| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

235 edelkryss for Rune Christensen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Svartglente
2 Blåstjert 01.10.2008 Merkeskogen, Utsira, RO
3 Asiasvartstrupe 29.09.2008 Utsira, RO
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Fjæreplytt 09.04.2011 Brusand, Hå
2 Storjo 02.10.2012 Utsira-Haugesund
3 Tyvjo 23.07.2008 Runde
4 Teist 24.07.2008 Runde
5 Skogdue 01.04.2009 Årnestangen, OA
6 Haukugle 01.10.1983 Hektner, Rælingen, AK
7 Fjellerke 26.10.2008 Mølen, Larvik, VE
8 Gresshoppesanger 05.06.1982 Støtterud, Rælingen, AK
9 Trepiplerke 03.05.2009 Årnestangen, Rælingen, AK
10 Lappiplerke 12.10.2011 Gjelleråsen, Nittedal, AK
11 Hortulan 29.06.2008 Starmoen, Elverum, HE

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Ringgås
2 Rødhalsgås
3 Niland
4 Rustand
5 Mandarinand
6 Amerikablesand
7 Amerikakrikkand
8 Rødfotand
9 Knekkand
10 Blåvingeand
11 Rødhodeand
12 Ringand
13 Praktærfugl
14 Stellerand
15 Brilleand
16 Bøffeland
17 Gulnebblom
18 Islom
19 Ringnebbdykker
20 Svarthalsdykker
21 Grålire
22 Havlire
23 Stork
24 Egretthegre
25 Silkehegre
26 Rørdrum
27 Keiserørn
28 Steppehauk
29 Myrrikse
30 Maskerikse
31 Gråhodevipe
32 Hvitbrystlo
33 Avosett
34 Langnebbekkasinsnipe
35 Alaskasnipe
36 Fjellmyrløper
37 Svartehavsmåke
38 Steppemåke
39 Kaspimåke
40 Grønlandsmåke
41 Dvergterne
42 Sandterne
43 Rovterne
44 Svartterne
45 Turteldue
46 Mongolturteldue
47 Hubro
48 Lappugle
49 Isabellavarsler
50 Brunvarsler
51 Krattvarsler
52 Hvitpannevarsler
53 Rødhodevarsler
54 Skjeggmeis
55 Lappmeis
56 Rødtoppfuglekonge
57 Eikesanger
58 Brunsanger
59 Gulbrynsanger
60 Østsanger
61 Bleksanger
62 Spottesanger
63 Trostesanger
64 Stripesanger
65 Starrsanger
66 Elvesanger
67 Sumpsanger
68 Hauksanger
69 Dvergfluesnapper
70 Svartrødstjert
71 Svartstrupe
72 Rosenstær
73 Sibirjernspurv
74 Sitronerle
75 Tartarpiplerke
76 Sibirpiplerke
77 Vannpiplerke
78 Hvithodespurv
79 Dvergspurv
80 Kastanjespurv
81 Vinterjunko
82 Trompeterfink
83 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.