| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

122 edelkryss for Trond Ove Stakkeland

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikakrikkand 06.05.2012 Håtangen, Hå, Rogaland
2 Balearlire 13.09.2004 Brentetangen, Rygge
3 Egretthegre 22.05.2001 Årnestangen, Akershus
4 Silkehegre 28.05.2002 Grudavannet, Klepp, RO
5 Åtselgribb 02.05.2010 Lassaskaret, Hå, Rogaland
6 Steppehauk 12.09.2011 Reve, Rogaland
7 Enghauk 03.06.2007 Elverum, HE
8 Hvitvingesvartterne 14.06.2004 Horpestadvannet, Klepp, RO
9 Bieter 19.05.2015 Hodne, Klepp, RO
10 Aftenfalk 07.05.2004 Kurefjorden, Rygge
11 Rosenvarsler 04.06.2006 Norum, Råde
12 Amursvale 01.05.2018 Kviljobukta, Nesheimvann, VA
13 Tartarsanger 08.10.2018 Utsira, RO
14 Asiasvartstrupe 30.09.2003 Utsira, Rogaland
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dverggås 24.05.1993 Stabursnes, Porsanger, Finmark
2 Polarsvømmesnipe 21.09.2007 Brentetangen, Rygge
3 Sabinemåke 04.10.2001 Utsira, Rogaland
4 Svartterne 21.05.2014 Håstranda, Hå, Rogaland
5 Isfugl 07.03.2016 Vatne, Sandnes, Rogland
6 Hauksanger 04.10.2016 Herberg, Utsira, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Niland
3 Rustand
4 Mandarinand
5 Amerikablesand
6 Rødfotand
7 Rødhodeand
8 Ringand
9 Hvitøyeand
10 Purpurhodeand
11 Stellerand
12 Knoppsjøorre
13 Brilleand
14 Stivhaleand
15 Amerikastorlom
16 Ringnebbdykker
17 Svarthalsdykker
18 Gulnebblire
19 Japanstormsvale
20 Svartstork
21 Stork
22 Kuhegre
23 Natthegre
24 Rørdrum
25 Bronseibis
26 Skjestork
27 Storskrikørn
28 Steppeørn
29 Keiserørn
30 Glente
31 Svartglente
32 Dvergtrappe
33 Maskerikse
34 Jomfrutrane
35 Triel
36 Sibirlo
37 Kanadalo
38 Hvitbrystlo
39 Mongollo
40 Ørkenlo
41 Stylteløper
42 Avosett
43 Kortnebbekkasinsnipe
44 Langnebbekkasinsnipe
45 Damsnipe
46 Gulbeinsnipe
47 Eremittsnipe
48 Tereksnipe
49 Flekksnipe
50 Steinvender
51 Polarsnipe
52 Sandløper
53 Sandsnipe
54 Rødstrupesnipe
55 Dvergsnipe
56 Temmincksnipe
57 Bonapartesnipe
58 Gulbrystsnipe
59 Alaskasnipe
60 Spisshalesnipe
61 Tundrasnipe
62 Myrsnipe
63 Fjæreplytt
64 Styltesnipe
65 Rustsnipe
66 Brushane
67 Hvithalesvømmesnipe
68 Svømmesnipe
69 Rugde
70 Orientbrakksvale
71 Steppebrakksvale
72 Krykkje
73 Kanadahettemåke
74 Hettemåke
75 Dvergmåke
76 Lattermåke
77 Franklinmåke
78 Svartehavsmåke
79 Steppemåke
80 Fiskemåke
81 Ringnebbmåke
82 Gråmåke
83 Gulbeinmåke
84 Kaspimåke
85 Sildemåke
86 Svartbak
87 Amerikagråmåke
88 Dvergterne
89 Sandterne
90 Rovterne
91 Hvitkinnsvartterne
92 Makrellterne
93 Rødnebbterne
94 Splitterne
95 Alkekonge
96 Lomvi
97 Polarlomvi
98 Alke
99 Teist
100 Lunde
101 Klippedue (dom.: bydue)
102 Skogdue
103 Ringdue
104 Turteldue
105 Mongolturteldue
106 Tyrkerdue
107 Gjøk
108 Hubro
109 Snøugle
110 Kattugle
111 Slagugle
112 Lappugle
113 Haukugle
114 Spurveugle
115 Perleugle
116 Hornugle
117 Jordugle
118 Nattravn
119 Alpeseiler
120 Tårnseiler
121 Gråseiler
122 Blåråke
123 Hærfugl
124 Vendehals
125 Dvergspett
126 Hvitryggspett
127 Flaggspett
128 Tretåspett
129 Svartspett
130 Grønnspett
131 Gråspett
132 Tårnfalk
133 Dvergfalk
134 Lerkefalk
135 Jaktfalk
136 Vandrefalk
137 Tornskate
138 Brunvarsler
139 Varsler
140 Krattvarsler
141 Hvitpannevarsler
142 Rødhodevarsler
143 Rødøyevireo
144 Pirol
145 Lavskrike
146 Nøtteskrike
147 Skjære
148 Nøttekråke
149 Kaie
150 Kornkråke
151 Svartkråke
152 Kråke
153 Ravn
154 Skjeggmeis
155 Fjellkalanderlerke
156 Dverglerke
157 Trelerke
158 Sanglerke
159 Fjellerke
160 Sandsvale
161 Låvesvale
162 Taksvale
163 Løvmeis
164 Granmeis
165 Svartmeis
166 Toppmeis
167 Kjøttmeis
168 Blåmeis
169 Stjertmeis
170 Spettmeis
171 Trekryper
172 Gjerdesmett
173 Fossekall
174 Fuglekonge
175 Rødtoppfuglekonge
176 Løvsanger
177 Gransanger
178 Eikesanger
179 Bøksanger
180 Brunsanger
181 Viersanger
182 Fuglekongesanger
183 Blekbrynsanger
184 Lappsanger
185 Østsanger
186 Ramasanger
187 Bleksanger
188 Tykknebbsanger
189 Spottesanger
190 Gulsanger
191 Vannsanger
192 Sivsanger
193 Åkersanger
194 Rørsanger
195 Busksanger
196 Myrsanger
197 Trostesanger
198 Stripesanger
199 Gresshoppesanger
200 Starrsanger
201 Elvesanger
202 Sumpsanger
203 Munk
204 Hagesanger
205 Tornsanger
206 Møller
207 Ørkensanger
208 Rødstrupesanger
209 Gråfluesnapper
210 Rødstrupe
211 Nattergal
212 Sørnattergal
213 Blåstrupe
214 Rubinstrupe
215 Blåstjert
216 Svarthvit fluesnapper
217 Halsbåndfluesnapper
218 Svartrødstjert
219 Rødstjert
220 Buskskvett
221 Svartstrupe
222 Steinskvett
223 Svartstrupesteinskvett
224 Ørkensteinskvett
225 Isabellasteinskvett
226 Ringtrost
227 Svarttrost
228 Rødstrupetrost
229 Gråtrost
230 Rødvingetrost
231 Måltrost
232 Duetrost
233 Rosenstær
234 Stær
235 Sibirjernspurv
236 Svartstrupejernspurv
237 Jernspurv
238 Linerle
239 Sitronerle
240 Gulerle
241 Vintererle
242 Markpiplerke
243 Mongolpiplerke
244 Trepiplerke
245 Sibirpiplerke
246 Tundrapiplerke
247 Heipiplerke
248 Lappiplerke
249 Skjærpiplerke
250 Vannpiplerke
251 Myrpiplerke
252 Sidensvans
253 Lappspurv
254 Snøspurv
255 Ovnparula
256 Svarthetteparula
257 Gulspurv
258 Hvithodespurv
259 Rødbrystspurv
260 Hortulan
261 Dvergspurv
262 Vierspurv
263 Sibirspurv
264 Kastanjespurv
265 Svarthodespurv
266 Sivspurv
267 Kornspurv
268 Vinterjunko
269 Bokfink
270 Bjørkefink
271 Trompeterfink
272 Rosenfink
273 Grønnfink
274 Furukorsnebb
275 Grankorsnebb
276 Brunsisik
277 Gråsisik
278 Polarsisik
279 Grønnsisik
280 Bergirisk
281 Tornirisk
282 Stillits
283 Gulirisk
284 Dompap
285 Kjernebiter
286 Gråspurv
287 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.