| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

245 edelkryss for Finn Morten Jacobsen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Ringnebbdykker 05.05.2002 Tornesvatnet, RO
2 Purpurhegre 01.12.2000 Tornesvatnet, RO
3 Amursvale 21.05.2009 Måkskitmyre, Utsira
4 Asiasvartstrupe 09.10.2003 Røvær
5 Vannpiplerke 01.11.2008 Taravika, Rogaland
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Stormsvale 18.08.2007 Gråholmen, Fedje, HO
2 Sabinemåke 10.09.2000 Røvær, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dvergsvane
2 Dverggås
3 Rødhalsgås
4 Niland
5 Mandarinand
6 Amerikablesand
7 Amerikakrikkand
8 Blåvingeand
9 Ringand
10 Brilleand
11 Stivhaleand
12 Svarthalsdykker
13 Svartbrynalbatross
14 Stork
15 Egretthegre
16 Silkehegre
17 Rørdrum
18 Skjestork
19 Fiskeørn
20 Keiserørn
21 Steppehauk
22 Enghauk
23 Svartglente
24 Triel
25 Sibirlo
26 Hvitbrystlo
27 Avosett
28 Dobbeltbekkasin
29 Gulbeinsnipe
30 Tereksnipe
31 Sandsnipe
32 Beringsnipe
33 Bonapartesnipe
34 Alaskasnipe
35 Rustsnipe
36 Hvithalesvømmesnipe
37 Polarsvømmesnipe
38 Kanadahettemåke
39 Franklinmåke
40 Svartehavsmåke
41 Ringnebbmåke
42 Dvergterne
43 Hvitkinnsvartterne
44 Hvitvingesvartterne
45 Svartterne
46 Snøugle
47 Lappugle
48 Haukugle
49 Spurveugle
50 Isfugl
51 Bieter
52 Hærfugl
53 Aftenfalk
54 Lerkefalk
55 Krattvarsler
56 Rosenvarsler
57 Hvitpannevarsler
58 Kalanderlerke
59 Dverglerke
60 Trelerke
61 Pungmeis
62 Brunsanger
63 Viersanger
64 Fuglekongesanger
65 Blekbrynsanger
66 Lappsanger
67 Østsanger
68 Tykknebbsanger
69 Åkersanger
70 Busksanger
71 Trostesanger
72 Stripesanger
73 Starrsanger
74 Elvesanger
75 Sumpsanger
76 Hauksanger
77 Sørnattergal
78 Blåstjert
79 Halsbåndfluesnapper
80 Svartstrupesteinskvett
81 Ørkensteinskvett
82 Rødstrupetrost
83 Rosenstær
84 Sitronerle
85 Markpiplerke
86 Sibirpiplerke
87 Tundrapiplerke
88 Myrpiplerke
89 Ovnparula
90 Svarthetteparula
91 Hortulan
92 Vierspurv
93 Svarthodespurv
94 Kornspurv
95 Konglebit

Underkjente kryss er filtrert bort.