| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

128 edelkryss for Trond Ove Stakkeland

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikakrikkand 06.05.2012 Håtangen, Hå, Rogaland
2 Balearlire 13.09.2004 Brentetangen, Rygge
3 Silkehegre 28.05.2002 Grudavannet, Klepp, RO
4 Åtselgribb 02.05.2010 Lassaskaret, Hå, Rogaland
5 Steppehauk 12.09.2011 Reve, Rogaland
6 Enghauk 03.06.2007 Elverum, HE
7 Svartglente 12.09.2021 Holmåsen, Mandal, VA
8 Hvitkinnsvartterne 30.07.2019 Orrevannet, Klepp, RO
9 Hvitvingesvartterne 14.06.2004 Horpestadvannet, Klepp, RO
10 Bieter 19.05.2015 Hodne, Klepp, RO
11 Aftenfalk 07.05.2004 Kurefjorden, Rygge
12 Rosenvarsler 04.06.2006 Norum, Råde
13 Amursvale 01.05.2018 Kviljobukta, Nesheimvann, VA
14 Rødtoppfuglekonge 30.01.2021 Boreskogen, Klepp, RO
15 Brunsanger 08.10.2020 Boreskogen, Klepp, Rogaland
16 Tartarsanger 08.10.2018 Utsira, RO
17 Trostesanger 02.06.2021 Nordre Grav, Fredrikstad, Viken
18 Asiasvartstrupe 30.09.2003 Utsira, Rogaland
19 Rosenstær 17.08.2020 Brusand, Hå, RO
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dverggås 24.05.1993 Stabursnes, Porsanger, Finmark
2 Egretthegre 22.05.2001 Årnestangen, Akershus
3 Polarsvømmesnipe 21.09.2007 Brentetangen, Rygge
4 Sabinemåke 04.10.2001 Utsira, Rogaland
5 Svartterne 21.05.2014 Håstranda, Hå, Rogaland
6 Isfugl 07.03.2016 Vatne, Sandnes, Rogland
7 Hauksanger 04.10.2016 Herberg, Utsira, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Niland
3 Rustand
4 Mandarinand
5 Amerikablesand
6 Rødfotand
7 Rødhodeand
8 Ringand
9 Hvitøyeand
10 Purpurhodeand
11 Stellerand
12 Knoppsjøorre
13 Brilleand
14 Bøffeland
15 Stivhaleand
16 Amerikastorlom
17 Ringnebbdykker
18 Svarthalsdykker
19 Gulnebblire
20 Japanstormsvale
21 Svartstork
22 Stork
23 Purpurhegre
24 Topphegre
25 Kuhegre
26 Natthegre
27 Rørdrum
28 Bronseibis
29 Skjestork
30 Småskrikørn
31 Storskrikørn
32 Steppeørn
33 Keiserørn
34 Glente
35 Dvergtrappe
36 Sumprikse
37 Maskerikse
38 Jomfrutrane
39 Kanadatrane
40 Triel
41 Gråhodevipe
42 Sibirlo
43 Kanadalo
44 Hvitbrystlo
45 Mongollo
46 Ørkenlo
47 Stylteløper
48 Avosett
49 Kortnebbekkasinsnipe
50 Langnebbekkasinsnipe
51 Damsnipe
52 Plystresnipe
53 Gulbeinsnipe
54 Eremittsnipe
55 Tereksnipe
56 Flekksnipe
57 Steinvender
58 Polarsnipe
59 Sandløper
60 Sandsnipe
61 Rødstrupesnipe
62 Dvergsnipe
63 Temmincksnipe
64 Bonapartesnipe
65 Gulbrystsnipe
66 Alaskasnipe
67 Spisshalesnipe
68 Tundrasnipe
69 Myrsnipe
70 Fjæreplytt
71 Styltesnipe
72 Rustsnipe
73 Brushane
74 Hvithalesvømmesnipe
75 Svømmesnipe
76 Rugde
77 Orientbrakksvale
78 Steppebrakksvale
79 Krykkje
80 Kanadahettemåke
81 Hettemåke
82 Dvergmåke
83 Lattermåke
84 Franklinmåke
85 Svartehavsmåke
86 Steppemåke
87 Fiskemåke
88 Ringnebbmåke
89 Gråmåke
90 Gulbeinmåke
91 Kaspimåke
92 Sildemåke
93 Svartbak
94 Amerikagråmåke
95 Dvergterne
96 Sandterne
97 Rovterne
98 Makrellterne
99 Rødnebbterne
100 Splitterne
101 Alkekonge
102 Lomvi
103 Polarlomvi
104 Alke
105 Teist
106 Lunde
107 Klippedue (dom.: bydue)
108 Skogdue
109 Ringdue
110 Turteldue
111 Mongolturteldue
112 Tyrkerdue
113 Gjøk
114 Hubro
115 Snøugle
116 Kattugle
117 Slagugle
118 Lappugle
119 Haukugle
120 Spurveugle
121 Perleugle
122 Hornugle
123 Jordugle
124 Nattravn
125 Alpeseiler
126 Tårnseiler
127 Gråseiler
128 Blåråke
129 Hærfugl
130 Vendehals
131 Hvitryggspett
132 Flaggspett
133 Tretåspett
134 Dvergspett
135 Svartspett
136 Grønnspett
137 Gråspett
138 Tårnfalk
139 Dvergfalk
140 Lerkefalk
141 Jaktfalk
142 Vandrefalk
143 Tornskate
144 Brunvarsler
145 Varsler
146 Krattvarsler
147 Hvitpannevarsler
148 Rødhodevarsler
149 Rødøyevireo
150 Pirol
151 Lavskrike
152 Nøtteskrike
153 Skjære
154 Nøttekråke
155 Kaie
156 Kornkråke
157 Svartkråke
158 Kråke
159 Ravn
160 Skjeggmeis
161 Fjellkalanderlerke
162 Dverglerke
163 Trelerke
164 Sanglerke
165 Fjellerke
166 Sandsvale
167 Låvesvale
168 Taksvale
169 Løvmeis
170 Granmeis
171 Svartmeis
172 Toppmeis
173 Kjøttmeis
174 Blåmeis
175 Pungmeis
176 Stjertmeis
177 Spettmeis
178 Trekryper
179 Gjerdesmett
180 Fossekall
181 Fuglekonge
182 Løvsanger
183 Gransanger
184 Eikesanger
185 Bøksanger
186 Viersanger
187 Fuglekongesanger
188 Blekbrynsanger
189 Lappsanger
190 Østsanger
191 Ramasanger
192 Bleksanger
193 Tykknebbsanger
194 Spottesanger
195 Gulsanger
196 Vannsanger
197 Sivsanger
198 Åkersanger
199 Rørsanger
200 Busksanger
201 Myrsanger
202 Stripesanger
203 Gresshoppesanger
204 Starrsanger
205 Elvesanger
206 Sumpsanger
207 Munk
208 Hagesanger
209 Tornsanger
210 Møller
211 Ørkensanger
212 Rødstrupesanger
213 Gråfluesnapper
214 Rødstrupe
215 Nattergal
216 Sørnattergal
217 Blåstrupe
218 Rubinstrupe
219 Blåstjert
220 Svarthvit fluesnapper
221 Halsbåndfluesnapper
222 Svartrødstjert
223 Rødstjert
224 Buskskvett
225 Svartstrupe
226 Steinskvett
227 Svartstrupesteinskvett
228 Ørkensteinskvett
229 Isabellasteinskvett
230 Brunkinnskogtrost
231 Ringtrost
232 Svarttrost
233 Rødstrupetrost
234 Svartflekktrost
235 Gråtrost
236 Rødvingetrost
237 Måltrost
238 Duetrost
239 Stær
240 Sibirjernspurv
241 Svartstrupejernspurv
242 Jernspurv
243 Linerle
244 Sitronerle
245 Gulerle
246 Vintererle
247 Markpiplerke
248 Mongolpiplerke
249 Trepiplerke
250 Sibirpiplerke
251 Tundrapiplerke
252 Heipiplerke
253 Lappiplerke
254 Skjærpiplerke
255 Vannpiplerke
256 Myrpiplerke
257 Sidensvans
258 Lappspurv
259 Snøspurv
260 Ovnparula
261 Klatreparula
262 Brunkinnparula
263 Svarthetteparula
264 Gulspurv
265 Hvithodespurv
266 Rødbrystspurv
267 Hortulan
268 Dvergspurv
269 Vierspurv
270 Sibirspurv
271 Kastanjespurv
272 Svarthodespurv
273 Sivspurv
274 Kornspurv
275 Hvitkronespurv
276 Vinterjunko
277 Bokfink
278 Bjørkefink
279 Trompeterfink
280 Rosenfink
281 Grønnfink
282 Furukorsnebb
283 Grankorsnebb
284 Brunsisik
285 Gråsisik
286 Polarsisik
287 Grønnsisik
288 Stillits
289 Gulirisk
290 Dompap
291 Kjernebiter
292 Bergirisk
293 Tornirisk
294 Gråspurv
295 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.