| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

224 edelkryss for Fredrik Schevig

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Bieter
2 Sibirpiplerke 07.10.2005 Sula, ST
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Taffeland 23.11.2006 , RO
2 Lappfiskand 23.11.2006 , RO
3 Polarmåke 14.11.2006 Tiller,
4 Vendehals 28.05.2007 Tiller, ST
5 Svartrødstjert 19.04.2007 Brottem, ST

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Niland
3 Rustand
4 Mandarinand
5 Amerikablesand
6 Amerikakrikkand
7 Rødfotand
8 Rødhodeand
9 Ringand
10 Hvitøyeand
11 Praktærfugl
12 Knoppsjøorre
13 Brilleand
14 Stivhaleand
15 Vaktel
16 Amerikastorlom
17 Havsvale
18 Stork
19 Egretthegre
20 Silkehegre
21 Kuhegre
22 Dvergrørdrum
23 Rørdrum
24 Skjestork
25 Sivhauk
26 Steppehauk
27 Svartglente
28 Åkerrikse
29 Maskerikse
30 Sivhøne
31 Jomfrutrane
32 Langnebbekkasinsnipe
33 Gulbeinsnipe
34 Sandsnipe
35 Bonapartesnipe
36 Alaskasnipe
37 Styltesnipe
38 Fjellmyrløper
39 Rustsnipe
40 Polarsvømmesnipe
41 Orientbrakksvale
42 Ismåke
43 Sabinemåke
44 Rosenmåke
45 Franklinmåke
46 Svartehavsmåke
47 Ringnebbmåke
48 Sandterne
49 Rovterne
50 Hvitvingesvartterne
51 Svartterne
52 Splitterne
53 Polarlomvi
54 Skogdue
55 Turteldue
56 Mongolturteldue
57 Slagugle
58 Lappugle
59 Isfugl
60 Hærfugl
61 Hvitryggspett
62 Aftenfalk
63 Rosenvarsler
64 Rødhodevarsler
65 Svartkråke
66 Skjeggmeis
67 Dverglerke
68 Topplerke
69 Trelerke
70 Amursvale
71 Lappmeis
72 Eikesanger
73 Bøksanger
74 Brunsanger
75 Busksanger
76 Myrsanger
77 Trostesanger
78 Stripesanger
79 Mestersanger
80 Svarthodesanger
81 Nattergal
82 Blåstjert
83 Svartstrupe
84 Asiasvartstrupe
85 Gulltrost (Skjelltrost)
86 Svartstrupetrost
87 Rosenstær
88 Sibirjernspurv
89 Sitronerle
90 Tartarpiplerke
91 Lappiplerke
92 Vannpiplerke
93 Hvithodespurv
94 Hortulan
95 Vierspurv
96 Hvitstrupespurv

Underkjente kryss er filtrert bort.