| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

270 edelkryss for Tor Egil Høgsås

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Storlire 13.07.1985 Skagerak, Kristiansand
2 Steppehauk 12.09.2011 Jåbekk, Mandal, VA
3 Enghauk 05.05.2018 Kviljo, Farsund, VA
4 Svartglente 01.06.2012 Stemmen Vang, Mandal, VA
5 Alaskasnipe 15.09.2013 Nordhasselvika, Farsund
6 Sandterne 15.05.1994 Mølen, Larvik
7 Alpeseiler 23.05.2015 Torstrand, Larvik
8 Bieter 28.05.1989 Mølen, Larvik
9 Aftenfalk 17.08.1988 Tjørveneset, Farsund
10 Tartarsanger 19.09.2018 Vestre-Skogsfjord, Mandal, VA
11 Vannsanger 14.08.2018 Vestre-Skogsfjord, Mandal, VA
12 Sørnattergal 08.05.1992 Utsira
13 Svartstrupetrost 03.11.2013 Sånum, Mandal
14 Sibirpiplerke 05.10.2018 Utsira, RO
15 Kornspurv 30.05.2006 Kjerkevågen, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dvergsvane 21.12.1992 Soteland, Mandal
2 Mandarinand 27.04.2011 Bankebroa, Mandal
3 Praktærfugl 17.04.2006 Borshavn, VA
4 Gulnebblom 19.01.1992 Havika, Farsund
5 Grålire 13.09.1986 Måkeheia, Hille, Mandal
6 Havlire 15.09.1985 Steinodden, Lista fyr
7 Havsvale 14.08.1991 Lista fyr
8 Glente 26.06.2000 Nodeland-Høksås, Mandal
9 Myrrikse 06.10.1991 Gunnarsmyra, Lista fyr
10 Fjellmyrløper 26.08.2006 Klåstadkilen, VF
11 Sabinemåke 23.01.1993 Mølen, Larvik
12 Svartterne 06.06.1992 Nærlandsstranda, Rogaland
13 Splitterne 04.08.1991 Sevika, Lista fyr
14 Lappugle 04.03.2006 Stemmen-Vang, VA
15 Isfugl 15.10.1993 Ilene, Tønsberg
16 Skjeggmeis 26.10.1992 Presterødkilen, Tønsberg
17 Dvergfluesnapper 28.05.1989 Mølen, Larvik
18 Svartstrupe 26.03.1994 Måkeheia, Hille, Mandal
19 Hortulan 08.05.1992 Utsira
20 Dvergspurv 16.12.2005 Eftang, Larvik

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Niland
3 Rustand
4 Amerikablesand
5 Amerikakrikkand
6 Rødfotand
7 Rødhodeand
8 Ringand
9 Purpurhodeand
10 Knoppsjøorre
11 Brilleand
12 Islandsand
13 Stivhaleand
14 Ringnebbdykker
15 Svarthalsdykker
16 Stork
17 Egretthegre
18 Silkehegre
19 Topphegre
20 Kuhegre
21 Natthegre
22 Rørdrum
23 Skjestork
24 Keiserørn
25 Åkerrikse
26 Maskerikse
27 Jomfrutrane
28 Triel
29 Gråhodevipe
30 Sibirlo
31 Kanadalo
32 Hvitbrystlo
33 Ørkenlo
34 Avosett
35 Damsnipe
36 Plystresnipe
37 Gulbeinsnipe
38 Willetsnipe
39 Tereksnipe
40 Flekksnipe
41 Sandsnipe
42 Bonapartesnipe
43 Spisshalesnipe
44 Styltesnipe
45 Rustsnipe
46 Polarsvømmesnipe
47 Orientbrakksvale
48 Svartehavsmåke
49 Ringnebbmåke
50 Gulbeinmåke
51 Kaspimåke
52 Dvergterne
53 Hvitvingesvartterne
54 Turteldue
55 Mongolturteldue
56 Tårnugle
57 Slagugle
58 Gråseiler
59 Blåråke
60 Hærfugl
61 Brunvarsler
62 Krattvarsler
63 Rosenvarsler
64 Hvitpannevarsler
65 Rødhodevarsler
66 Dverglerke
67 Topplerke
68 Amursvale
69 Pungmeis
70 Rødtoppfuglekonge
71 Brunsanger
72 Blekbrynsanger
73 Lappsanger
74 Østsanger
75 Busksanger
76 Trostesanger
77 Stripesanger
78 Elvesanger
79 Sumpsanger
80 Ørkensanger
81 Hauksanger
82 Rødstrupesanger
83 Blåstjert
84 Asiasvartstrupe
85 Svartstrupesteinskvett
86 Ørkensteinskvett
87 Svartflekktrost
88 Rosenstær
89 Sibirjernspurv
90 Svartstrupejernspurv
91 Sitronerle
92 Markpiplerke
93 Mongolpiplerke
94 Tundrapiplerke
95 Vannpiplerke
96 Myrpiplerke
97 Hvithodespurv
98 Rødbrystspurv
99 Svarthodespurv
100 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.