| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

285 edelkryss for Håvard Eggen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Ringand 18.09.2012 Røstlandet
2 Ringnebbdykker 03.05.2015 Storeidvatnet, Vestvågøy, NO
3 Balearlire 29.07.2005 Lista fyr, Farsund, VA
4 Silkehegre 21.05.2009 Orrevatnet, Nese, RO
5 Enghauk 07.05.2006 Slevedalsvann, Farsund, VA
6 Svartglente 03.09.2011 Røstlandet, Røst, NO
7 Sibirlo 21.06.2005 Røstlandet, Røst, NO
8 Kanadalo 17.09.2012 Røstlandet
9 Bonapartesnipe 30.07.2008 Orreosen, Klepp, RO
10 Gulbrystsnipe 20.09.2009 Røstlandet, Røst, NO
11 Alaskasnipe 24.06.2009 Røstlandet, Røst, NO
12 Rustsnipe 04.10.2011 Røst, Røstlandet
13 Ismåke 18.11.2005 Røstlandet, Røst, NO
14 Rosenmåke 29.08.2017 Havområdene Nord for Svalbard
15 Svartehavsmåke 08.08.2007 Kaffiholen, RO
16 Aftenfalk 22.09.2005 Lista fyr, Farsund, VA
17 Rosenvarsler 31.07.2008 Bore, Rogaland
18 Amursvale 03.05.2006 Steinsviga, Farsund, VA
19 Blekbrynsanger 31.10.2014 Flakstad, Nordland
20 Starrsanger 01.10.2014 Røstlandet
21 Rosenstær 15.09.2005 Lista fyr, Farsund, VA
22 Sitronerle 26.04.2006 Verevågen, Lista, VA
23 Sibirpiplerke 05.10.2011 Røstlandet, Røst, NO
24 Tundrapiplerke 30.09.2004 Røstlandet, Røst, NO
25 Kornspurv 19.05.2006 Gunnarsmyra, Lista, Farsund
26 Lundtrupial 03.10.2015 Værøy
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Glente 23.09.2005 Hellemyra, Farsund, Vest-Agder
2 Polarsvømmesnipe 15.11.2005 Vågsvollvika, Farsund, VA
3 Sabinemåke 26.09.2007 Røstlandet, Røst, NO
4 Lappsanger 17.06.2004 Munkefjord Naturreservat
5 Busksanger 17.08.2005 Lista fyr, Farsund, VA

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Niland
2 Amerikablesand
3 Amerikakrikkand
4 Rødfotand
5 Rødhodeand
6 Purpurhodeand
7 Knoppsjøorre
8 Brilleand
9 Stivhaleand
10 Svarthalsdykker
11 Stork
12 Egretthegre
13 Rørdrum
14 Bronseibis
15 Keiserørn
16 Steppehauk
17 Sumpvipe
18 Avosett
19 Gulbeinsnipe
20 Tereksnipe
21 Sandsnipe
22 Steppebrakksvale
23 Kanadahettemåke
24 Franklinmåke
25 Ringnebbmåke
26 Gulbeinmåke
27 Dvergterne
28 Svartterne
29 Mongolturteldue
30 Hubro
31 Slagugle
32 Krattvarsler
33 Dverglerke
34 Pungmeis
35 Rødtoppfuglekonge
36 Eikesanger
37 Brunsanger
38 Fuglekongesanger
39 Furusanger
40 Tartarsanger
41 Ramasanger
42 Trostesanger
43 Stripesanger
44 Elvesanger
45 Sumpsanger
46 Halsbåndfluesnapper
47 Asiasvartstrupe
48 Svartstrupetrost
49 Vannpiplerke
50 Myrpiplerke
51 Svarthetteparula
52 Hvithodespurv
53 Vierspurv

Underkjente kryss er filtrert bort.