| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

291 edelkryss for Nils Helge Lorentzen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rustand
2 Ringand
3 Enghauk
4 Sibirlo
5 Ørkenlo
6 Gulbeinsnipe
7 Bonapartesnipe
8 Rustsnipe
9 Kanadahettemåke
10 Rosenmåke
11 Dvergterne
12 Rovterne
13 Hvitvingesvartterne
14 Bieter
15 Aftenfalk
16 Rosenvarsler 08.07.1982 Kviljo, Vest-Agder
17 Dverglerke
18 Rødtoppfuglekonge
19 Brunsanger
20 Viersanger
21 Østsanger
22 Tartarsanger
23 Vannsanger 12.08.1990 Gunnarsmyra, VA
24 Åkersanger
25 Trostesanger
26 Starrsanger
27 Sumpsanger 07.08.1993 Slevdalsvannet, VA
28 Rødstrupesanger
29 Rosenstær
30 Markpiplerke
31 Hvithodespurv
32 Kornspurv
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Elvesanger 02.08.1999 Slevdalsvannet, VA

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Amerikakrikkand
3 Blåvingeand
4 Rødhodeand
5 Purpurhodeand
6 Brilleand
7 Islandsand
8 Ringnebbdykker
9 Svarthalsdykker
10 Stork
11 Rørdrum
12 Bronseibis
13 Steppehauk
14 Glente
15 Svartglente
16 Triel
17 Kanadalo
18 Avosett
19 Langnebbekkasinsnipe
20 Damsnipe
21 Tereksnipe
22 Sandsnipe
23 Svartehavsmåke
24 Ringnebbmåke
25 Kaspimåke
26 Sandterne
27 Hubro
28 Snøugle
29 Lappugle
30 Blåråke
31 Rødhodevarsler
32 Kalanderlerke
33 Spottesanger
34 Sørnattergal
35 Blåstjert
36 Svartstrupesteinskvett
37 Ørkensteinskvett
38 Isabellasteinskvett
39 Rødstrupetrost
40 Rødflekktrost
41 Sitronerle
42 Vannpiplerke
43 Svarthetteparula
44 Sibirspurv
45 Gulirisk
46 Middelhavsspurv

Underkjente kryss er filtrert bort.