| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

272 edelkryss for Oddvar Heggøy

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rødhodeand
2 Svarthalsdykker 17.11.2007 Nordhasselbukta, VA
3 Balearlire 14.08.2007 Lista fyr, VA
4 Svartglente
5 Langnebbekkasinsnipe 24.08.2007 Lista fyr, VA
6 Bonapartesnipe 22.07.2006 Nesheimvannet, VA
7 Alaskasnipe
8 Rustsnipe
9 Dvergterne 01.08.2007 Lista fyr, VA
10 Rosenvarsler 20.08.2006 Kvåle, HO
11 Dverglerke 16.10.2005 Stormark, HO
12 Rødtoppfuglekonge 30.03.2008 Lista fyr, VA
13 Trostesanger 27.05.2008 Lista fyr, VA
14 Rosenstær 15.10.2005 Skipshaugen, HO
15 Sitronerle 16.05.2008 Haugepytten, VA
16 Vannpiplerke 10.11.2007 Nordhasselsanden, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Myrrikse 12.06.2008 Steinsvika, BU
2 Sotsnipe 17.09.2005 Grudavannet, RO
3 Polarsvømmesnipe 20.10.2007 Steinodden, VA
4 Polarjo 20.05.2008 Lista fyr, VA
5 Snøugle 27.06.2015 Finnmark
6 Nattravn 23.06.2007 Mellom Landvik og Reddal, AA
7 Tretåspett 02.10.2007 Lista fyr, VA
8 Trelerke 31.03.2007 Hatten, ØF
9 Polarsisik 16.10.2005 Stormark, HO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Niland
3 Rustand
4 Amerikablesand
5 Amerikakrikkand
6 Rødfotand
7 Ringand
8 Purpurhodeand
9 Harlekinand
10 Brilleand
11 Stivhaleand
12 Ringnebbdykker
13 Egretthegre
14 Silkehegre
15 Kuhegre
16 Bronseibis
17 Skjestork
18 Keiserørn
19 Steppehauk
20 Enghauk
21 Glente
22 Kanadatrane
23 Amerikasandlo
24 Gulbeinsnipe
25 Sandsnipe
26 Styltesnipe
27 Brakksvale
28 Orientbrakksvale
29 Steppebrakksvale
30 Kanadahettemåke
31 Svartehavsmåke
32 Ringnebbmåke
33 Gulbeinmåke
34 Gråvingemåke
35 Rovterne
36 Svartterne
37 Mongolturteldue
38 Slagugle
39 Lappugle
40 Bieter
41 Hærfugl
42 Aftenfalk
43 Rødhodevarsler
44 Skjeggmeis
45 Amursvale
46 Pungmeis
47 Lappsanger
48 Stripesanger
49 Elvesanger
50 Sumpsanger
51 Svarthodesanger
52 Asiasvartstrupe
53 Markpiplerke
54 Sibirpiplerke
55 Hvithodespurv
56 Hortulan
57 Kornspurv
58 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.