| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

263 edelkryss for Rune Olsen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikakrikkand 14.04.2003 Årnestangen, OA
2 Gulnebblire 16.09.2007 Folehavna, VF
3 Balearlire
4 Steppehauk 10.09.2002 Årnestangen, OA
5 Enghauk 04.05.2003 Gunnarsmyra, VA
6 Svartglente
7 Alaskasnipe 29.09.2002 Årnestangen, OA
8 Dvergterne 18.05.2006 Møringa, VF
9 Sandterne 22.05.2006 Møringa, VF
10 Rovterne 26.07.2006 Ilene, VF
11 Aftenfalk 05.09.2001 Akerøya, ØF
12 Vannpiplerke 08.11.2003 Mølen, VF
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Glente 21.08.2005 Ilene, VF
2 Sabinemåke 16.01.2005 Hulvik, OA

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Rødfotand
3 Ringand
4 Hvitøyeand
5 Brilleand
6 Ringnebbdykker
7 Svarthalsdykker
8 Egretthegre
9 Silkehegre
10 Rørdrum
11 Ørnvåk
12 Ørkenlo
13 Avosett
14 Damsnipe
15 Tereksnipe
16 Bonapartesnipe
17 Gulbrystsnipe
18 Polarsvømmesnipe
19 Franklinmåke
20 Svartehavsmåke
21 Ringnebbmåke
22 Kaspimåke
23 Hvitvingesvartterne
24 Alpeseiler
25 Isfugl
26 Hvitryggspett
27 Brunvarsler
28 Hvitpannevarsler
29 Dverglerke
30 Blekbrynsanger
31 Tykknebbsanger
32 Busksanger
33 Trostesanger
34 Elvesanger
35 Sørnattergal
36 Rubinstrupe
37 Rosenstær
38 Sibirpiplerke
39 Tundrapiplerke
40 Hortulan
41 Sibirspurv
42 Kornspurv
43 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.