| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

263 edelkryss for Jarl Marius Abrahamsen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Enghauk 27.05.2005 Steinodden/ Fugletjønna, VA
2 Alaskasnipe 30.06.2007 Orrosen, RO
3 Rustsnipe 25.09.2006 Jøllestø, VA
4 Svartehavsmåke 08.08.2005 Jølle, VA
5 Dvergterne 26.07.2007 Kviljoodden, VA
6 Rovterne 10.07.2004 Lista fyr, VA
7 Hvitvingesvartterne 02.08.2007 Jølle, VA
8 Mongolturteldue
9 Bieter 02.06.2007 Tareviga, VA
10 Aftenfalk 06.05.2006 Bringsholmen/Stavemarka, VA
11 Krattvarsler 13.11.2005 Steinsviga, VA
12 Rosenstær 17.09.2004 Langåker, VA
13 Tundrapiplerke 25.09.2010 Røstlandet, Røst, No
14 Vannpiplerke 07.12.2003 Stavestø, VA
15 Kornspurv 06.05.2007 Kviljo, VA
16 Gulirisk 25.06.2006 Lebeltet/ Lista Fuglestasjon, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Glente 11.04.2001 Dybovannet/ Tregde+ Jåbekk, VA
2 Musvåk 15.06.1999 Vigeland, Lindesnes
3 Sabinemåke 16.09.2004 Lista fyr, VA
4 Gulerle 01.01.2006 Nordhasselstrand/Sæviga, VA

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dvergsvane
2 Dverggås
3 Rødhalsgås
4 Niland
5 Rustand
6 Amerikablesand
7 Amerikakrikkand
8 Rødfotand
9 Blåvingeand
10 Rødhodeand
11 Ringand
12 Purpurhodeand
13 Stellerand
14 Brilleand
15 Stivhaleand
16 Jerpe
17 Amerikastorlom
18 Ringnebbdykker
19 Svarthalsdykker
20 Gulnebblire
21 Havsvale
22 Svartstork
23 Stork
24 Egretthegre
25 Silkehegre
26 Topphegre
27 Kuhegre
28 Natthegre
29 Rørdrum
30 Bronseibis
31 Skjestork
32 Åtselgribb
33 Storskrikørn
34 Keiserørn
35 Steppehauk
36 Svartglente
37 Dvergtrappe
38 Maskerikse
39 Jomfrutrane
40 Triel
41 Gråhodevipe
42 Sibirlo
43 Kanadalo
44 Hvitbrystlo
45 Mongollo
46 Ørkenlo
47 Avosett
48 Kortnebbekkasinsnipe
49 Langnebbekkasinsnipe
50 Damsnipe
51 Plystresnipe
52 Gulbeinsnipe
53 Eremittsnipe
54 Tereksnipe
55 Flekksnipe
56 Sandsnipe
57 Beringsnipe
58 Bonapartesnipe
59 Gulbrystsnipe
60 Styltesnipe
61 Fjellmyrløper
62 Hvithalesvømmesnipe
63 Polarsvømmesnipe
64 Orientbrakksvale
65 Steppebrakksvale
66 Kanadahettemåke
67 Lattermåke
68 Franklinmåke
69 Ringnebbmåke
70 Gulbeinmåke
71 Kaspimåke
72 Hvitkinnsvartterne
73 Tårnugle
74 Snøugle
75 Slagugle
76 Lappugle
77 Gråseiler
78 Isfugl
79 Blåkinnbieter
80 Blåråke
81 Hærfugl
82 Isabellavarsler
83 Rødhalevarsler
84 Brunvarsler
85 Rosenvarsler
86 Hvitpannevarsler
87 Rødhodevarsler
88 Rødøyevireo
89 Pirol
90 Lavskrike
91 Fjellkalanderlerke
92 Hvitvingelerke
93 Dverglerke
94 Amursvale
95 Lappmeis
96 Pungmeis
97 Rødtoppfuglekonge
98 Brunsanger
99 Viersanger
100 Fuglekongesanger
101 Blekbrynsanger
102 Østsanger
103 Furusanger
104 Tartarsanger
105 Ramasanger
106 Tykknebbsanger
107 Spottesanger
108 Vannsanger
109 Åkersanger
110 Busksanger
111 Trostesanger
112 Stripesanger
113 Elvesanger
114 Sumpsanger
115 Ørkensanger
116 Mestersanger
117 Rødstrupesanger
118 Sørnattergal
119 Blåstjert
120 Halsbåndfluesnapper
121 Svartstrupesteinskvett
122 Ørkensteinskvett
123 Isabellasteinskvett
124 Svartstrupetrost
125 Sibirjernspurv
126 Svartstrupejernspurv
127 Sitronerle
128 Markpiplerke
129 Mongolpiplerke
130 Sibirpiplerke
131 Myrpiplerke
132 Ovnparula
133 Svarthetteparula
134 Hvithodespurv
135 Hortulan
136 Sibirspurv
137 Svarthodespurv
138 Hvitkronespurv
139 Vinterjunko
140 Trompeterfink

Underkjente kryss er filtrert bort.