| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

258 edelkryss for Arvid Johnsen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Brilleand
2 Silkehegre
3 Enghauk
4 Dvergterne
5 Rovterne
6 Aftenfalk
7 Rosenstær
8 Sitronerle

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Mandarinand
2 Amerikablesand
3 Amerikakrikkand
4 Blåvingeand
5 Ringand
6 Hvitøyeand
7 Purpurhodeand
8 Stivhaleand
9 Ringnebbdykker
10 Svarthalsdykker
11 Stork
12 Purpurhegre
13 Egretthegre
14 Bronseibis
15 Skjestork
16 Vepsevåk
17 Steppehauk
18 Svartglente
19 Triel
20 Sumpvipe
21 Sibirlo
22 Hvitbrystlo
23 Ørkenlo
24 Langnebbekkasinsnipe
25 Damsnipe
26 Gulbeinsnipe
27 Tereksnipe
28 Alaskasnipe
29 Spisshalesnipe
30 Rustsnipe
31 Svømmesnipe
32 Polarsvømmesnipe
33 Steppebrakksvale
34 Ismåke
35 Kanadahettemåke
36 Rosenmåke
37 Svartehavsmåke
38 Ringnebbmåke
39 Kaspimåke
40 Hvitvingesvartterne
41 Svartterne
42 Lappugle
43 Isfugl
44 Bieter
45 Krattvarsler
46 Rosenvarsler
47 Hvitpannevarsler
48 Rødhodevarsler
49 Fjellkalanderlerke
50 Dverglerke
51 Amursvale
52 Pungmeis
53 Rødtoppfuglekonge
54 Brunsanger
55 Viersanger
56 Fuglekongesanger
57 Blekbrynsanger
58 Østsanger
59 Tartarsanger
60 Vannsanger
61 Åkersanger
62 Busksanger
63 Trostesanger
64 Elvesanger
65 Hauksanger
66 Rødstrupesanger
67 Sørnattergal
68 Dvergfluesnapper
69 Svartstrupesteinskvett
70 Ørkensteinskvett
71 Isabellasteinskvett
72 Brunkinnskogtrost
73 Rødstrupetrost
74 Vannpiplerke
75 Hvithodespurv
76 Dvergspurv
77 Vierspurv
78 Sibirspurv
79 Kornspurv
80 Hvitstrupespurv
81 Vinterjunko
82 Polarsisik
83 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.