| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

105 edelkryss for Eivind Gjerde

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Svarthalsdykker 16.05.1986 Østensjøvannet, OA
2 Alaskasnipe 05.05.2001 Grudevannet, RO
3 Dvergterne 04.09.2000 Orrestranda, RO
4 Amursvale 04.05.2008 Kviljo, VA

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Sangsvane
2 Dvergsvane
3 Sædgås
4 Tundragås
5 Ringgås
6 Rødhalsgås
7 Niland
8 Rustand
9 Mandarinand
10 Brunnakke
11 Amerikablesand
12 Snadderand
13 Amerikakrikkand
14 Stokkand
15 Rødfotand
16 Stjertand
17 Skjeand
18 Rødhodeand
19 Taffeland
20 Ringand
21 Hvitøyeand
22 Toppand
23 Purpurhodeand
24 Ærfugl
25 Praktærfugl
26 Stellerand
27 Harlekinand
28 Svartand
29 Sjøorre
30 Amerikasvartand
31 Knoppsjøorre
32 Brilleand
33 Lappfiskand
34 Siland
35 Laksand
36 Stivhaleand
37 Lirype
38 Storfugl
39 Orrfugl
40 Storlom
41 Smålom
42 Dvergdykker
43 Ringnebbdykker
44 Toppdykker
45 Stork
46 Storskarv
47 Toppskarv
48 Purpurhegre
49 Egretthegre
50 Silkehegre
51 Topphegre
52 Kuhegre
53 Natthegre
54 Rørdrum
55 Bronseibis
56 Skjestork
57 Vepsevåk
58 Storskrikørn
59 Sivhauk
60 Myrhauk
61 Steppehauk
62 Enghauk
63 Spurvehauk
64 Glente
65 Musvåk
66 Dvergtrappe
67 Myrrikse
68 Maskerikse
69 Sivhøne
70 Sothøne
71 Trane
72 Triel
73 Gråhodevipe
74 Sibirlo
75 Kanadalo
76 Tundralo
77 Sandlo
78 Hvitbrystlo
79 Ørkenlo
80 Boltit
81 Tjeld
82 Avosett
83 Dobbeltbekkasin
84 Kortnebbekkasinsnipe
85 Langnebbekkasinsnipe
86 Svarthalespove
87 Lappspove
88 Småspove
89 Storspove
90 Sotsnipe
91 Rødstilk
92 Damsnipe
93 Plystresnipe
94 Gulbeinsnipe
95 Skogsnipe
96 Tereksnipe
97 Strandsnipe
98 Flekksnipe
99 Steinvender
100 Polarsnipe
101 Sandløper
102 Beringsnipe
103 Rødstrupesnipe
104 Temmincksnipe
105 Bonapartesnipe
106 Gulbrystsnipe
107 Tundrasnipe
108 Myrsnipe
109 Styltesnipe
110 Fjellmyrløper
111 Rustsnipe
112 Svømmesnipe
113 Polarsvømmesnipe
114 Rugde
115 Orientbrakksvale
116 Kanadahettemåke
117 Lattermåke
118 Franklinmåke
119 Svartehavsmåke
120 Ringnebbmåke
121 Gulbeinmåke
122 Kaspimåke
123 Grønlandsmåke
124 Sildemåke
125 Polarmåke
126 Svartbak
127 Amerikagråmåke
128 Sandterne
129 Rovterne
130 Hvitkinnsvartterne
131 Hvitvingesvartterne
132 Svartterne
133 Makrellterne
134 Rødnebbterne
135 Splitterne
136 Storjo
137 Polarjo
138 Tyvjo
139 Fjelljo
140 Lomvi
141 Polarlomvi
142 Teist
143 Lunde
144 Skogdue
145 Ringdue
146 Turteldue
147 Mongolturteldue
148 Tyrkerdue
149 Snøugle
150 Slagugle
151 Lappugle
152 Haukugle
153 Spurveugle
154 Perleugle
155 Hornugle
156 Nattravn
157 Tårnseiler
158 Gråseiler
159 Isfugl
160 Blåråke
161 Hærfugl
162 Tretåspett
163 Svartspett
164 Gråspett
165 Tårnfalk
166 Aftenfalk
167 Lerkefalk
168 Tornskate
169 Isabellavarsler
170 Rosenvarsler
171 Hvitpannevarsler
172 Rødhodevarsler
173 Rødøyevireo
174 Lavskrike
175 Nøtteskrike
176 Skjære
177 Nøttekråke
178 Svartkråke
179 Ravn
180 Skjeggmeis
181 Fjellkalanderlerke
182 Dverglerke
183 Trelerke
184 Sanglerke
185 Sandsvale
186 Låvesvale
187 Taksvale
188 Løvmeis
189 Lappmeis
190 Svartmeis
191 Toppmeis
192 Pungmeis
193 Stjertmeis
194 Spettmeis
195 Trekryper
196 Rødtoppfuglekonge
197 Løvsanger
198 Brunsanger
199 Viersanger
200 Fuglekongesanger
201 Blekbrynsanger
202 Lappsanger
203 Østsanger
204 Tartarsanger
205 Bleksanger
206 Tykknebbsanger
207 Sivsanger
208 Åkersanger
209 Rørsanger
210 Busksanger
211 Myrsanger
212 Trostesanger
213 Elvesanger
214 Sumpsanger
215 Munk
216 Tornsanger
217 Møller
218 Hauksanger
219 Rødstrupesanger
220 Rødstrupe
221 Nattergal
222 Sørnattergal
223 Blåstjert
224 Svarthvit fluesnapper
225 Dvergfluesnapper
226 Svartrødstjert
227 Rødstjert
228 Svartstrupe
229 Asiasvartstrupe
230 Steinskvett
231 Svartstrupesteinskvett
232 Ørkensteinskvett
233 Ringtrost
234 Svarttrost
235 Rødstrupetrost
236 Rødvingetrost
237 Måltrost
238 Rosenstær
239 Stær
240 Sibirjernspurv
241 Svartstrupejernspurv
242 Linerle
243 Sitronerle
244 Tartarpiplerke
245 Markpiplerke
246 Mongolpiplerke
247 Trepiplerke
248 Sibirpiplerke
249 Tundrapiplerke
250 Lappiplerke
251 Skjærpiplerke
252 Vannpiplerke
253 Myrpiplerke
254 Sidensvans
255 Lappspurv
256 Snøspurv
257 Hvithodespurv
258 Hortulan
259 Dvergspurv
260 Vierspurv
261 Svarthodespurv
262 Sivspurv
263 Kornspurv
264 Vinterjunko
265 Trompeterfink
266 Konglebit
267 Rosenfink
268 Polarsisik
269 Tornirisk
270 Stillits
271 Gulirisk
272 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.