| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

273 edelkryss for Atle Grimsby

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Enghauk 25.04.1993 Søre Merkeskog, RO
2 Svartehavsmåke 26.03.1991 Flekkefjord
3 Hvitvingesvartterne 29.08.2000 Sørevågen, RO
4 Skjæregjøk 25.04.1993 Nore Merkeskog, RO
5 Gråseiler 03.11.2014 Utsira
6 Bieter 08.05.1994 Utsira
7 Aftenfalk 10.09.1990 Mønstremyr, Flekkefjord
8 Rødhodevarsler 20.09.2013 Klovning, Utsira
9 Dverglerke 04.09.1996 Hovland, Utsira
10 Amursvale 28.04.2004 Utsira
11 Rødtoppfuglekonge 25.10.1999 Grotlehagen, Utsira
12 Blekbrynsanger 04.10.2003 Hjemmet, Utsira
13 Østsanger 28.05.2008 Herberg, Utsira
14 Trostesanger 29.05.2013 Herberg, Utsira
15 Sumpsanger 30.05.1991 Flekkefjord
16 Rødstrupesanger 09.05.1994 Austrheim, Utsira RO
17 Sørnattergal 13.05.1996 Merkeskogen, Utsira
18 Blåstjert 06.10.2001 Homme, Flekkefjord
19 Svartstrupetrost 23.04.1997 Klovning, Utsira
20 Rosenstær 19.09.1995 Austrheim, Utsira RO
21 Sitronerle 04.10.2000 Myre, Utsira
22 Sibirpiplerke 23.10.2004 Nordvik, Utsira
23 Tundrapiplerke 09.10.2009 Beite, Utsira
24 Sibirspurv 11.09.1993 Utsira, Rogaland
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Sangsvane 18.03.1979 Flekkefjord
2 Sædgås 27.09.1983 Løgane, Flekkefjord
3 Glente 26.08.1990 Mønstremyr, Flekkefjord
4 Fuglekongesanger 22.10.2012 Herberg, Utsira
5 Lappsanger 26.06.2015 Herberg, Utsira
6 Busksanger 23.06.2005 Nordvik, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Stripegås
3 Kanadagås
4 Mandarinand
5 Amerikablesand
6 Ringand
7 Praktærfugl
8 Stellerand
9 Knoppsjøorre
10 Brilleand
11 Stivhaleand
12 Fasan
13 Ringnebbdykker
14 Stormsvale
15 Egretthegre
16 Silkehegre
17 Rørdrum
18 Skjestork
19 Steppehauk
20 Svartglente
21 Triel
22 Sibirlo
23 Flekksnipe
24 Alaskasnipe
25 Sabinemåke
26 Ringnebbmåke
27 Fjelljo
28 Klippedue (dom.: bydue)
29 Mongolturteldue
30 Lappugle
31 Alpeseiler
32 Isfugl
33 Rødhalevarsler
34 Brunvarsler
35 Rosenvarsler
36 Hvitpannevarsler
37 Kalanderlerke
38 Eikesanger
39 Brunsanger
40 Viersanger
41 Tartarsanger
42 Ramasanger
43 Bleksanger
44 Tykknebbsanger
45 Spottesanger
46 Åkersanger
47 Stripesanger
48 Starrsanger
49 Rubinstrupe
50 Halsbåndfluesnapper
51 Asiasvartstrupe
52 Svartstrupesteinskvett
53 Ørkensteinskvett
54 Isabellasteinskvett
55 Brunkinnskogtrost
56 Svartflekktrost
57 Sibirjernspurv
58 Markpiplerke
59 Mongolpiplerke
60 Myrteparula
61 Hvithodespurv
62 Kastanjespurv
63 Svarthodespurv
64 Brunhodespurv
65 Kornspurv
66 Karminfink

Underkjente kryss er filtrert bort.