
199 Haukugle
200 Spurveugle
201 Perleugle
202 Hornugle
203 Jordugle
204 Nattravn
205 Tårnseiler
206 Gråseiler
207 Isfugl
208 Bieter
209 Blåråke
210 Hærfugl
211 Vendehals
212 Hvitryggspett
213 Flaggspett
214 Tretåspett
215 Dvergspett
216 Svartspett
217 Grønnspett
218 Gråspett
219 Tårnfalk
220 Dvergfalk
221 Lerkefalk
222 Jaktfalk
223 Vandrefalk
224 Oreempid
225 Tornskate
226 Brunvarsler
227 Varsler
228 Krattvarsler
229 Rosenvarsler
230 Hvitpannevarsler
231 Rødhodevarsler
232 Rødøyevireo
233 Pirol
234 Lavskrike
235 Nøtteskrike
236 Skjære
237 Nøttekråke
238 Kaie
239 Kornkråke
240 Svartkråke
241 Kråke
242 Ravn
243 Skjeggmeis
244 Dverglerke
245 Trelerke
246 Sanglerke
247 Fjellerke
248 Sandsvale
249 Låvesvale
250 Amursvale
251 Taksvale
252 Løvmeis
253 Granmeis
254 Svartmeis
255 Toppmeis
256 Kjøttmeis
257 Blåmeis
258 Pungmeis
259 Stjertmeis
260 Spettmeis
261 Trekryper
262 Gjerdesmett
263 Fossekall
264 Fuglekonge
265 Rødtoppfuglekonge
266 Løvsanger
267 Gransanger
268 Eikesanger
269 Bøksanger
270 Brunsanger
271 Viersanger
272 Gulbrynsanger
273 Blekbrynsanger
274 Østsanger
275 Furusanger
276 Tartarsanger
277 Ramasanger
278 Bleksanger
279 Gulsanger
280 Sivsanger
281 Åkersanger
282 Rørsanger
283 Busksanger
284 Myrsanger
285 Trostesanger
286 Stripesanger
287 Gresshoppesanger
288 Starrsanger
289 Elvesanger
290 Sumpsanger
291 Munk
292 Hagesanger
293 Tornsanger
294 Møller
295 Hauksanger
296 Rødstrupesanger
297 Gråfluesnapper
298 Rødstrupe
299 Nattergal
300 Sørnattergal
301 Blåstrupe
302 Blåstjert
303 Svarthvit fluesnapper
304 Halsbåndfluesnapper
305 Dvergfluesnapper
306 Svartrødstjert
307 Rødstjert
308 Buskskvett
309 Svartstrupe
310 Steinskvett
311 Svartstrupesteinskvett
312 Ørkensteinskvett
313 Isabellasteinskvett
314 Brunkinnskogtrost
315 Ringtrost
316 Svarttrost
317 Svartstrupetrost
318 Gråtrost
319 Rødvingetrost
320 Måltrost
321 Duetrost
322 Stær
323 Sibirjernspurv
324 Svartstrupejernspurv
325 Jernspurv
326 Linerle
327 Sitronerle
328 Gulerle
329 Vintererle
330 Tartarpiplerke
331 Markpiplerke
332 Mongolpiplerke
333 Trepiplerke
334 Sibirpiplerke
335 Tundrapiplerke
336 Heipiplerke
337 Lappiplerke
338 Skjærpiplerke
339 Vannpiplerke
340 Myrpiplerke
341 Sidensvans
342 Lappspurv
343 Snøspurv
344 Ovnparula
345 Svarthetteparula
346 Gulspurv
347 Hvithodespurv
348 Hortulan
349 Dvergspurv
350 Vierspurv
351 Svarthodespurv
352 Sivspurv
353 Kornspurv
354 Bokfink
355 Bjørkefink
356 Konglebit
357 Rosenfink
358 Grønnfink
359 Furukorsnebb
360 Grankorsnebb
361 Båndkorsnebb
362 Brunsisik
363 Gråsisik
364 Polarsisik
365 Grønnsisik
366 Stillits
367 Dompap
368 Kjernebiter
369 Bergirisk
370 Tornirisk
371 Gråspurv
372 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.