| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

271 edelkryss for Tor Egil Høgsås

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Storlire 13.07.1985 Skagerak, Kristiansand
2 Steppehauk 12.09.2011 Jåbekk, Mandal, VA
3 Enghauk 05.05.2018 Kviljo, Farsund, VA
4 Svartglente 01.06.2012 Stemmen Vang, Mandal, VA
5 Alaskasnipe 15.09.2013 Nordhasselvika, Farsund
6 Sandterne 15.05.1994 Mølen, Larvik
7 Alpeseiler 23.05.2015 Torstrand, Larvik
8 Bieter 28.05.1989 Mølen, Larvik
9 Aftenfalk 17.08.1988 Tjørveneset, Farsund
10 Tartarsanger 19.09.2018 Vestre-Skogsfjord, Mandal, VA
11 Vannsanger 14.08.2018 Vestre-Skogsfjord, Mandal, VA
12 Åkersanger 27.08.2020 V-Skogsfjord, Lindesnes
13 Sørnattergal 08.05.1992 Utsira
14 Svartstrupetrost 03.11.2013 Sånum, Mandal
15 Sibirpiplerke 05.10.2018 Utsira, RO
16 Kornspurv 30.05.2006 Kjerkevågen, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dvergsvane 21.12.1992 Soteland, Mandal
2 Mandarinand 27.04.2011 Bankebroa, Mandal
3 Praktærfugl 17.04.2006 Borshavn, VA
4 Gulnebblom 19.01.1992 Havika, Farsund
5 Grålire 13.09.1986 Måkeheia, Hille, Mandal
6 Havlire 15.09.1985 Steinodden, Lista fyr
7 Havsvale 14.08.1991 Lista fyr
8 Glente 26.06.2000 Nodeland-Høksås, Mandal
9 Myrrikse 06.10.1991 Gunnarsmyra, Lista fyr
10 Fjellmyrløper 26.08.2006 Klåstadkilen, VF
11 Sabinemåke 23.01.1993 Mølen, Larvik
12 Svartterne 06.06.1992 Nærlandsstranda, Rogaland
13 Splitterne 04.08.1991 Sevika, Lista fyr
14 Lappugle 04.03.2006 Stemmen-Vang, VA
15 Isfugl 15.10.1993 Ilene, Tønsberg
16 Skjeggmeis 26.10.1992 Presterødkilen, Tønsberg
17 Dvergfluesnapper 28.05.1989 Mølen, Larvik
18 Svartstrupe 26.03.1994 Måkeheia, Hille, Mandal
19 Hortulan 08.05.1992 Utsira
20 Dvergspurv 16.12.2005 Eftang, Larvik

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Niland
3 Rustand
4 Amerikablesand
5 Amerikakrikkand
6 Rødfotand
7 Rødhodeand
8 Ringand
9 Purpurhodeand
10 Knoppsjøorre
11 Brilleand
12 Islandsand
13 Stivhaleand
14 Ringnebbdykker
15 Svarthalsdykker
16 Stork
17 Egretthegre
18 Silkehegre
19 Topphegre
20 Kuhegre
21 Natthegre
22 Rørdrum
23 Skjestork
24 Keiserørn
25 Åkerrikse
26 Maskerikse
27 Jomfrutrane
28 Triel
29 Gråhodevipe
30 Sibirlo
31 Kanadalo
32 Hvitbrystlo
33 Ørkenlo
34 Avosett
35 Damsnipe
36 Plystresnipe
37 Gulbeinsnipe
38 Willetsnipe
39 Tereksnipe
40 Flekksnipe
41 Sandsnipe
42 Bonapartesnipe
43 Spisshalesnipe
44 Styltesnipe
45 Rustsnipe
46 Polarsvømmesnipe
47 Orientbrakksvale
48 Svartehavsmåke
49 Ringnebbmåke
50 Gulbeinmåke
51 Kaspimåke
52 Dvergterne
53 Rovterne
54 Hvitvingesvartterne
55 Turteldue
56 Mongolturteldue
57 Tårnugle
58 Slagugle
59 Gråseiler
60 Blåråke
61 Hærfugl
62 Brunvarsler
63 Krattvarsler
64 Rosenvarsler
65 Hvitpannevarsler
66 Rødhodevarsler
67 Dverglerke
68 Topplerke
69 Amursvale
70 Pungmeis
71 Rødtoppfuglekonge
72 Brunsanger
73 Blekbrynsanger
74 Lappsanger
75 Østsanger
76 Busksanger
77 Trostesanger
78 Stripesanger
79 Elvesanger
80 Sumpsanger
81 Ørkensanger
82 Hauksanger
83 Rødstrupesanger
84 Blåstjert
85 Asiasvartstrupe
86 Svartstrupesteinskvett
87 Ørkensteinskvett
88 Svartflekktrost
89 Rosenstær
90 Sibirjernspurv
91 Svartstrupejernspurv
92 Sitronerle
93 Markpiplerke
94 Mongolpiplerke
95 Tundrapiplerke
96 Vannpiplerke
97 Myrpiplerke
98 Hvithodespurv
99 Rødbrystspurv
100 Svarthodespurv
101 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.