| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

100 edelkryss for Erlend Harstad

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Tereksnipe 28.05.2007 Åkersvika, Hamar, HE
2 Østsanger 12.06.2014 Starene, Stange, HE
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Busksanger 24.09.2011 Starene, Stange, HE

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dvergsvane
2 Tundragås
3 Dverggås
4 Ringgås
5 Rustand
6 Mandarinand
7 Amerikablesand
8 Snadderand
9 Amerikakrikkand
10 Rødfotand
11 Knekkand
12 Skjeand
13 Rødhodeand
14 Taffeland
15 Ringand
16 Bergand
17 Ærfugl
18 Praktærfugl
19 Stellerand
20 Havelle
21 Knoppsjøorre
22 Brilleand
23 Lappfiskand
24 Laksand
25 Vaktel
26 Lirype
27 Fjellrype
28 Storfugl
29 Orrfugl
30 Gulnebblom
31 Islom
32 Amerikastorlom
33 Dvergdykker
34 Gråstrupedykker
35 Toppdykker
36 Svarthalsdykker
37 Grålire
38 Havsvale
39 Stormsvale
40 Stork
41 Havsule
42 Toppskarv
43 Egretthegre
44 Silkehegre
45 Rørdrum
46 Fiskeørn
47 Vepsevåk
48 Sivhauk
49 Myrhauk
50 Hønsehauk
51 Havørn
52 Fjellvåk
53 Musvåk
54 Vannrikse
55 Åkerrikse
56 Myrrikse
57 Maskerikse
58 Sivhøne
59 Sothøne
60 Jomfrutrane
61 Trane
62 Vipe
63 Heilo
64 Tundralo
65 Sandlo
66 Dverglo
67 Boltit
68 Tjeld
69 Kvartbekkasin
70 Dobbeltbekkasin
71 Enkeltbekkasin
72 Svarthalespove
73 Lappspove
74 Småspove
75 Storspove
76 Sotsnipe
77 Damsnipe
78 Grønnstilk
79 Strandsnipe
80 Steinvender
81 Polarsnipe
82 Sandløper
83 Dvergsnipe
84 Temmincksnipe
85 Alaskasnipe
86 Tundrasnipe
87 Myrsnipe
88 Fjæreplytt
89 Styltesnipe
90 Fjellmyrløper
91 Brushane
92 Svømmesnipe
93 Polarsvømmesnipe
94 Rugde
95 Krykkje
96 Hettemåke
97 Dvergmåke
98 Fiskemåke
99 Gråmåke
100 Grønlandsmåke
101 Sildemåke
102 Polarmåke
103 Svartbak
104 Rovterne
105 Svartterne
106 Makrellterne
107 Rødnebbterne
108 Splitterne
109 Storjo
110 Polarjo
111 Tyvjo
112 Fjelljo
113 Alkekonge
114 Lomvi
115 Polarlomvi
116 Alke
117 Teist
118 Lunde
119 Klippedue (dom.: bydue)
120 Skogdue
121 Ringdue
122 Turteldue
123 Mongolturteldue
124 Tyrkerdue
125 Gjøk
126 Hubro
127 Kattugle
128 Slagugle
129 Lappugle
130 Haukugle
131 Spurveugle
132 Perleugle
133 Hornugle
134 Jordugle
135 Nattravn
136 Tårnseiler
137 Isfugl
138 Bieter
139 Vendehals
140 Flaggspett
141 Tretåspett
142 Dvergspett
143 Svartspett
144 Grønnspett
145 Gråspett
146 Tårnfalk
147 Dvergfalk
148 Lerkefalk
149 Jaktfalk
150 Vandrefalk
151 Tornskate
152 Isabellavarsler
153 Varsler
154 Svartkråke
155 Skjeggmeis
156 Dverglerke
157 Trelerke
158 Lappmeis
159 Stjertmeis
160 Fossekall
161 Fuglekonge
162 Løvsanger
163 Gransanger
164 Brunsanger
165 Viersanger
166 Gulbrynsanger
167 Lappsanger
168 Sivsanger
169 Rørsanger
170 Myrsanger
171 Gresshoppesanger
172 Elvesanger
173 Sumpsanger
174 Hagesanger
175 Tornsanger
176 Møller
177 Ørkensanger
178 Rødstrupesanger
179 Nattergal
180 Blåstrupe
181 Dvergfluesnapper
182 Svartrødstjert
183 Asiasvartstrupe
184 Svartstrupetrost
185 Sibirjernspurv
186 Tartarpiplerke
187 Markpiplerke
188 Sibirpiplerke
189 Lappiplerke
190 Skjærpiplerke
191 Hortulan
192 Dvergspurv
193 Vierspurv
194 Rosenbrysttykknebb
195 Trompeterfink
196 Båndkorsnebb
197 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.