| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

288 edelkryss for Geir Svaba Birkeland

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Niland 11.04.2012 Nesheimvann, Farsund VA
2 Amerikakrikkand 16.04.2000 Seviga Vest, Lista Fyr VA
3 Svarthalsdykker 25.03.2021 Nordhasselvika, Farsund, Agder
4 Svartbrynalbatross 16.10.2012 Havika, Farsund VA
5 Silkehegre 22.04.2013 Vågsvollvåien, Lista Fyr VA
6 Rørdrum 27.04.2013 Slevdalsvann, Farsund VA
7 Steppehauk
8 Svartglente 08.05.2013 Skollevollmarka, Lista Fyr VA
9 Ismåke 24.06.2014 Adventsdeltaet, Longyearbyen SV
10 Kanadahettemåke 19.05.2013 Tjørveneset, Farsund VA
11 Svartehavsmåke 01.06.2014 Lista Fyr, Farsund VA
12 Rovterne 28.07.2012 Lista Fyr, Farsund VA
13 Mongolturteldue 07.12.2013 Nordhassel, Farsund VA
14 Bieter 17.05.2013 Lista Fyr, Farsund VA
15 Aftenfalk
16 Amursvale 18.05.2002 Vigeland, Lindesnes VA
17 Rødtoppfuglekonge 05.01.2018 Nesheimsanden øst, Farsund VA
18 Østsanger 01.10.2002 Vigeland, Lindesnes, VA
19 Asiasvartstrupe 19.04.2014 Gunnarshaug, Lista Fyr VA
20 Svartstrupetrost 01.06.2000 Solstrand camping, Lindesnes VA
21 Rosenstær 29.08.2013 Østre Hauge, Farsund VA
22 Sitronerle 12.05.2013 Lebeltet, Lista Fyr VA
23 Vannpiplerke 23.11.2013 Vågsvollvika, Lista Fyr VA
24 Hvithodespurv 29.11.2012 Nordhasselvika, Farsund VA
25 Rødbrystspurv 10.08.2011 Vågsvollmarka Lista Fyr, Farsund VA
26 Kornspurv 07.05.2014 Gunnarshaug, Lista Fyr VA
27 Gulirisk 10.04.2002 Fjellveien 4, Lindesnes, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Stripegås 22.08.1999 Hanangervann, Farsund, VA
2 Knekkand 16.04.2000 Sevika Vest, Lista Fyr VA
3 Praktærfugl 02.10.2013 Steinodden, Lista Fyr VA
4 Jerpe 13.04.2002 Trøgstad, ØF
5 Gulnebblom 04.10.2001 Lista Fyr, Farsund, VA
6 Havlire 03.06.2012 Lista, Farsund, VA
7 Stormsvale 26.10.2011 Lista Fyr, Farsund VA
8 Egretthegre 31.08.2001 Lista Fyr, Farsund, VA
9 Vepsevåk 12.08.2001 Indre Skogfjord, Mandal, VA
10 Glente 30.03.2013 Kviljobukta, Nesheimvann Farsund VA
11 Havørn 11.01.2001 Snik, Lindesnes VA
12 Vannrikse 21.11.2000 Lohnemyre, Søgne, VA
13 Dverglo 26.04.2000 Prestneset, Lyngdal VA
14 Boltit 10.05.2012 Vågsvollmarka, Lista Fyr VA
15 Fjellmyrløper 30.05.2014 Nordasselsanden Øst, Farsund VA
16 Polarsvømmesnipe 24.06.2014 Hundegården, Longyearbyen SV
17 Sabinemåke 31.10.2000 Lindesnes Fyr, Lindesnes, VA
18 Svartterne 04.10.2001 Lista Fyr, Farsund VA
19 Fjelljo 19.07.2001 Lista Fyr, Farsund, VA
20 Turteldue 02.05.1993 Myren Gård, Kristiansand VA
21 Hubro 10.05.1984 Slettheia, Kristiansand
22 Snøugle 30.06.2006 Slettheia, Kristiansand VA
23 Spurveugle 16.05.2000 Vigeland, Lindesnes, VA
24 Nattravn 30.12.2000 Lindesnes, VA
25 Isfugl 03.01.2002 Broa Vigeland, Lindesnes, VA
26 Hærfugl 26.09.2012 Gunnarshaug, Lista Fyr VA
27 Tretåspett 26.03.2011 Baneheia Eg, Kristiansand, VA
28 Jaktfalk 15.09.2001 Lista Fyr, Farsund VA
29 Pirol 08.06.2007 Slettheia, Kristiansand VA
30 Gjerdesmett 10.09.2011 Nesheimvannet, Farsund VA
31 Fuglekongesanger 14.06.2001 Rige, Kristiansand, VA
32 Gulbrynsanger 29.09.2012 Herberg, Utsira RO
33 Lappsanger 01.10.1982 Myren Gård, Kristiansand VA
34 Dvergfluesnapper 30.09.2012 Søre Merkeskog, Utsira RO
35 Tartarpiplerke 18.09.2001 Kjerkevågen, Lindesnes, VA
36 Hortulan 02.09.2002 Kviljomarka, Farsund, VA
37 Dvergspurv 25.09.1983 Slettheia, Kristiansand VA
38 Båndkorsnebb 25.09.2000 Landbrukskolen, Søgne, VA
39 Polarsisik 24.01.1984 Slettheia, Kristiansand

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rustand
2 Amerikablesand
3 Rødfotand
4 Rødhodeand
5 Ringand
6 Hvitøyeand
7 Purpurhodeand
8 Stellerand
9 Harlekinand
10 Brilleand
11 Ringnebbdykker
12 Gulnebblire
13 Storlire
14 Balearlire
15 Stork
16 Enghauk
17 Dvergtrappe
18 Maskerikse
19 Jomfrutrane
20 Sibirlo
21 Kanadalo
22 Mongollo
23 Ørkenlo
24 Dobbeltbekkasin
25 Gulbeinsnipe
26 Tereksnipe
27 Sandsnipe
28 Gulbrystsnipe
29 Alaskasnipe
30 Rustsnipe
31 Brakksvale
32 Steppebrakksvale
33 Franklinmåke
34 Steppemåke
35 Ringnebbmåke
36 Gulbeinmåke
37 Kaspimåke
38 Dvergterne
39 Sandterne
40 Hvitvingesvartterne
41 Slagugle
42 Lappugle
43 Blåråke
44 Rødhalevarsler
45 Rosenvarsler
46 Rødhodevarsler
47 Dverglerke
48 Brunsanger
49 Bleksanger
50 Busksanger
51 Trostesanger
52 Elvesanger
53 Rødstrupesanger
54 Sørnattergal
55 Blåstjert
56 Halsbåndfluesnapper
57 Svartstrupesteinskvett
58 Ørkensteinskvett
59 Sibirjernspurv
60 Svartstrupejernspurv
61 Myrpiplerke
62 Vierspurv
63 Svarthodespurv
64 Trompeterfink

Underkjente kryss er filtrert bort.