| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

264 edelkryss for Geir Fjørtoft Karlsen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikakrikkand 22.04.2004 Årnestangen, OA
2 Balearlire 07.09.2005 Lista Fyr, VA
3 Sibirlo 01.08.1999 Borrevannet, VF
4 Alaskasnipe 07.07.2009 Årnestangen
5 Dvergterne 12.07.2002 Karlsvika, VF
6 Rovterne 14.07.1999 Møringa, VF
7 Dverglerke 09.10.2005 Veito, RO
8 Trostesanger 29.05.2002 Borrevannet, VF
9 Asiasvartstrupe 06.10.2000 Herberg, Utsira, Rogaland
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Glente 05.04.1996 Kviljo
2 Sabinemåke 05.11.1999 Karlsvika, VF
3 Slagugle 16.10.2011 Granberget, Nord Odal
4 Hærfugl 21.05.2011 Store Færder
5 Busksanger 11.09.2003 Borrevannet, VF
6 Elvesanger 20.05.1999 Falkenstensdammen, VF

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Rustand
3 Amerikablesand
4 Rødfotand
5 Blåvingeand
6 Rødhodeand
7 Ringand
8 Hvitøyeand
9 Harlekinand
10 Brilleand
11 Ringnebbdykker
12 Svarthalsdykker
13 Stork
14 Purpurhegre
15 Egretthegre
16 Rørdrum
17 Steppehauk
18 Enghauk
19 Svartglente
20 Triel
21 Mongollo
22 Avosett
23 Langnebbekkasinsnipe
24 Damsnipe
25 Willetsnipe
26 Tereksnipe
27 Rødstrupesnipe
28 Spisshalesnipe
29 Polarsvømmesnipe
30 Ismåke
31 Kanadahettemåke
32 Rosenmåke
33 Franklinmåke
34 Svartehavsmåke
35 Steppemåke
36 Ringnebbmåke
37 Kaspimåke
38 Hvitvingesvartterne
39 Polarlomvi
40 Hubro
41 Snøugle
42 Lappugle
43 Aftenfalk
44 Isabellavarsler
45 Rosenvarsler
46 Pirol
47 Fjellkalanderlerke
48 Topplerke
49 Amursvale
50 Pungmeis
51 Brunsanger
52 Viersanger
53 Fuglekongesanger
54 Blekbrynsanger
55 Sumpsanger
56 Ørkensanger
57 Sørnattergal
58 Dvergfluesnapper
59 Svartstrupesteinskvett
60 Ørkensteinskvett
61 Isabellasteinskvett
62 Sitronerle
63 Vannpiplerke
64 Hvithodespurv
65 Vierspurv
66 Kornspurv
67 Trompeterfink
68 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.