| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

100 edelkryss for Stig Eide

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikakrikkand
2 Rødfotand
3 Rødhodeand
4 Svartglente

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Mandarinand
3 Praktærfugl
4 Storfugl
5 Jerpe
6 Gulnebblire
7 Makaronesialire
8 Havsvale
9 Stormsvale
10 Stork
11 Bronseibis
12 Keiserørn
13 Ørkenlo
14 Damsnipe
15 Flekksnipe
16 Bonapartesnipe
17 Tundrasnipe
18 Myrsnipe
19 Fjæreplytt
20 Fjellmyrløper
21 Brushane
22 Svømmesnipe
23 Polarsvømmesnipe
24 Krykkje
25 Kanadahettemåke
26 Hettemåke
27 Dvergmåke
28 Franklinmåke
29 Svartehavsmåke
30 Fiskemåke
31 Gråmåke
32 Kaspimåke
33 Grønlandsmåke
34 Sildemåke
35 Polarmåke
36 Svartbak
37 Dvergterne
38 Rovterne
39 Hvitvingesvartterne
40 Svartterne
41 Makrellterne
42 Rødnebbterne
43 Splitterne
44 Storjo
45 Polarjo
46 Tyvjo
47 Fjelljo
48 Alkekonge
49 Lomvi
50 Polarlomvi
51 Alke
52 Teist
53 Lunde
54 Klippedue (dom.: bydue)
55 Skogdue
56 Ringdue
57 Turteldue
58 Tyrkerdue
59 Gjøk
60 Tårnugle
61 Hubro
62 Kattugle
63 Lappugle
64 Haukugle
65 Spurveugle
66 Perleugle
67 Hornugle
68 Jordugle
69 Nattravn
70 Alpeseiler
71 Tårnseiler
72 Gråseiler
73 Isfugl
74 Vendehals
75 Flaggspett
76 Dvergspett
77 Svartspett
78 Grønnspett
79 Gråspett
80 Aftenfalk
81 Tornskate
82 Isabellavarsler
83 Varsler
84 Pirol
85 Lavskrike
86 Nøtteskrike
87 Skjære
88 Nøttekråke
89 Kaie
90 Kornkråke
91 Svartkråke
92 Kråke
93 Ravn
94 Skjeggmeis
95 Trelerke
96 Sanglerke
97 Fjellerke
98 Sandsvale
99 Låvesvale
100 Amursvale
101 Taksvale
102 Løvmeis
103 Granmeis
104 Svartmeis
105 Toppmeis
106 Kjøttmeis
107 Blåmeis
108 Stjertmeis
109 Spettmeis
110 Trekryper
111 Gjerdesmett
112 Fossekall
113 Fuglekonge
114 Rødtoppfuglekonge
115 Løvsanger
116 Gransanger
117 Bøksanger
118 Gulbrynsanger
119 Gulsanger
120 Sivsanger
121 Rørsanger
122 Myrsanger
123 Gresshoppesanger
124 Starrsanger
125 Munk
126 Hagesanger
127 Tornsanger
128 Møller
129 Hauksanger
130 Rødstrupesanger
131 Gråfluesnapper
132 Rødstrupe
133 Nattergal
134 Blåstrupe
135 Svarthvit fluesnapper
136 Dvergfluesnapper
137 Svartrødstjert
138 Rødstjert
139 Buskskvett
140 Svartstrupe
141 Steinskvett
142 Ringtrost
143 Svarttrost
144 Rødstrupetrost
145 Gråtrost
146 Rødvingetrost
147 Måltrost
148 Duetrost
149 Rosenstær
150 Stær
151 Jernspurv
152 Linerle
153 Gulerle
154 Vintererle
155 Tartarpiplerke
156 Markpiplerke
157 Trepiplerke
158 Sibirpiplerke
159 Heipiplerke
160 Lappiplerke
161 Skjærpiplerke
162 Vannpiplerke
163 Myrpiplerke
164 Sidensvans
165 Lappspurv
166 Snøspurv
167 Gulspurv
168 Hortulan
169 Dvergspurv
170 Sibirspurv
171 Sivspurv
172 Kornspurv
173 Vinterjunko
174 Bokfink
175 Bjørkefink
176 Konglebit
177 Rosenfink
178 Grønnfink
179 Furukorsnebb
180 Grankorsnebb
181 Båndkorsnebb
182 Brunsisik
183 Gråsisik
184 Polarsisik
185 Grønnsisik
186 Stillits
187 Dompap
188 Kjernebiter
189 Bergirisk
190 Tornirisk
191 Gråspurv
192 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.