| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

273 edelkryss for Jonas Langbråten

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rødhodeand 21.09.2004 Nugguren, HE
2 Ringand 19.09.2013 Kviljobukta, Nesheimvann, Farsund, VA
3 Egretthegre 15.04.2016 Hanangervann, Farsund, VA
4 Rørdrum 31.01.2019 Lista, Farsund, VA
5 Steppehauk
6 Alaskasnipe
7 Spisshalesnipe 07.09.2015 Langåker, Farsund, VA
8 Gråseiler 12.11.2018 Langåker, Farsund, VA
9 Bieter 05.05.2018 Langåker, Farsund, VA
10 Amursvale 10.05.2014 Nesheimvann, Farsund, VA
11 Rødstrupesanger 25.10.2013 Lista fyr, Farsund, VA
12 Blåstjert
13 Rosenstær 27.08.2013 Stave, Lista, Farsund, VA
14 Sitronerle 21.05.2011 Tjørvemarka, Lista, Farsund, VA
15 Markpiplerke 15.05.2017 Kviljo, Farsund, VA
16 Hvithodespurv 18.11.2016 Nordhassel, Farsund, VA
17 Kornspurv 01.06.2018 Hillesland, Karmøy, RO
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dverggås 16.05.2012 Noatun, Sør-Varanger, FI
2 Elvesanger 13.06.2007 Vingersjøen, HE
3 Hauksanger 01.10.2011 Utsira, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Niland
3 Amerikablesand
4 Amerikakrikkand
5 Rødfotand
6 Blåvingeand
7 Hvitøyeand
8 Purpurhodeand
9 Knoppsjøorre
10 Brilleand
11 Stivhaleand
12 Amerikastorlom
13 Ringnebbdykker
14 Svarthalsdykker
15 Balearlire
16 Havsvale
17 Svartstork
18 Stork
19 Silkehegre
20 Topphegre
21 Kuhegre
22 Natthegre
23 Bronseibis
24 Skjestork
25 Storskrikørn
26 Steppeørn
27 Keiserørn
28 Enghauk
29 Svartglente
30 Dvergtrappe
31 Maskerikse
32 Jomfrutrane
33 Kanadatrane
34 Triel
35 Sibirlo
36 Kanadalo
37 Hvitbrystlo
38 Mongollo
39 Avosett
40 Kortnebbekkasinsnipe
41 Langnebbekkasinsnipe
42 Eremittsnipe
43 Tereksnipe
44 Sandsnipe
45 Beringsnipe
46 Gulbrystsnipe
47 Styltesnipe
48 Fjellmyrløper
49 Rustsnipe
50 Brakksvale
51 Orientbrakksvale
52 Steppebrakksvale
53 Ismåke
54 Sabinemåke
55 Kanadahettemåke
56 Lattermåke
57 Svartehavsmåke
58 Steppemåke
59 Ringnebbmåke
60 Kaspimåke
61 Amerikagråmåke
62 Dvergterne
63 Sandterne
64 Rovterne
65 Hvitkinnsvartterne
66 Hvitvingesvartterne
67 Mongolturteldue
68 Tårnugle
69 Snøugle
70 Isfugl
71 Blåråke
72 Hærfugl
73 Aftenfalk
74 Oreempid
75 Rødhalevarsler
76 Brunvarsler
77 Rosenvarsler
78 Hvitpannevarsler
79 Rødhodevarsler
80 Rødøyevireo
81 Pirol
82 Skjeggmeis
83 Fjellkalanderlerke
84 Dverglerke
85 Klippesvale
86 Rødtoppfuglekonge
87 Eikesanger
88 Brunsanger
89 Viersanger
90 Fuglekongesanger
91 Blekbrynsanger
92 Østsanger
93 Tartarsanger
94 Bleksanger
95 Vannsanger
96 Åkersanger
97 Trostesanger
98 Stripesanger
99 Starrsanger
100 Sumpsanger
101 Ørkensanger
102 Sørnattergal
103 Halsbåndfluesnapper
104 Dvergfluesnapper
105 Asiasvartstrupe
106 Svartstrupesteinskvett
107 Ørkensteinskvett
108 Isabellasteinskvett
109 Svartstrupetrost
110 Sibirjernspurv
111 Svartstrupejernspurv
112 Mongolpiplerke
113 Sibirpiplerke
114 Tundrapiplerke
115 Vannpiplerke
116 Myrpiplerke
117 Svarthetteparula
118 Vierspurv
119 Svarthodespurv
120 Hvitkronespurv
121 Vinterjunko
122 Rosenbrysttykknebb
123 Trompeterfink
124 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.