| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

126 edelkryss for Trond Ove Stakkeland

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikakrikkand 06.05.2012 Håtangen, Hå, Rogaland
2 Balearlire 13.09.2004 Brentetangen, Rygge
3 Silkehegre 28.05.2002 Grudavannet, Klepp, RO
4 Åtselgribb 02.05.2010 Lassaskaret, Hå, Rogaland
5 Steppehauk 12.09.2011 Reve, Rogaland
6 Enghauk 03.06.2007 Elverum, HE
7 Hvitkinnsvartterne 30.07.2019 Orrevannet, Klepp, RO
8 Hvitvingesvartterne 14.06.2004 Horpestadvannet, Klepp, RO
9 Bieter 19.05.2015 Hodne, Klepp, RO
10 Aftenfalk 07.05.2004 Kurefjorden, Rygge
11 Rosenvarsler 04.06.2006 Norum, Råde
12 Amursvale 01.05.2018 Kviljobukta, Nesheimvann, VA
13 Rødtoppfuglekonge 30.01.2021 Boreskogen, Klepp, RO
14 Brunsanger 08.10.2020 Boreskogen, Klepp, Rogaland
15 Tartarsanger 08.10.2018 Utsira, RO
16 Asiasvartstrupe 30.09.2003 Utsira, Rogaland
17 Rosenstær 17.08.2020 Brusand, Hå, RO
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dverggås 24.05.1993 Stabursnes, Porsanger, Finmark
2 Egretthegre 22.05.2001 Årnestangen, Akershus
3 Polarsvømmesnipe 21.09.2007 Brentetangen, Rygge
4 Sabinemåke 04.10.2001 Utsira, Rogaland
5 Svartterne 21.05.2014 Håstranda, Hå, Rogaland
6 Isfugl 07.03.2016 Vatne, Sandnes, Rogland
7 Hauksanger 04.10.2016 Herberg, Utsira, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Niland
3 Rustand
4 Mandarinand
5 Amerikablesand
6 Rødfotand
7 Rødhodeand
8 Ringand
9 Hvitøyeand
10 Purpurhodeand
11 Stellerand
12 Knoppsjøorre
13 Brilleand
14 Stivhaleand
15 Amerikastorlom
16 Ringnebbdykker
17 Svarthalsdykker
18 Gulnebblire
19 Japanstormsvale
20 Svartstork
21 Stork
22 Purpurhegre
23 Topphegre
24 Kuhegre
25 Natthegre
26 Rørdrum
27 Bronseibis
28 Skjestork
29 Storskrikørn
30 Steppeørn
31 Keiserørn
32 Glente
33 Svartglente
34 Dvergtrappe
35 Maskerikse
36 Jomfrutrane
37 Triel
38 Gråhodevipe
39 Sibirlo
40 Kanadalo
41 Hvitbrystlo
42 Mongollo
43 Ørkenlo
44 Stylteløper
45 Avosett
46 Kortnebbekkasinsnipe
47 Langnebbekkasinsnipe
48 Damsnipe
49 Plystresnipe
50 Gulbeinsnipe
51 Eremittsnipe
52 Tereksnipe
53 Flekksnipe
54 Steinvender
55 Polarsnipe
56 Sandløper
57 Sandsnipe
58 Rødstrupesnipe
59 Dvergsnipe
60 Temmincksnipe
61 Bonapartesnipe
62 Gulbrystsnipe
63 Alaskasnipe
64 Spisshalesnipe
65 Tundrasnipe
66 Myrsnipe
67 Fjæreplytt
68 Styltesnipe
69 Rustsnipe
70 Brushane
71 Hvithalesvømmesnipe
72 Svømmesnipe
73 Rugde
74 Orientbrakksvale
75 Steppebrakksvale
76 Krykkje
77 Kanadahettemåke
78 Hettemåke
79 Dvergmåke
80 Lattermåke
81 Franklinmåke
82 Svartehavsmåke
83 Steppemåke
84 Fiskemåke
85 Ringnebbmåke
86 Gråmåke
87 Gulbeinmåke
88 Kaspimåke
89 Sildemåke
90 Svartbak
91 Amerikagråmåke
92 Dvergterne
93 Sandterne
94 Rovterne
95 Makrellterne
96 Rødnebbterne
97 Splitterne
98 Alkekonge
99 Lomvi
100 Polarlomvi
101 Alke
102 Teist
103 Lunde
104 Klippedue (dom.: bydue)
105 Skogdue
106 Ringdue
107 Turteldue
108 Mongolturteldue
109 Tyrkerdue
110 Gjøk
111 Hubro
112 Snøugle
113 Kattugle
114 Slagugle
115 Lappugle
116 Haukugle
117 Spurveugle
118 Perleugle
119 Hornugle
120 Jordugle
121 Nattravn
122 Alpeseiler
123 Tårnseiler
124 Gråseiler
125 Blåråke
126 Hærfugl
127 Vendehals
128 Hvitryggspett
129 Flaggspett
130 Tretåspett
131 Dvergspett
132 Svartspett
133 Grønnspett
134 Gråspett
135 Tårnfalk
136 Dvergfalk
137 Lerkefalk
138 Jaktfalk
139 Vandrefalk
140 Tornskate
141 Brunvarsler
142 Varsler
143 Krattvarsler
144 Hvitpannevarsler
145 Rødhodevarsler
146 Rødøyevireo
147 Pirol
148 Lavskrike
149 Nøtteskrike
150 Skjære
151 Nøttekråke
152 Kaie
153 Kornkråke
154 Svartkråke
155 Kråke
156 Ravn
157 Skjeggmeis
158 Fjellkalanderlerke
159 Dverglerke
160 Trelerke
161 Sanglerke
162 Fjellerke
163 Sandsvale
164 Låvesvale
165 Taksvale
166 Løvmeis
167 Granmeis
168 Svartmeis
169 Toppmeis
170 Kjøttmeis
171 Blåmeis
172 Pungmeis
173 Stjertmeis
174 Spettmeis
175 Trekryper
176 Gjerdesmett
177 Fossekall
178 Fuglekonge
179 Løvsanger
180 Gransanger
181 Eikesanger
182 Bøksanger
183 Viersanger
184 Fuglekongesanger
185 Blekbrynsanger
186 Lappsanger
187 Østsanger
188 Ramasanger
189 Bleksanger
190 Tykknebbsanger
191 Spottesanger
192 Gulsanger
193 Vannsanger
194 Sivsanger
195 Åkersanger
196 Rørsanger
197 Busksanger
198 Myrsanger
199 Trostesanger
200 Stripesanger
201 Gresshoppesanger
202 Starrsanger
203 Elvesanger
204 Sumpsanger
205 Munk
206 Hagesanger
207 Tornsanger
208 Møller
209 Ørkensanger
210 Rødstrupesanger
211 Gråfluesnapper
212 Rødstrupe
213 Nattergal
214 Sørnattergal
215 Blåstrupe
216 Rubinstrupe
217 Blåstjert
218 Svarthvit fluesnapper
219 Halsbåndfluesnapper
220 Svartrødstjert
221 Rødstjert
222 Buskskvett
223 Svartstrupe
224 Steinskvett
225 Svartstrupesteinskvett
226 Ørkensteinskvett
227 Isabellasteinskvett
228 Brunkinnskogtrost
229 Ringtrost
230 Svarttrost
231 Rødstrupetrost
232 Svartflekktrost
233 Gråtrost
234 Rødvingetrost
235 Måltrost
236 Duetrost
237 Stær
238 Sibirjernspurv
239 Svartstrupejernspurv
240 Jernspurv
241 Linerle
242 Sitronerle
243 Gulerle
244 Vintererle
245 Markpiplerke
246 Mongolpiplerke
247 Trepiplerke
248 Sibirpiplerke
249 Tundrapiplerke
250 Heipiplerke
251 Lappiplerke
252 Skjærpiplerke
253 Vannpiplerke
254 Myrpiplerke
255 Sidensvans
256 Lappspurv
257 Snøspurv
258 Ovnparula
259 Klatreparula
260 Brunkinnparula
261 Svarthetteparula
262 Gulspurv
263 Hvithodespurv
264 Rødbrystspurv
265 Hortulan
266 Dvergspurv
267 Vierspurv
268 Sibirspurv
269 Kastanjespurv
270 Svarthodespurv
271 Sivspurv
272 Kornspurv
273 Hvitkronespurv
274 Vinterjunko
275 Bokfink
276 Bjørkefink
277 Trompeterfink
278 Rosenfink
279 Grønnfink
280 Furukorsnebb
281 Grankorsnebb
282 Brunsisik
283 Gråsisik
284 Polarsisik
285 Grønnsisik
286 Stillits
287 Gulirisk
288 Dompap
289 Kjernebiter
290 Bergirisk
291 Tornirisk
292 Gråspurv
293 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.