| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

224 edelkryss for Fredrik Schevig

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Bieter
2 Sibirpiplerke 07.10.2005 Sula, ST
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Taffeland 23.11.2006 , RO
2 Lappfiskand 23.11.2006 , RO
3 Polarmåke 14.11.2006 Tiller,
4 Vendehals 28.05.2007 Tiller, ST
5 Svartrødstjert 19.04.2007 Brottem, ST

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Niland
3 Rustand
4 Mandarinand
5 Amerikablesand
6 Amerikakrikkand
7 Rødfotand
8 Rødhodeand
9 Ringand
10 Hvitøyeand
11 Praktærfugl
12 Knoppsjøorre
13 Brilleand
14 Stivhaleand
15 Vaktel
16 Amerikastorlom
17 Havsvale
18 Stork
19 Egretthegre
20 Silkehegre
21 Kuhegre
22 Dvergrørdrum
23 Rørdrum
24 Skjestork
25 Sivhauk
26 Steppehauk
27 Svartglente
28 Åkerrikse
29 Maskerikse
30 Sivhøne
31 Jomfrutrane
32 Langnebbekkasinsnipe
33 Gulbeinsnipe
34 Sandsnipe
35 Bonapartesnipe
36 Alaskasnipe
37 Styltesnipe
38 Fjellmyrløper
39 Rustsnipe
40 Polarsvømmesnipe
41 Orientbrakksvale
42 Ismåke
43 Sabinemåke
44 Kanadahettemåke
45 Rosenmåke
46 Franklinmåke
47 Svartehavsmåke
48 Ringnebbmåke
49 Sandterne
50 Rovterne
51 Hvitvingesvartterne
52 Svartterne
53 Splitterne
54 Polarlomvi
55 Skogdue
56 Turteldue
57 Mongolturteldue
58 Slagugle
59 Lappugle
60 Isfugl
61 Hærfugl
62 Hvitryggspett
63 Aftenfalk
64 Rosenvarsler
65 Rødhodevarsler
66 Svartkråke
67 Skjeggmeis
68 Dverglerke
69 Topplerke
70 Trelerke
71 Amursvale
72 Lappmeis
73 Eikesanger
74 Bøksanger
75 Brunsanger
76 Busksanger
77 Myrsanger
78 Trostesanger
79 Stripesanger
80 Elvesanger
81 Mestersanger
82 Svarthodesanger
83 Nattergal
84 Blåstjert
85 Svartstrupe
86 Asiasvartstrupe
87 Gulltrost (Skjelltrost)
88 Svartstrupetrost
89 Rosenstær
90 Sibirjernspurv
91 Sitronerle
92 Tartarpiplerke
93 Lappiplerke
94 Vannpiplerke
95 Hvithodespurv
96 Hortulan
97 Vierspurv
98 Hvitstrupespurv

Underkjente kryss er filtrert bort.