| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

105 edelkryss for Eivind Gjerde

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Svarthalsdykker 16.05.1986 Østensjøvannet, OA
2 Alaskasnipe 05.05.2001 Grudevannet, RO
3 Dvergterne 04.09.2000 Orrestranda, RO
4 Amursvale 04.05.2008 Kviljo, VA

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Sangsvane
2 Dvergsvane
3 Sædgås
4 Tundragås
5 Ringgås
6 Rødhalsgås
7 Niland
8 Rustand
9 Mandarinand
10 Brunnakke
11 Amerikablesand
12 Snadderand
13 Amerikakrikkand
14 Stokkand
15 Rødfotand
16 Stjertand
17 Skjeand
18 Rødhodeand
19 Taffeland
20 Ringand
21 Hvitøyeand
22 Toppand
23 Purpurhodeand
24 Ærfugl
25 Praktærfugl
26 Stellerand
27 Harlekinand
28 Svartand
29 Sjøorre
30 Amerikasvartand
31 Knoppsjøorre
32 Brilleand
33 Lappfiskand
34 Siland
35 Laksand
36 Stivhaleand
37 Lirype
38 Storfugl
39 Orrfugl
40 Storlom
41 Smålom
42 Dvergdykker
43 Ringnebbdykker
44 Toppdykker
45 Stork
46 Storskarv
47 Toppskarv
48 Purpurhegre
49 Egretthegre
50 Silkehegre
51 Topphegre
52 Kuhegre
53 Natthegre
54 Rørdrum
55 Bronseibis
56 Skjestork
57 Vepsevåk
58 Storskrikørn
59 Sivhauk
60 Myrhauk
61 Steppehauk
62 Enghauk
63 Spurvehauk
64 Glente
65 Musvåk
66 Dvergtrappe
67 Myrrikse
68 Maskerikse
69 Sivhøne
70 Sothøne
71 Trane
72 Triel
73 Gråhodevipe
74 Sibirlo
75 Kanadalo
76 Tundralo
77 Sandlo
78 Hvitbrystlo
79 Ørkenlo
80 Boltit
81 Tjeld
82 Avosett
83 Dobbeltbekkasin
84 Kortnebbekkasinsnipe
85 Langnebbekkasinsnipe
86 Svarthalespove
87 Lappspove
88 Småspove
89 Storspove
90 Sotsnipe
91 Rødstilk
92 Damsnipe
93 Plystresnipe
94 Gulbeinsnipe
95 Skogsnipe
96 Tereksnipe
97 Strandsnipe
98 Flekksnipe
99 Steinvender
100 Polarsnipe
101 Sandløper
102 Beringsnipe
103 Rødstrupesnipe
104 Temmincksnipe
105 Bonapartesnipe
106 Gulbrystsnipe
107 Tundrasnipe
108 Myrsnipe
109 Styltesnipe
110 Fjellmyrløper
111 Rustsnipe
112 Svømmesnipe
113 Polarsvømmesnipe
114 Rugde
115 Orientbrakksvale
116 Kanadahettemåke
117 Lattermåke
118 Franklinmåke
119 Svartehavsmåke
120 Ringnebbmåke
121 Gulbeinmåke
122 Kaspimåke
123 Grønlandsmåke
124 Sildemåke
125 Polarmåke
126 Svartbak
127 Sandterne
128 Rovterne
129 Hvitkinnsvartterne
130 Hvitvingesvartterne
131 Svartterne
132 Makrellterne
133 Rødnebbterne
134 Splitterne
135 Storjo
136 Polarjo
137 Tyvjo
138 Fjelljo
139 Lomvi
140 Polarlomvi
141 Teist
142 Lunde
143 Skogdue
144 Ringdue
145 Turteldue
146 Mongolturteldue
147 Tyrkerdue
148 Snøugle
149 Slagugle
150 Lappugle
151 Haukugle
152 Spurveugle
153 Perleugle
154 Hornugle
155 Nattravn
156 Tårnseiler
157 Gråseiler
158 Isfugl
159 Blåråke
160 Hærfugl
161 Tretåspett
162 Svartspett
163 Gråspett
164 Tårnfalk
165 Aftenfalk
166 Lerkefalk
167 Tornskate
168 Rødhalevarsler
169 Rosenvarsler
170 Hvitpannevarsler
171 Rødhodevarsler
172 Rødøyevireo
173 Lavskrike
174 Nøtteskrike
175 Skjære
176 Nøttekråke
177 Svartkråke
178 Ravn
179 Skjeggmeis
180 Fjellkalanderlerke
181 Dverglerke
182 Trelerke
183 Sanglerke
184 Sandsvale
185 Låvesvale
186 Taksvale
187 Løvmeis
188 Lappmeis
189 Svartmeis
190 Toppmeis
191 Pungmeis
192 Stjertmeis
193 Spettmeis
194 Trekryper
195 Rødtoppfuglekonge
196 Løvsanger
197 Brunsanger
198 Viersanger
199 Fuglekongesanger
200 Blekbrynsanger
201 Lappsanger
202 Østsanger
203 Tartarsanger
204 Bleksanger
205 Tykknebbsanger
206 Sivsanger
207 Åkersanger
208 Rørsanger
209 Busksanger
210 Myrsanger
211 Trostesanger
212 Elvesanger
213 Sumpsanger
214 Munk
215 Tornsanger
216 Møller
217 Hauksanger
218 Rødstrupesanger
219 Rødstrupe
220 Nattergal
221 Sørnattergal
222 Blåstjert
223 Svarthvit fluesnapper
224 Dvergfluesnapper
225 Svartrødstjert
226 Rødstjert
227 Svartstrupe
228 Asiasvartstrupe
229 Steinskvett
230 Svartstrupesteinskvett
231 Ørkensteinskvett
232 Ringtrost
233 Svarttrost
234 Svartstrupetrost
235 Rødvingetrost
236 Måltrost
237 Rosenstær
238 Stær
239 Sibirjernspurv
240 Svartstrupejernspurv
241 Linerle
242 Sitronerle
243 Tartarpiplerke
244 Markpiplerke
245 Mongolpiplerke
246 Trepiplerke
247 Sibirpiplerke
248 Tundrapiplerke
249 Lappiplerke
250 Skjærpiplerke
251 Vannpiplerke
252 Myrpiplerke
253 Sidensvans
254 Lappspurv
255 Snøspurv
256 Hvithodespurv
257 Hortulan
258 Dvergspurv
259 Vierspurv
260 Svarthodespurv
261 Sivspurv
262 Kornspurv
263 Vinterjunko
264 Trompeterfink
265 Konglebit
266 Rosenfink
267 Polarsisik
268 Stillits
269 Gulirisk
270 Tornirisk
271 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.