| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

263 edelkryss for Jarl Marius Abrahamsen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Enghauk 27.05.2005 Steinodden/ Fugletjønna, VA
2 Alaskasnipe 30.06.2007 Orrosen, RO
3 Rustsnipe 25.09.2006 Jøllestø, VA
4 Svartehavsmåke 08.08.2005 Jølle, VA
5 Dvergterne 26.07.2007 Kviljoodden, VA
6 Rovterne 10.07.2004 Lista fyr, VA
7 Hvitvingesvartterne 02.08.2007 Jølle, VA
8 Mongolturteldue
9 Bieter 02.06.2007 Tareviga, VA
10 Aftenfalk 06.05.2006 Bringsholmen/Stavemarka, VA
11 Krattvarsler 13.11.2005 Steinsviga, VA
12 Rosenstær 17.09.2004 Langåker, VA
13 Tundrapiplerke 25.09.2010 Røstlandet, Røst, No
14 Vannpiplerke 07.12.2003 Stavestø, VA
15 Kornspurv 06.05.2007 Kviljo, VA
16 Gulirisk 25.06.2006 Lebeltet/ Lista Fuglestasjon, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Glente 11.04.2001 Dybovannet/ Tregde+ Jåbekk, VA
2 Musvåk 15.06.1999 Vigeland, Lindesnes
3 Sabinemåke 16.09.2004 Lista fyr, VA
4 Gulerle 01.01.2006 Nordhasselstrand/Sæviga, VA

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dvergsvane
2 Dverggås
3 Rødhalsgås
4 Niland
5 Rustand
6 Amerikablesand
7 Amerikakrikkand
8 Rødfotand
9 Blåvingeand
10 Rødhodeand
11 Ringand
12 Purpurhodeand
13 Stellerand
14 Brilleand
15 Stivhaleand
16 Jerpe
17 Ringnebbdykker
18 Svarthalsdykker
19 Gulnebblire
20 Havsvale
21 Svartstork
22 Stork
23 Egretthegre
24 Silkehegre
25 Kuhegre
26 Natthegre
27 Rørdrum
28 Bronseibis
29 Skjestork
30 Åtselgribb
31 Keiserørn
32 Steppehauk
33 Svartglente
34 Dvergtrappe
35 Jomfrutrane
36 Triel
37 Sibirlo
38 Kanadalo
39 Ørkenlo
40 Avosett
41 Langnebbekkasinsnipe
42 Damsnipe
43 Gulbeinsnipe
44 Tereksnipe
45 Sandsnipe
46 Beringsnipe
47 Bonapartesnipe
48 Gulbrystsnipe
49 Fjellmyrløper
50 Hvithalesvømmesnipe
51 Polarsvømmesnipe
52 Orientbrakksvale
53 Steppebrakksvale
54 Kanadahettemåke
55 Franklinmåke
56 Ringnebbmåke
57 Gulbeinmåke
58 Kaspimåke
59 Snøugle
60 Slagugle
61 Lappugle
62 Gråseiler
63 Isfugl
64 Hærfugl
65 Isabellavarsler
66 Rosenvarsler
67 Hvitpannevarsler
68 Rødhodevarsler
69 Rødøyevireo
70 Pirol
71 Lavskrike
72 Hvitvingelerke
73 Dverglerke
74 Amursvale
75 Lappmeis
76 Pungmeis
77 Rødtoppfuglekonge
78 Brunsanger
79 Viersanger
80 Fuglekongesanger
81 Blekbrynsanger
82 Østsanger
83 Furusanger
84 Ramasanger
85 Tykknebbsanger
86 Spottesanger
87 Busksanger
88 Trostesanger
89 Stripesanger
90 Elvesanger
91 Sumpsanger
92 Mestersanger
93 Rødstrupesanger
94 Sørnattergal
95 Blåstjert
96 Halsbåndfluesnapper
97 Svartstrupesteinskvett
98 Ørkensteinskvett
99 Isabellasteinskvett
100 Svartstrupetrost
101 Svartstrupejernspurv
102 Sitronerle
103 Markpiplerke
104 Sibirpiplerke
105 Myrpiplerke
106 Ovnparula
107 Svarthetteparula
108 Hvithodespurv
109 Hortulan
110 Sibirspurv
111 Svarthodespurv
112 Hvitkronespurv
113 Vinterjunko
114 Trompeterfink

Underkjente kryss er filtrert bort.