| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

221 edelkryss for Jan Olav Nybo

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rovterne 18.05.2014 Svelle, Fet, Akershus 2 adulte individ i sommardrakt
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Snadderand 28.06.2013 Øra, Fredrikstad
2 Praktærfugl 29.04.2012 Longyearbyen, Svalbard
3 Dvergdykker 01.11.2012 Østensjøvannet
4 Gråstrupedykker 04.09.2013 Kurefjorden, Råde, Østfold
5 Horndykker 22.09.2013 Presterødkilen, Tønsberg, Vestfold
6 Musvåk 03.09.1977 Langeland, Kongsvinger
7 Vannrikse 27.05.2013 Hellesjøvannet, nordenden
8 Åkerrikse 02.06.2013 Dillevik, Trøgstad, Østfold
9 Myrrikse 14.06.2011 Østensjøvannet
10 Boltit 02.08.2012 Snøheim, Dovrefjell
11 Kvartbekkasin 02.10.2011 Utsira
12 Dobbeltbekkasin 22.06.2013 Øvre Heimdalsvatn, Øystre Slidre
13 Svarthalespove 07.09.2013 Brunnavika, Sola, Rogaland
14 Dvergmåke 31.07.2013 Årnestangen, Rælingen
15 Polarmåke 29.04.2012 Longyearbyen, Svalbard
16 Polarlomvi 29.04.2012 Longyearbyen, Svalbard
17 Jordugle 20.04.2013 Oven, Råde
18 Tårnfalk 16.04.1978 Sæter, Kongsvinger
19 Gulbrynsanger 25.09.2016 Goksøyr, Runde, Møre og Romsdal
20 Gresshoppesanger 01.06.2013 Enebekk, Råde, Østfold
21 Svarttrost 12.10.1978 Bogerskjæret, Kongsvinger
22 Lappspurv 25.06.2013 Nekmyrene, Rendalen
23 Hortulan 18.05.2013 Glesmyra, Åsnes

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Sædgås
2 Tundragås
3 Ringgås
4 Rødhalsgås
5 Rustand
6 Mandarinand
7 Amerikablesand
8 Rødfotand
9 Brilleand
10 Gulnebblom
11 Islom
12 Ringnebbdykker
13 Svarthalsdykker
14 Rørdrum
15 Vepsevåk
16 Svartglente
17 Jomfrutrane
18 Sandsnipe
19 Fjæreplytt
20 Fjellmyrløper
21 Svømmesnipe
22 Svartehavsmåke
23 Grønlandsmåke
24 Splitterne
25 Turteldue
26 Hubro
27 Slagugle
28 Lappugle
29 Isfugl
30 Hærfugl
31 Jaktfalk
32 Isabellavarsler
33 Fuglekongesanger
34 Østsanger
35 Busksanger
36 Trostesanger
37 Elvesanger
38 Hauksanger
39 Dvergfluesnapper
40 Svartrødstjert
41 Asiasvartstrupe
42 Rosenstær
43 Tartarpiplerke
44 Dvergspurv
45 Trompeterfink
46 Polarsisik
47 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.